0

tinh thần lạc quan trong bài thơ nhật kí trong tù của hồ chí minh

2 362 2
  • tinh thần lạc quan trong bài thơ nhật kí trong tù của hồ chí minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 09:06

Suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa của bài thơ sau:Ví không có cảnh đông tànThì không có cảnh huy hoàng ngày xuânNghĩ mình trong bước gian truânTai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.(Tự khuyên mình – Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)Gợi ý:1. Giải thích ý nghĩa của bài thơ. Bài thơ đề cập đến hiện tượng tự nhiên: Nếu không có cảnh mùa đông tàn thì cũng không có đượccảnh huy hoàng của mùa xuân. Đông qua rồi mới đến xuân, đó là qui luật tất yếu của tự nhiên. Từ qui luật tự nhiên, bài thơ liên tưởng đến con người: Trong khó khăn gian khổ, nếu con người chịuđựng được, vượt qua được những khó khăn thử thách thì sẽ đến được với cảnh huy hoàng của cuộcsống. Những bước gian truân, tai ương gặp phải là những thử thách, rèn luyện làm cho tinh thần thêm hăng. Bàithơ thể hiện tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng.2. Bàn luận, mở rộng vấn đề.8 Khẳng định quan niệm của Bác trong bài thơ là hoàn toàn đúng:+ Trong cuộc sống, không mấy ai không gặp khó khăn, gian khổ. Trước những trở ngại khôngđược bi quan, chán nản mà phải giữ vững niềm tin vào lí tưởng, mục đích cuộc sống của mình.+ Những vất vả, khó khăn gặp phải như cơn gió lạnh mùa đông . Nếu chịu đựng và vượt quađược mùa đông lạnh lẽo thì sẽ được sống trong cảnh huy hoàng của ngày xuân. Điều đó có nghĩa vượtqua gian khổ sẽ đến được với thành công. Niềm tin đó sẽ giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Chínhtrong gian khổ con người sẽ vững vàng hơn. Tai ương gặp trong cuộc đời sẽ sẽ giúp tinh thần thêm hănghái. HS có thể lấy dẫn chứng (cuộc đời Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh là dẫn chứnghùng hồn về sự kiên trì, nhẫn nại, về quyết tâm vượt qua những thử thách, về niềm tin và tinh thần lạcquan cách mạng). Phê phán những kẻ sợ khó khăn gian khổ, hay nản chí ngã lòng, bi quan trước những khó khăn thửthách trong cuộc sống.3. Bài học nhận thức và hành động. Sống ở trên đời, khi đã xác định được mục đích đúng đắn, muốn đi đến thành công thì phải trải quanhững gian nan thử thách. Nếu vượt qua được chắc chắn sẽ đạt được điều ta mong muốn. Chấp nhận đương đầu với khó khăn thử thách, đem hết khả năng của mình góp phần vào sự nghiệpcách mạng, sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. Bài thơ giúp ta hiểu được qui luật tất yếu của cuộc sống, từ đó hăng hái học tập và rèn luyện. Suy nghĩ anh (chị) ý nghĩa thơ sau: Ví khơng có cảnh đơng tàn Thì khơng có cảnh huy hồng ngày xn Nghĩ bước gian truân Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng (Tự khun – Nhật Hồ Chí Minh) Gợi ý: Giải thích ý nghĩa thơ - Bài thơ đề cập đến tượng tự nhiên: Nếu khơng có cảnh mùa đơng tàn khơng có cảnh huy hồng mùa xn Đơng qua đến xn, qui luật tất yếu tự nhiên - Từ qui luật tự nhiên, thơ liên tưởng đến người: Trong khó khăn gian khổ, người chịu đựng được, vượt qua khó khăn thử thách đến với cảnh huy hoàng sống - Những bước gian truân, tai ương gặp phải thử thách, rèn luyện làm cho tinh thần thêm hăng Bài thơ thể tinh thần lạc quan người chiến sĩ cách mạng Bàn luận, mở rộng vấn đề - Khẳng định quan niệm Bác thơ hồn tồn đúng: + Trong sống, khơng khơng gặp khó khăn, gian khổ Trước trở ngại không bi quan, chán nản mà phải giữ vững niềm tin vào lí tưởng, mục đích sống + Những vất vả, khó khăn gặp phải gió lạnh mùa đơng Nếu chịu đựng vượt qua mùa đơng lạnh lẽo sống cảnh huy hoàng ngày xuân Điều có nghĩa vượt qua gian khổ đến với thành cơng Niềm tin giúp vươn lên sống Chính gian khổ người vững vàng Tai ương gặp đời sẽ giúp tinh thần thêm hăng hái HS lấy dẫn chứng (cuộc đời Bác Hồ chiến sĩ cách mạng đấu tranh dẫn chứng hùng hồn kiên trì, nhẫn nại, tâm vượt qua thử thách, niềm tin tinh thần lạc quan cách mạng) - Phê phán kẻ sợ khó khăn gian khổ, hay nản chí ngã lòng, bi quan trước khó khăn thử thách sống Bài học nhận thức hành động - Sống đời, xác định mục đích đắn, muốn đến thành cơng phải trải qua gian nan thử thách Nếu vượt qua chắn đạt điều ta mong muốn - Chấp nhận đương đầu với khó khăn thử thách, đem hết khả góp phần vào nghiệp cách mạng, nghiệp xây dựng đổi đất nước - Bài thơ giúp ta hiểu qui luật tất yếu sống, từ hăng hái học tập rèn luyện ... đời Bác Hồ chiến sĩ cách mạng đấu tranh dẫn chứng hùng hồn kiên trì, nhẫn nại, tâm vượt qua thử thách, niềm tin tinh thần lạc quan cách mạng) - Phê phán kẻ sợ khó khăn gian khổ, hay nản chí ngã... lạnh lẽo sống cảnh huy hồng ngày xn Điều có nghĩa vượt qua gian khổ đến với thành công Niềm tin giúp vươn lên sống Chính gian khổ người vững vàng Tai ương gặp đời sẽ giúp tinh thần thêm hăng hái... lạc quan cách mạng) - Phê phán kẻ sợ khó khăn gian khổ, hay nản chí ngã lòng, bi quan trước khó khăn thử thách sống Bài học nhận thức hành động - Sống đời, xác định mục đích đắn, muốn đến thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tinh thần lạc quan trong bài thơ nhật kí trong tù của hồ chí minh, tinh thần lạc quan trong bài thơ nhật kí trong tù của hồ chí minh

Từ khóa liên quan