0

Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

24 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:44

Giáo viên Giáo viên : : Nguyễn Thanh Phước Nguyễn Thanh Phước Trường Tiểu học Trường Tiểu học Phú Cát Phú Cát Kính chào quý thầy cô Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa • a/ chín • Lúa ngoài đồng đã chín vàng. • Tổ em có chín người. • Nghĩ cho chín rồi hãy nói. 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? a = chín người (9) lúa Suy nghĩ cho chín (nghĩ kĩ) ? b/đường • Bát chè nầy nhiều đường nên rất ngọt. • Các chú công nhân đang chữa đường dây điện. • Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Chè ngọt quá (nhiều đường) đường sửa đường dây điện Đường phố • C) Vạt -Những vạt nương màu mật. • Lúa chín ngập lòng thung. • Chú lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. • Những người Dáy, người Dao • Đi tìm măng, hái nấm • Vạt áo chàm thấp thoáng • Nhuộm xanh cả nắng chiều. Vạt nương (đất) Vạt áo Vạt tre vạt 2/ Trong mỗi câu thơ câu văn sau của Bác Hồ, từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào ? a/ Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. b/ Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “ Nhân sinh thất thập cổ lai hi “, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm.” (…)Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Bài tập 3 / Nhìn hình đặt câu. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 16 TUẦN 08 Kiểm tra cũ Từ đồng âm gì? Cho ví dụ Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ Bài dạy: Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài tập 1: Trong từ in đậm sau đây,những từ từ đồng âm , từ từ nhiều nghĩa ? a/ chín • Lúa đồng chín vàng • Tổ em có chín người • Nghĩ cho chín nói =? Lúa chín Suy nghĩ cho chín (suy nghĩ kĩ) chín (9) học sinh a) Chín - Lúa đồng chín vàng Nhiều nghĩa - Nghĩ cho chín nói Nét nghĩa chung: Ở mức hoàn thiện, kĩ đầy đủ - Tổ em có chín học sinh Đồng âm vói hai từ chín Bài tập 1:Trong từ in đậm sau đây, từ từ đồng âm , từ từ nhiều nghĩa ? b Đường • Bát chè nhiều đường nên • Các công nhân chữa đường dây điện • Ngoài đường, người lại nhộn nhịp c Vạt • Những vạt nương màu mật • Lúa chín ngập lòng thung • Chú lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre • Những người Dáy, người Dao • Đi tìm măng, hái nấm • Vạt áo chàm thấp thoáng • Nhuộm xanh nắng chiều sửa đường dây điện Chè đường Đường phố b) Đường - Các công nhân chữa đường dây điện thoại Nhiều nghĩa - Ngoài đường, người lại nhộn nhịp Nét nghĩa chung: Độ dài để nối liền hai điểm, hai nơi - Bát chè nhiều đường nên Đồng âm với hai từ đường c/ Vạt -Những vạt nương màu mật Lúa chín ngập lòng thung -Chú lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre -Những người Dáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều Vạt nương vạt Vạt áo Vạt tre c) Vạt - Những vạt nương màu mật Lúa chín ngập lòng thung - Những người Giáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Nhiều nghĩa Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều Nét nghĩa chung: nói độ rộng,diện tích - Chú lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre Đồng âm Bài tập 3: Dưới số tính từ nghĩa phổ biến chúng: • • • • • • • a Cao - Có chiều cao lớn mức bình thường - Có số lượng chất lượng hẳn mức bình thường b Nặng - Có trọng lượng lớn mức bình thường - Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường c Ngọt - Có vị vị đường ,mật - (Lời nói) nhẹ nhàng dễ nghe - (Âm thanh)nghe êm tai Nhìn hình đặt câu a) Cao - Có chiều cao lớn mức bình thường - Có số lượng chất lượng hẳn bình thường b) Nặng -Có trọng lượng lớn mức bình thường -Có mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường c) Ngọt - Có vị vị đường, mật - ( Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe - (Âm thanh) nghe êm tai a) Cao - Có chiều cao lớn mức bình thường Bạn Dũng cao - Có số lượng chất lượng hẳn bình thường Em thích dùng hàng hóa chất lượng cao b) Nặng -Có trọng lượng lớn mức bình thường Võ sĩ Su-mo nặng người bình thường -Có mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường Ông em ốm nặng c) Ngọt - Có vị vị đường, mật Bát chè thật - ( Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe Cu Tý thích nói - (Âm thanh) nghe êm tai Tiếng đàn bố nghe thật - Hôm luyện tập nội dung gì? - Khi phân biệt từ đồng âm nhiều nghĩa , cần dựa vào điều gì? Chuẩn bị sau: MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I- MỤC TIÊU 1.Nhận biết nghĩa chung và nghĩa khác từ chạy; hiểu nghĩa gốc từ ăn hiểu mối liên hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển câu BT Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động (BT4) HS nhóm A, B biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - SGK, VBTTV5 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - HS nhắc lại kiến thức từ + Thế từ nhiều nghĩa? Hãy nêu lại nhiều nghĩa nêu lại BT2 phần luyện tập tiết LTVC trước BT2 tiết học trước? - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : Trong tiết LTVC trước, em tìm hiểu - Nghe từ nhiều nghĩa danh từ ( : răng, lưỡi, tai , lưỡi, đầu, cổ, lưng, mắt, tay, chân ) Trong học hôm nay, em tìm hiểu từ nhiều nghĩa động từ 2- Hướng dẫn làm BT : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, 2HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm - HS làm vào nháp , HS làm bảng - Lời giải : TaiLieu.VN Page Từ chạy Các nghĩa khác : (1) Bé chạy lon ton sân - Sự di chuyển nhanh chân (d) (2) Tàu chạy băng băng đường ray - Sự di chuyển nhanh phương tiện giao thông © (3) Đồng hồ chạy - Hoạt động máy móc (a) (4) Dân làng khẩn trương chạy lũ - Khẩn trương tránh điều không may xảy đến (b) - Nhận xét, KL làm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS nối tiếp đọc lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy câu cột A - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung ? Chốt : Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung vận động nhanh Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu tự làm (Gợi ý : gạch gạch nghĩa gốc, gạch nghĩa chuyển) Nhận xét KL làm - Thảo luận nhóm đôi để trả lời - Nghe - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm -1 HS lên bảng, HS khác làm vào PHT + Nghĩa gốc từ ăn ? - HS làm bảng trình bày, HS KL : Từ ăn từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc khác nhận xét bổ sung từ ăn hoạt động tự đưa thức ăn vào - Nối tiếp trả lời miệng - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội Bài : Đọc yêu cầu nội dung dung, lớp đọc thầm - HS lên bảng, HS khác làm vào TaiLieu.VN Page - Yêu cầu tự làm - Chấm nhận xét - HS nộp vở, nhận xét bạn bảng - Nhận xét KL làm 3- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt - HS nghe để thực - Dặn HS ghi nhớ điều học ; nhà viết thêm vào vài câu văn đặt BT4 - Chuẩn bị sau : Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên TaiLieu.VN Page LUYỆN TỪ VÀ CÂU KHỐI LỚP BÀI: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA TaiLieu.VN Tuần 7: Luyện từ câu Kiểm tra cũ Thế từ nhiều nghĩa? Từ nhiều nghĩa từnghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với TaiLieu.VN Tuần 7: Luyện từ câu Tiết 14: Luyện tập từ nhiều nghĩa 1.Tìm cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy câu cột A A B 1.Bé chạy lon ton sân a Hoạt động máy móc 2.Tàu chạy băng băng đường ray b.Khẩn trương tránh điều không may xảy đến 3.Đồng hồ chạy c Sự di chuyển nhanh phương tiện giao thông 4.Dân làng khẩn trương chạy lũ d Sự di chuyển nhanh chân TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa 1.Lời giải nghĩa cột B thích hợp cho từ chạy câu cột A B A 1.Bé chạy lon ton d Sự di chuyển nhanh sân chân 2.Tàu chạy băngbăng đường ray c Sự di chuyển nhanh phương tiện giao thông 3.Đồng hồ chạy a Hoạt động máy móc 4.Dân làng khẩn trương b.Khẩn trương tránh chạy lũ điều không may xảy đến TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Dòng nêu nét nghĩa chung từ chạy có tất câu này? a) Sự di chuyển 1.Bé chạy lon ton sân b) Sự vận động nhanh 2.Tàu chạy băngbăng đường ray c) Di chuyển chân 3.Đồng hồ chạy TaiLieu.VN 4.Dân làng khẩn trương chạy lũ Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Từ ăn câu dùng với nghĩa gốc ? a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than c) Hôm vậy, gia đình ăn bữa cơm tối vui vẻ TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Từ ăn câu dùng với nghĩa gốc ? a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Từ ăn câu dùng với nghĩa gốc ? b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Từ ăn câu dùng với nghĩa gốc ? c) Hôm vậy, gia đình ăn bữa cơm tối vui vẻ TaiLieu.VN Tuần 7: Tiết 14: Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Chọn hai từ đặt câu để phân biệt nghĩa từ a/ Đi Nghĩa 1: tự di chuyển bàn chân Nghĩa 2: mang ( xỏ) vào chân tay để che giữ b/ Đứng Nghĩa 1: thẳng, chân đặt mặt Nghĩa 2: ngừng chuyển động TaiLieu.VN TIẾT 14 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài : Chọn hai từ để đặt câu phân biệt nghĩa từ ấy: a) Đi - Nghĩa 1: tự di chuyển bàn chân Ví dụ : Ông em tập thể dục Nam tham quan Đà Lạt - Nghĩa : mang (xỏ) vào chân tay để che, giữ Ví dụ : Em giày Trời lạnh, mẹ tất cho ấm chân TaiLieu.VN TIẾT 14 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài : Chọn hai từ để đặt câu phân biệt nghĩa từ ấy: b) Đứng - Nghĩa : thân thẳng, chân đặt mặt Ví dụ : Cô giáo em đứng trước lớp Em đứng nghiêm để chào cờ - Nghĩa : ngừng chuyển động Ví dụ: Trời đứng gió Chiếc đồng hồ lại đứng ! TaiLieu.VN Luyện từ câu TIẾT 14 Luyện tập từ nhiều nghĩa Củng cốThế : từ nhiều nghĩa ? Cho ví dụ minh hoạ ? THI ĐUA : Em cho biết từ màu đỏ câu sau dùng theo nghĩa chuyển(ghi chữ C) hay nghĩa gốc(ghi chữ G) ? C G G TaiLieu.VN Mẹ chạy chợ An chạy thi với Bình Nhà em gần trường G C C Em ăn cơm Một người ăn ảnh Nhà em đầm ấm Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa DẶN DÒ - Học thuộc ghi nhớ trang 67 - Làm lại tập vào - Chuẩn bị tiết sau: Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên TaiLieu.VN TaiLieu.VN [...]... 14 Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa Bài 4 : Chọn một trong hai từ dưới đây để đặt câu phân biệt các nghĩa của từ ấy: a) Đi - Nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân Ví dụ : Ông em đi bộ tập thể dục Nam được đi tham quan Đà Lạt - Nghĩa 2 : mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ Ví dụ : Em đi giày mới Trời lạnh, mẹ đi tất cho ấm chân TaiLieu.VN TIẾT 14 Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa. .. nhiều nghĩa Bài 4 : Chọn một trong hai từ dưới đây để đặt câu phân biệt các nghĩa của từ ấy: b) Đứng - Nghĩa 1 : ở thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền Ví dụ : Cô giáo em đứng trước lớp Em đứng nghiêm để chào cờ - Nghĩa 2 : ngừng chuyển động Ví dụ: Trời đứng gió Chiếc đồng hồ lại đứng rồi ! Giáo viên Giáo viên : : Nguyễn Thanh Phước Nguyễn Thanh Phước Trường Tiểu học Trường Tiểu học Phú Cát Phú Cát Kính chào quý thầy cô Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa • a/ chín • Lúa ngoài đồng đã chín vàng. • Tổ em có chín người. • Nghĩ cho chín rồi hãy nói. 