Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014

29 64 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:06

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ d&c BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KIỂM TOÁN PHẦN 1 ĐỀ TÀI: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giáo viên hướng dẫn : LÊ THỊ HỒNG HÀ Lớp : CDKT12CTH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ 1 Lê Như Quỳnh 10011763 2 Lê Yến Phương 10011773 3 Trần Thị Nhàn 10011563 SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà MỤC LỤC SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà LỜI MỞ ĐẦU 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập hiện nay các công ty kiểm toán đã và đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán đồng thời là những thách thức về khả năng cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường kiểm toán. Trước những yêu cầu bức thiết đó việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán là hết sức cần thiết. Kiểm toán là một bộ phận của nền kinh tế, viêc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của thị trường, vừa là tố thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lí tài chính vĩ mô và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán đã và đang góp phần xây dựng và phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh bạch BCTC của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lí và điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc kiểm toán được lập ra để mang lại sự đảm bảo “hợp lý” rằng các báo cáo tài chính trình bày rõ ràng các hoạt động tài chính của một công ty. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo tuyệt đối vì kiểm toán viên chỉ kiểm tra bằng chứng dựa trên số liệu thống kê. Các kiểm toán viên không kiểm tra từng giao dịch và số lượng giao dịch. Một số phần trong báo cáo thường niên của công ty không được kiểm toán - ví dụ, thư thông báo của chủ tịch hội đồng quản trị gửi các cổ đông, các thảo luận và phân tích kết quả của cấp quản lý, và thông tin về giá cổ phiếu. Nhận thức được điều này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Giả thiết hoạt động liên tục và các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính” làm đề tài thực hiện nhiệm vụ tiểu luận. 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của đề tài gồm các vấn đề sau: Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản – cơ sở lý luận SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trang 5 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà Tìm hiểu về giả thiết hoạt động liên tục Tìm hiểu về các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính. 3: HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Bài tiểu luận của nhóm chúng em chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng với thời gian hạn hẹp, kiến thức còn nhiều hạn chế, quá trình tìm hiểu và điều kiện không được thuận lợi. Chính vì vậy, chúng em rất mong được sự giúp đỡ và góp ý của cô và các bạn trong lớp. SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trang 6 Thông n cần kiểm tra Các KTV Đủ năng lực độc lập Thu thập và đánh giá bằng chứng Mức độ phù hợp Báo cáo Các chuẩn mực được thiết lập Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1: KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TOÁN Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và đủ năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin cần được kiểm tra nhằm xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực được thiết lập Có thể khái quát hoạt động kiểm toán như sau: 1.2: PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN. 1.2.1: Phân loại theo mục đích kiểm toán. Kiểm toán hoạt động: là kiểm toán để xem xét và đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả trong BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG _ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƢ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Thái Thị Nho Sinh viên thực hiện: Đào Thị Thanh Thúy MSSV: 1154030633 Lớp: 11DKKT06 TP.Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Các số liệu thông tin thu thập từ Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, không chép nguồn khác Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường lời cam đoan TP HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Đào Thị Thanh Thuý i LỜI CÁM ƠN Trân trọng biết ơn ThS.Thái Thị Nho tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em thời gian hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô khoa Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng trường Đại học Công Nghệ TP HCM dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho em suốt khoá học Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, cô chú, anh chị công ty giúp đỡ tạo điều kiện để em thực tập hoàn thành đề tài Báo cáo Em xin gửi đến quý thầy cô lời chúc sức khoẻ! TP HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2015 Sinh viên Đào Thị Thanh Thuý ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: Công ty TNHH Kiểm Toán – Tƣ Vấn Đất Việt Địa chỉ: Số 2, Huỳnh Khương Ninh, phường Đakao, quận 1, TP.HCM Điện thoại liên lạc: (84 – 08) 3910 5401 Email: vietland@vietlandaudit.com.vn NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ tên sinh viên : MSSV : 1154030633 Lớp: 11DKKT6 Đào Thị Thanh Thuý Thời gian thực tập đơn vị: Từ 01/2014 đến 31/03/2014 Tại phận thực tập: Phòng kiểm toán 1, Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể hiện: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: Tốt  Khá  Trung bình Không đạt Số buổi thực tập đơn vị: >3 buổi/tuần 1-2 buổi/tuần Ít đến đơn vị Đề tài phản ánh thực trạng hoạt động đơn vị: Tốt Khá  Trung bình Không đạt Nắm bắt quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng ): Tốt Khá Trung bình Không đạt , Ngày … tháng ….năm 2015 Đơn vị thực tập (ký tên đóng dấu) iii MỤC LỤC Lời mở đầu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.Khái niệm đặc điểm chi phí hoạt động .1 1.1.1.Khái niệm chi phí hoạt động 1.1.1.1.Chi phí bán hàng .2 1.1.1.2.Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.2.Đặc điểm chi phí hoạt động 1.1.2.1 Chi phí bán hàng 1.1.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.Mục tiêu kiểm toán chi phí hoạt động 1.2.1.Mục tiêu kiểm toán chi phí hoạt động 1.2.2.Căn kiểm toán chi phí hoạt động .5 1.2.2.1.Tài khoản sử dụng 1.2.2.2.Hệ thống chứng từ sử dụng 1.3.Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động kiểm toán báo cáo tài 1.3.1.Chuẩn bị kiểm toán 1.3.1.1.Lập kế hoạch kiểm toán 1.3.1.2.Thu thập thông tin khách hàng 1.3.1.3.Xác định mức trọng yếu đánh giá rủi ro 1.3.1.4.Xây dựng kế hoạch chương trình kiểm toán 10 1.3.2.Thực kiểm toán 10 1.3.2.1.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội .11 1.3.2.3.Thực thủ tục phân tích 11 1.3.2.3.Thực thử nghiệm chi tiết 12 iv 1.3.3.Kết thúc kiểm toán 14 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƢ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN (VIETLAND) 15 2.1.Giới thiệu chung công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt 15 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển công ty 15 2.1.1.1.Giới thiệu đôi nét công ty 15 2.1.1.2.Lịch sử hình thành phát triển công ty 16 2.1.2.Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 16 2.1.2.1.Sơ đồ tổ chức máy công ty 16 2.1.2.2.Chức phận 17 2.1.3.Cơ cấu tổ chức phòng kiểm toán I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H[...]... Minh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hu~ Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hai Phong Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Da N~ng Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Thai Binh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 B~c Ninh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6VGng Tau Phong Giao dich tlli My Dinh 1.2 Ngitnh ngh~ kinh doanh HOllt dQng kinh doanh cua Cong ty g6m: Moi gi6i chung khoan; Tt,r doanh ch(rng khoan; Tu vfin... d~n k~ to an ap dl,lllg d6i v6i cong ty chung khoan 13 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh 10I Ph6 Lang H?, PhuOng Lang H?, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi Tuyen b6 vJ vi?c tuon thzi Chuan Cho nam tai chinh ket thUc ngay 3 1/12 /2014 tn{fC ki toim va cM tI(j ki toim Cong ty dll ap d\lng cac chuAn m\fc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang diln ChuAn m\fc do Nha mrac dll ban hanh Cac bao... cua tUng chuAn m\fC, thong tu huang diln th\fc hi~n chuAn m\fC va Che dQ ke toan hi~n hanh dang ap d\lng Hinh tMc M toim ap d~mg Cong ty ap dt,mg hlnh thuc ke toan tren may vi tinh 2.3 Cong Cl} tai chinh Ghi nhi7n ban tldu Tai san tai chinh Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti€n va cac khoan tuang duang ti€n, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu tu ngin... Da, Thanh ph6 Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12 /2014 THUYET MINH BAo cAo TA.l CHiNH Niim 2014 THONG TIN CHUNG 1.1 H1nh thu'c so' hu'u van Cong ty C6 phfin Chung khoan An Binh thanh I~p va hOllt dQng theo Gifiy phep hOllt dQng kinh doanh chfrng khoan s6 16/UBCK-GPHDKD do Uy ban Chung khoan Nha nu6c dp ngay 29 thang 09 nam 2006, Gifiy phep di~u chinh s6 I 78/UBCK-GP do Uy ban Chfrng khoan Nha... C6ng ty, bao g6m ca c6ng ty m€f,c6ng ty con va c6ng ty lien k~t la cac ben lien quan Cac ben lien k~t, cac ca nhan tr1,1'cti~p ho~c gian ti~p n~m quy~n bi€u quy~t cua C6ng ty ma c6 anh huang dang k€ d6i vai C6ng ty, nhiIng nhiin S1,1' quan Iy chu ch6t cua C6ng ty, nhung thanh vien m~t thi~t trong gia dlnh cua cac ca nhiin nay ho~c cac ben lien k~t nay ho~c nhiIng c6ng ty lien k~t vai cac ca nhan mlY... duQ'c coi la ben lien quan Trong vi~c xem xet tirng m6i quan h~ cua cac ben lien quan, dn chu y tai ban chfit cua m6i quan h~ chu kh6ng chi hlnh thuc phap Iy cua cac quan M d6 17 CONG TY CO pHAN CHuNG KHoAN AN BiNH Bao cao tai chinh 101 Ph6 Lang H;:t,PhuOng Lang H;:t, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 3 Cho nam t:li chinh k~t tMc ngay 31/12 /2014 DlEU CHiNH HOI TO Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil quy~t djnh di€u... quan thu~ 23 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BaD CaD tili chinh 101 Ph6 Lang H~, PhuOng Umg H~, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 16 Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12 /2014 CHIPHiPHAITRA 31/12 /2014 VND Phai tra chi phi ho~t dQng kinh doanh 17 cAc KHOAN pHAI TRA, pHAI NQP NGAN H~N KHAc 24 01/01 /2014 VND 1.099.799.279 836.378.392 1.099.799.279 836.378.392 CONG TY CO PH AN CHUNG KHOAN AN BiNH Bao cao... ngay 10 thang 12 nam 2008 Tn.1 sa cua Cong ty tlli: 101 Ph6 Lang HIl, Phubng Lang HIl, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi V6n di~u I~ cua Cong ty theo dang ky la 397.000.000.000 d6ng, v6n di~u I~ tht,rc g6p d~n ngay 31 thang 12 nam 2014 la 397.000.000.000 d6ng; tuang duang 39.700.000 c6 phfin, m~nh gia mQt c6 phfin la 10.000 d6ng Cac don vi tn,rc thuQc cua Cong ty nhu sau: Chi nhanh Cong ty tlli Thanh Ph6... Cac khoan giam tril' doanh thu Doanh thu thuftn v~ hOl,lttlQng kinh doanh 25 - CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH Bao cao tai chinh 101 Ph6 Umg Hiil,Phubng Ling Hiil, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 21 Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12 /2014 CHI PHI HO~T DONG KINH DOANH Nam2014 VND VND Chi phi hOiiltdQng moi giai chUng khoan 15.504.593.797 5.321.222.535 Chi phi hOiiltdQng dftu tu chUng khoan, gop... lien K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 (4) 3946 1600 Fax + 84(4) 3946 1601 Internet www.kpmg.com.vn BAO CAO KET QUA KAM TOAN DOC L8P Kinh gui cac Co (tong Cling ty Co phan Bao hiem Ngan hang Nang nghi0 Chung Col dó kiem toan bao cao tai chinh dinh kern dm Cong ty C6 phan Bao him Ngan hang Ming nghiep ("Cong ty"), bao gụm bang can doi kộ toan tai 31 thang 12 nam 2014, bac) cao ket qua hot dOng kinh doanh, bao,cao km chuyen tien te lien quan cho nam ket thuc ding va cac thuyet minh kern theo duvt Ban Tong Giam doc Cong ty phe duyet Oat hanh 27 thang nam 2015, duvc trinh bay tit trang den trang 50 Trach nhi@n ctia Ban Tong Clam d'oc Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thtrc va h9p 19 bao cao tai chinh Che d6 Ke toan Doanh nghiep Via Nam theo cac Chuan mtrc Ke toan Viet Nam, cac quy dinh ỏp dpng cho cac doanh nghiep bao hi'em phi nhan th9 ban hanh theo Thong al s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cua B6 Tai chinh va,cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh, va chiu trach nhiem ye kiem soat n6i 136 ma Ban Tong Giam doc xac dinh Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 4 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình trên bảng cân đối kế - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014

c.

tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình trên bảng cân đối kế Xem tại trang 16 của tài liệu.
III. THÔNG TIN CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014
III. THÔNG TIN CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 17 của tài liệu.
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014

10..

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp. đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận - Báo cáo tài chính năm 2014 – SOWATCO BCTCHN Q3 2014

Bảng d.

ưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp. đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan