0

Tiết 23-bài 21. Môi trường đới lạnh

19 383 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

GV THC HIN: GV THC HIN: Tôn Nữ Ngọc Hoa Tôn Nữ Ngọc Hoa Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2010 KIỂM TRA BÀI CŨ Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay? Hình ảnh này là biểu trưng cho môi trường nào trên Trái Đất? Chương IV: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Tiết 23 – Tuần 12 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: H21.1-lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng cực Bắc Quan sát H21.1 và 21.2 tìm ranh giới của môi trường đới lạnh ở 2 bán cầu? Xác định chỉ ra trên lược đồ? - Vị trí: Đới lạnh nằm trong khoảng từ vòng cực (66 0 33 ’ ) đến địa cực (90 0 ) ở cả 2 nửa cầu. Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: H21.1-lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng cực Bắc Quan sát H21.1 và 21.2 hãy so sánh sự phân bố lục địa, đại dương ở 2 vùng cực? Rút ra nhận xét gì? - Vùng cực Bắc trung tâm là Bắc Băng dương, bao quanh là rìa của 2 lục địa (Á – Âu và Bắc Mĩ). - Vùng cực Nam trung tâm là lục địa Nam cực, bao quanh là phía Nam của 3 đại dương lớn (Thái Bình dương, Đại Tây dương và Ấn Độ dương). Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: H21.1-lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng cực Bắc Quan sát H21.1; H 21.2 xác định đường đẳng nhiệt mùa hè ở 2 vùng cực là bao nhiêu 0 C, chỉ rõ xuống tới vĩ độ nào? Mùa đông có hiện tượng gì? - Đường đẳng nhiệt mùa hè ở cả 2 vùng cực là 10 0 C, xuống tới gần vĩ độ 50 0 B. Mùa đông băng tuyết bao phủ khắp nơi, trung tâm vùng cực Nam băng phủ dày quanh năm (băng vĩnh cửu). * Nhóm (10’): Quan sát H21.3 nêu diễn biến của nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở đới lạnh? Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: * Nhóm (10’): Phân tích H21.3 điền kết quả vào bảng sau: Đặc điểm Nhận xét Nhiệt độ Lượng mưa Cao nhất Thấp nhất Số tháng có nhiệt độ > 0 0 C, có mưa Số tháng có nhiệt độ < 0 0 C, có tuyết rơi. Kết luận về đặc điểm khí hậu Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: * Nhóm (10’): Phân tích H21.3 điền kết quả vào bảng sau: Đặc điểm Nhận xét Nhiệt độ Lượng mưa Cao nhất Thấp nhất Số tháng có nhiệt độ > 0 0 C, có mưa Số tháng có nhiệt độ < 0 0 C, tuyết rơi. Kết luận về đặc điểm khí hậu T7: 10 0 C T2: - 32 0 C 4 tháng 8 tháng T7: < 20mm T2: Tuyết rơi ít 4 tháng 8 tháng Nhiệt độ thấp lạnh lẽo TB -10 0 C. Mùa hè ngắn ngủi chỉ có 3 tháng. Mùa đông kéo dài rất lạnh. Mưa ít < 500mm, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: - Khí hậu: + Nhiệt độ thấp lạnh lẽo TB năm là -10 0 C. + Mùa hè ngắn ngủi chỉ có 3 tháng. Mùa đông kéo dài rất lạnh. + Mưa ít < 500mm, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi, nhiều nơi đóng băng quanh năm. - Vị trí: Đới lạnh nằm trong khoảng từ vòng cực (66 0 33 ’ ) đến địa cực (90 0 ) ở cả 2 nửa cầu. . cầu. Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: H21.1-lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng cực Bắc Quan sát H21.1 và 21. 2 hãy so sánh. dương). Tiết 23 – Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 1) Đặc điểm của môi trường: H21.1-lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng cực Bắc Quan sát H21.1; H 21. 2 xác định đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 23-bài 21. Môi trường đới lạnh, Tiết 23-bài 21. Môi trường đới lạnh,

Hình ảnh liên quan

* Nhúm (10’): Phõn tớch H21.3 điền kết quả vào bảng sau: - Tiết 23-bài 21. Môi trường đới lạnh

h.

úm (10’): Phõn tớch H21.3 điền kết quả vào bảng sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Dựa kiến thức vừa tỡm được HS điền thụng tin vào bảng: - Tiết 23-bài 21. Môi trường đới lạnh

a.

kiến thức vừa tỡm được HS điền thụng tin vào bảng: Xem tại trang 15 của tài liệu.