0

tu va cum tu tieng anh ve chu de gia dinh

6 580 1
  • tu va cum tu tieng anh ve chu de gia dinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2017, 23:33

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cây phả hệ (mối quan hệ gia đình) tiếng Anh - Parents : bố mẹ, phụ huynh - Mother: mẹ - Father: bố - Sibling: anh (chị, em) ruột - Brother: anh, em trai - Sister: chị, em gái - Only child: - Aunt: cơ, dì, bác (nữ) - Uncle: chú, bác, cậu (nam) - Daughter: gái - Son: trai - First cousin: anh em họ gần - Niece: cháu gái (con anh chị em) - Nephew: cháu trai (con anh chị em ruột) Ví dụ: - “Your closest relatives are your parents: your mother and father; and your siblings (brothers or sisters) => Những người thân bạn phụ huynh; mẹ bạn bố bạn; anh chị em ruột (anh em trai chị em gái) - “If your mother or father is not an only child, you also have aunts and/ or uncles.” => Nếu mẹ bạn hay bố bạn một, bạn có dì (cô, bác) hay (cậu, bác) - “An aunt is the sister of your mother or father, while an uncle is the brother of your mother or father.” => Dì chị em gái mẹ bố, anh em trai mẹ bố - “Your female child is called your daughter, and your male child is your son.” => Con bạn mà nữ gọi gái, bạn nam trai - “If your aunts or uncles have children, they are your first cousins => Nếu dì hay có cái, họ gọi anh em họ gần bạn) (Trong tiếng Anh, ta dùng từ cousin dù nữ nam) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - “Your female cousin is your mother (or father’s) niece, while a male cousin is the nephew of your mother and father.” => “Anh chị em họ bạn cháu gái mẹ bạn (hay bố bạn), anh em họ bạn cháu trai mẹ bố bạn” Quan hệ gia đình nhà chồng hay nhà vợ tiếng Anh - In-law: bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ - Spouse: chồng hay vợ - Mother-in-law: mẹ chồng (mẹ vợ) - Father-in-law: bố chồng (bố vợ) - Brother-in-law: anh(em rể), anh (em) vợ - Sister-in-law: chị (em) dâu, chị (em) vợ - Daughter-in-law: dâu - Son-in-law: rể Ví dụ: - “When you marry, your husband (or wife’s) family become your in-laws.” => Khi bạn kết hơn, gia đình chồng chồng bạn (hoặc vợ bạn) trở thành người thân bạn theo pháp luật - “The mother of your spouse(husband or wife) is your mother-in-law and his or her father becomes your father-in-law.” => Mẹ chồng(hay vợ) bạn mẹ chồng hay mẹ vợ bố chồng bạn hay vợ bạn bố chồng hay bố vợ bạn - “The term in-law is also used to describe your relationship with the spouses of your siblings.” => Từ in-law dùng để miêu tả mối quan hệ vợ (chồng) bạn anh chị em ruột họ - “So the husband of your sister becomes your brother-in-law, while the sister of your husband becomes your sister-in-law.” => Do chồng chị em gái bạn trở thành anh (em) rể bạn, chị em gái chồng chị/em dâu - “If you are a woman, you become the daughter-in-law of your husband’s parents, and if you are a man, you become the son-in-law of your wife’s parents.” => Nếu bạn người phụ nữ, bạn trở thành dâu bố mẹ chồng bạn, bạn đàn ông, bạn trở thành rể bố mẹ vợ bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - The same term in-law is used for all generations The husband of your aunt is still your mother’s brother-in-law, for example => Thuật ngữ in-law sử dụng cho tất hệ Ví dụ chồng dì bạn anh rể mẹ bạn Gia đình hôn nhân thứ hai tiếng Anh Nếu bố hay mẹ tái (remarry), họ có gia đình mối quan hệ - Step-mother: mẹ kế - Step-sister: chị (em) riêng bố (mẹ) kế - Half-brother: anh (em) cha (mẹ) khác mẹ (cha) - Half-sister: chị(em) cha (mẹ) khác mẹ (cha) - Biological brother: anh (em) huyết thống Ví dụ: - “If your father marries a second wife, she becomes your step-mother.” => Nếu bố bạn cưới vợ hai, cô trở thành mẹ kế bạn - “Any children she already has become your step-sisters or step-brothers.” => Bất kỳ đứa mà cô có trở thành anh chị em dượng dì kế bạn - “If your mother or father remarries and has children, they become your half-brothers or half-sisters.” => Nếu mẹ hay cha bạn tái có với nhau, họ chở thành anh chị cha (mẹ) khác mẹ (cha) bạn - “You might also hear people talking about their biological brother/ sister etc, to mean a brother who is related by blood, rather than by marriage.” => Bạn nghe thấy người nói anh chị em huyết thống v.v., có nghĩa anh chị em có liên hệ huyết thống quan hệ qua hôn nhân Mối quan hệ ông bà, cháu tiếng Anh - Grandparents: ông bà - Grandmother : bà - Grandfather: ông - Grandchildren: cháu - Granddaughter: cháu gái - Grandson: cháu trai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Great-aunt: bà trẻ (chị, em gái ông, bà) - Great-uncle: anh em trai ông bà - Great-niece: cháu gái (của cụ) - Great-nephew: cháu trai (của cụ) - Great-grandmother: cụ bà (mẹ ông bà) - Great-grandfather: cụ ông (bố ông bà) - “The parents of your parents are your grandparents – grandmother and grandfather You are their grandchildren – either a granddaughter or a grandson.” => Bố mẹ bố mẹ bạn ông bà bạn – ông bà Bạn cháu họ – cháu gái cháu trai - “If your grandparent has a sister, she is your great-aunt If your grandparent has a brother, he is your great-uncle => Nếu ơng bà bạn có chị (em) gái, họ bà trẻ bạn Nếu ông bà bạn có anh(em)trai, ơng ơng trẻ bạn (Và bạn great-niece hay great-nephew họ) - “The mother of your grandmother or grandfather is your great-grandmother The father is your great-grandfather.” => Mẹ ông hay bà bạn cụ bà bạn, bố cụ ông bạn - “If you go back another generation, the grandmother of your grandmother/ grandfather is your great-great-grandmother.” => Nếu bạn quay với hệ trước đấy, cụ bà/ông bạn kỵ bà bạn - “The grandfather of your grandparent becomes your great-great-grandfather.” => Ông ông bà bạn kỵ ông bạn Các loại gia đình tiếng Anh - Nuclear family = gia đình hạt nhân Ví dụ: “The traditional British family unit is a nuclear family.” => Đơn vị gia đình truyền thống người Anh gia đình hạt nhân - Single-parent/ one-parent family = bố mẹ, gia đình đơn thân Ví dụ: “There are more and more single-parent families in the UK.” => Ngày có nhiều gia đình ơng bố bà mẹ đơn thân Anh - Immediate family = gia đình Ví dụ: “Only immediate family members attended the funeral.” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí => Chỉ có thành viên gia đình đến dự đám tang - Extended family = đại gia đình, dòng họ Ví dụ: “The wedding invitations were sent to the entire extended family.” => Lời mời đám cưới gửi tới tồn thể đại gia đình - Close-knit family = gia đình hồn thuận, gắn bó Ví dụ: “They are a close-knit family.” => Họ gia đình hòa thuận - Dysfunctional family = gia đình khơng êm ấm Ví dụ: “He comes from a rather dysfunctional family.” => Anh ta đến từ gia đình không êm ấm - Blood relative = quan hệ máu mủ ruột già Ví dụ: “She’s not a blood relative, but we’re still very close.” => Cô có họ hàng máu mủ, chúng tơi thân thiết Một số cụm từ tiếng Anh hữu ích chủ đề gai đình - Family gathering = tụ họp gia đình Ví dụ: “There’s a small family gathering next week.” => Có buổi họp gia đình nhỏ vào tuần tới - Family resemblance = giống thành viên gia đình (cha nấy) Ví dụ: “You can see a distinct family resemblance between the father and the son.” => Bạn thấy giống bật cha - To start a family = sinh Ví dụ: “They want to wait a couple of years before starting a family.” => Họ muốn đợi vài năm trước sinh - To run in the family = đặc điểm giống thành viên gia đình - To bring up/ raise a family = chăm sóc/ni nấng Ví dụ: “It’s difficult to raise a family on one income.” => Thật khó khăn ni nấng gia đình dựa vào thu nhập người - A family car = xe gia đình Ví dụ: “The Volvo Estate is a popular family car.” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí => Volvo Estate loại xe gia đình phổ biến - Family-size = cỡ lớn dành cho gia đình Ví dụ: “We need to buy family-size packets of biscuits!” => Mình cần mua túi bánh quy cỡ lớn cho gia đình - Family-friendly: Chính sách, đặc điểm dành cho gia đình Ví dụ: “This hotel is family-friendly.” => Khách sạn dành cho gia đình - Family doctor: bác sĩ gia đình Ví dụ: “There are a number of good family doctors in this area.” => Có số bác sỹ gia đình tốt khu vực - Family man: người đàn ơng gia đình Ví dụ: “John is a family man.” => John người đàn ông gia đình - Family values = giá trị truyền thống gia đình Ví dụ: “Some political parties often emphasise family values and the importance of marriage.” => Một số đảng phái trị thường nhấn mạnh giá trị truyền thống gia đình quan trọng nhân - Family name = họ Ví dụ: “What’s your family name?” => Họ anh gì? ... bạn Các loại gia đình tiếng Anh - Nuclear family = gia đình hạt nhân Ví dụ: “The traditional British family unit is a nuclear family.” => Đơn vị gia đình truyền thống người Anh gia đình hạt nhân... dì bạn anh rể mẹ bạn Gia đình nhân thứ hai tiếng Anh Nếu bố hay mẹ tái (remarry), họ có gia đình mối quan hệ - Step-mother: mẹ kế - Step-sister: chị (em) riêng bố (mẹ) kế - Half-brother: anh (em)... = gia đình khơng êm ấm Ví dụ: “He comes from a rather dysfunctional family.” => Anh ta đến từ gia đình khơng êm ấm - Blood relative = quan hệ máu mủ ruột già Ví dụ: “She’s not a blood relative,
- Xem thêm -

Xem thêm: tu va cum tu tieng anh ve chu de gia dinh,

Từ khóa liên quan