0

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

25 178 0
  • Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 00:10

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lâm KIEÅM TRA BAØI CUÕ Những điều kiện thuận lợi phát Những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của vùng TD-MN BB. triển kinh tế của vùng TD-MN BB.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản nhiều loại trữ lượng khoáng sản nhiều loại trữ lượng lớn nhất nước ta. lớn nhất nước ta.  Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước. Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước.  Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng. cấu cây trồng đa dạng.  Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển du lịch. biển du lịch. VÙNG TRUNG DU VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Bài 18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các ngành ngành công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? Hãy xác định nơi phân bố khai thác các loại khoáng sản. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: [...]... so cả nước (2002) VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ :  Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ : Dịch vụ thương mại, du lịch có nhiều điều kiện phát triển V Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình... VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: • Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí,… •Thủy điện: Hoà Bình (1,92 triệu KW), Thác Bà,… đang xây dựng Sơn La, Tuyên Quang,… - Các ngành công nghiệp khác: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng... nhẹ, chế biến LT-TP, hàng tiêu dùng 2 Nông nghiệp Tiết 21 Bài 18: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Nhóm 1: Xác định ngành công nghiệp phát triển mạnh vùng? Nêu ý nghĩa hồ Hòa Bình? Nhóm 2: Vì công nghiệp chế biến khoáng sản phân bố chủ yếu tỉnh Trung du Bắc Bộ? Tiết 21 Bài 18: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Công nghiệp Nhóm 1: Xác định ngành công nghiệp phát triển mạnh vùng? Nêu ý nghĩa hồ Hòa Bình? HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH Hồ có trữ lượng nước 9,5 tỉ m3, tác dụng điều tiết lũ cung cấp nước tưới cho đồng sông Hồng, nuôi trồng thủy sản, điều hòa khí hậu khai thác du lịch THAN SẮT - Khai thác than (Quảng Ninh), sắt(Thái Nguyên, Yên Bái), Apatit(Lào Cai),… ĐỒNG APATIT CẨM PHẢ UÔNG BÍ NHIỆT ĐIỆN - Phát triển nhiệt điện: Uông Bí, Cẩm Phả Thủy điện Hòa Bình(1920 MW), Sơn La (2400MW),… THỦY ĐIỆN NHÀ MÁY GANG THÉP THÁI NGUYÊN - Chế biến khoáng sản: Luyện kim đen (Thái Nguyên), hóa chất (Việt Trì), Vật liệu xây dựng, VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÓA CHẤT CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG HẠ THỦY THÉP TÀU 53 000 TẤN XI MĂNG Nhóm 2: Vì công nghiệp chế biến khoáng sản lại phân bố chủ yếu tỉnh Trung du Bắc Bộ? CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHÈ KHÔ ĐIỆN TỬ Vì có nguồn điện lớn, nguồn nguyên liệu lao động dồi dào, giao thông vận tải thuận lợi tỉnh miền núi CHÈ QUẾ + Cây công nghiệp: chè (Hà Giang, Sơn La,), hồi (Lạng Sơn), HỒI CAO SU TÁO LÊ CAM + Trồng ăn cận nhiệt ôn đới: mận, mơ, đào, HỒNG ĐÀO - Chăn nuôi: trâu ( chiếm 57,3%), miền núi, lợn (22%) CÁ TẦM CÁ HỒI - Phát triển nuôi trồng thủy sản NUÔI CÁ BÈ - Nghề rừng KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu mạnh tài nguyên thiên nhiên vùng trung du miền núi Bắc Bộ? Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ ND thảo luận: Đặc điểm phát triển phân bố ngành công nghiệp vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ Hs hoàn thành nội dung vào bảng sau: Ngành công nghiệp Năng lượng Khai thác chế biến khoáng sản Công nghiệp nhe, chế biến thực phẩm… Điều kiện phát triển Phân bố Ngành công nghiệp Điều kiện phát triển Phân bố Năng lượng Nhiều tiềm + Thủy lớn + Than: phong phú -Thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang… - Nhiệt điện: Uông Bí Khai thác chế biến khoáng sản Nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú: Than, sắt, đồng, thiếc… Tập trung nhiều Đông Bắc: Quảng Ninh (than); Lào Cai (apatit); Cao Bằng (thiếc) Công nghiệp nhe, chế biến thực phẩm… Nguồn nguyên liệu Phân bố trung chổ tâm công nghiệp: Hạ Long, Thái Nguyên, Việt Trì Hình 18.2 Đập thủy điện Bòa Bình sông Đà Nghề gốm sứ xuất Bắc Giang từ vài kỷ trước, mang đậm phong cách dân gian nét văn hoá làng quê đặc sắc kết tinh sản phẩm Sau thời gian bị lãng quyên, gốm làng Ngòi bước xây dựng thương hiệu thị trường, có mặt nhiều công trình khắp miền đất nước, đồng thời xuất sang Nhật Bản, Ấn Độ, Ai Cập, Châu Âu… Gốm Làng Ngòi Làng Kế làng cổ thuộc xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang Xã có mười thôn, có sáu thôn làm bánh đa Người dân vùng thường gọi bánh đa Kế, bánh đa làng Kế làm có hương vị đặc trưng không giống với bánh đa nơi đâu Làng nghề bánh đa Kế Làng nghề mây tre đan Tăng Tiến, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang nơi có nghề đan lát truyền thống tiếng từ lâu đời Làng có lịch sử hình thành nghề đến 300 năm, khoảng vào thời nhà Hậu Lê ngày phát triển lớn mạnh Làng nghề mây tre đan Tăng Tiến Nghề thêu ren nghề truyền thống có Việt Nam từ ngàn năm, du nhập vào Bắc Giang từ lâu Sản phẩm thêu ren nghệ nhân Bắc Giang khẳng định vị khách hàng nước; đạt nhiều giải thưởng cao hội chợ, triển lãm nước quốc tế Nghề thêu ren Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ * Trâu: 57.3% so nước (2002) Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ * Lợn: 22% so nước (2002) TT Các trung tâm Chức Thái Nguyên Luyện kim – khí Việt Trì Hóa chất, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản Hạ Long Sản xuất hàng tiêu dùng, khí, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm Lạng Sơn Sản xuất hàng tiêu dùng Nhận xét giá trị sản xuất tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc tỉ đồng Giá trị sản xuất công nghiệp vùng TD MN Bắc Bộ Năng lượng Công nghiệp Tình hình phát triển kinh tế Nông nghiệp Khai thác chế biến khoáng sản CN nhẹ, chế biến thực phẩm Các sản phẩm tiểu thủ CN Trồng trọt Chăn nuôi Giao thông Dịch vụ Cửa Du lịch Thái Nguyên Việt Trì Trung tâm kinh tế Hạ Long Lạng Sơn Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lâm KIEÅM TRA BAØI CUÕ Những điều kiện thuận lợi phát Những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của vùng TD-MN BB. triển kinh tế của vùng TD-MN BB.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản nhiều loại trữ lượng khoáng sản nhiều loại trữ lượng lớn nhất nước ta. lớn nhất nước ta.  Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước. Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước.  Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng. cấu cây trồng đa dạng.  Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển du lịch. biển du lịch. VÙNG TRUNG DU VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Bài 18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các ngành ngành công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? Hãy xác định nơi phân bố khai thác các loại khoáng sản. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: [...]... so cả nước (2002) VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ :  Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ : Dịch vụ thương mại, du lịch có nhiều điều kiện phát triển V Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình... VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: • Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí,… •Thủy điện: Hoà Bình (1,92 triệu KW), Thác Bà,… đang xây dựng Sơn La, Tuyên Quang,… - Các ngành công nghiệp khác: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng... nhẹ, chế biến LT-TP, hàng tiêu dùng 2 Nông nghiệp Khai thác quặng Apatit – Lào Cai Khai thác chế biến than Quảng Ninh Khai thác quặng sắt Thái Nguyên Luyện kim Thái Nguyên Thuỷ điện Hoà Bình Ngô Lúa Vải Chè Mận Đào Hồi Nhãn Trâu Lợn Đền Sa Hùng Pa Tam Đảo Pác Pó Điện Biên Vònh Haï Long Cây đa Tân Trào Trung tâm Công nghiệp Việt Trì Trung tâm công nghiệp Hạ Long Trung tâm công nghiệp Thái Nguyên Địa Lí 9 Bài 18Vùng Trung du miền núi Bắc bộ (tiếp theo)4 Tình hình phát triển kinh tế: a Ngành công nghiệp: Có hai ngành công nghiệp phát triển khá mạnh là thuỷ điện khai khoáng- Thuỷ điện: Gồm thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà công suất 1920 MW, thuỷ điện Thác Bà 110 MW các dự án thuỷ điện Sơn La cùng với nhiều thuỷ điện địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, cung cấp điện năng phát triển kinh tế .- Công nghiệp khai khoáng đặc biệt là khai thác than, sắt, kim loại màu, phi kim, … là cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp năng lượng (nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại một số dự án nhiệt điện đang được triển khai ), công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu (Thái Nguyên) , hoá chất (Việt Trì , Bắc Giang )Ngoài ra công nghiệp nhẹ công nghiệp cbế biến thực phầm dựa vào nguồn nguyên liệu của địa phương cũng đang phát triển.à Tóm lại : công nghiệp là thế mạnh trong kinh tế của vùng, chiếm 17,2% GDP công nghiệp của toàn quốc (năm 2002).*Ý nghĩa của thuỷ điện Hoà Bình :Khởi công ngày 6/11/1978 sau 15 năm đi vào khai thác 12/1994, công suất là 1920 MW hàng năm sản suất 8,16 tỉ kWh; Trữ lượng của hồ là 9,5 tỉ m2; Sản xuất điện Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lâm KIEÅM TRA BAØI CUÕ Những điều kiện thuận lợi phát Những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của vùng TD-MN BB. triển kinh tế của vùng TD-MN BB.