0

de kiem tra hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 8

5 69 0
  • de kiem tra hoc ky 1 mon tin hoc lop 6   de 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:42

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Tên HS : Lớp : Một / KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP MỘT Thời gian : 30 phút ĐỀ A Giáo viên coi : . Điểm : Giáo viên chấm : Bài 1. Tính ( 2 điểm ) : 5 9 10 9 3 0 4 3 . 4 + 2 + 3 = . 8 – 5 + 4 = Bài 2. Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm ( 1 điểm ) : 2 + 5 . 8 7 + 2 2 + 7 6 10 – 5 10 – 2 9 + 0 Bài 3. Điền số ( 2 điểm ) : + 2 = 8 – 3 = 6 4 + = 7 9 – = 5 Bài 4. a) Viết số thích hợp vào ô trống ( 1 điểm ): 3 8 b) Viết số vào chỗ chấm ( 1 điểm ):: . . Bài 5. Viết phép tính thích hợp ( 2 điểm ) : b. Có : 10 quyển vở Cho : 3 quyển vở Còn : .quyển vở? Bài 6 . Điền số vào chỗ chấm ( 1 điểm ) : + - + - Trong hình bên : Có hình vuông Có hình tam giác Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Tên HS : Lớp : Một / KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP MỘT Thời gian : 30 phút ĐỀ B Giáo viên coi : . Điểm : Giáo viên chấm : Bài 1. Tính ( 2 điểm ) : 4 0 10 9 5 8 7 2 . 2 + 5 + 3 = . 7 – 4 + 6 = Bài 2. Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm ( 1 điểm ) : 9 . 2 + 6 5 + 2 2 + 5 6 10 – 2 10 – 4 0 + 7 Bài 3. Điền số ( 2 điểm ) : + 3 = 9 – 3 = 5 4 + = 7 9 – = 2 Bài 4. a) Viết số thích hợp vào ô trống ( 1 điểm ): 7 2 b) Viết số vào chỗ chấm ( 1 điểm ):: . . Bài 5. Viết phép tính thích hợp ( 2 điểm ) : b. Có : 6 con tem Thêm : 4 con tem Có tất cả : .con tem ? + - + - Bài 6 . Điền số vào chỗ chấm ( 1 điểm ) : Trong hình bên : Có hình vuông Có hình tam giác Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Tên HS : Lớp : Hai / KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP HAI Thời gian : 40 phút ĐỀ A Giáo viên coi : . Điểm : Giáo viên chấm : Bài 1. Đặt tính rồi tính ( 2 điểm ) : 48 + 39 27 + 73 100 - 46 52 - 28 . . . . . . Bài 2. Tìm x ( 1 điểm ) : 60 - x = 24 x - 43 = 29 . Bài 3. ( 3 điểm ) : a) Bao to đựng 50kg gạo, bao nhỏ đựng được ít hơn bao to 18kg gạo.Hỏi bao nhỏ đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? . . . . . . b) Một hộp có 62 bút chì xanh và đỏ, trong đó có 27 bút chì xanh. Hỏi có bao nhiêu bút chì đỏ? . . Bài 4. ( 1 điểm ) a) Vẽ đường thẳng đi qua hai trong ba điểm A, B, C b)Nêu tên 3 điểm thẳng hàng Sách Giải – Người Thầy bạn ĐỀ SỐ 08 http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIN HỌC Thời gian: 45phút Trường THCS An Thạnh I/ Phần trăc nghiệm( 7.5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời (A, B, C D) ghi vào giấy làm Câu (0.5 điểm): Hoạt động thông tin bao gồm: A Nhận xử lí thông tin; B Nhận , xử lí, trao đổi lưu trử thông tin; C Xử lí thông tin; D Nghiên cứu máy tính Câu (0.5 điểm): Thông tin trước xử lí gọi là: A Thông tin chưa xử lí; B Thông tin vào; C Thông tin từ xa; D Thông tin Câu (0.5 điểm): Ba dạng thông tin tin học là: A Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B Văn bản, âm thanh, hình ảnh; C Các số, hình ảnh, văn bản; D Âm thanh, chữ viết Câu (0.5 điểm): Thông tin bảo khẩn cấp mà em nghe đài truyền hình thông tin loại chủ thể tiếp nhận em A Thông tin vào; B Thông tin ra; C Thông tin xử lí; D Thông tin từ xa Câu (0.5 điểm): Những khả to lớn làm cho máy tính trở thành công cụ xử lí thông tin hữu hiệu? A Tính toán nhanh, độ xác cao; B Lưu trữ lớn, có lực tư người; C Nhận biết tất loại thông tin mà người nhận biết được; D Tính toán nhanh, xác, độ lưu trữ lớn Câu (0.5 điểm): Cấu trúc chung máy tính điện tử bao gồm: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra; B Bộ xử lí trung tâm, nhớ; C Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào, nhớ, thiết bị ra; D Thiết bị vào, nhớ, thiết bị Câu (0.5 điểm): Vai trò chuột máy tính là: A Không thể thiếu; B Có thể thiếu công việc hiệu quả; C Không cần dùng chuột; D Cả A, B, C Câu (0.5 điểm): Thao tác kéo thả chuột có nghĩa thực hiện: A Nhấn giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác; B Di chuyển chuột từ vị trí đến vị trí khác; C Nhấn giữ nút phải chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác; D Cả A, B, C sai Câu (0.5 điểm): Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác: A Nháy chuột; B Nháy phải chuột; C Nháy đúp chuột; D Kéo thả chuột Câu 10 (0.5 điểm): Vì máy tính cần có hệ điều hành? A Vì hệ điều hành giúp người sử dụng khai thác thuận tiện tài nguyên máy tính; B Vì hệ điều hành tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính; C Hệ điều hành giúp quản lí nhiều đối tượng tham gia vào trình xử lí thông tin; D Cả A, B, C Câu 11 (0.5 điểm): Nhiệm vụ hệ điều hành là: A Điều khiển thiết bị; B Điều khiển hoạt động phần cứng tổ chức thực chương trình; C Điều khiển chương trình; Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ D Cả A, B, C sai Câu 12 (0.5 điểm): Ví dụ sau gần gũi với chức hệ điều hành? A Đèn tín hiệu giao thông ngã tư đường phố; B Cô giáo giảng bục giảng; C Hiện tượng nhật thực nguyệt thực; D Mưa to, gió lớn báo hiệu bão đến Câu 13 (0.5 điểm): Phần mềm cài đặt máy tính? A Phần mềm lập trình Pascal; B Phần mềm hệ điều hành; C Phần mềm luyện tập chuột; D Phần mềm luyện gõ bàn phím Câu 14 (0.5 điểm): Tệp là: A Đơn vị lưu trữ thông tin phần cứng; B Đơn vị lưu trữ thông tin phần mềm; C Đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ; D Lưu trữ thông tin hệ thống máy tính Câu 15 (0.5 điểm): Trong cách viết sau, cách viết tên tệp? A baivan.doc; B Toanhoc; C Thuvien*pas; D Baihat_doc II/ Phần tự luận (2.5 điểm): Câu (1.5 điểm): Xem thư mục hình bên Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ a/ Viết đường dẫn đến tệp baitap.doc C:\ b/ Tìm thư mục thư mục HOCTAP HOCTAP c/ Giả sử thư mục NHACVUI thư mục baitap.doc thu mục GIAITRI, vẽ thêm vào hình vẽ bên Câu (1.0 điểm): TOAN Trình bày bước chép tệp tin vào thư mục khác VAN van.doc GIAITRI Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU Nội dung Điểm B 0.5 B 0.5 B 0.5 D 0.5 D 0.5 C 0.5 B 0.5 A 0.5 C 0.5 10 D 0.5 11 B 0.5 12 A 0.5 13 B 0.5 14 C 0.5 15 A 0.5 C:\HOCTAP\baitap.doc 0.5 TOAN VAN 0.5 Vẽ 0.5 Chọn tệp tin cần chép 0.25 Chọn lệnh copy (hoặc nhấn Ctrl+C) 0.25 Chuyển đến thư mục chứa tệp 0.25 Chọn lệnh Paste (hoặc nhấn Ctrl+V) 0.25 A/PHẦN 1: (3 điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng a) Tổng của 17 và 18 là: A . 35 B . 25 C . 53 b) Hiệu của hai số 42 và 14 là: A . 32 B . 28 C . 38 c) 28 – 15 = 13 Số trừ là: A . 28 B . 13 C . 