0

Bai 12: Cong nghiep

22 380 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Ng­êi so¹n gi¶ng: Vò TrÝ Thñy Tr ng ti u h c L c S nườ ể ọ ụ ơ Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí Địa lí • Kiểm tra bài cũ Ngành lâm nghiệp ở nước ta có những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở đâu? - Trồng rừng, khai thác gỗ và lâm sản. - Phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. Khu c«ng nghiÖp Hoµ Phó Khu c«ng nghiÖp Nh¬n Tr¹ch Khu c«ng nghÞªp Hoµ X¸ Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí Địa lí 1. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp Th¶o luËn nhãm 4 - KÓ tªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña n­íc ta mµ em biÕt ? - Kể tên các sản phẩm của một số ngành công nghiệp mà em biết ? Công nghiệp Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí Địa lí Công nghiệp 1. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp Ngành công nghiệp Các sản phẩm Khai thác khoáng sản Than dầu mỏ, quặng sắt…. Điện (nhiệt điện, thủy điện….) Điện Luyện kim Gang, thép, đồng, thiếc…. Cơ khí (sản xuất, lắp ráp,sửa chữa) Máy móc, phương tiện giao thông Dệt, may mặc Các loại vải quần áo… Hóa chất Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng Chế biến lương thực thực phẩm Gạo, đường, bánh kẹo, rượu bia… Sản xuất hàng tiêu dùng Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình… công nghiệp cơ khí Đóng tàu Hạ Long Công nghiệp điện Thuỷ điện Hoà Bình Th nm, ngy 12 thỏng 11 nm 2010 Th nm, ngy 12 thỏng 11 nm 2010 a lớ a lớ Cụng nghip Quan sát m t số hình ảnh về sản xuất công nghiệp v cho bi t nó thu c ng nh công nghi p n o? C«ng ty may S«ng Hång Dµn khoan dÇu khÝ C«ng nghiÖp dÖt, mayKhai th¸c kho¸ng s¶n Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí Địa lí Công nghiệp 1. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng S¶n xuÊt bãng ®Ìn S¶n xuÊt m¸y ®iÒu hoµ Th nm, ngy 12 thỏng 11 nm 2010 Th nm, ngy 12 thỏng 11 nm 2010 a lớ a lớ Cụng nghip 1. Các ngành công nghiệp Ngành công nghiệp giúp gì cho đời sống của nhân dân ta ? -Tạo ra các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống như vải vóc, quần áo, xà phòng. - Tạo ra các máy móc giúp cuộc sống thoải mái tiện nghi, hiện đại hơn: Máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, ti vi - Tạo ra máy móc giúp con người nâng cao năng xuất lao động làm việc tốt hơn. 1. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp 2. NghÒ thñ c«ng Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí Địa lí Công nghiệp Nước ta có nhiều ngành công nghiệp, tạo ra nhiều mặt hàng công nghiệp, trong đó có mặt hàng có giá trị xuất khẩu. Các sản phẩm của ngành công nghiệp giúp đời sống con người thoải mái, hiện đại hơn. Nhà nước ta đang đầu tư để phát triển công nghiệp thành ngành sản xuất hiện đại, theo kịp các nước công nghiệp trên thế giới.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12: Cong nghiep, Bai 12: Cong nghiep,

Hình ảnh liên quan

Quan sát mt số hình ảnh về sản xuất công nghiệp v cho à - Bai 12: Cong nghiep

uan.

sát mt số hình ảnh về sản xuất công nghiệp v cho à Xem tại trang 6 của tài liệu.