0

Bài 25. Châu Mĩ

39 168 0
 • Bài 25. Châu Mĩ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:09

Bài 25 S ô n g t i ề n C ồ n B à K i ề u C ồ n B ố n T h ô n C ù l a o T h ớ i S ơ n T h ớ i T h ạ c h R ạ c h C h à L à R ạ c h G ầ m R ạ c h X o à i M ú t ( X o à i H ộ t ) Chợ giưa b i n h đ ứ c tho K i m s ơ n S ô n g t i ề n C ồ n B à K i ề u C ồ n B ố n T h ô n C ù l a o T h ớ i S ơ n T h ớ i T h ạ c h R ạ c h C h à L à R ạ c h G ầ m R ạ c h X o à i M ú t ( X o à i H ộ t ) Chợ giưa b i n h đ ứ c tho K i m s ơ n Chào mừng quý Thầy Cô bạn lớp Năm KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Châu Phi có dân cư chủ yếu người da nào? a Da đen.Chúc mừng bạn ! b Da vàng c Da đỏ Câu 2: Em biết Ai Cập? ĐI TÌM SỰ KIỆN? Chuỗi Chuỗi hình hình ảnh ảnh bên bên liên liên quan quan đến đến sự kiện kiện nào? nào? Chiếc thuyền buồm vượt Đại tây dương sáng ngày 12 tháng 10 năm 1492 Nhà thám hiểm Christopher Columbus AI TINH MẮT THẾ! 1- VỊ TRÍ LÝ VÀ GIỚI HẠN CỦA CHÂU Những châu lục nằm bán cầu Đông châu lục nằm bán cầu Tây? Bán cầu Đông Bán cầu Tây BẢN ĐỒ THẾ GIỚI c Khí hậu châu 1- Lãnh thổ châu trải dài đới khí hậu nào? + Lãnh thổ châu trải dài tất đới khí hậu hàn đới, ôn đới, nhiệt đới Hàn đới ôn đới nhiệt đới Đây2.Nêu khutác rừng nhiệtcủa đớirừng lớn dụng rậmthế giới, làm lành dịu mát khí hậu A-ma-dôn khí hậu châu nhiệt đới Nam Mĩ, điều tiết sông ngòi Nơi ví phổi trái đất KẾT LUẬN Châu có vị trí trải dài bán cầu Bắc Nam, châu có đủ đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới Rừng rậm A-ma-dôn vùng rừng rậm lớn giới ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Ô chữ có 10Brachữ Sông A- madôn( xin) 10 Ô chữ có 11 chữ Thác Ni- a- ga- ( Hoa Kì) 10 Ô chữ có 16 chữ Đồng Trung tâm 10 ÔNúi chữAn-đét có( 8Pê-ru) chữ 10 chữAnày HoangÔmạc ta-có ca 15 ma(chữ Chi-lê) 10 Ô chữ có 17 Bãi biểnnày vùng Ca-chữ ri- bê 10 Mùa đông thác Ni-a-ga-ra GHI NHỚ Châu nằm bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Nam Châu có thiên nhiên đa dạng phong phú Rừng A- ma- dôn vùng rừng rậm lớn giới Dặn dò - Học thuộc ghi nhớ -Chuẩn bị bài: “ Châu (tt)” Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi: Nêu đặc điểm về dân c châu Phi ? Dân c châu Phi chủ yếu là ng ời da đen. Họ sống tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng còn các hoang mạc hầu nh không có ng ời Chic thuyn bum Chic thuyn bum vt i tõy dng vt i tõy dng Chui hỡnh nh Chui hỡnh nh bờn liờn quan n bờn liờn quan n s kin no? s kin no? Chui hỡnh nh Chui hỡnh nh bờn liờn quan n bờn liờn quan n s kin no? s kin no? Nh thỏm him Nh thỏm him Christopher Columbus Christopher Columbus 2 gi sỏng ngy 12 thỏng 10 nm 1492 Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Bài 25: châu I/ Vị trí địa lí và giới hạn Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Bài 25: châu I/ Vị trí địa lí và giới hạn - Châu châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây L ợc đồ tự nhiên châu Phiếu thảo luận Quan sát trên l ợc đồ hình1 bài 17 và trả lời các câu hỏi sau Câu 1: châu bao gồm mấy phần ? đó là những phần nào ? . Câu 2; Châu giáp với những đại d ơng nào ? Châu bao gồm Bắc , Trung Mĩ, nam Châu giáp với Bắc Băng D ơng ở phía bắc, phía Đông giáp với đại Tây D ơng, phía tây giáp với Thái Bình d ơng - Châu giáp với ba đại d ơng lớn : Bắc Băng D ơng, Đại Tây D ơng, Thái Bình D ơng Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Châu lục Diện tích (Triệu km 2 ) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á 44 3875 (1) Châu 42 876 Châu Phi 30 884 Châu Âu 10 728 (2) Châu Đại Dương 9 33 Châu Nam Cực 14 (1) Không kể dân số Liên bang Nga (2) Kể cả dân số Liên bang Nga Châu có diện tích bao nhiêu triệu km2 và đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới. Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Bài 25: châu I/ Vị trí địa lí và giới hạn - Châu châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây - Châu giáp với ba đại d ơng lớn : Bắc Băng D ơng, Đại Tây D ơng, Thái Bình D ơng - Châu có diện tích 42 triệu km 2 đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới . Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Bài 25: châu I/ Vị trí địa lí và giới hạn II/ Đặc điểm tự nhiên a/Địa hình - Địa hình châu thay đổi từ tây sang đông : dọc bờ biển phía tây là các dẫy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng . Phía đông là các dẫy núi thấp và cao nguyên . L ợc đồ tự nhiên châu L ợc đồ tự nhiên châu Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Địa lí Bài 25: châu I/ Vị trí địa lí và giới hạn II/ Đặc điểm tự nhiên a/ Địa hình L ợc đồ tự nhiên châu b/ Khí hậu Câu hỏi thảo luận : Câu 1 : Lãnh thổ châu trải dài trên các đới khí hậu nào ? Câu 2 : Tại sao châu lại có nhiều đới khí hậu ? Câu 3 : Đới khí hậu chủ yếu ở Bắc , Nam là những đới khí hậu nào ? Châu trải dài trên nhiều đới khí hậu :nhiệt đới, ôn đới, hàn đới . Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới ở Bắc và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam . c/ Thiên nhiên b. ng b ng Trung t©mĐồ ằ b. ng b ng Trung t©mĐồ ằ (Hoa Kỳ (Hoa Kỳ a. Núi An-đét (Pe-ru) a. Núi An-đét (Pe-ru) c. Thác Ni-a-ga-ra c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kỳ) (Hoa Kỳ) d. Sông A-ma-dôn d. Sông A-ma-dôn (Bra-xin) (Bra-xin) e. Hoang mạc e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) A-ta-ca-ma (Chi-lê) g. Vùng biển Ca-ri-bê g. Vùng biển Ca-ri-bê (Trung Mĩ) (Trung Mĩ) b. ng b ngĐồ ằ b. ng b ngĐồ ằ Trung t©m Trung t©m (Hoa Kỳ (Hoa Kỳ c. Thác c. Thác Ni-a-ga-ra Ni-a-ga-ra (Hoa Kỳ) (Hoa Kỳ) g. Vùng biển g. Vùng biển Ca-ri-bê Ca-ri-bê (Trung Mĩ) (Trung Mĩ) a. Núi An- Bài 25: CHÂU BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP 5 Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với châu Âu và châu Á? Kiểm tra bàiBài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn Bán cầu Tây Bán cầu Đông Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn Châu nằm ở bán cầu Tây Bắc Nam Trung 2 Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết châu đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới. Châu lục Diện tích (triệu km 2 ) Châu Á Châu Châu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực 44 42 30 10 9 14 1 Quan sát hình 1 SGK, cho biết châu giáp với những đại dương nào và ở phía nào của châu lục? [...]... 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn 2 Đặc điểm tự nhiên Thiên nhiên Châu rất đa dạng và phong phú, mỗi vùng, mỗi miền có những cảnh đẹp khác nhau Lược đồ tự nhiên châu Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn 2 Đặc điểm tự nhiên Châu có các đới khí hậu nào? Đới khí hậu đó ở khu vực nào lục địa? LƯỢC ĐỒ NAM Rừng mưa nhiệt đới Amazon là một dải lụa xanh ngắt một màu, trải rộng... tây (Trung Mĩ) .hồ bờ biển có núicối (Nam đổ vào các )Cảnh sông cây và lớn dôn dọc bênrậm A-ma-dôn là củacát, không códu lịch quanh rất cho ngànhnhiềuđỉnh ruộng xanh tốt, động thực lợiNamrừng lớn nhất thếvật cánh Trên đồng giới năm có tuyết phủ Thiên nhiên ở đây là một màu xanh ngút ngàn cây lá e Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) d Sông A-ma-dôn (Bra-xin) Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới.. .Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn 2 Đặc điểm tự nhiên Quan sát các ảnh trong hình 2 rồi tìm trên hình 1 các chữ cái a, b, c, d, e, g, các ảnh đó được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Điền vị trí thích hợp vào bảng dưới đây Ảnh minh họa a Núi An-đét (Pe-ru) b Đồng bằng trung tâm (Hoa... dòng sông Amazon dài nhất và có lưu lượng nước lớn nhất hành tinh này là “thiên đường sống” tuyệt vời của các thảm thực vật và các loài động vật vô cùng quý hiếm và đẹp đẽ LƯỢC ĐỒ NAM Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn 2 Đặc điểm tự nhiên ... Vị trí b Đồng bằng Trung tâm (Hoa Kỳ) c Thác Ni-aga-ra (Hoa Kỳ) g Vùng biển Ca-ri-bê (Trung Mĩ) a Núi An-đét (Pe-ru) Đồng A-ma-dôn nổi tiếng Đây Sông bằng trung tâm rộng lớn, bằng phẳng cósông tây của NúiHoang mạclớnsôngtạo ra(ChiỞcon sông ở phía Mi-xi-xivùng nằm là An-đét này, A-ta-ca-ma giới nhất thế các Nam ởnên bờ Tây Ni-a-ga-ra, Bãipibiển Đâyvùng nhưbằng A-maCa-ri-bê lê) đắp đẹp đai màu mỡ thácnằmđắp, Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 Địa lí Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với châu Âu và châu Á? Kiểm tra bài cũ Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn Bán cầu Tây Bán cầu Đông Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn Châu nằm ở bán cầu Tây B c Mắ ĩ Nam Trung 2 Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết châu đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới. Châu lục Diện tích (triệu km 2 ) Châu Á Châu Châu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực 44 42 30 10 9 14 1 Quan sát hình 1 SGK, cho biết châu giáp với những đại dương nào và ở phía nào của châu lục? Châu lục Diện tích (Triệu km 2 ) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á 44 3875 (1) Châu 42 876 Châu Phi 30 884 Châu Âu 10 728 (2) Châu Đại Dương 9 33 Châu Nam Cực 14 42 Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 Địa lí Bài 25: Châu 1 Vị trí địa lí và giới hạn Châu là lục địa duy nhất nằm ở phía Tây bán cầu, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ. Châu có diện tích là 42 triệu km2, đứng thứ 2 trong các châu lục trên thế giới. [...]...Th t ngy 20 thỏng 3 nm 2013 a lớ Bi 25: Chõu M 1 V trớ a lớ v gii hn 2 c im t nhiờn Quan sát các ảnh trong hình 2 rồi tìm trên hình 1 các chữ cái a, b, c, d, e, g, các ảnh đó đợc chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Điền vị trí thích hợp vào bảng dới đây nh minh ha a Nỳi An-ột (Pe-ru) b ng bng trung tõm (Hoa Kỡ) c Thỏc Ni-a-ga-ra... ngn cõy lỏ e Hoang mc A-ta-ca-ma (Chi-lờ) d Sụng A-ma-dụn (Bra-xin) Th t ngy 20 thỏng 3 nm 2013 a lớ Bi 25: Chõu M 1 V trớ a lớ v gii hn 2 c im t nhiờn Thiờn nhiờn Chõu M rt a dng v phong phỳ, mi vựng, mi min cú nhng cnh p khỏc nhau Lư cưđồưtựưnhiên châu ợ Th t ngy 20 thỏng 3 nm 2013 a lớ Bi 25: Chõu M 1 V trớ a lớ v gii hn 2 c im t nhiờn Chõu M cú cỏc i khớ hu no? i khớ hu ú khu vc no lc a? LC... Amazon duyờn dỏng bờn dũng sụng Amazon di nht v cú lu lng nc ln nht hnh tinh ny l thiờn ng sng tuyt vi ca cỏc thm thc vt v cỏc loi ng vt vụ cựng quý him LC NAM M v p Th t ngy 20 thỏng 3 nm 2013 a lớ Bi 25: Chõu M 1 V trớ a lớ v gii hn 2 c im t nhiờn Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: • 1/ Dân cư của Châu phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?Tả đặc điểm bên ngoài của người Châu Phi? • “ Dân cư Châu Phi chủ yếu là người da đen .Người Châu Phi có nước da đen, tóc xoắn, ăn mặc quần áo nhiều màu sặc sỡ.” • 2/ Nền kinh tế của người Châu Phi như thế nào ? • Hầu hết, các nước Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm còn xảy ra nhiều nơi.” Chiếc thuyền buồm Chiếc thuyền buồm vượt Đại tây dương vượt Đại tây dương Nhà thám hiểm Christopher Nhà thám hiểm Christopher Columbus Columbus 2 giờ sáng 2 giờ sáng ngày 12 ngày 12 tháng 10 tháng 10 năm 1492 năm 1492 ÑÒA LÍ 1- 1- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN: HẠN: ÑÒA LÍ BẢN ĐỒ THẾ GIỚI BẢN ĐỒ THẾ GIỚI Những châu lục nào nằm ở bán cầu Đông và châu lục Những châu lục nào nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây? nào nằm ở bán cầu Tây? Baùn caàu Ñoâng Baùn caàu Taây BAÉC MÓ NAM MÓ TRUNG MÓ Chõu M Chõu M giỏp vi giỏp vi nhng i nhng i dng no? dng no? Lửụùc ủo chaõu Mú BAẫC BAấNG DệễNG T H A I B è N H D ệ ễ N G ẹ A ẽ I T A Y D ệ ễ N G Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Châu lục Châu lục Diện tích Diện tích (Triệu km (Triệu km 2 2 ) ) Dân số năm 2004 Dân số năm 2004 (triệu người) (triệu người) Châu Á Châu Á 44 44 3875 3875 (1) (1) Châu Châu 42 42 876 876 Châu Phi Châu Phi 30 30 884 884 Châu Âu Châu Âu 10 10 728 728 (2) (2) Châu Đại Dương Châu Đại Dương 9 9 33 33 Châu Nam Cực Châu Nam Cực 14 14 Châu có diện tích bao nhiêu triệu km Châu có diện tích bao nhiêu triệu km 2 2 và đứng thứ mấy và đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới? về diện tích trong số các châu lục trên thế giới? 42 Địa lí Ảnh minh họa Ảnh minh họa Vị trí Vị trí a. Núi An-đét (Pe-ru) a. Núi An-đét (Pe-ru) b. Đồng bằng trung tâm (Hoa Kì) b. Đồng bằng trung tâm (Hoa Kì) c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kì) c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kì) d. Sơng A-ma-dơn (Bra-xin) d. Sơng A-ma-dơn (Bra-xin) e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) g. Bãi biển ở vùng biển Ca-ri-bê g. Bãi biển ở vùng biển Ca-ri-bê Quan sát các hình ảnh minh họa, xác đònh xem các ảnh đó được chụp ở Bắc Mó, Trung Mó hay Nam Mó. 2- 2- Đặc điểm tự nhiên của Châu Đặc điểm tự nhiên của Châu (Thảo luận nhóm 4) [...]... A-ma-dơn rất Rừng hai Nam sơng cây cối là của Trên đỉnh quanh cánhcó tuyết lớn đồng ruộnggiới xanh rừng phủ năm tốt, nhiều nhất thế Thiên nhiên ở đây là một màu xanh ngút ngàn cây lá e Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) (Trung Mĩ) d Sơng A-ma-dơn (Bra-xin) KẾT LUẬN: Thiên nhiên Châu rất đa dạng và phong phú, mỗi vùng, mỗi miền có những cảnh đẹp khác nhau A/ ĐỊA HÌNH CHÂU -Đòa hình châu Mó có đặc điểm... hậu châu - Lãnh thổ châu trải dài trên các đới khí hậu nào? + Lãnh thổ châu trải dài trên tất cả các đới khí hậu nhiệt đới, ơn đới, hàn đới, ĐỊA LÍ Nêu hiểu biết của em về đồng bằng A – ma – dôn? Đồng bằng A–ma– dôn ở Nam Mó là đồng bằng lớn nhất thế giới, nằm ở vùng Xích đạo Rừng rậm nhiệt đới bao phủ trên diện rộng nên người ta ví nơi đây là “Lá phổi xanh của Trái Đất” ĐỊA LÍ GHI NHỚ: Châu. .. Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía Đông Địa hình châu ... dân số châu lục Diện tích (Triệu km2) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á Châu Mĩ Châu Phi 44 42 30 3875(1) 876 884 Châu Âu 10 728(2) Châu Đại Dương Châu Nam Cực 14 33 Châu lục Châu Mĩ đứng... châu lục giới Châu lục Diện tích Dân số năm 2004 (Triệu km2) (triệu người) Châu Á 44 Châu Mĩ 42 Châu Phi 30 Châu Âu 10 Châu Đại Dương Châu Nam Cực 14 3875(1) 728(2) 876 884 33 KẾT LUẬN Châu Mĩ. .. Châu Mĩ châu lục nằm bán cầu Tây bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ Nam Mĩ Châu Mĩ có diện tích 42 triệu km2, đứng thứ hai diện tích châu lục giới THỬ TÀI KHÁM PHÁ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA CHÂU MĨ a Thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25. Châu Mĩ,

Hình ảnh liên quan

Chuỗi hình ảnh - Bài 25. Châu Mĩ

hu.

ỗi hình ảnh Xem tại trang 6 của tài liệu.
• Quan sát các ảnh ở Quan sát các ảnh ở hình 2 trong hình 2 trong - Bài 25. Châu Mĩ

uan.

sát các ảnh ở Quan sát các ảnh ở hình 2 trong hình 2 trong Xem tại trang 17 của tài liệu.
1.Địa hình của châu Mĩ có độ cao như thế nào? Độ cao địa hình thay đổi như thế nào từ Tây sang Đông? - Bài 25. Châu Mĩ

1..

Địa hình của châu Mĩ có độ cao như thế nào? Độ cao địa hình thay đổi như thế nào từ Tây sang Đông? Xem tại trang 22 của tài liệu.
Địa hình châu Mĩ thay đổi từ Tây sang Đông : Dọc bờ biển phía tây là hai dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét; ở giữa là những đồng bằng lớn : đồng bằng trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn; phía đông là các núi thấp và cao nguyên - Bài 25. Châu Mĩ

a.

hình châu Mĩ thay đổi từ Tây sang Đông : Dọc bờ biển phía tây là hai dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét; ở giữa là những đồng bằng lớn : đồng bằng trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn; phía đông là các núi thấp và cao nguyên Xem tại trang 24 của tài liệu.
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ - Bài 25. Châu Mĩ
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Xem tại trang 30 của tài liệu.