0

Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

24 1,976 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù tiÕt häc ! Bài 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI Hai dạng thích nghi của cùng 1 loại sâu sồi. a) Sâu sồi mùa xuân b) Sâu sồi mùa hè Quan sát và cho biết đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi ? Giải thích. Sâu sồi I/ Khái niệm đặc điểm thích nghi: Bài 27 Hình dạng,màu sắc giống chùm hoa cũng như cành cây đều là hình dạng thích nghi theo kiểu ngụy trang để trốn tránh kẻ thù. Còn việc thay đổi hình dạng là do khi sâu nở vào mùa xuân chúng ăn hoa sồi nên sâu có hình dạng chùm hoa còn mùa hè ăn lá sồi nên sâu có hình dạng cành cây. Đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi Qua phân tích trên em hãy cho biết khái niệm đặc điểm thích nghi ? 1- khái niệm đặc điểm thích nghi là những đặc điểm chính giúp sinh vật sống sót tốt hơn. Đặc điểm của quần thể thích nghi được thể hiện như thế nào ? 2- Đặc điểm của quần thể thích nghi - Hoàn thiện khả năng thích nghi của các sinh vật trong quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác . - Làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi trong quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác II/Quá trình hình thành quần thể thích nghi 1- Cơ sở di truyền của quá trình hình thành quần thể thích nghi Ví dụ: Sự tăng cường sức đề kháng của vi khuẩn ? Các em nghiên cứu thông tin SGK phần II-1, rồi nêu VD. VD: Khi pênixilin được sử dụng lần đầu tiên trên thế giới(1941) nó có hiệu lực rất mạnh trong việc tiêu diệt các VK tụ cầu vàng gây bệnh cho người nhưng chỉ ít năm sau hiệu lực này giảm đi rất nhanh và đến năm 1992 thì trên 95% các chủng VK này đều kháng lại được thuốc pênixilin. Hiện tượng kháng thuốc ở VK được giải thích ntn? ABCD aBCD AbCD ABCD aBCD AbCD a b aBCD abCD aBCD abCD a ↑ A  b ↑ B  abcD abCd abcd… abcD abCd abcd… Quần thể kháng pênixilin chiếm ưu thế Quần thể gốc đa hình đã xuất hiện đột biến gen lặn a và b Tạo ra các tổ hợp gen kháng pênixilin CLTN làm thay đổi tần số các alen Sinh sản pênixilin  CL TN pênixilin  QT tăng thêm ĐB mới b a c d c d Biến nạp, Tải nạp Qua VD trên :Cơ sở di truyền của quá trình hình thành quần thể thích nghi là gì? Cơ sở di truyền của quá trình hình thành qthể thích nghi là sự phát sinh và tích luỹ các alen quy định kiểu hình thích nghi ? Quần thể thích nghi hình thành nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào?  Quá trình này phụ thuộc vào quá trình phát sinh ĐB và tích luỹ ĐB; quá trình sinh sản và áp lực CLTN. ?Từ hai điều trên quá trình hình thành qthể thích nghi diễn ra ntn ?  Quá trình hình thành qthể thích nghiquá trình làm tăng dần số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi và không ngừng hoàn thiện khả năng thích nghi của sinh vật trong quần thể qua các thế hệ 2-Thí nghiệm chứng minh vai trò của CLTN trong quá trình hình thành quần thể thích nghi • Đối tượng thí nghiệm: Loài bướm sâu đo (Biston betularia) sống trên thân cây bạch dương ở khu rừng bạch dương vùng ngoại ô thành phố Manchester (nước Anh) nên đa số bướm đều có cánh trắng, đôi khi có đột biến cánh đen. • Vào cuối thế kĩ XIX thành phố này trở thành phố công nghiệp đồng thời có hiện tượng “hóa đen” của loài bướm sâu đo này. Thảo luận , giải thích nguyên nhân “hóa đen” của loài bướm ở rừng bạch dương MT chưa ô nhiễm MT ô nhiễm [...]... CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI: Cá sống trong nước ra khỏi nước bị chết Chim bay lượn trong không trung, khi xuống nước thì không sống được ? Có phải sinh vật luôn thích nghi với mọi môi Đọc ví dụ SGK III trường không? Qua ví dụ ta có thể rút ra kết luận gì ? Mọi đặc điểm thích nghi chỉ là sự hợp lí tương đối Bài 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI I/ Khái niệm đặc điểm thích nghi: II/ Quá trình... thể thích nghi 1- Cơ sở di truyền 2-Vai trò của CLTN III/ SỰ HỢP LÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI: CỦNG CỐ TRẮC NGHI M : Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Ý nào trong các ý sau KHÔNG đúng? A Khả năng thích nghi của sinh vật với môi trường mang tính tương đối B Không thể có một sinh vật nào có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều môi trường khác nhau C Khả năng thích nghi của...  Vai trò của CLTN: CLTN đóng vai trò sàng lọc,giữ lại những cá thể có kiểu gen quytrên KH thích nghi vàgì Từ thí nghi m định có nhận xét định hướng quá trình hình thành quần thể về vai trò của CLTN? thích nghi Em hãy nêu các ví dụ về sự thích nghi của sinh vật? Đây là một vài hình ảnh về đặc điểm thích nghi của các sinh vật Sự thay đổi bộ lông của chó sói vùng lạnh Con bọ lá có đôi cánh giống lá cây... tăng lên * Để chứng minh điều này, một số nhà khoa học đã tiến hành 2 thí nghi m : Thí nghi m 1: Thả 500 bướm đen vào rừng cây bạch dương trồng trong vùng không bị ô nhiễm (thân cây màu trắng) Sau một thời gian, người ta tiến hành bắt lại các con bướm ở vùng rừng này và nhận thấy hầu hết bướm bắt được đều là bướm trắng Đồng thời khi nghi n cứu thành phần thức ăn trong dạ dày của các con chim bắt được ở... người ta thấy chim bắt được số lượng bướm đen nhiều hơn so với bướm trắng Thí nghi m 2: Thả 500 bướm trắng vào rừng cây bạch dương trồng trong vùng bị ô nhiễm (thân cây màu xám đen) Sau một thời gian, người ta tiến hành bắt lại các con bướm ở vùng rừng này và nhận thấy hầu hết bướm bắt được đều là bướm đen Đồng thời khi nghi n cứu thành phần thức ăn trong dạ dày của các con chim bắt được ở vùng này,... tương đối B Không thể có một sinh vật nào có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều môi trường khác nhau C Khả năng thích nghi của sinh vật mang tính hoàn hảo D Sinh vật có thể thích nghi với môi trường này nhưng không thích nghi với môi trường khác Đáp án C Câu 2 :Sâu ăn lá thường có màu xanh lục của lá cây là do A.Ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây B.Kết quả của sự biến đổi cơ thể sâu phù hợp...- Khi thành phố này chưa bị công nghi p hóa, các rừng cây bạch dương chưa bị ô nhiễm nên thân cây màu trắng Do đó, trên nền thân cây màu trắng bướm trắng là biến dị có lợi vì chim không phát hiện ra, trong khi đó đột biến bướm đen là... dị màu sắc có lợi cho sâu đã phát sinh ngẫu nhiên sẳn có trong quần thể Đáp án D BÀI TẬP VỀ NHÀ 1.Giải thích tại sao công đực có màu sắc sặc sỡ hơn công cái 2.Học bài cũ và xem nội dung bài 28:Loài Khi nghi n cứu về chọn lọc tự nhiên Đacuyn đã thấy, trên quần đảo Mađerơ có: 550 loài trong đó có: 350 loài bay được và 200 loài không bay được (?) Trong trường hợp có gió thổi rất mạnh thì loài nào sẽ có... quen thuốc, nhờn thuốc ở vi khuẩn ? A.Do quần thể có vốn gen đa hình B.Do các quần thể đã phát sinh từ trước hoặc mới phát sinh C.Do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường D.Do sinh vật vốn có khả năng thích nghi với các loại thuốc Đáp án A . THÍCH NGHI Hai dạng thích nghi của cùng 1 loại sâu sồi. a) Sâu sồi mùa xuân b) Sâu sồi mùa hè Quan sát và cho biết đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của. Đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi Qua phân tích trên em hãy cho biết khái niệm đặc điểm thích nghi ? 1- khái niệm đặc điểm thích nghi là những
- Xem thêm -

Xem thêm: Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi, Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi,

Hình ảnh liên quan

Bài 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

i.

27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI Xem tại trang 2 của tài liệu.
II/Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

u.

á trình hình thành quần thể thích nghi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Quần thể gốc đa hình đã xuất hiện đột biến gen lặn  a và b - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

u.

ần thể gốc đa hình đã xuất hiện đột biến gen lặn a và b Xem tại trang 7 của tài liệu.
Cơ sở di truyền của quá trình hình thành qthể thích nghi là sự phát sinh và tích luỹ các alen quy  định kiểu hình thích nghi - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

s.

ở di truyền của quá trình hình thành qthể thích nghi là sự phát sinh và tích luỹ các alen quy định kiểu hình thích nghi Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đây là một vài hình ảnh về đặc điểm thích nghi của các sinh vật - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

y.

là một vài hình ảnh về đặc điểm thích nghi của các sinh vật Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình dạng bắt chước - Qua trinh hinh thanh quan the thich nghi

Hình d.

ạng bắt chước Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan