0

Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái

29 899 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 10:10

GV : Nguyễn Thị Thủy Bình Bài 47 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. Khái niệm  Môi trường sống là gì?  Cho biết nhân tố nào là điều kiện sống, nhân tố nào ảnh hưởng tới sinh vật? Sinh vật có những phản ứng thích nghi như thế nào với môi trường sống của mình? A.sáng V.khuẩn Con người Con người Đất . Thú K.khí Nhiệt Nước Nấm . Sâu Chim V.khuẩn T.vật Vi rút . Ve bét Sán Thuốc diệt cỏ Chất phóng xạ NHÂN TỐ VÔ SINH Thích nghi hình thái Thích nghi Sinh lí, sinh thái Thích nghi Tập tính Ý nghĩa của sự thích nghi là gì? Ý nghĩa của sự thích nghi là gì? Giun đất sống trong đất làm cho đất tơi xốp Cho ví dụ về sinh vật làm biến đổi môi trường? 1 .Môi trường nước 2. Môi trường trên cạn 3.Môi trường đất 4 4 4 4 1 2 3 Các loại môi trường sống của sinh vật 4. Môi trường sinh vật G u m conấ ẹ D IƠ Di cư G u ấ Đ i bàngạ C thổ ụ Giun cá CÁ D PỆ Nhóm nhân tố Nhóm nhân tố hữu sinh hữu sinh Nhóm nhân Nhóm nhân tố vô sinh tố vô sinh Nhóm nhân Nhóm nhân tố vô sinh tố vô sinh II. Các nhân tố sinh thái Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. Khái niệm A.sáng V.khuẩn Con người Con người Đất . Thú K.khí Nhiệt Nước Nấm . Sâu Chim V.khuẩn T.vật Vi rút . Ve bét Sán Thuốc diệt cỏ Chất phóng xạ III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái 1. Các quy luật tác động A.sáng V.khuẩn Con người Con người Đất . Thú K.khí Nhiệt Nước Nấm . Sâu Chim V.khuẩn T.vật Vi rút . Ve bét Sán Thuốc diệt cỏ Chất phóng xạ II. Các nhân tố sinh thái Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. Khái niệm [...]... phi và cá chép Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái Ổ sinh thái chung Ánh sáng Nhiệt độ Thức ăn Độ pH Mùn đáy VSV Thế nào là ổ sinh thái chung? Bài 47 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Khái niệm II Các nhân tố sinh thái III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái IV.Nơi ở và ổ sinh thái - Ổ sinh thái của một loài sinh vật là một không gian sinh thái được hình thành...Bài 47 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Khái niệm II Các nhân tố sinh thái III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái 1 Các quy luật tác động - Các nhân tố sinh thái tác động đồng thời lên cơ thể, cơ thể phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động ấy - Các loài khác nhau phản ứng khác nhau với tác động như nhau của một nhân tố sinh thái - Các giai... trạng thái sinh lý khác nhau,… phản ứng khác nhau với tác động như nhau của cùng một nhân tố - Các nhân tố sinh thái khi tác động lên cơ thể có thể thúc đẩy lẫn nhau hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau * Tác động của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật phụ thuộc vào: bản chất của nhân tố, cường độ, liều lượng, cách tác động, thời gian tác động Bài 47 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I... động, thời gian tác động Bài 47 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Khái niệm II Các nhân tố sinh thái III.Những quy luật tác động của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái 1 Các quy luật tác động 2 Giới hạn sinh thái Nhiệt độ tác động đến sinh trưởng và phát triển của cá rô phi Việt Nam Mức thuận lợi (sinh trưởng, phát triển) 300 thuận Khoảng Khoảng Điểm cựcC chống chịu chống chịu Ngoài giới... không gian sinh thái được hình thành bởi tổ hợp các giới hạn sinh thái (hay không gian đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái quy định tồn tại và phát triển ổn định lâu dài của loài Loài B Loài A’ Loài A Loài B’ Loài C Loài D Các vòng biểu diễn ổ sinh thái của loài C và D không giao nhau, A và B ổ sinh thái giao nhau nhiều, A’ và B’ ổ sinh thái giao nhau ít Cạnh tranh Cạnh tranh dẫn tới sự phân... Điểm gây chết 200C 350C Giới hạn sinh thái 420C Điểm gây chết  (SGK) giới trường hợpđối với cây trồng nhiệt đới được gì? ntn?  Trong hạn về t0C tổng quát, giới hạn sinh thái là hiểu 300C Ổ sinh thái riêng (nhân tố nhiệt độ) Cá rô phi Khoảng thuận lợi Giới hạn dưới (5,60C ; 200C – 350C ; 420C) 5,60C Giới hạn trên (20C ; 170C – 370C ; 440C) 350C 200C 420C Thế nào là ổ sinh thái riêng? 280C Giới hạn... thái mỏ chim Loài A Loài B Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài dẫn tới phân li ổ sinh thái như thế nào? Một số đặc điểm hình thái mỏ chim chứng tỏ sự thích nghi với ổ sinh thái khác nhau mặc dù cùng nơi ở Mỏ quặp thích nghi với ăn thịt Phân chia nơi ở và ổ sinh thái của các loài chim trên tán cây Ổ sinh thái và nơi ở khác nhau như thế nào? Chim ăn hạt Chim ăn sâu Chim ăn kiến Chim ăn trái... ,hay tìm đến bản làng quậy phá C voi tìm thức ăn và nước uống trên nương rẫy ,bản làng D rừng, nơi sinh sống của voi bị thu hẹp quá mức O Ăn thịt Ăn hạt  Ổ sinh kích thước mỏ Các loài có thái về dinh khác nhau thìcác loài chim dưỡng của kích thước thức ăn có cũng khác nhau tạo nênTại trùng nhau không? các ổ sinh thái về dinh dưỡng sao? Hút mật Hãy cho biết thảm thực vật trong hình sau gồm những tầng nào?... sinh thái * HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT TRONG CÂU SAU ĐÂY : CÂU HỎI : Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00C  900C , có nghĩa là : A Giới hạn dưới là 900C , giới hạn trên là O0C B Giới hạn trên là 900C , giới hạn dưới là 00C C Ở nhiệt độ -50C và 950C vi khuẩn đã chết O D Cả 2 câu B , C đều đúng Câu 2 Đàn voi ở rừng tánh linh thường xuống phá hoại hoa màu ,quật chết người Nguyên nhân . vô sinh tố vô sinh Nhóm nhân Nhóm nhân tố vô sinh tố vô sinh II. Các nhân tố sinh thái Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG. Các nhân tố sinh thái Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 47. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. Khái niệm - Các nhân tố sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái, Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái,

Hình ảnh liên quan

Cạnh tranh dẫn tới sự phân hóa hình thái mỏ chim - Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái

nh.

tranh dẫn tới sự phân hóa hình thái mỏ chim Xem tại trang 20 của tài liệu.
Một số đặc điểm hình thái mỏ chim chứng tỏ sự thích nghi với ổ sinh thái khác nhau mặc dù cùng nơi ở. - Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái

t.

số đặc điểm hình thái mỏ chim chứng tỏ sự thích nghi với ổ sinh thái khác nhau mặc dù cùng nơi ở Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hãy cho biết thảm thực vật trong hình sau gồm những tầng nào? Ý nghĩa của sự phân tầng? - Bài 47 :Môi trường và các nhân tố sinh thái

y.

cho biết thảm thực vật trong hình sau gồm những tầng nào? Ý nghĩa của sự phân tầng? Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan