0

đe thi giua kí lop 5

11 196 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 13:41

Đề 1: 1. Kn rủi ro và các biện pháp đối phó với rủi ro? Kn bảo hiểm 2. Kn bảo hiểm hàng hóa? Vai trò của bảo hiểm hàng hóa? Người được, bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm là gì? 3. Bảo hiểm về trách nhiệm dân sự là gì? 4. Phân biệt FLO, FDO, FAD và AAR Đề 2: 1. Trình bày các nguyên tắc của bảo hiểm và gthich 2. Tổn thất là gì? Đặc điểm của tổn thất? kn và đặc điểm của tổn thất toàn bộ và bộ phận 3. Giống câu 4 ở trên 4. Hiệp hội P & I là gì? Nguyên tắc hiệp hội P & I ? nó khác so với hiệp hội bảo hiểm thông thường là gì? Đáp án Cầu 1: Kn rủi ro và các biện pháp đối phó với rủi ro? Kn bảo hiểm 1.1. Là những đe dọa nguy hiểm mà con người không lường trước được, là nguyên nhân gây nên tổn thất cho đối tượng bảo hiểm. Ví dụ như: Tàu mắc cạn, đắm, cháy, đâm và, chiến tranh, đình công . 1.2. Biện pháp 1. Tránh rủi ro: - Tránh rủi ro tức là không làm một việc g. đó quá mạo hiểm, không chắc chắn. - Nhược điểm: Biện pháp này làm con người ta lúc nào cũng sợ sệt không dám làm việc g. => không thu được kết quả g 2. Ngăn ngừa hạn chế rủi ro: - Biện pháp này thể hiện ở việc các công ty, các cá nhân dùng những biện pháp để đề ph.ng, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro và hậu quả của nó, ví dụ: hệ thống ph.ng cháy chữa cháy, hệ thống chống trộm, các biện pháp an toàn lao động . - Nhược điểm: Biện pháp này cũng ko ngăn ngừa đc hết rủi ro xảy ra. 3. Tự khắc phục rủi ro: - Biện pháp này thể hiện ở việc các công ty, cá nhân dự trữ một khoản tiền nhất định để khi có rủi ro xảy ra th. dùng khoản tiền đó để bù đắp khắc phục hậu quả (biện pháp tự bảo hiểm). - Nhược điểm:  Không phải tổ chức hay cá nhân nào cũng có sẵn tiền để dự trữ.  Tiền dự trữ này không đủ bù đắp cho những tổn thất lớn xảy ra.  sẽ gây đọng vốn lớn trong x. hội nếu tổ chức, các nhân nào cũng dự trữ như vậy. 4. Chuyển nhượng rủi ro: - Một công ty hay một các nhân khi tự m.nh thấy không thể chịu đựng được một hay nhiều rủi ro lớn có tính chất thảm họa th. phải t.m cách san sẻ bằng cách chuyển nhượng rủi ro cho các công ty khác, Khi đ. chấp nhận rủi ro, các công ty khác đó phải bồi thường những thiệt hại do rủi ro đ. thỏa thuận gây nên, c.n người chuyển nhượng rủi ro phải trả 1 khoản tiền => biện pháp bảo hiểm. - Ưu điểm:  Phạm vi bù đắp rộng lớn.  Có thể bù đắp những rủi ro có tính chất thảm họa  Không gây đọng vốn trong x. hội => Biện pháp này phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. 1.3. Khái niệm - KN1: Ở tầm vi mô: Bảo hiểm là 1 chế độ cam kết bồi thường bằng tiền về kinh tế, trong đó người được BH phải đóng 1 khoản gọi là phí BH cho người BH theo các điều khoản quy định, c.n người BH có trách nhiệm bồi thường cho đối tượng BH do các rủi ro đ. bảo hiểm gây ra. - KN2: Ở tầm vĩ mô: BH là 1 hệ thống các biện pháp kinh tế nhằm tổ chức các quỹ BH huy động từ các tổ chức, cá nhân để bồi thường các tổn thất thiệt hại do các thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra, góp phần tái sản xuất liên tục và đảm bảo đời sống của các thành viên trong x. hội . Câu 2: Kn bảo hiểm hàng hóa? Vai trò của bảo hiểm hàng hóa? Người được, bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm là gì? 2.1. Khái niệm Đối tượng BH là khách thể của hợp đồng BH, là tài sản hoặc lợi ích mang ra BH, là đối tượng mà vì nó người ta phải kết hợp đồng BH Có 3 loại đối tượng BH: Tài sản, con người, trách nhiệm. Nếu đối tượng là tài sản  Bảo hiểm hàng hoá Nếu đối tượng là con người  Bảo hiểm nhân thọ, trách nhiệm dân sự… (trong hàng hải  bảo hiểm P&I) Nếu đối tượng là trách nhiệm  Bảo hiểm TNDS chủ tàu 2.2. Vai trò • Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thường gặp rất nhiều rủi ro 59có thể gây ra những hư hỏng, mất mát như tàu bị mắc cạn, đắm, đâm va nhau, cháy, nổ, mất tích, . • Trách nhiệm của người chuyên chở đường biển rất hạn chế và việc khiếu nại đ.i bồi thường rất khó khăn • Mua bảo hiểm mới bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp khi có tổn thất và tạo ra tâm l. an tâm trong kinh KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán – Lớp Thời gian: 40 phút Họ tên: ……………………………………………………………… ĐỀ 1: A TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Cho số: 928; 982; 899; 988 Số lớn là: A 928 B 982 C 899 D 988 - 300 = 40 Số thích hợp để điền vào ô trống là: A 260 B 340 C 430 D 240 C 6kg D 4kg 24kg là: A 12kg B 8kg Kết phép nhân 28 x là: A 410 B 400 C 140 D 310 Kết phép chia 36 : là: A B C D Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là: A 18; 21; 24 B 16; 17; 18 C 17; 19; 21 Độ dài đường gấp khúc ABCD A 68cm Hình bên có: B 86cm C 46cm D.76cm D 18; 20; 21 A hình chữ nhật, hình tam giác B hình chữ nhật, hình tam giác C hình chữ nhật, hình tam giác D hình chữ nhật, 5hình tam giác B PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính a) 248 + 136 b) 375 - 128 c) 48 x d) 49 : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tính: a) 84 x – 99 b) 23 x + 15 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Tìm x: a) x x = 42 b) 24 : x = …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4: Đoạn dây thứ dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp lần đoạn dây thứ Hỏi đoạn dây thứ hai dài đề-xi-mét? …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐỀ 2: I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu1:Sốcóbachữsốlớnnhấtlà a 100 b 989 c 900 d 999 Câu 2: 418 + 201 = … Số cần điền vào chỗ chấm là: a 621 b 619 c 719 d 629 Câu 3: 627 – 143 = … Số cần điền vào chỗ chấm là: a 474 b 374 c 574 d 484 Câu 4: x .30 + Dấu cần điền vào ô trống là: a < b > c = Câu 5: 1/5 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm a 6m b 7m c 8m d 9m Câu 6: 42 giảm lần còn…… Số cần điền vào chỗ chấm là: a b c d 10 Câu 7: 3m4cm = ………cm Số cần điền vào chỗ chấm : a 34 b.304 c 340 d Câu 8: Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày? a 11 ngày b 21 ngày c 24 ngày d.28 ngày II Thực hành: Câu 1: Đặt tính tính: 452 + 361 541 - 127 54 x 24 : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 2: Tính: x + 27 80 : – 13 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 3: Tìm X X x = 32 X : = 12 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐỀ 3: I Trắc nghiệm Câu 1: gấp lên lần : A.1 B.13 C.42 D.48 Câu 2: 8m2cm = ……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A.82 B.802 C.820 D.8200 Câu 3: Kết dãy tính 15 x + : A.95 B.24 C.65 D.55 Câu 4: Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: A.12 B.25 C.30 D.35 Câu A.8m 5: B.42m 1/6 C.54m D.65 48 m là: Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết : A.770 B.707 C.777 D.700 II Thực hành Câu 1: Đặt tính tính 635 + 218 426 - 119 56 x 45 x ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2: Tính: x + 18 x – 23 7x7x2 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 3: Tìm x 84 : X = X : = 36 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, có số học sinh giỏi Toán Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có học sinh giỏi toán? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Ma trận cuối học môn toán: Câu St / Mạch kiến thức, t điể m Số học: Biết thực phép Số câu tính với phân số: Câu -Biết tính giá trị biểu thức số phân số theo quy tắc số tự nhiên -Biết tìm tành phần chưa biết phép tinh( số tự nhiên) -Biết giải trình bày toán có đến ba bước tính với phân số( tìm hai số biết tổng hay hiệu tỉ số Số chúng) điể m Yếu tố hình học: Biết hình thoi Số câu tính diện tích hình thoi: Câu - Nhận biết hình thoi số số tính chất Số - Biết cách tính diện tích hình điể học m Bài toán có liên quan đến tỉ lệ: Số câu Biết tỉ số số ứng dụng tỉ lệ đồ: Câu số Mức T T N L Mức T T N L 1,2 1 1 Mức T T N L Mức T T N L 8, 10 Tổng số T T N L 1 - Biết lập tỉ số hai đại lượng loại - Giới thiệu Tổng tỉ lệ sốbản câu đồ Số điể m 3 3 1 2 1 6 4 Tổng số điểm Trường TH Phan Chu Trinh Họ tên: Lớp: 4/… Điểm Thứ ngày tháng … năm 2017 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Năm học: 2016-2017 Môn : TOÁN Thời gian: (40’) Lời phê thầy cô Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị chữ số số 58 647 là: A 800 B 000 C 80 000 D 800 000 Câu Trong phân số đây, phân số lớn 1? A , B , C , D , Câu 3: Hình bình hành hình: A Có hai cặp cạnh đối diện song song B Có hai cặp cạnh ... Thứ …… ngày …… tháng ……… năm 2009 Trường TH Mạc Thò Bưởi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 Lớp : 5 MÔN TOÁN Họ tên : THỜI GIAN : 40 PHÚT Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2điểm) a) 10 m 3 25 dm 3 = … m 3 Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 10,25 B. 10,025 C. 10 025 D. 10 250 b) Tỉ số phần trăm của 20 so với 25 là: A. 5% B. 20% C.80% D. 100 % c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối viết là: A. 25,100 m 3 B. 0,250 m 3 C. 0,0 25 m 3 D. 0,25 m 3 d) Hình tròn có bán kính 3m có diện tích là: A. 26,82 m 2 B. 28,26m 2 C. 24m 2 D. 2826m 2 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (2điểm) 1cm 3 = ……………… dm 3 13,8 m 3 = ……………… dm 3 5,216m 3 = ……………… dm 3 0,22 m 3 = ……………… dm 3 Bài 3: Hình thang có đáy lớn 120 m. Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và có chiều cao bằng 65m. Tính diện tích hình thang đó? (2điểm) GIẢI . . . Bài 4: Hình lập phương có cạnh 1,5 m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó? (2điểm) GIẢI . . . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… Bài 5: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2/ 5 dm. Chiều rộng 1/3 dm và chiều cao ¾ dm.Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó? (2điểm) GIẢI ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………… . …………………………………………… . …………………………………………… . …………………………………………… . Điểm Thứ …… ngày …… tháng ……… năm 2009 Trường TH Mạc Thò Bưởi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 Lớp : 1 MÔN TOÁN Họ tên :………………………… THỜI GIAN : 40 PHÚT Bài 1: (2điểm) a)Viết các số từ 10 đến 20 : …………………………………………………………………………………………………………… b) Số liền trước số 1 là số: ……………………………… Số liền sau số 9 là số: ………………………………… Bài 2: Tính (2điểm) 12 16 15 19 + 2 + 3 - 2 - 8 ……… ………. ………. ………. Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1điểm) 80 cm – 20 cm = 60 80 cm – 20 cm = 60 cm 80 cm – 20 cm = 50 cm Bài 4: ? (1điểm) 50 ………… 10 = 40 30 ………… 20 = 50 Bài 5: Tính (2 điểm) 12 + 5 – 7 = ……… 15 – 2 + 3 = …………… Bài 6: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 30 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa? (2điểm) GIẢI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Điểm = , + Thứ …… ngày …… tháng ……… năm 2009 Trường TH Mạc Thò Bưởi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 Lớp : 2 MÔN TOÁN Họ tên :…………………… THỜI GIAN : 40 PHÚT Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm) y + 3 = 24 3 x y = 30 y : 2 = 8 A. y = 27 A. y = 27 A. y = 10 B. y = 21 B. y = 11 B. y = 16 C. y = 8 C. y = 10 C. y = 4 Bài 2: Tính (1,5 điểm) 2 X 5 = …… 4 X 1 = …… 30 : 5 = …… 3 X 7 = …… 4 X 3 = …… 28 : 4 = …… 4 X 2 = …… 0 X 4 = …… 15 : 3 = …… 5 X 9 = …… 4 X 4 = …… 45 : 5 = …… Bài 3: Tính (1,5 điểm) 3 X 4 + 8 = ……………………… 4 X 2 X 1 = ……………………… = ……………………… = ……………………… 3 X 10 – 14 = ……………………… 5 X 6 : 1 = ……………………… = ……………………… = ……………………… Bài 4: (1,5 điểm) 4 2 1 = 8 ? 4 2 1 = 2 0 1 2 = 0 Bài 5: Viết giờ hoặc phút thích hợp vào chỗ chấm (1,5 điểm) a) Mỗi trận bóng đá kéo dài trong 90 ………………. b) Mỗi ngày mẹ em làm việc trong 8 ………………… c) Một người đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng 2 …………… Bài 6: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: A AB = 3 cm 4 cm GIẢI BC = 6 cm 3 cm AC = 4cm B C …………………………………………… 6 cm ………………………………………… …………………….………………… Điểm X : Thứ …… ngày …… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TỐN - KHỐI 4. Năm học: 2009-2010 Thời gian: 60 phút 1. Phân số bằng phân số nào dưới đây? A. B. C. D. 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Cạnh AB bằng cạnh . . . . . . . b) Cạnh AD bằng cạnh . . . . . . c) Cạnh AB song song với cạnh . . . . . . . d) Cạnh AD song song với cạnh . . . . . . 3. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 7 trong số 347856 chỉ: A. 70 B. 700 C. 7000 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) 45m 2 6cm 2 = . . . . . . cm 2 là: A. 4506 cm 2 B. 45006 cm 2 C. 450006 cm 2 c) Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1? A. B. C. D. 4. Đặt tính rồi tính: a) 53867 + 49608 b) 482 x 307 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. c) 91846 - 84752 d) 184905 : 21 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. Điểm A B C D 5. Tìm X a) X + = b) x X = ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. 6. Một mảnh đất trồng rau hình bình hành có độ dài đáy 30m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích của mảnh đất đó? ĐÁP ÁN MƠN TỐN KHỐI 4 1. Ý: A (1 điểm) 2. 1 điểm: Mỗi câu đúng 0,25 điểm a) DC b) BC c) DC d) BC 3. 1,5 điểm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm a) C b) C c) D 4. 2 điểm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm a) 103475 b) 147974 c) 7094 d) 8805 5. 2 điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm. a) X + = b) x X = X = - X = : X = - X = x X = X = 6. 2,5 điểm. Bài giải Chiều cao mảnh đất trồng rau hình bình hành là: ( 0,5 điểm) 30 : 2 = 15 (m) ( 0,5 điểm) Diện tích của mảnh đất trồng rau là: ( 0,5 điểm) 30 x 15 = 450 (m 2 ) ( 0,5 điểm) Đáp số: 450 m 2 ( 0,5 điểm) Trường ……………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Lớp: ……………………………………………………. MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 4. Họ và tên:…………………………………………. Năm học: 2009-2010 Thời gian: 60 phút Điểm - Đọc thành tiếng. - Đọc hiểu. - Viết L ời phê của giáo viên . - Người coi. - Người chấm: …………… Kiểm tra đọc: (10 điểm) 1/ Đọc hiểu ( 5 điểm) Học sinh đọc thầm bài: “Hoa học trò” SGK TV4 tập 2 trang 43 và khoanh tròn ý em chọn là đúng cho mỗi câu hỏi sau. Câu 1. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả số lượng của hoa phượng. a. Nhân hóa. b. So sánh. c. Liệt kê. Câu 2.Vì sao tác giả gọi hoa phượng là “Hoa học trò”? a. Hoa phượng rất gần gủi với học trò. b. Phượng được trồng nhiều ở sân trường. c. Phượng nở hoa vào mùa hè, mùa thi của học trò. d. Tất cả ý trên. Câu 3. Hoa phượng nở gợi cho mỗi học trò có cảm giác gì? a. Vừa buồn, vừa vui. b. Buồn. c. Vui. Câu 4. Hoa phượng nở như thế nào? a. Nở nhanh đến bất ngờ. b. Nở rất chậm. c. Nở từ từ. Câu 5. Phượng ra lá vào mùa nào? a. Mùa đơng. b. Mùa thu. c. Mùa xn. Câu 6. Khi đọc bài “Hoa học trò” em có cảm nhận gì? a. Hoa phượng là lồi hoa đẹp nhất tuổi học trỏ. b. Gần gũi với học trò. c. Thân thiết với học trò. d. Tất cả các ý trên. Câu 7. Tìm bộ phận cho câu trả lời “là gì”. a. Hồ Chí Minh là một nhà lãnh tụ thiên tài. Câu 8. Tìm 3 từ cùng nghĩa với từ “Dũng cảm” II/ CHÍNH TẢ. GV đọc cho học sinh viết bài “Thắng cảnh” sách TV4 tập 2 trang 76. Đoạn từ đầu đến . . . quyết tâm chống giữ. III/ TẬP LÀM VĂN. Tả một đồ vật mà em yêu thích. ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 Câu 1 ý Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 Lớp: 1 Họ và tên:……………… . BÀI KIỂM TRA GIỮA I. 10 - 11 Môn: Toán Thời gian: 40 phút. Điểm Bài 1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu: 3 …… ……. …… …… Bài 2. (2 điểm) Tính: a) 2 3 0 5 4 5 5 5 b) 2 + 2 + 1 = ……… 5 – 0 – 2 = ……… Bài 3. (1 điểm) Viết các số 5, 8, 2, 3: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………… Bài 4. (1,5 điểm) Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình: a. Hình ……… . b. Hình ……… . c. Hình ……… . Bài 5. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 5 + … . = 5 b)5 - …… = 4 c)… + 3 = 4 Bài 6. (1,5 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào : 2 + 2 5 5 4+1 5 – 2 2 Bài 7. (1,5 điểm) Viết phép tính thích hợp: a) Có: 3 bạn chơi bóng. Có thêm: 2 bạn đang chạy tới. Tất cả có: … bạn ? + b) Điền số và dấu để được phép tính: 5 = 5 - = 4 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ GHI ĐIỂM MÔN TOÁN KHỐI I GIỮA I Bài 1. (1 điểm) Viết số thích vào chỗ chấm theo mẫu: Mỗi số điền đúng được 0,5 điểm Thứ tự cần viết đúng là: 3; 4; 10; 8; 6 Bài 2. (2 điểm) Tính: a) HS điền kết quả đúng, thẳng cột mỗi phép tính được 0,25 điểm: 5 2 3 5 0 5 1 4 5 0 5 5 b) HS điền kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm: 2 + 2 +1 = 5 5 – 0 – 2 = 3 Bài 3. (1 điểm) Viết các số 5, 8, 2, 3: HS viết đúng thứ tự mỗi câu được 0,5 điểm b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 3; 5; 8 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 8; 5; 3; 2 Bài 4. (1,5 điểm) Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình: HS điền đúng mỗi tiếng dưới đây được 0,5 điểm. a. Hình tam giác b. Hình vuông c. Hình tròn Bài 5. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: HS điền đúng kết quả vào mỗi phép tính được 0,5 điểm. 5 + 0 = 5 5 – 1 = 4 1 + 3 = 4 Bài 6. (1,5 điểm) Điền dấu thích hợp vào : HS điền đúng mỗi được 0,5 điểm. 2 + 2 5 4 = 1 5 5 - 2 2 Bài 7. (1,5 điểm) Viết phép tính thích hợp: a) HS điền đúng phép tính được 0,5 điểm. b) HS điền đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. 5 + - 0 = 5 3 + 2 = 5 < = > 5 - 1 = 4 ( Với kết quả phép tính 5 – 1 = 4 học sinh có thể chọn phép tính khác đúng với kết quả là 4) trờng thpt hàm rồng đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ ii Môn: Ngữ văn, lớp 11. Thời gian làm bài: 60 phút. Ngày thi: 19/03/2010 Câu 1 (4 điểm): Bernard Shaw khẳng định: "Vũ trụ có nhiều quan, nhng quan tuyệt phẩm nhất là trái tim ngời mẹ". Từ câu nói trên, anh (chị) hãy viết bài văn ngắn (không quá 300 từ) nói lên tình cảm chân thực, sự biết ơn sâu sắc gửi tới mẹ mình - những ngời phụ nữ Việt Nam, biểu tợng của đức hi sinh và lòng nhân ái. Câu 2 (6 điểm): Cảm nhận của anh (chị) về 4 câu thơ sau: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vờn ai mớt quá xanh nh ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền. (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử) Đề B trờng thpt hàm rồng đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ ii Môn: Ngữ văn, lớp 11. Thời gian làm bài: 60 phút. Ngày thi: 19/03/2010 Câu 1 (4 điểm): Jose Balu cho rằng: "Lòng biết ơn là bông hoa đẹp mọc lên từ đáy sâu tâm hồn". Từ câu nói trên, anh (chị) hãy viết bài văn ngắn (không quá 300 từ) về lòng biết ơn đối với cô giáo của mình. Câu 2 (6 điểm): Cảm nhận của anh (chị) về 4 câu thơ sau: Gió theo lối gió, mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử) Đề A ... C.820 D.8200 Câu 3: Kết dãy tính 15 x + : A. 95 B.24 C. 65 D .55 Câu 4: Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: A.12 B. 25 C.30 D. 35 Câu A.8m 5: B.42m 1/6 C .54 m D. 65 48 m là: Câu 6: Số bảy trăm linh... chữ nhật là: (0. 25) ( 65: 5)x3= 39 (m)(0. 25) Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là(0. 25) 65 – 39 = 26 (m)( 0. 25) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: ((0. 25) 26 x 39 = 1014 ( m2)(0. 25) Đáp số: diện... Câu 4:D Câu 1:C Câu 2:B Câu 5: C Câu 6:A Câu 7: Điền số? a) 15 phút = 1 95 phút Câu 8: Tìm x : a) x : = b) 5m2 2cm2 =5 0002 cm2 b) x− x= × x= = + x= x= Câu 9: Tóm tắt (0. 25) Gấp rưỡi = 3/2 Theo ra,
- Xem thêm -

Xem thêm: đe thi giua kí lop 5,

Hình ảnh liên quan

Yếu tố hình học: Biết hình thoi và tính diện tích hình thoi: - đe thi giua kí lop 5

u.

tố hình học: Biết hình thoi và tính diện tích hình thoi: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 4: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 16 cm và 35cm. Diện tích của hình thoi là: - đe thi giua kí lop 5

u.

4: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 16 cm và 35cm. Diện tích của hình thoi là: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 9: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 130 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất? - đe thi giua kí lop 5

u.

9: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 130 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất? Xem tại trang 8 của tài liệu.