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? a = chín người (9) lúa Suy nghĩ cho chín (nghĩ kĩ) ? b/đường • Bát chè nầy nhiều đường nên rất ngọt. • Các chú công nhân đang chữa đường dây điện. • Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Chè ngọt quá (nhiều đường) đường sửa đường dây điện Đường phố • C) Vạt -Những vạt nương màu mật. • Lúa chín ngập lòng thung. • Chú lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. • Những người Dáy, người Dao • Đi tìm măng, hái nấm • Vạt áo chàm thấp thoáng • Nhuộm xanh cả nắng chiều. Vạt nương (đất) Vạt áo Vạt tre vạt 2/ Trong mỗi câu thơ câu văn sau của Bác Hồ, từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào ? a/ Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. b/ Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “ Nhân sinh thất thập cổ lai hi “, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm.” (…)Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Bài tập 3 / Nhìn hình đặt câu. Bài tập 1: Nối câu cột A với lời giải nghĩa từ chạy thích hợp cột B: A B (1)Bé chạy lon ton sân a)Hoạt động máy móc (2)Tàu chạy băng băng b)Khẩn trương tránh đường ray điều không may xảy đến c)Sự di chuyển nhanh (3)Đồng hồ chạy phương tiện giao thông (4)Dân làng khẩn trương d)Sự di chuyển nhanh chạy lũ chân 1)Bé chạy lon ton sân 3)Đồng hồ chạy 2)Tàu chạy băng băng đường ray 4)Dân làng chạy lũ Bài tập 2: Dòng nêu nét nghĩa chung từ chạy có tất câu ?Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng: Sự di chuyển X Sự vận động nhanh Di chuyển chân nước ăn chân Ăn tối Tàu vào cảng ăn than Bài tập 3: Khoanh tròn vào chữ trước câu có từ ăn dùng với nghĩa gốc a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân b) Cứ chiều chiều,Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than c) Hôm vậy,cả gia đình ăn bữa cơm tối vui vẻ Bài tập 4: Chú ý:Chỉ đặt câu với nghĩa cho từ “đi” “đứng”.Không đặt câu với nghĩa khác Chọn hai từ đứng, đặt câu để phân biệt nghĩa từ ấy: Bài tập 4: a) Đi Ví dụ: -Nghĩa 1: tự di chuyển Bé Bi tập bàn chân -Nghĩa 2:mang(xỏ) vào Ví dụ: chân tay để Nam thích giày che,giữ b) Đứng Ví dụ: -Nghĩa 1: thân Chú đội đứng gác thẳng,chân đặt mặt - Nghĩa 2:ngừng chuyển Ví dụ: động Trời đứng gió •Thế từ nhiều nghĩa? •Dựa vào đâu để phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển? ban giám khảo và các thầy cô giáo về với hội thi Giáo viên giỏi Trường Tiểu học Uy Nỗ Phân Môn: luyện từ và câu Năm học 2008 - 2009 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Bài 1: Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ: Các vua Hùng đ có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau ã giữ lấy nước. , em h y viết một đoạn văn khoảng 5 câu về ã nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Luyện từ và câu Ki m tra bi c 1. Từ nhiều nghĩa là gì? Cho ví dụ về sự chuyển nghĩa của từ: lưỡi; miệng? 2. Câu nào dưới đây có từ lưng mang nghĩa gốc: - Ngôi nhà quay lưng ra phía hồ. - Hôm nay phải cúi nhiều nên đau lưng quá. Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008 Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa Bài 1 : Tìm ở cột B lời giải thích cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A (1) Bé chạy lon ton trên sân. (2) Tàu chạy băng băng trên đường ray. (3) Đồng hồ Giáo viên Giáo viên : : Nguyễn Thanh Phước Nguyễn Thanh Phước Trường Tiểu học Trường Tiểu học Phú Cát Phú Cát Kính chào quý thầy cô Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa • a/ chín • Lúa ngoài đồng đã chín vàng. • Tổ em có chín người. • Nghĩ cho chín rồi hãy nói. 1/ Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm , những từ nào là từ nhiều nghĩa ? a = chín người (9) lúa Suy nghĩ cho chín (nghĩ kĩ) ? b/đường • Bát chè nầy nhiều đường nên rất ngọt. • Các chú công nhân đang chữa đường dây điện. • Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Chè ngọt quá (nhiều đường) đường sửa đường dây điện Đường phố • C) Vạt -Những vạt nương màu mật. • Lúa chín ngập lòng thung. • Chú lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. • Những người Dáy, người Dao • Đi tìm măng, hái nấm • Vạt áo chàm thấp thoáng • Nhuộm xanh cả nắng chiều. Vạt nương (đất) Vạt áo Vạt tre vạt 2/ Trong mỗi câu thơ câu văn sau của Bác Hồ, từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào ? a/ Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. b/ Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “ Nhân sinh thất thập cổ lai hi “, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm.” (…)Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Bài tập 3 / Nhìn hình đặt câu. LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA Từ đồng âm gì? Cho ví dụ Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ Bài tập 1/ Trong từ in đậm sau đây,những từ từ đồng âm , từ từ nhiều nghĩa ? a/ chín • Lúa đồng chín vàng • Tổ em có chín người • Nghĩ cho chín nói 3 Lúa chín =? Suy nghĩ cho chín (suy nghĩ kĩ) (9) học sinh chín a) Chín - Lúa đồng chín Nhiều vàng nghĩa - Nghĩ cho chín nói Nét nghĩa chung: Ở mức Đồng hoàn thiện, kĩ đầy đủ âm vói hai từ - Tổ em có chín chín học sinh b/Đường • Bát chè nhiều đường nên • Các công nhân chữa đường dây điện • Ngoài đường, người lại nhộn nhịp sửa đường dây điện Đường phố Chè đường b) Đường - Các công nhân chữa đường dây điện thoại Nhiều nghĩa - Ngoài đường, người lại nhộn nhịp Nét nghĩa chung: Độ dài để nối liền hai điểm, hai nơi Đồng âm - Bát chè nhiều với hai từ đường nên đường c/ Vạt • Những vạt nương màu mật • Lúa chín ngập lòng thung • Chú lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre • Những người Dáy, người Dao • Đi tìm măng, hái nấm • Vạt áo chàm thấp thoáng • Nhuộm xanh nắng chiều Vạt nương Vạt áo Vạt tre vạt - Những vạt nương màu mật Lúa chín ngập lòng thung - Những người Giáy, người Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều Nhiều nghĩa Nét nghĩa chung: nói độ rộng,diện tích - Chú lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre Đồng âm Bài tập 3: Dưới số tính từ nghĩa phổ biến chúng: • • • • • • • a Cao - Có chiều cao lớn mức bình thường - Có số lượng chất lượng hẳn mức bình thường b Nặng - Có trọng lượng lớn mức bình thường - Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường c Ngọt - Có vị vị đường ,mật - (Lời nói) nhẹ nhàng dễ nghe - (Âm thanh)nghe êm tai a) Cao - Có chiều cao lớn mức bình thường - Có số lượng chất lượng hẳn bình thường Nhìn hình đặt câu b) Nặng -Có trọng lượng lớn mức bình thường -Có mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường c) Ngọt - Có vị vị đường, mật - ( Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe - (Âm thanh) nghe êm tai Bài học đến kết thúc ban giám khảo và các thầy cô giáo về với hội thi Giáo viên giỏi Trường Tiểu học Uy Nỗ Phân Môn: luyện từ và câu Năm học 2008 - 2009 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Bài 1: Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ: Các vua Hùng đ có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau ã giữ lấy nước. , em h y viết một ...Kiểm tra cũ Từ đồng âm gì? Cho ví dụ Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ Bài dạy: Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài tập 1: Trong từ in đậm sau đây,những từ từ đồng âm , từ từ nhiều nghĩa ? a/ chín •... vàng Nhiều nghĩa - Nghĩ cho chín nói Nét nghĩa chung: Ở mức hoàn thiện, kĩ đầy đủ - Tổ em có chín học sinh Đồng âm vói hai từ chín Bài tập 1:Trong từ in đậm sau đây, từ từ đồng âm , từ từ nhiều nghĩa. .. măng, hái nấm Nhiều nghĩa Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều Nét nghĩa chung: nói độ rộng,diện tích - Chú tư lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre Đồng âm Bài tập 3: Dưới số tính từ nghĩa phổ biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa, Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa,

Hình ảnh liên quan

Nhìn hình đặt câu - Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

h.

ìn hình đặt câu Xem tại trang 14 của tài liệu.