0

tìm hiểu máy tiện 1a660

22 1,547 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2017, 20:28

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN BÀI TẬP LỚN MƠN TRANG BỊ ĐIỆN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MÁY TIỆN 1A660 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN PHẦN A: Đặc điểm công nghệ 1.Gới thiệu chung Nhóm máy tiện đa dạng, gồm máy tiện đơn giản, máy tiện vạn năng, máy tiện đứng… Trên máy tiện thực nhiều cơng nghệ tiện khác nhau: tiện trụ trong, tiện trụ ngoài, tiện mặt đầu, tiện cơn, tiện định hình Trên máy tiện thực doa, khoan tiện ren dao cắt, dao doa, taro ren… Kích thước gia cơng máy tiện từ cỡ vài mili đến hàng chục mét Dạng bên máy tiện hình 2.1a than máy đặt ụ trước 2, có trục quay chi tiết Trên gờ trượt đặt bàn dao ụ sau Bàn dao thực di chuyển dao cắt dọc ngang so với chi tiết ụ sau đặt mũi chống tâm dùng để giữ chặt chi tiết dài q trình gia cơng, để giá mũi khoan, mũi doa khoan, doa chi tiết Sơ đồ gia công tiện hình 2.1b Ở máy tiện chuyển động quay chi tiết với tốc độ góc là chuyển động chính, chuyển động di chuyển dao chuyện động ăn dao Chuyển động ăn dao ăn dao dọc, dao di chuyển dọc chi tiết (tiện dọc) ăn dao ngang, dao di chuyển ngang (hướng kính) chi tiết Chuyển động phụ gồm có xiết nới xà, trụ, di chuyển nhanh dao, bơm nước, hút phôi 2.Phụ tải cấu chuyển động ăn dao ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN 2.1 Phụ tải cấu chuyển động Q trình tiện máy tiện dược thực với chế độ cắt khác đặc trưng thông số: độ sâu cắt t, lượng ăn dao tốc độ cắt v Tốc độ phụ thuộc vật liệu gia cơng, vật liệu dao, kích thước dao, dạng gia công, điều kiện làm mát v.v… theo công thức kinh nghiệm V= [m/ph] (2-1) với t: chiều sâu cắt s: lượng ăn dao, độ dịch chuyển dao chi tiết quay vòng, mm/vg, T: độ bền dao thời gian làm việc dao hai lần mài dao kế tiếp, ph , m hệ số số mũ phụ thuộc vào vật liệu chi tiết, vật liệu dao phương pháp gia công Để đảm bảo suất cao nhất, sử dụng máy triệt để trình gia cơng phải ln đạt tốc độ cắt tối ưu, xác định thông số: độ sâu cắt t, lượng ăn dao s tốc độ trục ứng với đường kính chi tiết xác định Khi tiện ngang chi tiết có đường kính lớn, q trình gia cơng, đường kính chi tiết giảm dần, để trì tốc độ cắt (m/s) tối ưu số, phải tăng liên tục tốc độ góc trục theo quan hệ: V= 0,5 (2-2) với : đường kính chi tiết, m Trong q trình gia cơng, điểm tiếp xúc dao chi tiết xuất lức F gồm thành phần lực cắt xác định theo công thức: Fz = 9,81 , [N] (2-3) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Q trình tiện xảy với cơng suất cắt (kW) số: = v , [kW] (2-4) Bởi lực cắt lớn sinh lượng ăn dao độ sâu cắt lớn, tương ứng với tốc độ cắt nhỏ ; lực cắt nhỏ , xác định t, s tương ứng với tốc độ cắt , nghĩa tương ứng với hệ thức: = (2-5) Sự phụ thuộc lực cắt vào tốc độ h2.2 Tuy nhiên phân tích, dạng đồ thị phụ tải thực tế truyền động máy tiện có dạng vùng = const = const (h 1.4) 2.2 Phụ tải truyền động máy tiện đứng Truyền động máy tiện đứng có dạng đặc thù riêng, khác so với máy tiện bình thường cấu trúc kích thước Trên máy tiện đứng, chi tiết gia cơng có đường kính lớn đặt mâm cặp nằm ngang, hay nói cách khác trục mâm cặp theo phương thẳng đứng Do trọng lượng mâm cặp, trọng lượng chi tiết lớn nên lực ma sát gờ trượt hộp tốc độ lớn Vì phụ tải trục động truyền động máy tiện đứng tổng thành phần lực cắt, lực ma sát gờ trượt, lực ma sát hộp tốc độ Trên hình 2.3a, đồ thị biểu diễn thành phần công suất truyền động phụ thuộc chúng vào tốc độ mâm cặp; - công suất khắc phục lực cắt; - công suất khắc phục lực ma ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN sát gờ trượt; - công suất khắc phục lực ma sát hộp tốc độ tương ứng với tốc độ tương ứng lực cắt quay mâm cặp; - tổng cơng suất truyền động Trên hình 2-3b, thành phần mơmen tương ứng với tốc độ mâm cặp Thành phần lực ma sát phụ thuộc vào tốc độ ảnh hưởng lớn đến trình q độ truyền động Do khối lượng mâm cặp chi tiết lớn khác hệ số ma sát lúc đứng yên chuyển động nên mômen cản tĩnh khởi động truyền động đạt tới 60 ÷ 80 % mơmen định mức Vì mơmen qn tính tổng quy đổi trục động đạt tới ÷ lần mơmen qn tính động nên q trình khởi động hệ thống diễn chậm với mômen cản tĩnh lớn Theo mức độ gia tốc động cơ, mômen cản tĩnh giảm nhanh tốc độ tăng thay đổi 2.3 Phụ tải truyền động ăn dao Lực ăn dao truyền động ăn dao xác định theo công thức: = k + , [N] Công suất ăn dao máy tiện xác định công thức: = , [kW] Công suất ăn dao thường nhỏ công suất cắt 100 lần tốc độ ăn dao xác định lượng ăn dao tốc độ góc chi tiết: = s' , [m/s] Nhỏ tốc độ nhiều lần s'= , [mm/rad] Lực mômen phụ tải truyền động ăn dao không phụ thuộc vào tốc độ nó, phụ tải ccuar truyền động ăn dao xác định khối lượng phận di chuyển máy móc lực ma sát gờ trượt hộp tốc độ Trên đồ thị phụ tải chuyển động ăn dao hình 2.4, dải tốc độ rộng momen phụ tảo thay đổi tuyến tính theo tốc độ (2-6) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Thời gian máy Thời gian máy (thời gian gia công) máy tiện xác định: = , [s] (2-7) Trong đó: l chiều dài gia cơng, mm tốc độ góc chi tiết, rad/s S lượng ăn dao, mm/vg Kết hợp (2-6) (2-7) ta có cơng thức tính thời gian máy: = , [s] (2-8) Như để giảm thời gian gia công, ta phải tăng tôc độ cắt lượng ăn dao suất tăng 3.Phương pháp chọn công suất động truyền động máy tiện Truyền động máy tiện thường làm việc chế độ dài hạn Tuy nhiên gia công chi tiết ngắn, máy trung bình nhỏ, trình thay đổi nguyên công chi tiết chiếm thời gian lớn nên truyền động phải tiến hành tính tốn chế độ nặng nề Giả thiết máy tiện thực gia cơng chi tiết hình 2-5 Các nguyên công gia công gồm giai đoạn: – tiện cắt tiện ngang; – tiện trụ (tiện dọc) Phụ tải động nguyên công phụ thuộc vào thông số chế độ cắt, vật liệu chi tiết dao v.v… ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Q trình tính tốn sau: a) Từ yếu tố chế độ cắt gọt, theo công thức (2-1), (2-3), (24) (2-8) xác định tốc độ cắt, lực cắt, công suất cắt thời gian gia công ứng với ngun cơng Nếu tốc độ cắt tính không phù hợp tốc độ máy (theo số liệu kĩ thuật khí) chọn lấy trị số có sẵn máy gần giống với tốc độ cắt tính tốn Dùng trị số tính lại , theo (2-4) (2-8) Trị số V, , dùng thức tồn tốn b) Chọn ngun công nặng nề giả thiết nguyên công máy làm việc chế độ định mức Từ xác định hiệu suất máy ứng với phụ tải nguyên công theo công thức: Ƞ= = a, b – hệ số tổn hao không biến đổi biến đổi Công suất trục động ứng với nguyên công: = Giả thiết thời gian gá lắp, tháo gỡ chi tiết, chuyển đổi từ nguyên công sang nguyên công khác, động quay khơng tải (mà khơng cắt điện động cơ) cơng suất trục động lúc công suất không tải máy, tức lượng mát không đổi: = a , (2-9) Ứng với công suất thời gian phụ máy, chúng xác định theo tiêu chuẩn vận hành máy c) Động chọn theo cơng suất trung bình cơng suất đẳng trị: ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Trong đó: , – cơng suất trục động cơ, thời gian máy nguyên công thứ i , = – công suất không tải động cơ, thời gian làm việc không tải máy, n- số khoảng thời gian làm việc không tải Chọn động có cơng suất định mức lớn 20 ÷ 30 % cơng suất trung bình hay đẳng trị: ᵙ (1,2 ÷ 1,3 ) = ( 1,2 ÷ 1,3 ) (2-12) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN d) Động truyền động máy tiện cần phải kiểm nghiệm theo điều kiện phát nóng tải Những yêu cầu đặc điểm truyền động điện trang bị điện máy tiện 4.1 Những yêu cầu đặc điểm chung a) Truyền động chính: Truyền động cần phải đảo chiều quay để đảm bảo quay chi tiết hai chiều, ví dụ ren trái ren phải Phạm vi điều chỉnh tốc độ trục D< (40 125)/1 với độ trơn điều chỉnh φ = 1,06 1,21 công suất số (= const) Ở chế độ xác lập, hệ thống truyền động điện cần đảm bảo độ cứng đặc tính phạm vi điều chỉnh tốc độ với sai số tĩnh nhỏ 10% phụ tải thay đổi từ không đến định mức Quá trình khởi động, hãm yêu cầu phải trơn, tránh va đập truyền lực Đối với máy tiện cỡ nặng máy tiện đứng dung gia cong chi tiết có đường kính lớn, để đảm bảotốc độ cắt tối ưu khơng đổi (v= const) đường kính chi tiết thay đổi, phạm vi điều chỉnh tốc độ xác định phạm vi thay đổi tốc độ dài phạm vi thay đổi đường kính: D= = = (2-13) Ở máy tiện cỡ nhỏ trung bình, hệ thống truyền động điện thường động khơng đồng roto lồng sóc hộp tốc độ có vài cấp tốc độ Ở máy tiện cỡ nặng, máy tiện đứng, hệ thống truyền động điều chỉnh vùng, sử dụng biến đổi động điện chiều (BBĐ – Đ) hộp tốc độ : v< đảm bảo M= const; v> P= const Bộ biến đổi máy phát chiều chỉnh lưu dung Thyristor b) Truyền động ăn dao: Truyền động ăn dao cần phải đảm bảo chiều quay để ăn dao hai chiều Đổi chiều bàn dao thực đảo chuyển động điện dung khớp ly hợp điện từ Phạm vi điều chỉnh tốc độ chuyển động ăn dao thường D = (50 ÷ 300)/1 với độ trơn điều chỉnh φ = 1,06 1,21 momen không đổi (M = const) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Ở chế độ làm việc xác lập, độ sai lệch tĩnh yêu cầu nhỏ 5% phụ tải thay đổi từ không đến định mức Động cần khởi động hãm êm Tốc độ di chuyển bàn dao máy tiện cỡ nặng máy tiện đứng cần liện hệ với tốc độ quay chi tiết để đảm bảo nguyên lượng ăn dao Ở máy tiện cỡ nhỏ thường truyền động ăn dao thực từ động truyền động chính, máy tiện nặng truyền động ăn dao thực từ động riêng động chiều cấp điện từ khuếch đại máy điện chỉnh lưu có điều khiển c) Truyền động phụ: Truyền động phụ máy tiện không yêu cầu điều chỉnh tốc độ không yêu cầu đặc biệt nên thường sử dụng động khơng đồng roto lồng sóc kết hợp với hộp tốc độ 4.2 Các sơ đồ điều khiển điển hình máy tiện đứng máy tiện cỡ nặng Các máy tiện đứng máy tiện cỡ nặng có chế độ làm việc tiện mặt đầu Để đạt suất lớn ứng với thông số chế độ tối ưu, yêu cầu phải trì tốc độ cắt khơng đổi Để đạt điều đó, đường kính D chi tiết giảm dần, cần phải điều chỉnh tốc độ góc chi tiết theo luật hyperbol: D = const Sau ta xét số sơ đồ điều khiển hình 10 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Đattric đường kính chi tiết gia cơng tiện mặt đầu biến trở Con trượt liên hệ với bàn dao qua điều tốc P Phạm vi di chuyển lớn trượt tương ứng với đường kính lớn chi tiết gia cơng mặt máy Điện áp đặt lên biến trở lấy từ máy phát tốc FT1 tỉ lệ với tốc độ góc chi tiết, ~ D Điện áp đặt lên biến trở điện áp ổn định Điện áp lấy trượt tỉ lệ với tốc độ cắt Hiệu điện áp đầu trượt biến trở - đặt vào rơle vị trí RTr2 Rơ le điều khiển động ĐX đặt tốc độ quay động ĐC Khi khởi động, biến trở Rc vị trí tương ứng với tốc độ mâm cặp nhỏ nhất, = Sauk hi khởi động, động (rơle KT KN tác động), tiếp điểm RTr2(T) kín nên rơle RT tác động, động ĐX quay theo chiều thuận ứng với tăng tốc động điện áp máy phát tốc FT1 Khi điện áp =, rơle RTr2 điện nên Rt ngắt nên động ĐX dung hãm động 11 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Tốc độ động tương ứng với tốc độ cắt đặt trước vị trí bàn dao bắt đầu gia công Khi gia công, bàn dao di chuyển tới tâm, trượt biến trở di chuyển hướng giảm , rơle RTr2, RT lại tác động; động Đx lai quay theo chiều tăng tốc độ động trục chính, trì điện áp ~D số Khi tốc độ góc động đạt giá trị lớn nhất, cơng tắc hành trình 1BK tác động, động Đx dừng quay Khi dừng mâm cặp, rơle RTr2 tác động tương ứng với tiếp điểm Rtr2(N) đón động ĐX quay theo chiều giảm tốc độ động chính, trượt biến trở Rc di chuyển vị trí ban đầu, cơng tắc hành trình 2BK bị tác động dừng động ĐX Tốc độ cắt trì khơng đổi với tốc độ xác phụ thuộc độ xác chế tạo phận liên hệ bàn dao biến trở , mức độ tuyến tính đặc tính biến trở phát tốc, đọ nhạy điểm khơng rơle cực tính RTr2, độ ổn định thông số sơ đồ nhiệt độ điện áp lưới thay đổi Trên hình 2-8b sơ đồ điều khiển tốc độ quay động Đc theo hàm đường kính chi tiết gia công theo nguyên lý ≈ ≈ ωD Điện áp chủ đạo tỉ lệ với tốc độ cắt đặt biến trở Điện áp phản hồi ≈ ωD Nếu hệ thống điều chỉnh có điều chỉnh PI ln ln có: = ≈ ωD nghĩa = ωD Trên hình 2-8c sơ đồ điều khiển trì tốc độ cắt số thực đattric đường kính tốc độ kiểu khơng tiếp điểm Điện áp phát đattric đường kính tốc độ kiểu không tiếp điểm Điện áp phát đattric X31 tỉ lệ với tốc độ dài Điện áp phản hồi lấy từ máy phát tốc FT, cuộn dây kích từ phát tốc cấp từ đattric X32 qua cầu chỉnh lưu CL2 tỉ lệ với đường kính chi tiết = D; điện áp phát tốc = ωD Sơ đồ điều khiển đảm bảo = = ωD điều khiển ω.D = const Độ xác trì tốc độ cắt phụ thuộc vào yếu tố: Đặc tính phi tuyến đattric X32 phát tốc, đường cong từ trễ phát tốc Để thực phép nhân tín hiệu với ω D, dung phận điện tử thay cho máy phát tốc Ưu điểm điều chỉnh trơn, độ tin cậy cao Nhược điểm khó chỉnh định mạch cho q trình q độ tối ưu toàn điều chỉnh Một yêu cầu đặc biệt máy tiện cỡ nặng máy tiện đứng trì lượng ăn dao khơng đổi Điều thực sơ đồ 2-9 Điện áp chủ đạo hệ thống truyền động ăn 12 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN dao lấy từ máy phát tốc FT1 nối cứng với trục động truyền động Đc Khi = = / = const Chiết áp đặt lượng ăn dao PHẦN B: Sơ đồ điều khiển truyền động máy tiện nặng 1A660 13 ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Máy tiện 1A660 dung để gia công chi tiết gang thép có trọng lượng 250N, đường kính chi tiết lớn gia cơng máy 1,25m Động truyền động có cơng suất 55kW Tốc độ trục điều chỉnh phạm vi 125/1 với cơng suất khơng đổi, 14 ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN phạm vi điều chỉnh tốc độ động 5/1 nhờ thay đổi từ thông động Tốc độ trục ứng với cấp hộp tốc độ có giá trị sau: Cấp 1: ntc = 1,6 ÷ vòng/phút Cấp 2: ntc = ÷ 40 vòng/phút Cấp 3: ntc = 40 ÷ 200 vòng/phút Truyền động ăn dao thực từ động truyền động Lượng ăn dao điều chỉnh phạm vi 0,064 ÷ 26,08 mm/vg Truyền động thực từ hệ thống F-Đ Điều chỉnh tốc độ động cách thay đổi dòng điện kích từ động cơ, sức điện động máy phát giữ không đổi PHẦN C: Giới thiệu trang thiết bị Trên sơ đồ bố trí thiết bị sau: Động sơ cấp Đ dùng để quay máy phát điện chiều F Kích từ động cuộn CKĐ Kích từ máy phát cuộn CKF Các công tắc tơ ĐG, K1, K2, K3, K4, KT, KN, N, T, Rơ le dòng điện RC, Cuộn dây dòng điện RG1, RD1 Cn dây điện áp RG2, RD2 R l e b ả o v ệ d ò n g p R G g m c u ộ n d ây d ò n g đ i ệ n R G v R G đ ợ c đ ặ t chung lõi thép đấu ngược cực tính với F đẩy RG1> Fhút RG2 RG tác động thực giảm dòng kích từ cho máy phát điện FRơ le bảo vệ áp RD gồm cuộn dây dòng điện RD1 RD2 đặt chungtrên lõi thép đấu ngược cực tính với RG1 FhutRG2 F RG tác động thực giảm dòng kích từ cho máy phát điện FRơ le bảo vệ áp RD gồm cuộn dây dòng điện RD1 RD2 đặt chungtrên lõi thép đấu ngược cực tính với F điện Đ RD1 FhutRD2 RD tác động thực giảm dòng kích từ cho động 15 ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Rơ le điện áp RH có giá trị tác động điện áp cấp 10% điện ấp định mức Đ máy phát cấp cho K2 để nối cuộn kích từ máy phát KCF tắt qua điện trở R mục đích tăng kích từ cho máy phát Rơ le điện áp RCB có giá trị tác động điện áp cấp 100% điện ấp địnhmức máy phát cấp cho K3 để mở K3 14-15 nối cuộn kích từ độngcơ CKĐ qua biến trở ĐKT Đ qua điện trở R mục đích ổn định tốc độ động Rơ le dòng RT tác động CKĐ có giá trị dòng định mức khống chế điều khiển K3 ΦĐ Rơ le dòng RTT rơ le bảo vệ thiếu từ thơng Giátr ị tác động nhỏ thua dòng CKĐ nhỏ nhấ tđể tạo tốc độ lớn động khống chế DBT rơ le phao dùng để khống chế đủ lượng dầu bôi trơn K B R , K B R , KB R , KB R k h ố n g c h ế đ ón g k h i c c b nh r ă n g k h i đ ã ăn khớp Trị số tốc độ chọn TĐ đóng CTC1 chọn chiều quay thuận CTC2 chọn chiều quay ngược 1KXX, 2KXX cơng tắc hành trình hạn chế hành trinh Các thiết bị tạo thành mạch điều khiển: Mạch động lực: Động Đ quay truyền động cấp điện từ máy phát F Động sơ cấp quay máy phát F sơ đồ Kích từ động Đ cuộn CKĐ(2) Kích từ máy phát cuộn CKF(9) Để động Đ làm việc cần ĐG(đl) = 1, nối điện áp máy phát với động đồng thời (đl) = 0, để giải phóng mạch hãm động Cuộn kích từ CKĐ(2) cấp đủ điện để đảm 16 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN bảo từ thơng cuộn kích từ máy phát CKF(9) có điện để tạo từ thơng làm cho máy phát F tạo điện áp Rơle RC(đl) bảo vệ q dòng có tiếp điểm RC(27) Khi dòng điện qua động lớn giá trị cho phép, RC(đl)= 1, → RC(9)= 0, → cắt điện mạch điều khiển (dòng 27) Rơle RH(đl) RCB(đl) có giá trị tác động khác Giá trị tác động RCB giá trị định mức điện áp máy phát; giá trị tác động RH 10% giá trụ định mức điện áp máy phát RG1 RD1 cuộn dòng rơle RG RD hai cuộn áp tương ứng RG2(9) RD2(8) Hai cuộn dòng áp nối ngược cực tính Bình thường cuộn áp có điện làm cho tiếp điểm rơle tương ứng đóng lại Nếu dòng điện động lớn giá trị cho phép cuộn dòng tạo lực đẩy lớn lực hút cuộn áp làm cho tiếp điểm mở Cụ thể khi: Mạch kín từ động cơ: Cuộn CKĐ(2) cuộn kích từ động Đ cấp từ nguồn chiều nguồn vớ cuộn CKF(9) nguồn cấp cho mạch khống chế Biến trở ĐKT(2) nối tiếp với cuộn CKĐ để thay đổi dòng điện chạy qua nó, làm thay đổi từ thơng để thay đổi tốc độ động tốc độ Khi RKT(2) Rđ(2) bị nối tắt dòng CKĐ khẳng định mức Rơle dòng RT(2) có giá trị tác động dòng định mức CKĐ Rơle dòng RTT(2) rơle bảo vệ thiếu từ thơng Giá trị tác động nhỏ thua dòng CKĐ nhỏ để tạo tốc độ lớn động Mạch kích từ máy phát Cuộn CKF(9) cuộn kích từ máy phát cấp điện cầu tiếp điểm T,N(6) N,T(10) Khi T(6)= 1, T(10)= 1, tương ứng với chiều quay thuận động Khi N(6)= 1, N(10)= 1, tương ứng với chiều quay ngược động Điện trở Rf nối tiếp với cuộn CKF(9) nhằm giảm dòng qua nó, kết điện áp máy phát nhằm làm giảm dòng động Mạch tín hiệu Đèn ĐH1(14) sáng báo hiệu đủ dầu bôi trơn Đèn ĐH2(15) sáng báo hiệu thiếu dầu bơi trơn 17 ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN Còi C(16) kêu báo hiệu thiếu dầu bôi trơn làm việc PHẦN D: Thuyết minh trình làm việc máy Các điều kiện làm việc máy Phải đủ dòng kích từ cho động → RTT(1)= 1, Phải đủ dòng bơi trơn → DBT(36)= 1, → K4(36)= 1, → K4(29)= 1, Các bánh ăn khớp: 1KBR(39)= 1, 2KBR(39)= 1, 3KBR(39)= 1, → 4RLĐ(39)= 1, → RLĐ(29)= 1, Trị số tốc độ chọn → TĐ(29)= 1, Chiều quay chọn: chọn động quay thuận → CTC1(37)= 1, 1RLĐ(37)= 1, → RLĐ(17)= 1RLĐ(19)= 1; chọn quay ngược → CTC2(38)= 1, 2RLĐ(38)= 2RLĐ(20)= Quá trình chạy thử máy: G i ả s định cho động quay thuận ta tác động vào CTC1, tiếp điểm CTC1(863) đ ó n g c u ộ n R L Đ c ó đ i ệ n t h e o đ n g : – – – R L Đ – 1RLĐ làm việc, đóng tiếp điểm 1RLĐ(34-35)và 1RLĐ (37-35) chuẩn bị cho trình thử máy Muốn thử máy ta tác động vào nút TT TN Tiếp điểm TT(40-34)hoặc TN(40-37)đóng lại Cuộn T có điện làm việc theo đường : 8-48-49-40-34-35-36-T-13 T làm việc đóng tiếp điểm T (817), T(2124)cung cấp điện chiều cho dây kích từ máy phát F, đóng tiếp điểm T(33-35), đóng tiếp điểm T(49-58)cung cấp điện cho cuộn ĐG Mở tiếp điểm T (38-39)khóa gài khơng ch o c u ộ n N đ n g th i l m v i ệ c C u ộ n Đ G l m v i ệ c t h e o đ n g : - - - - ĐG-13 ĐG làm việc, đóng tiếp điểm ĐG(2-3) nối phần ứng máy phát phần ứ n g đ ộn g c , đ ón g t i ế p đ i ể m Đ G (23-21) c u n g c ấ p đ i ệ n ch o c u ộ n d â y p R D , đóng tiếp điểm ĐG (8-59)cung cấp điện cho cuộn K2, đóng tiếp điểm ĐG (15-9) nốit ắ t q u a b i ế n t r Đ K T K c ó đ i ệ n l àm v i ệ c th e o đ n g : - - K - K l m việc Đóng K2(9-10) n ố i t ắ t q u a đ i ệ n t r R đ , đ ón g t i ế p đ i ể m K (24-13 cấp kích từcho máy phát, mở tiếp điểm K2(1-7)khóa khơng cho mạch hãm làm việc Cuộnkích từ động cung cấp điện chiều theo đường: 8-14-15-ĐG-9-K2-1 - 11 - - C KĐ - 13 c u ộ n K C Đ đ ợ c n ố i t r ự c t i ế p v i n g u n đ i ệ n m ộ t c h i ề u Động Đ làm việc trực tiếp thực trình thử máy quay theo chiều thuận Khi điện áp phần ứng máy phát tăng lớn 18 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN 10% điện ápmáy phát cuộn RH đủ điện áp tác động làm đóng tiếp điểm RH (4958)cung cấpt h ê m m ộ t đ n g v o c u ộ n Đ G K h i q u t r ì n h t h m áy đ ã x o n g t a b uô n g t a y khỏi nút TT Tiếp điểm TT (40 – 34) mở cuộn T bị điện mở tiếp điểm T (817) T (21-24) mở cắt nguồn điện chiều vào cuộn kích từ KCF máy phát M t i ế p đ i ể m T (49-58) c ắ t đ i ệ n m ộ t đ n g v o c u ộ n Đ G, m t i ế p đ i ể m T (33-35) chuẩn bị hành trình Khi bị kích từ máy phát, điện áp máy phátgiảm dần từ định mức giá trị điện áp dư, điện áp giảm làm cho tốc độ từ trường quay động giảm tốc độ quán tính động lớnhơn tốc độ từ trường quay nên động Đ thực chế độ hãm tái sinh.Khi điện áp giảm xuống nhỏ 10% điện áp định mức cuộn RH nhả tiếpđiểm RH(49-58)m r a , c u ộ n Đ G m ấ t đ i ệ n m t i ế p đ i ể m Đ G (23) mạch động lực,mở tiếp điểm ĐG(15-9)đưa cuộn kích từ động qua biến trở ĐKT, mở tiếp điểmĐG(23-21) cắt điện vào cuộn dây áp RD2, mở tiếp điểm ĐG (8-59) cắtđiện cuộn K2.K2 điện mở tiếp điểm K2(9-10) đưa cuộn kích từ động qua biến trở Rđ,đóng tiếp điểm K2(1-7)khép kín mạch phần ứng động cơ, mở tiếp điểm K2 (24-13)cắt nguồn kích từ vào máy phát Khi mạch kích từ động cấp nguồn1 chiều theo đường: 8ĐKT-9-Rđ-10-RT-11-RTT-12-CKĐ-13 Mạch phầnứng động khép kín theo đường: 6Rh-7-K2-1 Do quán tính rơ to độngcơ quay nên động lúc náy làm việc chế độ máy phát điện, sinh ramột mô men quay ngược chiều với chiều quay rô to động giúp cho độngcơ dùng quay nhanh chóng (chế độ hãm động )Muốn thử máy theo chiều ngược ta tác động vào CTC2, tiếp điểm CTC1 (8-65)đóng lại, cuộn 2RLĐ có điện theo đường: – 65 – 66 – 2RLĐ – 13 2RLĐlàm việc, đóng tiếp điểm 2RLĐ (34-38)và 2RLĐ(37-38) chuẩn bị cho trình thửmáy, ta tác động vào nút TT TN Tiếp điểm TT(40-34) TN (40-37)đóng lạiCuộn N có điện làm việc, q trình hoạt động hồn tồn tương tự Điều khiển cho động trục quay phải trái: Giả sử đãđịnhchođộngcơquaythuậntatácđộngvào CTC1, tiếp đ i ể m CTC1(8-63)đ ó n g c u ộ n R L Đ c ó đ i ệ n t h e o đ n g : – – – R L Đ – 1RLĐ làm việc, đóng tiếp điểm 1RLĐ (34-35) 1RLĐ (37-35) chuẩn bị cho trình làm việc động Muốn cho động hoạt động ta tác động vào nút M1.Tiếp điểm M1(40-41) đóng lại, cuộn LĐT có điện làm việc theo đường:8-48-49- - - L Đ T- L Đ T l m vi ệ c đ ó n g t i ế p đ i ểm L Đ T (41-42) c ấ p đ i ệ n c h o c u ộ n 3RLĐ, đóng tiếp điểm LĐT (55-56) cấp điện cho cuộn K1, đóng tiếp điểm LĐT (33-34) chuẩn bị cấp điện cho cuộn T Cuộn K1 có điện làm việc theo đường: 8-48-49-40-53-54-55-56K1-13 K1 làm việc đóng tiếp điểm K1 (8-33) cung cấp điệncho cuộn cuộn T, đóng tiếp điểm K1 (30-32) chuẩn bị cho còi báo thiếu dầu hoạtđộng, đóng tiếp điểm K1 (8-60) chuẩn bị cho K3 làm việc, mở tiếp điểm K1(22-23) khống chế cuộn dây áp RD2, mở tiếp điểm K1(816) 19 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIÊP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN khống chế mạch nối tắt biếntrở ĐKT Cuộn T có điện làm việc theo đường : 8-33-LTĐ-341RLĐ-35-36-T-13 T làm việc đóng tiếp điểm T(8-17), T(2124) cung cung cấp điện chiều cho dây kích từ máy phát F, đóng tiếp điểm T(33-35), đóng tiếp điểm (49-58) cungcấp điện cho cuộn ĐG Mở tiếp điểm T(38-39) khóa gài khơng cho cuộn N đồngt h i l m v i ệ c C u ộ n Đ G l m v i ệ c t h e o đ n g : - - - - Đ G - 13 Đ G l m việc, đóng tiếp điểm ĐG (2-3) nối phần ứng máy phát phần ứng động cơ, đóngtiếp điểm ĐG (23-21) cung cấp điện cho cuộn dây áp RD2, đóng tiếp điểm ĐG (8-59) cung cấp điện cho cuộn K2, đóng tiếp điểm ĐG(15-9) nối tắt qua biến trở ĐKT.K2 có điện làm việc theo đường: 8-59K2-13 K2 làm việc Đóng K2 (9-10) nối tắtqua điện trở Rđ, đóng tiếp điểm K2 (24-13) cấp kích từ cho máy phát, mở tiếp điểmK2 (1-7) khóa khơng cho mạch hãm làm việc Cuộn kích từ động cungc ấ p đ i ệ n m ộ t c h i ề u t h e o đ n g : - 14 - - Đ G - - K - - 11 - 12 C K Đ - c u ộ n KCĐ nối trực tiếp với nguồn điện chiều Động Đ làm việct r ự c t i ế p th ự c h i ệ n q u t r ì nh kh i đ ộ n g t r ự c t i ế p q u a y t h e o c h i ề u t h u ậ n K h i điện áp phần ứng máy phát tăng lớn 10% điện áp máy phát cuộn RH đủ điện áp tác động làm đóng tiếp điểm RH (49-58) cung cấp thêm đ n g v o c u ộ n Đ G D ò n g đ i ệ n t r ự c t i ế p ch y t r o n g k í ch t đ ộn g c nh a nh ch ó n g đ t đ ị n h m ứ c dẫn đến từ thơng Φ DC nhanh chóng đạt giá trị định mức.Đ ộ n g c kh i đ ộ n g c ỡ n g DC CF b ứ c l m c h o t ố c đ ộ t ă n g n h a n h n h n g d ò n g đ i ệ n vượt trị số cho phép Nếu I >I lực đẩy GR1 lớn lực hút GR2 (FdRG1>FhRG2) làmcho rơ le RG không tác động tiếp điểm RG(20-21) mở cuộn kích từ máy phátKCF có điện theo đường: 8-17-KCF-20-Rf-21-24-8 D dòng điện kích từmáy phát giảm → điện áp phát giảm→ dòng điện động giảm Nếu I < I DRG1 CF hRG lực đẩy GR1 nhỏ lực hút GR2(F
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu máy tiện 1a660 ,