0

Soạn bài: Làm thơ lục bát | Soạn văn 7 hay nhất tại VietJack PDF lam tho luc bat

2 312 0
  • Soạn bài: Làm thơ lục bát | Soạn văn 7 hay nhất tại VietJack PDF lam tho luc bat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 07:22

http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐7/index.jsp                                                                                          Copyright  ©  vietjack.com     Soạn bài: Làm thơ lục bát Soạn bài: Làm thơ lục bát I Luật thơ lục bát Đọc kĩ câu ca dao: SGK Trả lời câu hỏi a Cặp câu thơ lục bát : • Dòng đầu : tiếng • Dòng sau : tiếng • b Cặp lục bát xếp theo mô hình dưới: Anh (B) anh nhớ (T) quê (B) nhà (V) (B) (B) Nhớ canh rau (B) muống nhớ (T) cà (V) dầm tương (T) (B) (T) (B) (B) Nhớ (B) dãi (T) nắng (T) dầm sương (T) (B) (V) Nhớ (B) tát (T) nước (T) bên (B) đường hôm nao (B) (T) (V) (B) c Nếu tiếng thứ thành huyền (trầm) tiếng thứ ngang (bổng) ngược lại d Luật thơ lục bát: - Số câu : tối thiểu 2, câu lục có tiếng, câu bát có tiếng - Các tiếng chẵn : 2,4,6,8 bắt buộc phải luật : • Câu lục : B – T – B • Câu bát : B – T – B – B - Các tiếng lẻ : 1,3,5,7 không bắt buộc phải luật - Vần : • Tiếng thứ câu lục vần với tiếng thứ câu bát • Tiếng thứ câu bát mở vần mới, vần vần với tiếng thứ câu lục tiếng thứ câu bát Các vần thường - Nhịp : • Câu lục : nhịp 2/2/2 ; 2/4 ; 3/3 http://vietjack.com/                                                                                        Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí           http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐7/index.jsp                                                                                   Copyright â vietjack.com Câu bát : 2/2/2 ; 4/4 ; 3/5 ; 2/6 II Luyện tập Câu 1: Điền từ: (1): (2): vững bền mai sau (3): xòe bóng nắng em trốn tìm Lý điền từ: • Hợp nghĩa • Hợp vần Câu 2: • Hai câu lục bát sai khơng ngun tắc hiệp vần, luật trắc • Sửa lại là: (1) thay bòng xồi (2) thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan   http://vietjack.com/                                                                                        Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí           ... Hợp vần Câu 2: • Hai câu lục bát sai khơng nguyên tắc hiệp vần, luật trắc • Sửa lại là: (1) thay bòng xồi (2) thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan   http:/ /vietjack. com/          ...http:/ /vietjack. com/  soan-­‐van-­‐lop-­ 7/ index.jsp                                                                                          Copyright  © vietjack. com     • Câu bát : 2/2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài: Làm thơ lục bát | Soạn văn 7 hay nhất tại VietJack PDF lam tho luc bat, Soạn bài: Làm thơ lục bát | Soạn văn 7 hay nhất tại VietJack PDF lam tho luc bat