0

TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI

19 717 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:03

ky thuat radar va cac giai phap tien tien trong rada so cap hang khong ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MÁY THU RADAR CẤP ATCR 33S –DPC NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI NỘI DUNG  Khái quát chung về radar máy thu trong radarTìm hiểu chức năng hoạt động máy thu ATCR 33S –DPC Receiver  Nghiên cứu các bộ lọc thích nghi trong hệ thống chống nhiễu tiêu cực Khái quát chung về radar máy thu trong radar • Những vấn đề chung về radar đồ khối của một đài Radar • Cấu hình chung của một máy thu Radar đồ khối của một đài radar Tìm hiểu máy thu Radar ATCR 33S-DPC  Hệ thống cao tần  Hệ thống tủ máy thu(RADAR ELECTRIC CABIN)  Bộ xử lý tín hiệu(SP)  Các bản đồ trong bộ xử lý tín hiệuBộ xử lý dữ liệu(DP)  Một số khối khác Hệ thông cao tần Hệ thông cao tần • Bộ khuếch đại tạp âm thấp – Đặc tính:Dạng tạp âm:max 0,35 dB – Hệ số khuếch đại: 30 +_ 0,5dB max • Bộ trộn tần:Ghép các tín hiệu phản hồi có tần số 2700 – 2900 mhz • Bộ chia tín hiệu: Khuếch đại phân chia tín hiệu 640 mhz Bộ xử lý tín hiệu • Chức năng nén xung số: Nén xung 100 micro giây xung 10 micro giây v à nén sau khi tín hiệu phản xạ đã được chuyển đổi sang dạng số.   –     Mã dạng sóng :Chirp –     Điều chế:Điều tần phi tuyến –      Độ dài xung con =1 micro giây   Bộ xử lý dữ liệu  Các giao diện dành riêng         Bộ định thời N-TMG  Giao diện máy thu  Môđun vào ra (MIO-1, MIO-2)  Giao diện định thời dữ liệu (Data Timing Interface – DTI)  Quản lí giao diện định thời (Timing Interface Manager - TIM)  . Bite bộ xử lí dữ liệu  Offline Bite  Online Bite Các bộ lọc thích nghi trong hệ thống chống nhiễu tiêu cực  Tổng quan các phương pháp chống nhiễu tiêu cực  Phương pháp xung tương can kết hợp bù khử qua chu kỳ  Bộ lọc số thích nghiCác bộ lọc số thích nghi trong đài radar ATCR 33S -DPC . TỐT NGHI P TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHI N CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG. Các bộ lọc số thích nghi trong hệ thống radar ATCR 33S -DPC Các bộ lọc số thích nghi trong hệ thống radar ATCR 33S -DPc • Nguyên tắc tổng hợp bộ lọc :là
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI,

Hình ảnh liên quan

• Cấu hình chung của một máy thu Radar - TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI

u.

hình chung của một máy thu Radar Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan