0

BÀI 19 CNTB

36 134 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

1 Giáo viên: Huỳnh thị khánh vân 2 KIỂM TRA BÀI CŨ 3 CÂU 1: Nguồn biến dị tổ hợp của vật nuôi cây trồng được tạo ra bằng cách nào? A. Gây đột biến nhân tạo. B. Tạo ADN tái tổ hợp . C. lai giống D. Cả A, B, C 4 Câu 2: Phép lai nào sau đây tạo ra con lai có ưu thế lai cao? A.♀ aaBBdd x ♂ AABBdd. B. ♀ aaBBdd x ♂ AAbbDd. C.♀ AABBDD x ♂ aabbdd. D. ♀ AABBDD x ♂ aaBBDD. Câu 3: Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau? 5 BÀI 19 6 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN - Lưu ý : phương pháp này áp dụng đối với vi sinh vật và thực vật, động vật bậc thấp. 1.QUY TRÌNH: - Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến - Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn - Tạo dòng thuần chủng Phương pháp này áp dụng thích hợp cho đối tượng nào(thực vật,đv, vsv) ? Vì sao ? 7 8 2. Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam Hãy nêu một số thành tựu chọn giống bằng phương pháp gây đột biến mà em biết ? I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 1.QUY TRÌNH: 9 CAM CARA CARA KHÔNG HẠT ( HIỆN TRỒNG Ở ĐÀ LẠT) 10 BƯỞI, NHO TAM BỘI KHÔNG HẠT [...]... phôi là : A.Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi B Cải biến phôi theo hướng có lợi cho con nguời C Tạo ra nhiều cá thể từ một phôi ban đầu D Cả A, B, C 34 Dặn dò - LÀM BÀI TẬP SGK - Xem trước bài mới 35 Câu 7: So sánh phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật ? 36 Câu 5: Vì sao phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả đối... TRONG Ống nghiệm GIẢM PHÂN CÂY 2n ( aa ) Mô đơn bội ( a ) A CÔNSIXIN CÂY 2n Mô đơn bội ( A ) ( AA ) - Đánh giá được kiểu gen của từng dòng Nhanh Ưu điểm của phương pháp này là gì ? - Tạo dòng thuần chóng 19 II TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ II TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO TẾ BÀO 1 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT: 2 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT a Nhân bản vô tính ở động vật 21 QS hình Cho biết quy trình nhân bản cừu . Câu 3: Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau? 5 BÀI 19 6 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN - Lưu ý : phương pháp này. 1 Giáo viên: Huỳnh thị khánh vân 2 KIỂM TRA BÀI CŨ 3 CÂU 1: Nguồn biến dị tổ hợp của vật nuôi cây trồng được tạo ra bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 19 CNTB, BÀI 19 CNTB,

Hình ảnh liên quan

QS hình. Cho biết các bước nuôi cấy hạt phấn chưa thụ tinh? - BÀI 19 CNTB

h.

ình. Cho biết các bước nuôi cấy hạt phấn chưa thụ tinh? Xem tại trang 17 của tài liệu.
I. Chọn lọc cá thể có kiểu hình mong muốn.  II. Tạo dòng thuần. - BÀI 19 CNTB

h.

ọn lọc cá thể có kiểu hình mong muốn. II. Tạo dòng thuần Xem tại trang 29 của tài liệu.