15 d) 30 + 14 gọi là: A . Tổng B . Số hạng C . Số trừ Câu 2: Điền số vào chỗ trống a) 73 Gồm chục 3 đơn vị b) Chín mươi chín Viết là: c) Thứ hai tuần này là ngày 14. Vậy thứ tư tuần này là ngày d) Một ngày có . giờ. Câu 3: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống a) 48 – 14 = 24 b) 70 + 10 = 80 Câu 4: Điền dấu < > = vào ô trống a) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg b) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít 2B 2 Họ và tên học sinh: . Lớp: . Trường: . Số báo danh: Phòng: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I LỚP: HAI NĂM HỌC: 2010 – 2011 MÔN: TOÁN Ngày kiểm tra: / / 2010 Thời gian: 70 phút B/PHẦN 2: (7 điểm) Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính 59 + 38 42 – 19 Câu 2: (2 điểm) Tìm X 27 + X = 61 X – 52 = 9 . . . . Câu 3: (1 điểm) Hình vẽ bên có: a) . hình tứ giác b) . Hình tam giác Câu 4: ( 2 điểm) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: Bài giải: . . . . Câu 5: (1 điểm) Tổng của hai số là 50. Biết số hạng thứ nhất là 25. Tìm số hạng thứ hai? . 2B 2 ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN A.PHẦN 1: (3 điểm) Làm đúng mỗi câu 0,25 điểm Câu 1 a) A b) B c) C d) A Câu 2 a) 7 b) 99 c) 16 d) 24 Câu 3 Câu 4 a) S b) Đ a) = b) > B.PHẦN 2: (7 điểm) Câu1: (1 điểm) Làm đúng mỗi bài 0,5 điểm : -Đặt tính đúng 0,25 điểm -Tính đúng kết quả 0,25 điểm Câu 2: (2 điểm) Làm đúng mỗi bài 1 điểm 27 + X = 61 X – 52 = 9 X = 61 - 27 (0,5 điểm) X = 52 + 9 (0,5 điểm) X = 34 (0,5 điểm) X = 61 (0,5 điểm) Câu 3: (1 điểm) a) 3 hình tứ giác (0,5 điểm) b) 3 hình tam giác (0,5 điểm) Câu 4: (2 điểm) Tóm tắt: (0,5 điểm) Bài giải: (1,5 điểm) Thùng lớn: 43 lít dầu Số lít dầu thùng bé có là (0,25 điểm) Thùng bé: ít hơn 15 lít dầu 43 – 15 = 28 (lít dầu ) (1 điểm) Thùng bé ? lít Đáp số: 28 (lít dầu ) (0,25 điểm) (Nếu không ghi tên đơn vị trừ ½ số điểm) Câu 5: (1 điểm) Số hạng thứ hai là: 50 – 25 = 25 Nếu HS ghi: Số hạng thứ hai là: 25 (0,5 điểm) 2B 2 Họ và tên :…………………………………………………………… Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thứ .ngày……tháng 12 năm 2010 I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) A. Đọc thành ti ếng ( 6 đ iểm) Giáo viên cho học sinh đọc các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 18 cụ thể những bài sau để lấy điểm đọc S TT TÊN BÀI Yêu cầu đọc Trang Ghi chú 01 Giọng quê hương Đoạn 1 76 – TV 3 - Tập 1 02 Đất quý – đất yêu Đoạn 2 85 – TV 3 - Tập 1 03 Năng phương Nam Đoạn 2 94 – TV 3 - Tập 1 04 Cảnh đẹp non sông Cả bài 97 – TV 3 - Tập 1 05 Người con của Tây Nguyên Đoạn 3 104 – TV 3 - Tập 1 06 Của Tùng Đoạn 2 109 – TV 3 - Tập 1 (Từ cầu Hiền Lương … xanh lục) 07 Người liên lạc nhỏ Đoạn 1 112 – TV 3 - Tập 1 08 Nhớ Việt Bắc Cả bài 115 – TV 3 - Tập 1 09 Hũ bạc của người cha Đoạn 4,5 121– TV 3 - Tập 1 10 Nhà rông ở Tây Nguyên Đoạn 3 127 – TV 3 - Tập 1 ( Gian giữa với bếp …………… buôn làng) 11 Đôi bạn Đoạn 1 130 – TV 3 - Tập 1 12 Mồ Côi xử kiện Đoạn 5 140 – TV 3 - Tập 1 (Hai người tuy …… …………… . phiên xử) 13 Anh Đom Đóm Cả bài 143 – TV 3 - Tập 1 B/ HƯỚNG DẪN CHẤM ( Giáo viên đánh giá dựa vào những yêu cầu sau) 1/ Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, đọc đúng tốc độ, giọng đọc biểu cảm, trả lời đúng yêu cầu về nội dung câu hỏi thì đạt ( 6 điểm ) - Đọc đúng tiếng, đúng từ trong văn bản ( 3 điểm) - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu ở các cụm từ ( 1 điểm ) - Đọc đúng tốc độ ( không quá 1 phút ) ( 1 điểm ) - Trả lời đúng câu hỏi ( 1 điểm ) 2/ Nếu đọc sai từ 3 đến 4 tiếng ( trừ 0,5 điểm ) - Ngắt nghỉ không đúng từ 3 đến 4 chỗ ( trừ 0,5 điểm ) - Đọc trên 1 phút 30 giây ( trừ 0,5 điểm ) - Trả lời chưa đúng ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng ( trừ 0,5 điểm ) Họ và tên :…………………………………………………………… Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thứ .ngày……tháng 12 năm 2010 Điểm đọc Nhận xét của giáo viên I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) B. Đọc hiểu ( 4 điểm ) Dựa vào nội dung bài đọc “NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ” TV 3 - Tập 1 - trang 112, để đánh dấu (x) vào ô trống trước ý đúng trong các câu trả lời sau: 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? a. Đi đánh du kích. b. Dẫn đường đưa cán bộ đi đến đòa điểm mới. c. Chiến đấu chống giặt. 2. Vì sao cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng? a. Vì vùng này là vùng của người Nùng ở. b. Vì để bọn đòch dễ lầm tưởng là người đòa phương. c. Cả hai ý trên đều đúng. 3. Người liên lạc nhỏ trong truyện là ai? a. Ông ké. b. Anh Đức Thanh. c. Anh Kim Đồng. 4. Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” được cấu tạo theo mẫu câu nào? a. Ai – là gì? b. Ai – làm gì? c. Ai – thế nào? Họ và tên :…………………………………………………………… Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thứ .ngày……tháng 10 năm 2010 II/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 1/ Chính T ả ( 5 điểm) - Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Bài : Nhà rông ở Tây Nguyên … Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà gia làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế. (Theo Nguyễn Văn Huy) 2/ T ập Làm Văn (5 điểm) Đề bài Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 I. CHÍNH TẢ Bài "Trên chiếc bè" (Viết đầu bài và đoạn "Nhìn hai bên bờ sông theo chúng tôi" - Sách Tiếng Việt lớp hai tập 1 trang 34. II. TẬP LÀM VĂN Em hãy trả lời các câu hỏi sau : 1. Em tên là gì? 2. Em học trường nào? 3. Hiện nay, em ở đâu? 4. Ở lớp, em thích chơi với bạn nào? 5. Điều gì ở bạn khiến em thích nhất? 6. Nếu trong ngày sinh nhật của mình, em được bạn tặng một món quà mà bấy lâu em đang mong ước, em sẽ nói gì với bạn? III ĐỌC THẦM 1. Bạn của Nai nhỏ đã có nhiều hành động đáng khen. Mỗi hành động nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em hãy nối hành động với điểm tốt tương ứng : Lấy vai hích đổ hòn đá to chặn ngang lối đi thông minh , nhanh nhẹn Nhanh chóng kéo Nai nhỏ chạy khỏi lão Hổ đang rình sau bụi cây. dũng cảm cứu bạn Lao vào gã Sói, dùng đôi gạc húc Sói ngã ngửa để cứu Dê Non khoẻ 2. Vì sao cha Nai nhỏ không còn phải lo lắng gì khi cho phép Nai nhỏ đi chơi cùng bạn? 3. Từ chỉ sự vật là : hòn đá , hung dữ , Hổ , mừng rỡ , cha , đi , nói , chạy , bờ sông 4. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì? - Nai Nhỏ có một người bạn đáng tin cậy - Cha Nai Nhỏ rất thương con. - Hổ là con vật hung dữ. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 I. CHÍNH TẢ Bài "Trên chiếc bè" (Viết đầu bài và đoạn "Nhìn hai bên bờ sông theo chúng tôi" - Sách Tiếng Việt lớp hai tập 1 trang 34. II. TẬP LÀM VĂN Em hãy trả lời các câu hỏi sau : 1. Em tên là gì? 2. Em học trường nào? 3. Hiện nay, em ở đâu? 4. Ở lớp, em thích chơi với bạn nào? 5. Điều gì ở bạn khiến em thích nhất? 6. Nếu trong ngày sinh nhật của mình, em được bạn tặng một món quà mà bấy lâu em đang mong ước, em sẽ nói gì với bạn? III ĐỌC THẦM 1. Bạn của Nai nhỏ đã có nhiều hành động đáng khen. Mỗi hành động nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em hãy nối hành động với điểm tốt tương ứng : Lấy vai hích đổ hòn đá to chặn ngang lối đi thông minh , nhanh nhẹn Nhanh chóng kéo Nai nhỏ chạy khỏi lão Hổ đang rình sau bụi cây. dũng cảm cứu bạn Lao vào gã Sói, dùng đôi gạc húc Sói ngã ngửa để cứu Dê Non khoẻ 2. Vì sao cha Nai nhỏ không còn phải lo lắng gì khi cho phép Nai nhỏ đi chơi cùng bạn? 3. Từ chỉ sự vật là : hòn đá , hung dữ , Hổ , mừng rỡ , cha , đi , nói , chạy , bờ sông 4. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì? - Nai Nhỏ có một người bạn đáng tin cậy - Cha Nai Nhỏ rất thương con. - Hổ là con vật hung dữ. NAME:…………………………… Class: THE FIRST MIDDLE TERM TEST English (time: 35’) A: Listening: Listen and number (2 p) B: Reading and writing I Circle the odd one out (1p) a Hello Hi Goodbye b How are What c What this that d spell meet is II Reorder the letter (1p) a erya ………… b refind …………… c ohw……… d khant ………… III Circle the correct word (1p) a How are (you /your) b How……….( do/ are) spell your name? c What/ Who is that? d I … am/ are fine, thank you IV Reorder the words (2 p) a nine/ is/ years/ she/ old ……………………………………………………………… b name/ is/ my /Phong ………………………………………………………………… c Linda/ this/ is/?/ ……………………………………………………………………… d Mai/ Nam/ your/ are/ and/ friends/? ………………………………………………… V Answer the questions (3 p) a What is your name? ………………………………………………………………… b How old are you? …………………………………………………………………… c Is Linda eight years old? ……………………………………………………………… Trờng tiểu học mai động Họ và tên học sinh Lớp 2 Ngày tháng 3 năm 2011 Bài Kiểm tra giữa học kì 2- môn tiếng việt lớp 2- năm học 2010- 2011 Phần đọc hiểu Thời gian làm bài 25 phút A.Đọc thầmbài: Gấu trắng là chúa tò mò ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ng trắng, cú trắng, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khoẻ nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki- lô- gam. Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. Có lần, một thuỷ thủ rời tàu đi dạo. Trên đờng trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong nó lại đuổi. Anh thuỷ thủ vứt tiếp găng tay,khăn, áo choàng Mỗi lần nh vậy, gấu đều dừng lại tò mò xem xét. Nhng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm đợc anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm cập. Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền B.Dựa vào nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng 1.Hình dáng của gấu trắng nh thế nào? Điểm đọc thành tiếng Điểm đọc hiểu Điểm chung a. Có lông màu đen, to khoẻ nhất. b. Có lông màu nâu, to khoẻ nhất. c. Có lông màu trắng, to khoẻ nhất. 2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt? a. Rất tò mò, thấy vật gì lạ cũng đánh hơi, xem thử b. Rất hiền lành và chạy rất nhanh. c. Rất hung dữ thấy ngời là đuổi. 3. Ngời thuỷ thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? a. Ném các vật để gấu sợ. b. Vừa chạy vừa vứt các vật có trên ngời để gấu dừng lại. c. Bỏ chạy thật nhanh . 4. Trong câu Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò, ... B 0.5 D 0.5 D 0.5 C 0.5 B 0.5 A 0.5 C 0.5 10 D 0.5 11 B 0.5 12 A 0.5 13 B 0.5 14 C 0.5 15 A 0.5 C:HOCTAPaitap.doc 0.5 TOAN VAN 0.5 Vẽ 0.5 Chọn tệp tin cần chép 0.25 Chọn lệnh copy (hoặc nhấn... là: A Đơn vị lưu trữ thông tin phần cứng; B Đơn vị lưu trữ thông tin phần mềm; C Đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ; D Lưu trữ thông tin hệ thống máy tính Câu 15 (0.5 điểm): Trong cách... b/ Tìm thư mục thư mục HOCTAP HOCTAP c/ Giả sử thư mục NHACVUI thư mục baitap.doc thu mục GIAITRI, vẽ thêm vào hình vẽ bên Câu (1. 0 điểm): TOAN Trình bày bước chép tệp tin vào thư mục khác VAN
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 8,

Hình ảnh liên quan

của thu mục GIAITRI, hãy vẽ thêm vào hình vẽ bên. - de kiem tra hoc ky 1 mon tin hoc lop 6   de 8

c.

ủa thu mục GIAITRI, hãy vẽ thêm vào hình vẽ bên Xem tại trang 4 của tài liệu.