0

cuoc khan hoang o dang trong

19 697 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Môn: L ch sị ử Giáo viên: Bùi Thị Phương Linh PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯƠNG MĨ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ NGHĨA S ô n g G i a n h S ô n g G i a n h Đ À N G N G O À I Đ À N G T R O N G Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVI Hãy chỉ ra phần đất liền Đàng Trong, Đàng Ngoài trên lược đồ. S « n g G i a n h Đ À N G N G O À I Đ À N G T R O N G S ô n g G i a n h S ô n g G i a n h Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVI S ô n g G i a n h S ô n g G i a n h Đ À N G N G O À I Đ À N G T R O N G Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVIII QUẢNG NAM N A M B Trước thế kỉ XVI, từ sông Gianh vào phía Nam đất hoang còn nhiều, xóm làng và dân cư thưa thớt. Từ lâu ,những người nông dân nghèo khổ phía Bắc đã di cư vào đây khai phá, làm ăn. Cuối thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân quân lính được phép đem cả gia đình vào nam khẩn hoang lập làng, lập ấp. . Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang. . Đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào Nam. Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu họ lập làng, lập ấp mới đến đó. Công cuộc khẩn hoang đã biến một vùng đất vắng phía Nam thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú. [...]... Đánh dấu X v o trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây 1 Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang Đàng Trong? Nông dân Quân lính Tất cả các lực lượng kể trên 2 Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? Dựng nhà cho dân khẩn hoang Cấp hạt giống cho dân gieo trồng Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang 3 o n người khẩn hoang đã đi đến... pháp gì giúp dân khẩn hoang? Dựng nhà cho dân khẩn hoang X Cấp hạt giống cho dân gieo trồng Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang 3 o n người khẩn hoang đã đi đến những đâu? X Họ đến vùng Phú Yên, Khánh Hòa Họ đến Nam Trung Bộ, đến Tây Nguyên Họ đến cả đồng bằng sông Cửu Long ngày nay Tất cả các nơi trên đều có người đến khẩn hoang 4 Người đi khẩn hoang đã làm gì những... Đà o Ng ài Sông Gian h Đ àn g Tr on g PHÚ YÊN KHÁ NH HÒA NA M TR UN G BỘ TÂ Y NG UYÊ N QUẢNG NAM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVIII NG ĐÀ I O I O NG NG NG ĐÀ Sô S«ng ng G Gian ianh h Sông G ia n h Đ TR ÀNG O NG ĐÀ NG TR ON G QUẢNG NAM Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVI Lược đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVIII HOÀN THÀNH BẢNG SO SÁNH SAU TÌNH HÌNH ĐÀNG TRONG. .. Nguyên Họ đến cả đồng bằng sông Cửu Long ngày nay Tất cả các nơi trên đều có người đến khẩn hoang 4 Người đi khẩn hoang đã làm gì những nơi họ đến? Lập làng, lập ấp mới Vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, … Tất cả các việc trên PHIẾU HỌC TẬP Đánh dấu X v o trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây 1 Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang Đàng Trong? X Nông dân Quân lính Tất cả...Từ Phú Yên trở v o có rất nhiều dân tộc sinh sống (người Chăm, người Khơ-me và các dân tộc Tây Nguyên) Người Việt đã cùng với các dân tộc anh em sống hoà hợp với nhau, cùng o n kết trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và ách áp bức bóc lột Nền văn hoá lâu đời của các dân tộc hoà v o nhau,bổ sung cho nhau t o nên nền văn hoá chung của dân tộc Việt Nam, một nền văn hoá thống nhất và có nhiều... đồ Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVIII HOÀN THÀNH BẢNG SO SÁNH SAU TÌNH HÌNH ĐÀNG TRONG TIÊU CHÍ SO SÁNH TRƯỚC KHI KHẨN HOANG Diện tích đất Đến hết vùng Quảng Nam Tình trạng đất Hoang hóa nhiều Làng xóm, dân cư Làng xóm, dân cư thưa thớt SAU KHI KHẨN HOANG Mở rộng đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long Đất hoang giảm, đất được sử dụng tăng Có thêm làng xóm và ngày càng trù phú . nhà cho dân khẩn hoang. Cấp hạt giống cho dân gieo trồng. Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang. 3. o n người khẩn hoang đã. khẩn hoang? Dựng nhà cho dân khẩn hoang. Cấp hạt giống cho dân gieo trồng. Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang. 3. o n người
- Xem thêm -

Xem thêm: cuoc khan hoang o dang trong, cuoc khan hoang o dang trong,

Hình ảnh liên quan

HOÀN THÀNH BẢNG SO SÁNH SAU - cuoc khan hoang o dang trong
HOÀN THÀNH BẢNG SO SÁNH SAU Xem tại trang 17 của tài liệu.