0

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả | Soạn văn 12 hay nhất tại VietJack tuyen ngon doc lap

3 514 2
  • Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả | Soạn văn 12 hay nhất tại VietJack tuyen ngon doc lap

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 05:31

http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐12/index.jsp                                                                                      Copyright  ©  vietjack.com     Soạn bài: Tun ngơn độc lập (Hồ Chí Minh) Hướng dẫn Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập Xem thêm : Tun Ngơn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh I Tác giả Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) sinh gia đình nhà nho yêu nước làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Người nhà yêu nước cách mạng vĩ đại dân tộc đồng thời nhà hoạt động lỗi lạc phong trào quốc tế cộng sản, Người nhà văn, nhà thơ lớn Sự nghiệp Người hi sinh phấn đấu cho độc lập tự cơm áo hòa bình nhân dân ta Người lấy văn thơ làm vũ khí chiến đấu sắc bén Thơng minh bẩm sinh, giàu tâm hồn nghệ sĩ, Người trở thành bút chân kiểu mẫu, nhà thơ lỗi lạc đất nước Hồ Chí Minh bút đa phong cách, thể cốt cách cổ điển sáng tạo đại Văn thơ Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, đơc đáo, viết ba thứ ngôn ngữ tiếng Pháp, chữ Hán tiếng Việt Những năm XX kỉ trước, Nguyễn Ái Quốc viết Bản án chế độ thực dân Pháp nhiều truyện, kí Vi hành, Lời than văn bà Trưng Trắc… Tính tư liệu phong phú, châm biếm hóm hỉnh nhiều truyện kí Thơ tiếng Việt, phần lớn lục bát, thất ngôn, hay thơ Chúc tết, Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Đi thuyền sông Đáy… Các thơ tuyên truyền, giản dị mộc mạc, gần gũi với ca dao, tiêu biểu loại Bài ca sợi chỉ, Hòn đá, Con cáo tổ ong… Thơ chữ Hán có Ngục trung nhật kí 30 thơ khác viết từ năm 1942 đến ngày Người qua đời, Vọng nguyệt, Văn cánh, Báo tiệp… thơ tuyệt bút, đậm đà vị Đường thi Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến… tiêu biểu cho phong cách luận Hồ Chí Minh: sắc bén, đanh thép, http://vietjack.com/                                                                                      Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí     http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐12/index.jsp                                                                                      Copyright  ©  vietjack.com     hùng hồn II Hướng dẫn học Câu 1: Những nét quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh coi văn học vũ khí chiến đấu lợi hại phụng cho nghiệp cách mạng, nhà văn chiến sĩ - Hồ Chí Minh ln trọng tính chân thật tính dân tộc văn học - Khi cầm bút, Hồ Chí Minh xuất phát từ đối tượng tiếp nhận, mục đích để định nội dung hình thức tác phẩm Người đặt câu hỏi: Viết cho ai?, Viết để làm gì?, Viết gì? Viết nào? Văn thơ Hồ Chí Minh di sản tinh thần vơ giá, phận gắn bó hữu với nghiệp cách mạng vĩ đại Người tác phẩm văn học xuất sắc Hồ Chí Minh thể chân thật sâu sắc tư tưởng , tình cảm tâm hồn cao Người.Tìm hiểu thơ văn Hồ Chí Minh, tìm thấy học vô cao quý Câu 2: Những nét khái quát di sản văn học Hồ Chí Minh: * Văn luận - Viết nhằm mục đích đấu tranh trị, tiến cơng trực diện kẻ thù, thức tỉnh giác ngộ quần chúng, tố cáo tội ác thực dân Pháp, kêu gọi đồn kết đấu tranh - Những ánh văn luận viết khơng lí trí sáng suốt, trí tuệ sắc sảo, lời văn chặt chẽ, súc tích mà lòng yêu nước nồng nàn trái tim vĩ đại - Tiêu biểu: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925); Tuyên ngôn độc lập (1945); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) * Truyện kí - Viết nhằm tố cáo tội ác dã man, chất tàn bạo, xảo trá thực dân phong kiến tay sai đề cao lòng yêu nước nhân dân - Bút pháp đại nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tác giả tạo nên tình truyện độc đáo, trí tưởng tượng phong phú, trí tuệ sắc sảo vốn kiến thức văn hoá sâu rộng - Tiêu biểu: Lời than vãn bà Trưng Trắc (1922); Vi hành (1923); Những trò lố Va-ren Phan Bội Châu (1925); Nhật ký chìm tàu (1931); Vừa đường vừa kể chuyện (1963) http://vietjack.com/                                                                                      Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí     http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐12/index.jsp                                                                                      Copyright  ©  vietjack.com     *Thơ ca - Đây lĩnh vực sáng tạo bật nghiệp văn học Bác Thơ Người thể tâm hồn nghệ sĩ tinh tế, tài hoa, gương nghị lực phi thường nhân cách cao đẹp chiến sĩ cách mạng - Người để lại 250 thơ, in tập thơ: Nhật ký tù gồm 134 bài; Thơ Hồ Chí Minh gồm 86 bài; Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh gồm 36 Câu 3: Những đặc điểm phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo mà đa dạng Văn luận Người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, chứng thuyết phục đa dạng bút pháp Truyện kí Người đại, có tính chiến đấu mạnh mẽ nghệ thuật trào phúng sắc bén Thơ ca tuyên truyền cách mạnh gần gũi với ca dao, giản dị, dễ nhớ Nhưng thơ chữ Hán Người lại hàm súc, hài hòa màu sắc cổ điển tinh thần đại   http://vietjack.com/                                                                                      Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí     ... Hướng dẫn học Câu 1: Những nét quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh coi văn học vũ khí chiến đấu lợi hại phụng cho nghiệp cách mạng, nhà văn chiến sĩ - Hồ... Người tác phẩm văn học xuất sắc Hồ Chí Minh thể chân thật sâu sắc tư tưởng , tình cảm tâm hồn cao Người.Tìm hiểu thơ văn Hồ Chí Minh, tìm thấy học vơ cao q Câu 2: Những nét khái quát di sản văn. .. sáng suốt, trí tuệ sắc sảo, lời văn chặt chẽ, súc tích mà lòng u nước nồng nàn trái tim vĩ đại - Tiêu biểu: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925); Tuyên ngơn độc lập (1945); Lời kêu gọi tồn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả | Soạn văn 12 hay nhất tại VietJack tuyen ngon doc lap, Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả | Soạn văn 12 hay nhất tại VietJack tuyen ngon doc lap