0

ĐL4. Thành phố Đà Lạt

21 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B Gv: Nguyễn Thi Thúy Vân HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 1) Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó? Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 2/ Nêu phần bài học. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ố ổ ế ề ừ à ướ . Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Hồ Xuân Hương Thác Cam Li Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà Lạt Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă a líĐị : - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă a líĐị : - Nhiều phong cảnh đẹp Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ố ổ ế ề ừ à ướ . Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă a líĐị : Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ố ổ ế ề ừ à ướ . Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă a líĐị : i Đồ Cù i Đồ Thông Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ố ổ ế ề ừ à ướ . Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ố ổ ế ề ừ à ướ . Thác Pơ-ren Thác Pơ-ren Thác Dambri Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Thác Voi Thác Voi Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: [...]... 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Cao 1500 m so với mực nước biển - Mát mẻ quanh năm - Nhiều phong cảnh đẹp 2/ Đà Lạtthành phố du lịch và nghỉ mát Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà Lạt Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt Phiếu bài... Địa lí: Thành phố Đà Lạt 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Cao 1500 m so với mực nước biển - Mát mẻ quanh năm - Nhiều phong cảnh đẹp 2/ Đà Lạtthành phố du lịch và nghỉ mát -Khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp - Các công trình, hoạt động phục vụ du lịch 3/Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt 3/Hoa... các câu sau: Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát nổi tiếng vì: - Có khí hậu: - Có các cảnh quan đẹp như : - Có các công trình phục vụ du lịch như: - Có các hoạt động du lịch lí thú như: Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt Phiếu bài tập Viết tiếp vào chỗ trống các câu sau: Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và... phố Đà Lạt 3/Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt Hồng Lan Cẩm tú cầu Súp lơ Bắp cải Ớt Mi-mô-da Dâu Cà chua Hình 4: hoa quả và rau ở Đà Lạt Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Cao 1500 m so với mực nước biển - Mát mẻ quanh năm - Nhiều phong cảnh đẹp 2/ Đà Lạtthành phố du lịch và nghỉ mát -Khí hậu mát... công trình, hoạt động phục vụ du lịch 3/Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt - Nhiều loại hoa quả, rau xanh xứ lạnh Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Thành phố Đà Lạt (xem sách\ 96) Bài học: Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ Đà Lạt có nhiều hoa quả, rau xanh; rừng thông, thác nước và biệt thự Đà Lạtthành phố du lịch, nghỉ mát nổi tiếng của nước ta Đồi Thông Dặn dò: . quanh năm. Th nh ph L tà ố Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. - Nhiều phong cảnh đẹp 2/ Đà Lạt – thành phố du lịch và nghỉ mát. Thứ. ph L tà ố Đà ạ Th nh ph L tà ố Đà ạ Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà Lạt Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Địa lí: Th nh ph L tà ố Đà ạ Phi u
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐL4. Thành phố Đà Lạt, ĐL4. Thành phố Đà Lạt,

Hình ảnh liên quan

Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 - ĐL4. Thành phố Đà Lạt

Hình 3.

Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 - ĐL4. Thành phố Đà Lạt

Hình 3.

Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 4: hoa qu v rau àở Đà t - ĐL4. Thành phố Đà Lạt

Hình 4.

hoa qu v rau àở Đà t Xem tại trang 16 của tài liệu.