0

Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

28 195 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:57

1 . 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và so sánh các kiểu khí hậu đó? đáp án đáp án Châu Âu có 4 kiểu khí hậu sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau: Khí hậu ôn đới lục địa Khí hậu ôn đới hải dương Khí hậu Địa Trung Hải Khí hậu hàn đới TiÕt 61 TiÕt 61 BµI 54: d©n c­ , x· héi ch©u ©u BµI 54: d©n c­ , x· héi ch©u ©u  1.Sù ®a d¹ng vÒ t«n gi¸o, ng«n ng÷ vµ v¨n hãa 1.Sù ®a d¹ng vÒ t«n gi¸o, ng«n ng÷ vµ v¨n hãa 4 Em h·y cho biÕt d©n c­ ch©u ©u chñ yÕu thuéc chñng téc nµo vµ hä theo ®¹o g×? C©u hái: 5 Tiết 61 Tiết 61 bàI 54: dân cư , hội châu âu bàI 54: dân cư , hội châu âu 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa Phần lớn dân cư thuộc chủng tộc ơrôpêôít Chủ yếu theo đạo Cơ Đốc giáo gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành và đạo Chính Thống. Một số vùng còn theo đạo Hồi 6 C©u hái : Quan s¸t h×nh 54.1 trong SGK vµ cho biÕt ch©u ¢u cã c¸c nhãm ng«n ng÷ nµo? H×nh 54.1 7 Tiết 61 Tiết 61 BàI 54: dân cư, hội châu âu BàI 54: dân cư, hội châu âu 1.Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa * Phần lớn dân cư thuộc chủng tộc ơrôpêôít * Chủ yếu theo đạo Cơ Đốc giáo gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành và đạo Chính Thống. Một số vùng còn theo đạo Hồi. * Có ba nhóm ngôn ngữ chính là : - Giecman: Đức, Hà Lan, Bỉ . - Latinh: Italia, Pháp . - Xlavơ: Liên bang Nga, Ba Lan . 8 Tiết 61 Tiết 61 BàI 54: dân cư , hội châu âu BàI 54: dân cư , hội châu âu 1. 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá 2.Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao 2.Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao a. Đặc điểm dânchâu Âu Dân số 727 triệu người (năm 2001) Em hãy cho biết dân số Châu Âu tính đến năm 2001 là bao nhiêu? Câu hỏi: Qua nội dung SGK em hãy cho biết về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu? Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, chưa tới 0,1%/năm. Nhiều nước tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm. 9 Quan s¸t h×nh 54.2 vµ nhËn xÐt sù thay ®æi d©n sè vµ kÕt cÊu d©n sè theo ®é tuæi cña ch©u ¢u vµ thÕ giíi giai ®o¹n 1960 – 2000? C©u hái: 10 H×nh 54.2 [...]... tăng nhưng không đáng kể Câu hỏi: Qua các phân tích trên em có kết luận gì về dân số châu Âu ? 11 Tiết 61 bàI 54: dân cư , hội châu âu 2 .Dân cư châu Âu đang già đi Mức độ đô thị hoá cao a Đặc điểm dânchâu Âu Dân số 727 triệu người (năm 2001) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, chưa tới 0,1%/năm Nhiều nước tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm Như vậy so với thế giới, dân số châu Âu có xu hướng đang già đi... thế giới, dân số châu Âu có xu hướng đang già đi Phân bố dân cư: không đồng đều - Mật độ trung bình 70 người/km2 - Nơi đông dân: ven biển Tây và Trung Âu, Nam Âu, đồng bằng và thung lũng - Nơi thưa dân: Phía Bắc và những vùng núi cao 15 Tiết 61 BàI 54: dân cư , hội châu âu 1 Sự đa dạng về tôn, Giáo viên thực hiện: Hồ Văn Hiển Đơn vị: Trường THCS Ba Lòng TÍN ĐỒ HỒI GIÁO TÍN ĐỒ THIÊN CHÚA GIÁO CẦU KINH TÍN ĐỒ CHÍNH THỐNG GIÁO TÍN ĐỒ TIN LÀNH Thành phố Luân Đôn( Anh) Thành phố Pari(Pháp) Thành phố Mat-xcơ-va (Nga) Thành phố Xanh pê-tec-bua Quan sát lược đồ cho biết: Dânchâu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? Chủng tộc Ơrôpêôit Chủng tộcMôngôôit Lược đồ : Phân bố chủng tộc Thế giới Chủng tộc Nêgrôit Quan sát lược đồ cho biết châu Âu có nhóm ngôn ngữ nào? Châu Âu gồm tôn giáo nào? Lược đồ : Tôn giáo Châu Âu Tín đồ hồi giáo Tín đồ thống Tín đồ thiên chúa giáo Tín đồ tinh lành Vậy em có nhận xét ngôn ngữ văn hóa, tôn giáo? Ơrôpêôít Giécman Slavơ Latinh Cơ Đốc Giáo Hồi Giáo Đa dạng Em cho biết dân số châu Âu năm 2001 bao nhiêu? Nội dung thảo luận ND1: so sánh thay đổi hình dạng tháp dân số châu Âu giai đoạn 1960- 2000 Nhận xét? ND2: So sánh thay đổi hình dạng tháp dân số giới giai đoạn 1960 - 2000 Nhận xét? ? NhËn xÐt sù thay ®æi kÕt cÊu d©n sè ch©u ¢u, thÕ §é giíi (1960- Sù 2000) tuæi thay ®æi kÕt cÊu d©n sè Ch©u ¢u - Dưíi tuæi lao ®éng (0 ®Õn 14 ) - Tuæi lao ®éng (15 ®Õn 59 ) * 1960-1980 * 1980-2000 -Trªn tuæi lao ®éng (trªn 60 ) H×nh d¹ng th¸p tõ 1960 -> 2000 ThÕ giíi Quan sát bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số châu lục giới Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Âu? Các châu lục Tỉ lệ gia tăng tự nhiên %năm 2005 Toàn giới 1,4 Châu Âu - 0,1 Châu Á 1,3 Châu Phi 2,3 Bắc Mĩ 0,6 Nam Mĩ 1,6 Châu Đại Dương 1,0 Quan sát lược đồ nhận xét phân bố dânchâu Âu? SGK địa lý Thành phố Luân Đôn( Anh) Thành phố Mat-xcơ-va (Nga) Thành phố Xanh pê-tec-bua Thành phố Pari(Pháp) Xác định thành phố triệu dân Thành phố từ đến triệu dân Thành phố Roma (ITalya) Thành phố Beclin (Đức) Thành phố Aten( HyLap) Thành phố Madrit (Tây Ban Nha) Nông thôn Pháp Nông thônThụy Sĩ Em có nhận xét đô thị hóa nông thôn châu Âu? Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh gây nên hậu Tiếng ồn giao thông đe dọa người dân Từng dãy xe lưu thông đường phố Madrid đô thị châu Âu – Tây Ban Nha Nhà máy điện hạt nhân Pháp Nhà máy điện đốt than Belchatow - Ba Lan thải carbon dioxide Biện pháp: Xây dựng khu công nghiệp xanh – CHLB Đức Khoanh tròn vào chữ trước ý Câu sau hay sai? Dânchâu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it với ba nhóm ngôn ngữ Giéc-man, La-tinh Xla-vơ A Đúng B Sai Dân số độ tuổi lao động châu Âu: A Có xu hướng tăng từ năm 1960 đến năm 1980, sau có xu hướng giảm dần B Có xu hướng giảm từ năm 1960 đến năm 1980, sau có xu hướng tăng dần C Có xu hướng tăng từ năm 1960 đến năm 2000 D Không thay đổi Vùng có dân cư thưa thớt châu Âu là? A.Các đồng B Các thung lũng sông C Vùng duyên hải D Vùng phía Bắc vùng núi cao Hướng dẫn nhà - Học cũ - Xem trước 55 “ Kinh tế châu Âu” + Vì sản xuất nông nghiệp châu Âu đạt hiệu cao? + Các ngàng công nghiệp châu Âu? - Sưu tầm tranh ảnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ châu Âu THÀNH PHỐ XANH SẠCH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI CỦA CHÂU ÂU Freiburg, Đức Copenhaghen, Đan Mạch Malmo, Thụy Điển Barcelona (Tây Ban Nha) Một góc thành phố Đà Nẵng Khu đô thị Phú mỹ Hưng –Quận 7-TP HCM Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì -HN Theo thống kê của Bộ Xây dựng, nước có 632 dự án khu đô thị Giáo án Địa lý 7Bài 54: DÂN CƯ, HỘI CHÂU ÂU***A. Mục đích yêu cầu:Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:- Nắm vững dân số châu Âu đang già đi, dẫn đến làn sống nhập cư lao động, gây nhiều khó khăn về kinh tế - hội.- Nắm vững châu Âu là một châu lục có mức độ đô thị hoá cao, thúc đẩy nông thôn - thành thị này càng xích lại gần nhau. B. Đồ dùng dạy học:- Bản đồ phân bố dân cư và đô thị châu Âu.- Bảng tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của một số nước châu Âu.C. Tiến trình tổ chức dạy học:1. Ổn định lớp. (1’)2. Kiểm tra bài cũ: (5’)- So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.- Tại sao khí hậu ở châu Âu lại có sự thay đổi từ tây sang đông?3. Giảng bài mới: (33’)Giới thiệu : (1’)Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã làm cho các quốc gia châu Âu ngày nay có sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Hiện nay, châu Âu đang phải giải quyết nhiều vấn đề hội: dân số đang già đi, các vấn đề của đô thị hóa, các vấn đề dân tộc, tôn giáo…Bài mới: (32’)TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa? Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.- Nhóm Giecman: Ai-xơ-len, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Áo. Nhóm Latinh: E-xtô-ni-a, Đan Mạch, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Pháp, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha, - Dânchâu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, gồm ba nhóm ngôn ngữ: Giecman, Latinh và Xlavơ. Giáo án Địa lý 7? Với nhiều nhóm ngôn ngữ ấy, châu Âu có đặc điểm gì về tôn giáo và văn hóa?Tây Ban Nha. Nhóm Xlavơ: Liên bang Nga, Bê-la-rut, Ba Lan, U-crai-na, Môn-đô-va, Xlô-va-ki-a, Séc, Xlô-vê-ni-a, Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Hec-xê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Xec-bi và Môn-tê-nê-grô. Khác: Lat-vi-a, Lit-va, An-ba-ni.- “Do tính chất đa dân tộc nên phần lớn ………………………… ……………… còn có một số vùng theo đạo Hồi”.- Ngoài ra phần lớn các quốc gia còn đa dạng về tôn giáo và văn hóa.2. Dânchâu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hóa caoDân số châu Âu là 727 triệu người (năm 2001).? Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.? Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu có đặc điểm gì?? Mật độ dân số trung - Dân số châu Âu ngày càng già đi: tỉ lệ trẻ em liên tục giảm. Dân số thế giới bình thường, không thay đổi nhiều.-“Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu ……………………… …………………… ở một số nước chủ yếu là do dân nhập - Dân số châu Âu năm 2001 là 727 triệu người. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên rất thấp, chưa tới 0,1% và đang già đi.Giáo án Địa lý 7bình của châu Âu khoảng bao nhiêu?? Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu:- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 54 DÂN CƯ – HỘI CHÂU ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS can nắm + Kiến thức: - Dân số châu ÂU đang già đi, dẫn đến làn sóng nhập cư lao động, gay nhiều khó khăn về kinh tế, hội - Là châu lục có mức độ đô thị hóa cao, thúc nay nông thôn – thành thị ngày càng xích lại gần nhau + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích biểu đồ, lược đồ, tháp tuổi II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị châu ÂU - Bảng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của moat số nước ở châu ÂU - Tranh ảnh, tài liệu về dân cư và hội châu ÂU III/ Hoạt động trên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra 15 phút 3/ Gỉang bài mới Hoạt động 1: Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa Hoạt động của GV và HS Ghi bảng ? Quan sát H54.1 SGK, cho biết châu ÂU có những nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước trong từng nhóm? + Ngôn ngữ Latinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I- ta-li, Ru-ma-ni I/ Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa: - Dânchâu ÂU thuộc chủng tộc Ơ- rô-pê-ô-it - Gồm 3 nhóm + Ngôn ngữ Giec-man: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Na- Uy, Thụy Điển + Ngôn ngữ Xla-vơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xec-bi, Ba Lan, Sec… GV mở rộng: châu ÂU rất đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa do tính đa dân tộc. Châu ÂU có nhiều lễ hội đặc sắc và thú vị như: lễ hội hóa trang Ha-lo- wen, lễ hội ném cà chua, lễ hội tóe nước… ? Châu ÂU có những đạo gì Gồm: Cơ Đốc giáo (Thiên Chúa, Tin Lành, Chính thống) và đạo Hồi ngôn ngữ chính:Gíec-man, La- tinh, Xla-vơ - Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử dẫn đến đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, tôn giáo Hoạt động 2: Dânchâu ÂU đang già đi. Mức độ đô thị hóa cao Hoạt động của GV và HS Ghi bảng ? Quan sát H54.2 SGK nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu ÂU và của thế giới trong giai đoạn 1960-2000 - Dân số dưới tuổi lao động của châu ÂU giảm dần từ năm 1960-2000. trong khi dân số II/ Dânchâu ÂU đang già đi. Mức độ đô thị cao: - Dân cư khoảng 727 triệu người (2001) - Tỷ lệ gia tăng tự nhiên chưa tới 0.1% dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ 1960-2000 - Dân số trong độ tuổi lao động của châu ÂU tăng chậm từ 1960-1980 và giảm dần từ 1980-2000. Trong khi đó dân số trong tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ 1960-2000 - Dân số trên độ tuổi lao động của châu ÂU tăng liên tục từ 1960-2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động thế giới cũng tăng liên tục từ 1960-2000 nhưng nhỏ ? Rút ra nhận xét về sự thay đổi hình dạng tháp tuổi ở châu ÂU Hình dạng tháp tuổi từ 1960- - Mật độ dân số 70 người/km 2 - Nơi đông dân: các đồng bằng, thung lũng lớn và vùng duyên hải - Nơi thưa dân: phía bắc và vùng núi cao - Mức độ đô thị hóa cao: 75% dân cư sống trong các đô thị - Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị, đô thị hóa nông thôn phát triển 2000 chuyển từ true sang già trong khi đó hình dạng tháp tuổi của thế giới là true ? Quan sát H54.3 SGK, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu ÂU + Các vùng có mật độ dân cư cao (từ 125-400 người/km 2 ) + Các vùng thưa dân (<25 người/ km 2 ) ? Rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư và đô thị ở châu ÂU 4/ Củng cố: - Dân số châu ÂU đang già đi - Mức độ đô thị hóa ở châu ÂU cao 5/ Dặn dò: - học bài - chuan bị bài mới 6/ Rút kinh nghiệm: HS quean cách nhận xét về tháp tuổi nên mất thời gian Bài 54 DÂN CƯ – HỘI CHÂU ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS can nắm + Kiến thức: - Dân số châu ÂU đang già đi, dẫn đến làn sóng nhập cư lao động, gay nhiều khó khăn về kinh tế, hội - Là châu lục có mức độ đô thị hóa cao, thúc nay nông thôn – thành thị ngày càng xích lại gần nhau + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích biểu đồ, lược đồ, tháp tuổi II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ phân bố dân cư và đô thị châu ÂU - Bảng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của moat số nước ở châu ÂU - Tranh ảnh, tài liệu về dân cư và hội châu ÂU III/ Hoạt động trên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra 15 phút 3/ Gỉang bài mới Hoạt động 1: Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa Hoạt động của GV và HS Ghi bảng ? Quan sát H54.1 SGK, cho biết châu ÂU có những nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước trong từng nhóm? + Ngôn ngữ Latinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li, Ru-ma-ni + Ngôn ngữ Giec-man: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Na-Uy, Thụy Điển + Ngôn ngữ Xla-vơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xec-bi, Ba Lan, Sec… GV mở rộng: châu ÂU rất đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa do tính đa dân tộc. Châu ÂU có nhiều lễ hội đặc sắc và thú vị như: lễ hội hóa trang Ha-lo- wen, lễ hội ném cà chua, lễ hội tóe nước… ? Châu ÂU có những đạo gì Gồm: Cơ Đốc giáo (Thiên Chúa, Tin Lành, Chính thống) và đạo Hồi I/ Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa: - Dânchâu ÂU thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it - Gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính:Gíec-man, La-tinh, Xla-vơ - Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử dẫn đến đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, tôn giáo Hoạt động 2: Dânchâu ÂU đang già đi. Mức độ đô thị hóa cao Hoạt động của GV và HS Ghi bảng ? Quan sát H54.2 SGK nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu ÂU và của thế giới trong giai đoạn 1960-2000 - Dân số dưới tuổi lao động của châu ÂU giảm dần từ năm 1960-2000. trong khi dân số dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ 1960- 2000 - Dân số trong độ tuổi lao động của châu ÂU tăng chậm từ 1960-1980 và giảm dần từ 1980-2000. Trong khi đó dân số trong tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ 1960-2000 - Dân số trên độ tuổi lao động của châu ÂU tăng liên tục từ 1960-2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động thế giới cũng tăng liên tục từ 1960-2000 nhưng nhỏ ? Rút ra nhận xét về sự thay đổi hình dạng tháp tuổi ở châu ÂU Hình dạng tháp tuổi từ 1960-2000 chuyển từ true sang già trong khi đó hình dạng tháp tuổi của thế giới là true ? Quan sát H54.3 SGK, nhận xét sự phân bố dân cư II/ Dânchâu ÂU đang già đi. Mức độ đô thị cao: - Dân cư khoảng 727 triệu người (2001) - Tỷ lệ gia tăng tự nhiên chưa tới 0.1% - Mật độ dân số 70 người/km 2 - Nơi đông dân: các đồng bằng, thung lũng lớn và vùng duyên hải - Nơi thưa dân: phía bắc và vùng núi cao - Mức độ đô thị hóa cao: 75% dân cư sống trong các đô thị - Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị, đô thị hóa nông thôn phát triển ở châu ÂU + Các vùng có mật độ dân cư cao (từ 125-400 người/km 2 ) + Các vùng thưa dân (<25 người/ km 2 ) ? Rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư và đô thị ở châu ÂU 4/ Củng cố: - Dân số châu ÂU đang già đi - Mức độ đô thị hóa ở châu ÂU cao 5/ Dặn dò: - học bài - chuan bị bài mới 6/ Rút kinh nghiệm: HS quean cách nhận xét về tháp tuổi nên mất thời gian nhiều BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP 7 A B C 1 2 3 1. Hãy sắp xếp các biểu đồ khí hậu (1,2,3) với các bức ảnh về kiểu rừng (A,B,C )thành từng cặp sao cho phù hợp. 1 2 3 31 2 2. Cho biết tên các kiểu môi trường tương ứng trong từng cặp ? Ôn đới hải dương Địa Trung Hải Ôn đới lục địa Tiết 61 1. Sự đa dạng về tôn giáo ngôn ngữ và văn hoá. ? Nghiên cứu SGK+H54.1, cho biết : 1. Thành phần chủng tộc và các tôn giáo chủ yếu ở châu Âu? 2.Các nhóm ngôn ngữ , nơi phân bố? 3.Nhận xét về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa châu Âu? * Thảo luận theo bàn: 1. Nhóm ngôn ngữ Giec-man: sử dụng các ngôn ngữ Giéc-man tập trung ở Tây- Bắc Âu và một phần Trung Âu. Tôn giáo chính là đạo Tin Lành, một số nước theo đạo Thiên chúa(áo). Các vùng ngôn ngữ và văn hóa chính: 2. Nhóm ngôn ngữ La tinh : nơi nói các thứ tiếng Rô Man tập trung ở Nam Âu ngọai trừ Hung-ga- ri và E-xto-ni-a nằm ở Đông Âu , đa số theo Công giáo. 3. Nhóm ngôn ngữ Xlavơ: sử dụng các ngôn ngữ Xlavơ, tập trung ở Trung- Đông Âu. Tôn giáo chính Cơ đốc Chính Thống giáo , công giáo và Hồi giáo. Lễ hội đường phố (lớn nhất châu Âu ) tổ chức vào tháng 8 hàng năm,lễ hội luôn tràn ngập màu sắc, âm thanh của sự cuồng nhiệt. Những bộ trang phục thiết kế cực kỳ tinh xảo và công phu Lễ hội đấu bò tótLễ hội chọi trâu nước Lễ hội bắn pháo hoa Thủ đô Văn hóa châu Âu-năm 2010 1. Essen( Đức ) 2.Istan-bun( Thổ nhĩ kỳ ) 3. Pecs( Hung –ga-ri) 3. Pecs( Hung –ga-ri) Tallinn(thủ đô Estonia)-thủ đô văn hoá châu Âu năm 2011 Tallinn nằm trên bờ biển Baltic, dài 46 km có 3 bán đảo lớn. Thành cổ của Tallinn đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997 [...]... Nh th Hi giỏo - (Hung ga-ri) 1.Bng s liu tỡnh hỡnh dõn s th gii Châu lục Dân số(triệu) Mật độ(ng ời/km2) GTTN(%) Tuổi thọ Tb nam/ nữ Châu Phi 906 30 2,3 51 / 53 Bắc mĩ 328 ,7 17 0,6 75 /80 Mĩ La tinh 559,0 27 1,6 69/ 75 Châu Đại dơng 33 4 1,0 73 / 77 Châu á 3.920 124 1,3 66 /69 Châu Âu 73 0 0,1 71 /79 Toàn thế giới 6. 477 1,2 65 / 69 2 73 73 48 Bng s liu t l gia tng dõn s mt s nc chõu u Tên nớc GTTN(%)... 0,5 6.ý - 0,1 3.Bun ga ri - 0,5 7. Liên bang Nga - 0,6 4.Ba Lan - 0,1 8.Thụy iển 0,2 ? Nhn xột s thay i kt cu dõn s chõu u, th gii (1960- 2000) Độ tuổi Sự thay đổi kết cấu dân số 1 .Châu Âu 2.Thế giới - Dới tuổi lao động (0 đến 14 ) - Tuổi lao động (15 đến 59 ) * 1960-1980 * 1980-2000 -Trên tuổi lao động (trên 60 ) Hình dạng tháp từ 1960 -> 2000 Nhúm (2phỳt) Nhóm1 .Châu Âu Nm 1960 Nm 1980 Gim Tng chm Gim... 2000 Tng khụng ỏng k Nm 2000 ỏy rng, nh hp ( thỏp dõn s tr ) Độ tuổi Sự thay đổi kết cấu dân số Nhóm 1 .Châu Âu - Dới tuổi lao động (0 đến 14 tuổi) Nhóm 2 Thế giới Giảm dần Tăng liên tục Tăng chậm Giảm dần Tăng liên tục -Trên tuổi lao động (trên 60 tuổi) Tăng liên tục Tăng không đáng kể Nhận xét hình dạng kết cấu dân số từ 1960 -> 2000 Chuyển dần từ tháp Vẫn là tháp tuổi trẻ tuổi trẻ-> già ( kiểu ( Đáy... trin Ix-tambun ễ TH: TRấN 8 TRIU DN T 5 N 8 TRIU T 3 N 5 TRIU TIT 61 BI 54: DN C , X HI CHU U 1 S A DNG V TễN GIO, NGễN NG V VN HểA PHN LN DN C THUC CHNG TC RễPấễT CH YU THEO O THIấN CHA, CHNH THNG, TIN LNH.MT S THEO O HI.Cể BA NHểM NGễN NG CHNH L: GIECMAN, LATINH, XLAV 2 DN C CHU U ANG GI I MC ễ TH HO CAO a C IM DN C CHU U:DN S 73 0 TRIU NGI ( 2005) *T L GIA TNG T NHIấN THP *C CU DN S GI *PHN B DN...? Chn ỏp ỏn ỳng nht: 1.Quan sỏt lc H54.1 , nhúm ngụn ng Xla-v chõu u cú nhng nc no sau õy: a c, H Lan, B ,Anh, an Mch, Na Uy c Liờn bang Nga, Ba Lan,Ucraina Nha b Italia, Phỏp, ... gii giai on 1960 - 2000 Nhn xột? ? Nhận xét thay đổi kết cấu dân số châu Âu, Độ giới (1960- Sự 2000) tuổi thay đổi kết cấu dân số Châu Âu - Dới tuổi lao động (0 đến 14 ) - Tuổi lao động (15 đến... 1960-1980 * 1980-2000 -Trên tuổi lao động (trên 60 ) Hình dạng tháp từ 1960 -> 2000 Thế giới Châu Âu Năm 1960 Năm 1980 Năm 2000 ỏy hp (gim) Thõn rng (Tng chm, Gim dn) nh rng (tng nhanh) ỏy thỏp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu, Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu,

Hình ảnh liên quan

Hình dạng tháp  từ 1960  -> 2000  - Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

Hình d.

ạng tháp từ 1960 -> 2000 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Quan sỏt bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dõn số cỏc chõu lục trờn thế giới. Cho biết tỉ lệ gia tăng dõn số tự nhiờn của chõu Âu? - Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

uan.

sỏt bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dõn số cỏc chõu lục trờn thế giới. Cho biết tỉ lệ gia tăng dõn số tự nhiờn của chõu Âu? Xem tại trang 14 của tài liệu.