CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

27 1,422 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 00:10

KIỂM TRA BÀI CŨ Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Thăng Long Gia Định Phú Xuân Quy Nhơn Chú giải Phú XuânTên đơn vị hành chính Nguyễn Ánh tấn công TS bằng đường thuỷ Nguyễn Ánh tấn công TS Bằng đường bộ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Bắc Giang Quang Toản rút chạy a/Nhà Nguyễn thành lập Nhà Nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào ? - Nội bộ Tây Sơn suy yếu Thăng Long Gia Định Phú Xuân Quy Nhơn 1802 6/1801 1802 Chú giải Phú XuânTên đơn vị hành chính Nguyễn Ánh tấn công TS bằng đường thuỷ Nguyễn Ánh tấn công TS Bằng đường bộ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Bắc Giang Quang Toản rút chạy a/Nhà Nguyễn thành lập - Nội bộ Tây Sơn suy yếu . 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Sau khi lật đổ triều Tây Sơn Nguyễn Ánh đã làm gì ? - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, lập ra triều Nguyễn . VUA GIA LONG ( 1762 – 1820 ) a/ Nhà Nguyễn thành lập . - Nội bộ Tây Sơn suy yếu . - Chọn Phú Xuân ( Huế ) làm kinh đô. - Năm 1806, lên ngôi Hoàng đế. Các triều đại Lý , Trần , Lê đã chọn Thăng Long làm kinh đô còn nhà Nguyễn đã đóng đô ở đâu ? BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ KINH THÀNH HUẾ CẦU TRÀNG TIỀN ĐẠI NỘI (HUẾ) THẢO LUẬN NHÓM (3’) Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyển? Nhóm 1: Nhận xét về tổ chức Nhà nước, các đơn vị hành chính? Nhóm 2: Nhận xét về luật pháp? Nhóm 3: Nhận xét về quân đội? Nhóm 4: Nhận xét về chính sách ngoại giao? [...]... hãy so sánh chính sách ngoại giao thời Nguyễn với thời Quang Trung ? Em hãy nêu chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn ? BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn thành lập b/ Chế độ phong kiến tập quyền Tổ chức bộ máy Nhà nước NN Trung ương tập quyền Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc Luật pháp Hoàng triều... đầusáchkỉ XIX ? BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 2/ Kinh tế dưới triều Nguyễn a/ Nông nghiệp -Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp đặt lại chế độ quân điền Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong ? BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2/ Kinh... thuộc Luật pháp Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long) Quân đội Gồm nhiều binh chủng.Xây thành kiên cố Ngoại giao Thần phục nhà Thanh một cách mù quáng BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2/ Kinh tế dưới triều Nguyễn a/ Nông nghiệp -Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp ,lập đồn điền Đặt lại chế độ quân điền Công cuộc khai...Lược đồ hành chính VN hiện nay Lược đồ hành chính VN thời Nguyễn Em có suy nghĩ gì về lãnh thổ của nước ta qua hai lược đồ trên ? 1/Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn thành lập b/ Chế độ phong kiến tập quyền Về bộ luật thời Nguyễn : Điều1811, ghi rõ: “ Bắc thành được lệnh chủ trì việc biên soạn bộ luật kẻ Năm 223 Tổng trấn Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và... bộ luật nhà Thanh đang được thi hành Điều1815 bộ luật mới“ những người nói hay viết xúc phạm đến vua Năm 225 quy định được ban hành … “ Luật Gia nước gồm 398 điều , chia xử chém “ quan và nhà Long “ phong kiến đều bịthành 7 chương ,ngoài ra còn có 30 điều “tạp tụng ban hành là nói tham khảo cả luậtHồng Đức và luậtđíchThanh, Gia Long “ Mặc dầu bộ Hoàng triều luật lệ nhằm mục nhà gì ? Nhưng thực ra... như phủ Khoái xin cơm ” Nhà Em có suy nghĩ gì về tới công trình thuỷ lợi không ? Nguyễn có quan tâm đời sống nhân dân ta ở đầu thế kỉ XIX , Qua câu nóivà bức tranh trên ? 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2/Kinh tế dưới triều Nguyễn a/ Nông nghiệp b/ Công thương nghiệp -Ngành đóng tàu phát triển -Khai thác mỏ được mở rộng -Thủ công nghiệp trong nhân dân bị hạn chế -Thợ đóng tàu nước... khai ta đàu thế kỉ Thủ công thợ phát triển được ? Đối với trong thì công nghiệp Nhà nước phát triển những ngành gì ? Gốm Bát Tràng Lụa Vạn Phúc HỘI AN VỀ ĐÊM PHỐ CỔ HỘI AN 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2/ Kinh tế dưới triều Nguyễn a/ Nông nghiệp b/Công thương nghiệp -Nội thương các đô thị ,thị => Kinh tế phát triển chậmtứ phồn thịnh - Ngoại thương :+Trao đổi buôn bán với các nước . 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn thành lập b/ Chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH. Ánh tấn công TS Bằng đường bộ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN, CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN, CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN