0

Bài tập Toán học rời rạc - ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

1 1,413 6
  • Bài tập Toán học rời rạc - ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 10:49

Bài tập Toán học rời rạc Bài tập chơng 8 ôtômat hữu hạn ngôn ngữ chính quy I. ôtômat hữu hạn 1. 2. 3. Hãy xây dựng một ôtômat hữu hạn, đơn định trên bảng chữ vào = {0, 1, 2, , 9}, đoán nhận đợc tập các số nguyên dơng chia chẵn cho 3. 4. Hãy xây dựng một ôtômat hữu hạn, đơn định trên bảng chữ vào = {0, 1, 2, , 9}, đoán nhận đợc tập các số nguyên dơng chia chẵn cho 4. 5. 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Toán học rời rạc - ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, Bài tập Toán học rời rạc - ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

Hình ảnh liên quan

3. Hãy xây dựng một ôtômat hữu hạn, đơn định trên bảng chữ vào Σ = {0, 1, 2, …, 9}, đoán nhận đợc tập các số nguyên dơng chia chẵn cho 3. - Bài tập Toán học rời rạc - ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

3..

Hãy xây dựng một ôtômat hữu hạn, đơn định trên bảng chữ vào Σ = {0, 1, 2, …, 9}, đoán nhận đợc tập các số nguyên dơng chia chẵn cho 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.