0

bai giang dt

10 282 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tiết 11 : trình bày bìa sách I - Quan sát, nhận xét ? Qua việc hàng ngày tiếp xúc với các loại sách em thấy hình thức trình bày bìa sách như thế nào. Bố cục gồm mấy phần. - KL: Có rất nhiều loại sách phục vụ các đối tượng khác nhau nên hình thức trình bày cũng rất đa dạng và phong phú tuỳ theo từng loại sách. VD như : + Sách Thiếu nhi hình vẽ hóm hỉnh chữ viết nghộ nghĩnh hồn nhiên, màu sắc tươi vui. + Sách Chính trị chữ viết, hình vẽ thường đơn giản nghiêm túc. + Sách nghệ thuật hình vẽ, chữ viết có thể cách điệu. * Bố cục bìa sách có 2 phần chính + Phần chữ gồm có tên sách thường to rõ, tên nhà xuất bản nhỏ. + Phần hình minh hoạ. Góp phần làm rõ nội dung sách và làm tăng giá trị thẩm mỹ cho quyển sách. đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng. Mét sè b×a s¸ch tham kh¶o II - cách vẽ 1. Đọc tìm hiểu nội dung của sách, truyện. Xác định khuôn khổ bìa sách. 2. Phác mảng chữ, mảng vẽ hình minh hoạ, Tìm hình ảnh minh hoạ phù hợp với nội dung sách 3. Vẽ hình ảnh minh hoạ và kẻ chữ tên sách, tên nhà xuất bản. Hình biểu tượng nếu có. 4. Tô màu cho chữ và hình minh hoạ cho phù hợp và làm rõ tên sách III - Thùc hµnh - Tù chän lo¹i s¸ch tr×nh mét bµy b×a s¸ch trong khu«n khæ 1 chiÒu 15 cm , 1 chiÒu 20cm. Tr×nh bµy däc hay ngang tuú theo ý thÝch. NhËn xÐt bµi vÏ cña b¹n Dặn dò Về nhà vẽ hoàn thiện bài ở lớp và chuẩn bị bài sau vẽ đề tài Gia đình HÕt giê xin Mêi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o nghØ chóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ, h¹nh phóc.
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang dt, bai giang dt,

Hình ảnh liên quan

+ Phần hình minh hoạ. Góp phần làm rõ nội dung sách và làm tăng giá trị  - bai giang dt

h.

ần hình minh hoạ. Góp phần làm rõ nội dung sách và làm tăng giá trị Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Phác mảng chữ, mảng vẽ hình minh - bai giang dt

2..

Phác mảng chữ, mảng vẽ hình minh Xem tại trang 5 của tài liệu.