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản nhiều loại trữ lượng khoáng sản nhiều loại trữ lượng lớn nhất nước ta. lớn nhất nước ta.  Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước. Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước.  Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng. cấu cây trồng đa dạng.  Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển du lịch. biển du lịch. VÙNG TRUNG DU VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Bài 18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các ngành ngành công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? Hãy xác định nơi phân bố khai thác các loại khoáng sản. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: [...]... so cả nước (2002) VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ :  Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ : Dịch vụ thương mại, du lịch có nhiều điều kiện phát triển V Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình... VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: • Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí,… •Thủy điện: Hoà Bình (1,92 triệu KW), Thác Bà,… đang xây dựng Sơn La, Tuyên Quang,… - Các ngành công nghiệp khác: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng... nhẹ, chế biến LT-TP, hàng tiêu dùng 2 Nông nghiệp Vì khai thác khoáng sản mạnh tiểu vùng Đông Bắc phát triển thủy điện mạnh tiểu vùng Tây Bắc? Xác vị trí mỏ đồ Xác định vị trí mỏ: than, sắt, man gan, chì, thiếc, xít, đồng, kẽm vùng? Nhóm 1: Cho biết ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh? Vì Sao? Nhóm 2: Chứng minh ngành công nghiệp luyện kim đen Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản chỗ? Nhóm 3: Xác định vị trí vùng mỏ than Quảng Ninh, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, cảng xuất than Cửa Ông? Xác vị trí mỏ đồ Phân tích ảnh hưởng tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp trung du miền núi Bắc Bộ a Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh: Nhóm 1: Cho biết ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh? Vì Sao? KHAI THÁC THAN(QUẢNG NINH) KẼM(BẮC KẠN) THAN(THÁI NGUYÊN) SẮT(THÁI NGUYÊN, YÊN BÁI) - Khai thác sắt, đồng, chì, man gan, kẽm, thiếc, than, apatít ĐỒNG(LÀO CAI) SẮT(BẮC KẠN) ĐỒNG (CAO BẰNG) APATIT (LÀO CAI) Vì điều kiện khai thác tương đối thuận lợi,đáp ứng nhu cầu kinh tế MANGAN (CAO BẰNG) Nhóm 1: Cho biết ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh? Vì Sao 1 Xác vị trí mỏ đồ Phân tích ảnh hưởng tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp trung du miền núi Bắc Bộ a Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh: b Công nghiệp luyện kim đen Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản chỗ: Nhóm 2: Chứng minh CN luyện kim đen Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu chỗ? MỎ SẮT(TRẠI CAU) - Sắt (Trại Cau ), cách khu công nghiệp km Than (Khánh Hòa), làm Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lâm KIEÅM TRA BAØI CUÕ Những điều kiện thuận lợi phát Những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của vùng TD-MN BB. triển kinh tế của vùng TD-MN BB.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản nhiều loại trữ lượng khoáng sản nhiều loại trữ lượng lớn nhất nước ta. lớn nhất nước ta.  Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước. Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước.  Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng. cấu cây trồng đa dạng.  Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển du lịch. biển du lịch. VÙNG TRUNG DU VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Bài 18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các ngành ngành công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? Hãy xác định nơi phân bố khai thác các loại khoáng sản. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: [...]... so cả nước (2002) VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ :  Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ : Dịch vụ thương mại, du lịch có nhiều điều kiện phát triển V Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình... VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: • Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí,… •Thủy điện: Hoà Bình (1,92 triệu KW), Thác Bà,… đang xây dựng Sơn La, Tuyên Quang,… - Các ngành công nghiệp khác: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng... nhẹ, chế biến LT-TP, hàng tiêu dùng 2 Nông nghiệp Môn :Địa Lí Lớp :9A Trường :THCS Hạp Lĩnh GV:Ngô Thi Chuyên Tiết 21– Bài 18: Quan sát lược đồ kinh tế hình 18.1, xác định nhà máy thủy điện, nhiệt điện vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Thác Bà Hòa Bình Sơn La Uông Bí CẨM PHẢ UÔNG BÍ NHIỆT ĐIỆN - Phát triển nhiệt điện: Uông Bí, Cẩm Phả Thủy điện Hòa Bình(1920 MW), Sơn La (2400MW),… THỦY ĐIỆN Thủy điện Thác Bà Thủy điện Hòa Bình Thủy điện Sơn La Hãy xác định H18.1 trung tâm khai thác khoáng sản lớn vùng? CHÈ QUẾ + Cây công nghiệp: chè (Hà Giang, Sơn La,), hồi (Lạng Sơn), HỒI CAO SU TÁO LÊ CAM + Trồng ăn cận nhiệt ôn đới: mận, mơ, đào, HỒNG ĐÀO - Chăn nuôi: trâu ( chiếm 57,3%), miền núi, lợn (22%) - Nghề rừng phát Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lâm KIEÅM TRA BAØI CUÕ Những điều kiện thuận lợi phát Những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của vùng TD-MN BB. triển kinh tế của vùng TD-MN BB.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoáng sản nhiều loại trữ lượng khoáng sản nhiều loại trữ lượng lớn nhất nước ta. lớn nhất nước ta.  Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước. Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước.  Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ Khí hậu thuận lợi cho phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng. cấu cây trồng đa dạng.  Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển du lịch. biển du lịch. VÙNG TRUNG DU VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Bài 18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các Dựa vào H 18.1 hiểu biết của mình hãy cho biết các ngành ngành công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? công nghiệp nào của vùng phát triển nhất? Hãy xác định nơi phân bố khai thác các loại khoáng sản. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: [...]... so cả nước (2002) VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ :  Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: 2 Nông nghiệp: 3 Dịch vụ : Dịch vụ thương mại, du lịch có nhiều điều kiện phát triển V Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình... VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: • Nhiệt điện: Phả Lại, Uông Bí,… •Thủy điện: Hoà Bình (1,92 triệu KW), Thác Bà,… đang xây dựng Sơn La, Tuyên Quang,… - Các ngành công nghiệp khác: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ IV Tình hình phát triển kinh tế: 1 Công nghiệp: - Khai thác khoáng... nhẹ, chế biến LT-TP, hàng tiêu dùng 2 Nông nghiệp KIỂM TRA MIỆNG Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên có thuận lợi cho phát triển kinh tế vùng trung du miền núi Bắc Bộ? Trả lời -Địa hình cao cắt xẻ mạnh, đặc biệt có vùng trung du dạng đồi bát úp có giá trị kinh tế cao -Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh -Nhiều loại khoáng sản, trữ thủy điện dồi Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành Tiết 20- Bài18 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ ( TT ) I/VỊ TRÍ, GIỚI HẠN II/ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III/ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI IV/ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1/Công nghiệp 2/Nông nghiệp 3/ Dịch vụ ... TRA BÀI CŨ Hãy nêu mạnh tài nguyên thiên nhiên vùng trung du miền núi Bắc Bộ? Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ ND... 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ * Trâu: 57.3% so nước (2002) Hình 18.1 Lược đồ kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ * Lợn: 22% so nước (2002) TT Các trung tâm Chức Thái Nguyên... núi Bắc Bộ ND thảo luận: Đặc điểm phát triển phân bố ngành công nghiệp vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ Hs hoàn thành nội dung vào bảng sau: Ngành công nghiệp Năng lượng Khai thác chế biến khoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo), Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo),

Hình ảnh liên quan

Hình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Hình 18.1..

Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc BộHình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc BộHình 18.1 - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Hình 18.1..

Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc BộHình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc BộHình 18.1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hs hoàn thành nội dung vào bảng sau: - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

s.

hoàn thành nội dung vào bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 18.2. Đập thủy điện Bòa Bình trên sông Đà - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Hình 18.2..

Đập thủy điện Bòa Bình trên sông Đà Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Hình 18.1..

Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 18.1. Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Hình 18.1..

Lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan