0

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

10 173 1
  • Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 13:36

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn: Vật 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ. Câu 2 (2 điểm): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N. a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m. b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ. Câu 3 (2 điểm): Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 37 0 C. Câu 4 (3 điểm): Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s 2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi? b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất? c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng? Câu 5 (1 điểm): Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt? Hết Đáp án vật 10 Câu 1: - Nêu quá trình đẳng tích 1 điểm - Nêu định luật có kèm theo biểu thức 1 điểm Câu 2: a. Công A = Fs = 3000J 0,5 điểm b. F = ma; S = at 2 /2 từ đó tính ra t = 5,16 s 1 điểm P = A/t = 581W 0,5 điểm Câu 3: - Phương trình trạng thái khí lí tưởng Error: Reference source not found 1 điểm - Tính ra p 2 = 2,58atm 1 điểm Câu 4: a. W t = mgH = 800J 1 điểm b. Error: Reference source not found 1 điểm c. 1 điểm Câu 5: - Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. 0,5 điểm - Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. 0,5 điểm / h 10m v 10 2m s = = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc KIỂM TRA HỌC II Năm học: 2015-2016 Môn: Vật - Lớp 11 Mã đề: VL02 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (0,5 đ/câu) Câu 1: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 2: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện ống dây giảm đặn từ 2(A) khoảng thời gian 4(s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 3: Đơn vị đo từ thông là: A Tesla (T) B Henry (H) C Vêbe (Wb) D Tesla.giây (T.s) Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính gần giá trị là: A n = 1,55 B n = 1,43 C n = 1,50 D n = 1,33 Câu : Phát biểu sai : Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu : Tỉ số sau có giá trị chiết suất tỉ đối n12 môi trường (1) môi trường (2) (các hiệu có ý nghĩa thường dùng học)? sin i A B sin r n21 n C D Bất biểu thức số A, B, C n1 Phần II: Tự luận Bài (3,0 diểm): Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có diện tích 0,04m đặt vào từ trường cảm ứng từ B = 0,5T cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ  a) Chọn véc tơ pháp tuyến vòng dây hướng với B , tính từ thông qua mặt phẳng giới hạn vòng dây b) Gỉa thiết cảm ứng từ nơi đặt vòng dây giảm đặn từ giá trj thời gian giây, tính suất điện động cảm ứng xuất vòng dây khoảng thời gian từ trường biến đổi nói c) Trình bày cách làm để tạo suất điện động cảm ứng vòng dây nằm từ trường Bài (4,0 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 10cm đặt không khí, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với truc thấu kính cách thấu kính khoảng d1 (điểm A nằm trục thấu kính) a) Tính độ tụ thấu kính f1 b) Cho d = 20cm, xác định vị trí ảnh A1B1 vật AB tạo thấu kính f1, số phóng đại ảnh chiều cao Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC Môn: Vật - Lớp: 10 Năm học: 2016-2017 Mã đề: 1001 Thời gian: 45 phút (HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm (2,5 điểm) Câu 1: Hãy câu không đúng: A Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng B Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đường C Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động D Chuyển động lại pit-tông xilanh chuyển động thẳng Câu 2: Câu sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần A Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B Vận tốc tức thời hàm số bậc thời gian C Quãng đường hàm số bậc hai thời gian D Gia tốc đại lượng không đổi Câu 3: Câu đúng? Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất Công thức tính vận tốc v vật chạm đất là: A v  gh B v  2h g C v  gh D v  gh Câu 4: Câu sai: Chuyển động tròn có: A Quỹ đạo đường tròn B Tốc độ dài không đổi C Tốc độ góc không đổi D Véctơ gia tốc không đổi Câu 5: Một ô tô khách chạy đường Đối với người đây, ô tô đứng yên: A Người đứng bên lề đường B Người xe máy bị xe khách vượt qua C Người lái xe vượt xe khách D Một hành khách ngồi ô tô Câu 6: Câu đúng? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F có thể: A Nhỏ F B Lớn 3F  C Vuông góc với lực F  D Vuông góc với lực F Câu 7: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật vật thu gia tốc nào? A Lớn Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ B Nhỏ C Không thay đổi D Bằng Câu 8: Câu đúng? Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước là: A Lực mà ngựa tác dụng vào xe B Lực mà xe tác dụng vào ngựa C Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 9: Một người mặt đất nằm ngang Lực mặt đất tác dụng lên bàn chân người thuộc loại lực nào: A Trọng lực B Lực đàn hồi C Lực ma sát D Trọng lực lực ma sát Câu 10: Khi nói chuyển động ném ngang, câu nói sai: A Trong chuyển động ném ngang, véc tơ vận tốc vật luôn thay đổi phương B Trong chuyển động ném ngang, độ lớn véc tơ vận tốc vật tăng dần C Gia tốc chuyển động ném ngang gia tốc rơi tự D Từ độ cao mặt đất ta tăng tốc độ ban đầu vật ném ngang để vật rơi xuống nhanh Phần II: Bài tập (7,5 điểm) B Câu 1: (3,5 điểm) Một dài AO, đồng chất, có khối lượng 1,0 kg Một đầu O liên kết với tường lề, đầu A G treo vào tường sợi dây AB Thanh giữ nằm ngang dây làm với góc  = 30o (như hình vẽ) Lấy g = 10 m/s2 Tính lực  A O căng dây Câu 2: (4,0 điểm) Một vật có khối lượng m = kg chuyển động sàn nằm ngang tác dụng lực  F hợp với hướng chuyển động góc  = 30o (như hình vẽ) Hệ số ma sát trượt vật sàn t = 0,2  F Tính độ lớn lực để : a Vật chuyển động với gia tốc m/s2  b Vật chuyển động thẳng Lấy g = 10 m/s Thay đổi góc , tìm  để lực kéo nhỏ mà vật chuyển động Hết -2 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2016-2017 Mã đề: 1002 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) Môn: Vật - Lớp: 10 Thời gian: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (2,5 điểm) Câu 1: Một người mặt đất nằm ngang Lực mặt đất tác dụng lên bàn chân người thuộc loại lực nào: A Lực ma sát B Trọng lực lực ma sát C Trọng lực D Lực đàn hồi Câu 2: Khi nói chuyển động ném ngang, câu nói sai: A Gia tốc chuyển động ném ngang gia tốc rơi tự B Từ độ cao mặt đất ta tăng tốc độ ban đầu vật ném ngang để vật rơi xuống nhanh C Trong chuyển động ném ngang, véc tơ vận tốc vật luôn thay đổi phương D Trong chuyển động ném ngang, độ lớn véc tơ vận tốc vật tăng dần Câu 3: Hãy câu không đúng: A Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động B Chuyển động lại pit-tông xilanh chuyển động thẳng C Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng D Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đường Câu 4: Câu sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần A Gia tốc đại lượng không đổi B Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc C Vận tốc tức thời hàm số bậc thời gian D Quãng đường hàm số bậc hai thời gian Câu 5: Câu đúng? Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước là: A Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất B Lực mà ngựa tác dụng vào xe C Lực mà xe tác dụng vào ngựa D Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 6: Câu đúng? Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất Công thức tính vận tốc v vật chạm đất là: A v  gh B v  gh C v  gh Sách Giải – Người Thầy bạn D v  http://sachgiai.com/ 2h g Câu 7: Câu sai: Chuyển động tròn có: A Quỹ đạo đường tròn B Tốc độ dài không đổi C Tốc độ góc không đổi D Véctơ gia tốc không đổi Câu 8: Một ô tô khách chạy đường Đối với người đây, ô tô đứng yên: A Một hành khách ngồi ô tô B Người đứng bên lề đường C Người xe máy bị xe khách vượt qua D Người lái xe vượt xe khách Câu 9: Câu đúng? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F có thể:  A Vuông góc với lực F B Nhỏ F C Lớn 3F  D Vuông góc với lực F Câu 10: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật vật thu gia tốc nào? A Lớn B Nhỏ C Không thay đổi D Bằng Phần II: Bài tập (7,5 điểm) B Câu 1: (3,5 điểm) Một dài AO, đồng chất, có khối lượng 1,0 kg  F Một đầu O liên kết với tường ...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn: Vật 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ. Câu 2 (2 điểm): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N. a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m. b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ. Câu 3 (2 điểm): Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 37 0 C. Câu 4 (3 điểm): Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s 2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi? b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất? c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng? Câu 5 (1 điểm): Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt? Hết Đáp án vật 10 Câu 1: - Nêu quá trình đẳng tích 1 điểm - Nêu định luật có kèm theo biểu thức 1 điểm Câu 2: a. Công A = Fs = 3000J 0,5 điểm b. F = ma; S = at 2 /2 từ đó tính ra t = 5,16 s 1 điểm P = A/t = 581W 0,5 điểm Câu 3: - Phương trình trạng thái khí lí tưởng Error: Reference source not found 1 điểm - Tính ra p 2 = 2,58atm 1 điểm Câu 4: a. W t = mgH = 800J 1 điểm b. Error: Reference source not found 1 điểm c. 1 điểm Câu 5: - Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. 0,5 điểm - Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. 0,5 điểm / h 10m v 10 2m s = = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc KIỂM TRA HỌC II Năm học: 2015-2016 Môn: Vật - Lớp 11 Mã đề: VL02 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (0,5 đ/câu) Câu 1: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 2: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện ống dây giảm đặn từ 2(A) khoảng thời gian 4(s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 3: Đơn vị đo từ thông là: A Tesla (T) B Henry (H) C Vêbe (Wb) D Tesla.giây (T.s) Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính gần giá trị là: A n = 1,55 B n = 1,43 C n = 1,50 D n = 1,33 Câu : Phát biểu sai : Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu : Tỉ số sau có giá trị chiết suất tỉ đối n12 môi trường (1) môi trường (2) (các hiệu có ý nghĩa thường dùng học)? sin i A B sin r n21 n C D Bất biểu thức số A, B, C n1 Phần II: Tự luận Bài (3,0 diểm): Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có diện tích 0,04m đặt vào từ trường cảm ứng từ B = 0,5T cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ  a) Chọn véc tơ pháp tuyến vòng dây hướng với B , tính từ thông qua mặt phẳng giới hạn vòng dây b) Gỉa thiết cảm ứng từ nơi đặt vòng dây giảm đặn từ giá trj thời gian giây, tính suất điện động cảm ứng xuất vòng dây khoảng thời gian từ trường biến đổi nói c) Trình bày cách làm để tạo suất điện động cảm ứng vòng dây nằm từ trường Bài (4,0 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 10cm đặt không khí, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với truc thấu kính cách thấu kính khoảng d1 (điểm A nằm trục thấu kính) a) Tính độ tụ thấu kính f1 b) Cho d = 20cm, xác định vị trí ảnh A1B1 vật AB tạo thấu kính f1, số phóng đại ảnh chiều cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC Năm học: 2016-2017 Môn: Vật - Lớp: 10 Mã đề: 1001 Thời gian: 45 phút (HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm (2,5 điểm) Câu 1: Hãy câu không đúng: A Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng B Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đường C Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động D Chuyển động lại pit-tông xilanh chuyển động thẳng Câu 2: Câu sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần A Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B Vận tốc tức thời hàm số bậc thời gian C Quãng đường hàm số bậc hai thời gian D Gia tốc đại lượng không đổi Câu 3: Câu đúng? Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất Công thức tính vận tốc v vật chạm đất là: A v  gh B v  2h g C v  gh D v  gh Câu 4: Câu sai: Chuyển động tròn có: A Quỹ đạo đường tròn B Tốc độ dài không đổi C Tốc độ góc không đổi D Véctơ gia tốc không đổi Câu 5: Một ô tô khách chạy đường Đối với người đây, ô tô đứng yên: A Người đứng bên lề đường B Người xe máy bị xe khách vượt qua C Người lái xe vượt xe khách D Một hành khách ngồi ô tô Câu 6: Câu đúng? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F có thể: A Nhỏ F B Lớn 3F  C Vuông góc với lực F  D Vuông góc với lực F Câu 7: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật vật thu gia tốc nào? A Lớn B Nhỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Không thay đổi D Bằng Câu 8: Câu đúng? Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước là: A Lực mà ngựa tác dụng vào xe B Lực mà xe tác dụng vào ngựa C Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 9: Một người mặt đất nằm ngang Lực mặt đất tác dụng lên bàn chân người thuộc loại lực nào: A Trọng lực B Lực đàn hồi C Lực ma sát D Trọng lực lực ma sát Câu 10: Khi nói chuyển động ném ngang, câu nói sai: A Trong chuyển động ném ngang, véc tơ vận tốc vật luôn thay đổi phương B Trong chuyển động ném ngang, độ lớn véc tơ vận tốc vật tăng dần C Gia tốc chuyển động ném ngang gia tốc rơi tự D Từ độ cao mặt đất ta tăng tốc độ ban đầu vật ném ngang để vật rơi xuống nhanh Phần II: Bài tập (7,5 điểm) B Câu 1: (3,5 điểm) Một dài AO, đồng chất, có khối lượng 1,0 kg Một đầu O liên kết với tường lề, đầu A G treo vào tường sợi dây AB Thanh giữ nằm ngang dây làm với góc  = 30o (như hình vẽ) Lấy g = 10 m/s2 Tính lực  A O căng dây Câu 2: (4,0 điểm) Một vật có khối lượng m = kg chuyển động sàn nằm ngang tác dụng lực  F hợp với hướng chuyển động góc  = 30o(như hình vẽ) Hệ số ma sát trượt vật sàn t = 0,2  F Tính độ lớn lực để : a Vật chuyển động với gia tốc m/s2 b Vật chuyển động thẳng Lấy g = 10 m/s2 Thay đổi góc , tìm  để lực kéo nhỏ mà vật chuyển động Hết  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2016-2017 Mã đề: 1002 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC Môn: Vật - Lớp: 10 Thời gian: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (2,5 điểm) Câu 1: Một người mặt đất nằm ngang Lực mặt đất tác dụng lên bàn chân người thuộc loại lực nào: A Lực ma sát B Trọng lực lực ma sát C Trọng lực D Lực đàn hồi Câu 2: Khi nói chuyển động ném ngang, câu nói sai: A Gia tốc chuyển động ném ngang gia tốc rơi tự B Từ độ cao mặt đất ta tăng tốc độ ban đầu vật ném ngang để vật rơi xuống nhanh C Trong chuyển động ném ngang, véc tơ vận tốc vật luôn thay đổi phương D Trong chuyển động ném ngang, độ lớn véc tơ vận tốc TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2015-2016 Môn: Vật - Lớp 10 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 1079 (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Câu1: Biểu thức sau biểu thức Mô men lực trục quay? F C M = F + d D M = F - d d Câu 2: Hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc thay đổi lực ép hai mặt tăng lên hai lần A Tăng lên hai lần B Giảm nửa C Không thay đổi D Tăng lên bốn lần A.M=F.d B M = Câu 3: Chuyển động vật không coi rơi tự thả rơi? A Một viên gạch B Một rụng C Một viên bi sắt D Một bi ve Câu 4: Đáp án sai? Véc tơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A Đặt vào vật chuyển động tròn B Luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn C Có độ lớn không đổi D Có phương chiều không đổi Câu 5: Đơn vị gia tốc là: A m/s2 B m/s C m.s2 D N Câu 6: Khi xe buýt hãm phanh đột ngột hành khách xe A ngả người phía sau B chúi người phía trước C ngả người sang bên phải D ngả người sang bên trái II Tự luận: (7,0 điểm) Bài 1: (3,5 điểm) Một vật tự trượt từ mặt phẳng nghiêng xuống mặt phẳng ngang, đến chân mặt phẳng nghiêng vật đạt vận tốc 20m/s, sau tiếp tục trượt mặt phẳng ngang đến dừng lại Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang  =0,1 Tính gia tốc quãng đường vật trượt mặt phẳng ngang Cho g=10m/s2 Bài 2: (2,0 điểm) Một cầu đồng chất có khối lượng 3kg treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ, không dãn, phương sợi dây qua tâm cầu hơp với tường góc  =300 (như hình vẽ) Bỏ qua khối lượng dây ma sát chỗ tiếp xúc cầu với tường a Quả cầu chịu tác dụng lực nào? b Hãy xác định độ lớn lực căng sợi dây lực tường tác dụng vào cầu Lấy g=10m/s2 Bài 3: (1,5 điểm) Hai xe chuyển động đường thẳng với vận tốc không đổi - Nếu ngược chiều sau 10 phút khoảng cách hai xe giảm 20 km - Nếu chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm km Tính độ lớn vận tốc xe - Hết -TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2015-2016 Môn: Vật - Lớp 10 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 1086 (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Câu 1: Đơn vị gia tốc là: A m/s B m/s2 C m.s2 D N Câu 2: Biểu thức sau biểu thức Mô men lực trục quay? F d Câu 3: Chuyển động vật coi rơi tự thả rơi? A M = F+d B M = F - d C M = F d D M = A Một tờ giấy B Một khăn tay C Một rụng D Một bi ve Câu : Hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc thay đổi lực ép hai mặt giảm nửa A Tăng lên hai lần B Không thay đổi C Giảm nửa D Tăng lên bốn lần Câu : Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách xe A ngả người phía sau B chúi người phía trước C ngả người sang bên phải D ngả người sang bên trái Câu 6: Đáp án sai? Véc tơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A Đặt vào vật chuyển động tròn B Luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn C Có độ lớn không đổi D Có phương chiều không đổi II Tự luận: (7,0 điểm) Bài 1: (3,5 điểm) Một vật tự trượt từ mặt phẳng nghiêng xuống mặt phẳng ngang, đến chân mặt phẳng nghiêng vật đạt vận tốc 10m/s, sau tiếp tục trượt mặt phẳng ngang đến dừng lại Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang  =0,05 Tính gia tốc quãng đường vật trượt mặt phẳng ngang Cho g=10m/s2 Bài 2: (2,0 điểm) Một cầu đồng chất có khối lượng 2kg treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ, không dãn, phương sợi dây qua tâm cầu hơp với tường góc  =300 (như hình vẽ) Bỏ qua khối lượng dây ma sát chỗ tiếp xúc cầu với tường a Quả cầu chịu tác dụng lực nào? b Hãy xác định độ lớn lực căng sợi dây lực tường tác dụng vào cầu Lấy g=10m/s2 Bài 3: (1,5 điểm) Hai xe chuyển động đường thẳng với vận tốc không đổi - Nếu ngược chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25 km - Nếu chiều sau 30 phút khoảng cách hai xe giảm 10 km Tính độ lớn vận tốc xe - Hết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2016-2017 Môn: Vật - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 132 Đề thi gồm: 03 trang (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính cm) Chất điểm dao động với biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 2: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu 3: Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 4: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 5: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) x2 = Acos(ωt - π) hai dao động: A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo  , mốc vị trí cân Cơ lắc 1 A mg02 B 2mg02 C mg02 D mg02 Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2 = 10 Dao động lắc có chu là: A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 8: Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp A làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B máy tăng áp C làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần D máy hạ áp Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = U0sinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dòng điện i mạch tính theo công thức A tanφ = (ωL – ωC)/R B tanφ = (ωL + ωC)/R C tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R Câu 10: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A phần tư bước sóng B nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D bước sóng Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Lực kéo tác dụng vào vật không đổi Câu 12: Đặt hiệu điện u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau đúng? A Ở thời điểm, hiệu điện u chậm pha π/2 so với dòng điện i B Dòng điện i ngược pha với hiệu điện u C Ở thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện u D Dòng điện i pha với hiệu điện u Trang 1/4 -đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện A cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 14: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B độ lệch pha C chu kỳ D bước sóng Câu 15: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos 100t (V ) Giá trị hiệu dụng điện áp A 220V C 110V B 220 v D 110 V Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng truyền A 1m B 0,5m C 2m D 0,25m Câu 17: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ ... Hết -2 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 Mã đề: 10 02 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) Môn: Vật lý - Lớp: 10 Thời gian:... http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 Mã đề: 10 04 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) Môn: Vật lý - Lớp: 10 Thời gian: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (2,5 điểm) Câu 1: Câu... PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 Mã đề: 10 01 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) A Phần trắc nghiệm Mã đề: 10 01 Câu Đáp án D A A Mã đề: 10 02 Câu Đáp án D B B Mã đề: 10 03 Câu Đáp án D A A Mã đề: 10 04 Câu Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

+ Vẽ hình 1 điểm - Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

h.

ình 1 điểm Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan