0

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M’Gar năm 2015 - 2016

2 214 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:35

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2015 – 2016 VẬT LÍ Nhận biết Tên chủ đề Ròng rọc Số câu hỏi Số điểm Sự nở nhiệt Nhiệt kế Nhiệt giai Số câu hỏi Số điểm Sự chuyển thể chất Số câu hỏi Số điểm TS câu hỏi TS điểm TNKQ Thông hiểu TL TNKQ Vận dụng TL Cấp độ thấp TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Cộng C1 Nêu tác dụng C2 Nêu tác dụng rßng rßng räc giảm lực kéo räc động đổi hướng lực kÐo 1 0,25 0,25 C3 So sánh nở nhiệt C4 Ứng dụng nở chất nhiệt chất C5 Ứng dụng nở nhiệt TL Sự nóng chảy C6 Mô tả tượng nở đông đặc nhiệt chất rắn, lỏng, khí C9 GHĐ nhiệt kế y tế TL1: Giải thích tượng liên quan nở nhiệt 1 0,25 1,5 C10 Nhận biết nóng chảy C12 Nhận biết ngưng tụ TL2 Sự nóng chảy đông đặc 0,5 1.5 4KQ – 2TL 0,5 C7,C8 Vận dụng kiến thức nở nhiệt để giải thích số tượng ứng dụng thực tế 1 0,5 C11 Hiểu bay TL3 Mô tả tượng sống nóng chảy TL2 Giải thích tượng liên quan nóng chảy đông đặc 0,25 1 6KQ – 1TL 3,5 2KQ – 1TL 2,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4,25 5,25 17 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÀNH HÃN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÍ LỚP Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Ghi vào giấy làm thi chữ đứng trước phương án trả lời nhất: Câu nói ròng rọc động: A Chỉ có tác dụng đổi hướng lực kéo B Chỉ có tác dụng thay đổi độ lớn lực kéo C Thay đổi hướng độ lớn lực kéo D Không làm thay đổi yếu tố lực kéo Dùng ròng rọc động để kéo vật có trọng lượng 400N lên cao phải cần lực có độ lớn tối thiểu bằng: A 500N B 1000N C 200N D 400N Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách xếp đúng? A Lỏng, rắn, khí B Khí, rắn, lỏng C.Khí, lỏng, rắn D Rắn, lỏng, khí Xe đạp để trời nắng gắt thường bị nổ lốp vì: A Săm, lốp dãn nở không B Vành xe nóng lên, nở ra, nén vào làm lốp nổ C Không khí săm nở mức cho phép làm lốp nổ D Lốp xe cũ Trong vật sau đây, vật cấu tạo dựa tượng dãn nở nhiệt? A Quả bóng bàn B Băng kép C Phích đựng nước nóng D Bóng đèn điện Tại không khí nóng lại nhẹ không khí lạnh? A.Vì khối lượng không khí nóng nhỏ B Vì khối lượng không khí nóng nhỏ C Vì trọng lượng riêng không khí nóng nhỏ D Vì trọng lượng riêng không khí nóng lớn Tại chỗ tiếp nối hai ray đường sắt lại có khe hở? A Vì hàn hai ray B Vì để lắp ray dễ dàng C Vì chiều dài ray không đủ D Vì nhiệt độ tăng ray dài Người ta dùng cách sau để mở nút thủy tinh chai thủy tinh bị kẹt? A Hơ nóng nút chai B Hơ nóng cổ chai C Hơ nóng thân chai D Hơ nóng đáy chai Nhiệt kế y tế có giới hạn đo : A 0oC đến 100oC B 0oC đến 130oC C 35oC đến 42oC D 35oC đến oC 10 Trường hợp đây, không xảy nóng chảy? A Bỏ cục nước đá vào cốc nước B Đốt nến C Đúc chuông đồng D Đốt đèn dầu 11 Hiện tượng nước biển tạo thành muối tựơng: A Bay B Đông đặc C Ngưng tụ D.Nóng chảy 12 Để ý thấy bên thành cốc đựng nước đá thường có giọt nước nhỏ li ti bám vào Giải thích? A.Vì nước cốc bay ngưng tụ lại B Vì nước cốc thấm C Vì nước không khí gặp lạnh ngưng tụ thành cốc D Vì cốc bị nứt II TỰ LUẬN: (7 điểm) a) Nêu kết luận nở nhiệt chất b) Tại người ta không đóng chai nước thật đầy? Sự nóng chảy gì? Sự đông đặc gì? Trong việc đúc tượng đồng, có trình chuyển thể đồng? Hình biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến đựng 120 Nhiệt độ (0C) ống nghiệm đun nóng liên tục a) Mô tả tượng xảy ống nghiệm khoảng 100 thời gian: - Từ phút đến phút thứ 80 - Từ phút đến phút thứ 15 - Từ phút 15 đến phút thứ 20 60 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 40 10 15 Hình 20 Thời gian (phút) b) Trong khoảng thời gian từ phút thứ đến phút thứ 15 băng phiến ống nghiệm tồn thể nào? ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM Chọn phương án trả Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ČƯ M’GAR TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA 45’ (HỌC KỲ II) NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: Địa lí (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn câu trả lời câu sau Câu 1,2 3): Câu (0,5 điểm) Lớp vỏ khí gồm tầng? a Tầng b Tầng c Tầng d Tầng Câu (0,5đ): Thành phần không khí bao gồm: a Ni tơ 78%, Ô xi 12%, nước khí khác 1% b Ni tơ 87%, Ô xi 21%, nước khí khác 1% c Ni tơ 78%, Ô xi 21%, nước khí khác 1% d Ni tơ 78%, Ô xi 1%, nước khí khác 21% Câu (0,5): Nhiệt độ không khí độ cao 1000m nhiệt độ không khí độ cao m 24oC ? a 16oC b 18oC c 20oC d 22oC Câu (1,5đ ): Lựa chọn cụm từ thích hợp ngoặc (Khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa, khối khí đại dương) để diền vào dấu (…) để khái niệm a) … hình thành vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ tương đối cao b) … hình thành vùng đất liền có tính chất tương đối khô c) hình thành vùng vĩ cao có nhiệt độ tương đối thấp II Tự luận (7đ): Câu (2đ): Nhiệt độ không khí gì? Nêu nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi nhiệt độ không khí? Câu (2đ): Khí áp gì? Trình bày phân bố đai khí áp cao thấp Trái đất Câu (3,đ): Cho bảng số liệu lượng mưa (mm) Thành phố Hồ Chí Minh: Tháng 10 11 12 Lượng 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25 mưa - Tính tổng lượng mưa năm - Tính tổng lượng mưa tháng mùa mưa (t5- t10) - Tính tổng lượng mưa tháng mùa khô (t 11- t 4) Bài làm: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ČƯ M’GAR TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: ĐỊA LÍ Hướng dẫn chấm kiểm tra câu Trắc nghiệm Câu 1(0,5 điểm) Câu (0,5 điểm) Câu Câu ĐÁP ÁN Ý: b Ý: a Ý: b a Khối khí nóng b Khối khí lục địa ĐIỂM điểm c Khối khí lạnh Phần tự luận Câu (2 đ) Câu 2: điểm Câu 3: điểm a a Nhiệt độ không khí: độ nóng, lạnh không khí b Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo yếu tố: - Theo vị trí gần hay xa biển: Những miền gần biển: mùa hạ mát hơn, mùa đông ấm miền nằm sâu đất liền - Theo độ cao: Trong tầng đối lưu, lên cao nhiệt độ không khí giảm - Theo vĩ độ: Không khí vùng vĩ độ thấp nóng không khí vùng vĩ độ cao a Khí áp: sức ép không khí lên bề mặt Trái Đất, đơn vị mm thuỷ ngân b Sự phân bố đai khí áp: - Khí áp phân bố Trái Đất thành đai khí áp thấp khí áp cao từ xích đạo cực + Các đai khí áp thấp nằm khoảng vĩ độ 0o khoảng vĩ độ 60o Bắc Nam + Các đai khí áp cao nằm khoảng vĩ độ 30o Bắc Nam 90o Bắc Nam (cực Bắc cực Nam) Vẽ biểu đồ hình tròn - Tổng lượng mưa năm = tổng lượng mưa 12 tháng 18+14+16+35+110+160+ 150+ 145+ 158+ 140+55+ 25 = 1026 mm (0,5 đ ) (0,5 đ ) (0,5 đ ) (1,5 đ) điểm (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5đ) (0,5đ) (1 đ) (1 đ) b - Tổng lượng mưa tháng mùa mưa (T5 - T10) 110+160+ 150+ 145+ 158+ 140 = 863 mm c - Tổng lượng mưa tháng mùa khô (T11 - T4) 55+ 25+ 18+14+16+35= 163 mm (1 d) PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ČƯ M’GAR TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA 45’ (HỌC KỲ II) NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: Địa lí (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn câu trả lời câu sau Câu 1,2 3): Câu (0,5 điểm) Lớp vỏ khí gồm tầng? a Tầng b Tầng c Tầng d Tầng Câu (0,5đ): Thành phần không khí bao gồm: a Ni tơ 78%, Ô xi 12%, nước khí khác 1% b Ni tơ 87%, Ô xi 21%, nước khí khác 1% c Ni tơ 78%, Ô xi 21%, nước khí khác 1% d Ni tơ 78%, Ô xi 1%, nước khí khác 21% Câu (0,5): Nhiệt độ không khí độ cao 1000m nhiệt độ không khí độ cao m 24oC ? a 16oC b 18oC c 20oC d 22oC Câu (1,5đ ): Lựa chọn cụm từ thích hợp ngoặc (Khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa, khối khí đại dương) để diền vào dấu (…) để khái niệm a) … hình thành vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ tương đối cao b) … hình thành vùng đất liền có tính chất tương đối khô c) hình thành vùng vĩ cao có nhiệt độ tương đối thấp II Tự luận (7đ): Câu (2đ): Nhiệt độ không khí gì? Nêu nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi nhiệt độ không khí? Câu (2đ): Khí áp gì? Trình bày phân bố đai khí áp cao thấp Trái đất Câu (3,đ): Cho bảng số liệu lượng mưa (mm) Thành phố Hồ Chí Minh: Tháng 10 11 12 Lượng 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25 mưa - Tính tổng lượng mưa năm - Tính tổng lượng mưa tháng mùa mưa (t5- t10) - Tính tổng lượng mưa tháng mùa khô (t 11- t 4) Bài làm: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ČƯ M’GAR TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: ĐỊA LÍ Hướng dẫn chấm kiểm tra câu Trắc nghiệm Câu 1(0,5 điểm) Câu (0,5 điểm) Câu Câu ĐÁP ÁN Ý: b Ý: a Ý: b a Khối khí nóng b Khối khí lục địa ĐIỂM điểm c Khối khí lạnh Phần tự luận Câu (2 đ) Câu 2: điểm Câu 3: điểm a a Nhiệt độ không khí: độ nóng, lạnh không khí b Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo yếu tố: - Theo vị trí gần hay xa biển: Những miền gần biển: mùa hạ mát hơn, mùa đông ấm miền nằm sâu đất liền - Theo độ cao: Trong tầng đối lưu, lên cao nhiệt độ không khí giảm - Theo vĩ độ: Không khí vùng vĩ độ thấp nóng không khí vùng vĩ độ cao a Khí áp: sức ép không khí lên bề mặt Trái Đất, đơn vị mm thuỷ ngân b Sự phân bố đai khí áp: - Khí áp phân bố Trái Đất thành đai khí áp thấp khí áp cao từ xích đạo cực + Các đai khí áp thấp nằm khoảng vĩ độ 0o khoảng vĩ độ 60o Bắc Nam + Các đai khí áp cao nằm khoảng vĩ độ 30o Bắc Nam 90o Bắc Nam (cực Bắc cực Nam) Vẽ biểu đồ hình tròn - Tổng lượng mưa năm = tổng lượng mưa 12 tháng 18+14+16+35+110+160+ 150+ 145+ 158+ 140+55+ 25 = 1026 mm TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Năm học: 2015 - 2016 Môn: Địa 6-Tuần 29 –Tiết 29 Đề Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Chủ đề Các mỏ khoáng sản Số câu: Số điểm: 2.0 Hiểu nguồn gốc mỏ nội sinh mỏ ngoại sinh (C1) 2.0 Biết Hiểu trình tạo thành không khí có độ ẩm mây, mưa.(C2) mối quan hệ chúng (C3) Lớp vỏ khí Số câu: Số điểm: 8.0 Tổng số điểm:10 Đề Mức độ 2.0 2.0 3.0 5.0 2.0 Vận dụng kiến thức giải thích thay đổi nhiệt độ không khí vào mùa đông mùa hạ theo vị trí gần biển hay xa biển (C4) 3.0 8.0 3.0 10.0 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trình bày khái niệm nêu tên loại gió thổi thường xuyên Trái Đất (C1) 2.0 2.0 - Phân biệt khác thời tiết khí hậu (C2) - Hiểu không khí có độ ẩm mối quan hệ chúng (C3) Vận dụng kiến thức giải thích thay đổi nhiệt độ không khí vào mùa đông mùa hạ theo vị trí gần biển hay xa biển (C4) 5.0 5.0 3.0 Tổng cộng Chủ đề Lớp vỏ khí Số câu: Số điểm: 10.0 Tổng số điểm:10 3.0 10.0 10.0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Năm học: 2015 -2016 Môn: Địa lý – Tuần 29 – Tiết 29 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI Câu 1: (2,0 điểm) Quá trình hình thành mỏ nội sinh mỏ ngoại sinh khác nào? Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày trình tạo thành mây, mưa? Câu 3: (3,0 điểm) Vì không khí có độ ẩm? Nhận xét mối quan hệ nhiệt độ không khí độ ẩm? Câu 4: (3,0 điểm) Tại vào mùa hạ, miền gần biển có không khí mát đất liền; ngược lại, mùa đông, miền gần biển lại có không khí ấm đất liền? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Năm học: 2015-2016 Môn: Địa lý – Tuần 29 – Tiết 29 Câu Nội dung Điểm 1.0 - Mỏ nội sinh hình thành nội lực (quá trình macma) - Mỏ ngoại sinh hình thành trình ngoại lực (quá trình phong hoa, tích tụ, ) 1.0 Quá trình tạo thành mây, mưa: Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, nước ngưng tụ thành hạt nước nhỏ, tạo thành mây Gặp điều kiện thuận lợi, nước tiếp tục ngưng tụ, làm hạt nước to dần, rơi xuống đất tạo thành mưa - Không khí có độ ẩm vì: Không khí chứa lượng nước định, lượng nước làm cho không khí có độ ẩm - Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả chứa nước không khí Nhiệt độ không khí cao, lượng nước chứa nhiều (độ ẩm lớn) Bởi vì: - Nước đất có hấp thụ nhiệt khác - Các loại đất, đá mau nóng mau nguội Còn nước nóng chậm lâu nguội Do vậy, miền gần biển có không khí mát đất liền; mùa đông, miền gần biển lại có không khí ấm đất liền 2.0 1.5 1.5 1.0 2.0 * Lưu ý : Học sinh trả lời đáp án có ý đáp án không cần phải giống nguyên văn đạt điểm tối đa Nếu học sinh trả lời chưa đủ ý tuỳ vào mức độ đạt GV cho điểm phù hợp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Năm học: 2015 -2016 Môn: Địa lý – Tuần 29 – Tiết 29 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI Câu 1: (2,0 điểm) Gió gì? Kể tên loại gió thổi thường xuyên Trái Đất? Câu 2: (2,0 điểm) Thời tiết khác khí hậu điểm nào? Câu 3: (3,0 điểm) Vì không khí có độ ẩm? Nhận xét mối quan hệ nhiệt độ không khí độ ẩm? Câu 4: (3,0 điểm) Tại vào mùa hạ, miền gần biển có không khí mát đất liền; ngược lại, mùa đông, miền gần biển lại có không khí ấm đất liền? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TRƯỜNG THCS ĐAN PHƯỢNG KIỂM TRA TIẾT - HỌC KÌ II Năm học 2015 - 2016 Môn: Địa lí Họ tên: Lớp: 8A Điểm Lời phê thầy, cô giáo I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) Khoanh tròn chữ đứng đầu ý (1,0 điểm) Câu Khu vực Đông Nam Á gồm quốc gia? A quốc gia C 10 quốc gia B quốc gia D 11 quốc gia Câu Đường biên giới đất liền nước ta dài khoảng A 600 km C 260 km B 360 km D 331 212 km Câu Nối ý cột A với ý cột B để kết (1,0 điểm) Các điểm cực phần đất liền Việt Nam A Điểm cực B Địa danh hành Kết Bắc a xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà - …… Nam b xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - …… Đông Tây c xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang d xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau - …… - …… II TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu 1: 1,0 điểm Vì khí hậu Đông Nam Á không bị khô hạn vùng vĩ độ châu Phi Tây Nam Á? Câu 2: 2,0 điểm Biển đem lại thuận lợi khó khăn kinh tế đời sống nhân dân ta? Câu 3: 3,0 điểm Hãy nêu sơ lược trình hình thành lãnh thổ nước ta qua giai đoạn Tân kiến tạo Câu 4: 2,0 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Địa chất - khoáng sản) kiến thức học, em vẽ lại kí hiệu cho biết nơi phân bố số loại khoáng sản theo mẫu sau: STT Loại khoáng sản Kí hiệu đồ Than đá Khí đốt Crôm Sắt Thiếc Phân bố mỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR’LẤP TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT KIỂM TRA TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP HỌC KÌ II NĂM HỌC : 2015-2016 Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Đảng CSVN đời Số câu,Số điểm Tỉ lệ % Nhận biết MA TRẬN ĐỀ Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nắm nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng CSVN Số câu: Số điểm: 3=30% Số câu:1 3điểm= 30% Tổng khởi nghia tháng tám 1945 thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa Số câu, Sốđiểm Tỉ lệ % Cuộc đấu tranh bảo vệ xây dựng quyền dân chủ nhân dân (1951946) Sốcâu,Sốđiểm Tỉ lệ % Cộng Nắm nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám Số câu:1 Số điểm:3=30% Số câu:1 điểm=30 % Nắm tình hình khó khăn nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 Số câu:1 Số điểm:4=40% Số câu:1 điểm=40 % VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổng số câu Tổng số điểm Số câu: Số điểm: 3=30% Số câu: Số câu:1 Số điểm:4=40% Số điểm:3=30% Số câu: điểm:10=100% PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR’LẤP TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng CSVN? Câu 2: (3 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân mang tính định? Câu 3: (4 điểm) Tạì nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau thành lập vào tình ‘ngàn cân treo sợi tóc”? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Câu (3 điểm) Hãy trình bày nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng CSVN.? - Đảng đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại (0,5 đ) - Đảng sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam (0,5 đ) - Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử giai cấp công nhân cách mạng Việt Nam: khẳng định giai cấp vô sản nước ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt nam (1 đ) - Cách mạng Việt Nam trở thành phận khăn khít cách mạng giới (0,5 đ) - Đảng đời chuẩn bị tất yếu có tính chất định đến bước phát triển nhảy vọt sau cách mạng Việt Nam (0,5 đ) Câu (3 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân mang tính định? Phân tích dựa ý sau: * Nguyên nhân chủ quan: - Dân tộc vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất dân tộc (0,5 đ) - Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước mặt trận dân tộc thống rộng rãi (0,5 đ) - Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa phần, nông thôn thành thị (0,5 đ) - Sự lãnh đạo Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đắn sáng tạo (0,5 đ) * Nguyên nhân khách quan: - Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh giới thứ hai đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xô đánh bại (0,5 đ) * Nguyên nhân chủ quan nguyên nhân mang tính định vì: Nhân dân sẵn sàng, anh dũng đứng dậy đấu tranh Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định thời (0,5 đ) Câu 3( điểm)Tại nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau thành lập vào tình ‘ngàn cân treo sợi tóc”? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Khó khăn: Sau đời, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”: Phải đối phó với mối đe dọa lớn: (0,5 đ) - Ngoại xâm nội phản: Từ vĩ tuyến 16 Bắc, quân Tưởng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách âm mưu lật đổ quyền cách mạng Từ vĩ tuyến 16 vào nam, quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Các lực lượng phản cách mạng miền Nam (Đại Việt, Tơ-rôtokit) bọn phản động giáo phái tăng cường chống phá cách mạng.(1,5 đ) - Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói cuối năm 1944 chưa khắc phục, hạn hán kéo dài, sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khang hiếm, giá tăng vọt, nạn đói tiếp tục đe doạ (1,5 đ) - Văn hóa- xã hội: 90% số dân nước mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan (0,25đ) - Tài chính: ngân sách nhà nước trống rỗng.(0,25đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... http://sachgiai.com/ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ČƯ M’GAR TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 20 15 – 20 16 MÔN: ĐỊA LÍ Hướng dẫn chấm kiểm tra câu Trắc nghiệm Câu 1(0,5 điểm) Câu... (0,5đ) (0,5đ) (1 đ) (1 đ) b - Tổng lượng mưa tháng mùa mưa (T5 - T10) 110+ 160 + 150+ 145+ 158+ 140 = 863 mm c - Tổng lượng mưa tháng mùa khô (T11 - T4) 55+ 25 + 18+14+ 16+ 35= 163 mm (1 d) ... Bắc Nam (cực Bắc cực Nam) Vẽ biểu đồ hình tròn - Tổng lượng mưa năm = tổng lượng mưa 12 tháng 18+14+ 16+ 35+110+ 160 + 150+ 145+ 158+ 140+55+ 25 = 1 0 26 mm (0,5 đ ) (0,5 đ ) (0,5 đ ) (1,5 đ) điểm (0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M’Gar năm 2015 - 2016, Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M’Gar năm 2015 - 2016,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: 3 điểm Vẽ 2 biểu đồ hình tròn - Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, Cư M’Gar năm 2015 - 2016

u.

3: 3 điểm Vẽ 2 biểu đồ hình tròn Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan