0

Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

27 366 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:42

BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 6 BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát lược đồ sau: chú ý các hình vẽ, chữ viết và màu sắc trên lược đồ. Thế nào gọi là kí hiệu bản đồ? Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc …dùng để thể hiện các đối tượng địa lí lên trên bản đồ Quan sát bản chú giải dưới cho biết có mấy loại kí hiệu? BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ -Có nhiều loại kí hiệu: được gọi là gì? -Hệ thống kí hiệu. Hệ thống kí hiệu để làm gì? -Đọc bản đồ. Được gọi là gì của bản đồ? -Hệ thống kí hiệu được gọi là ngôn ngữ bản đồ Quan sát lại hệ thống kí hiệu. Hệ thống đó có đặc điểm gì? BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ Hệ thống kí hiệu rất phong phú, đa dạng. Có tính quy ước. Kí hiệu phản ánh các mặt nào của đối tượng trên bản đồ? Phản ánh về vị trí, số lượng, cấu trúc và sự phân bố của đối tượng trong không gian. BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát vào bản sau:Để thể hiện các đối tượng lên trên bản đồ người ta thường dùng những loại kí hiệu nào? BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ -Kí hiệu điểm: thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình. -Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ bản đồ -Kí hiệu diện tích: tương đối đúng với tỉ lệ bản đồ Đọc tên 1 số đối tượng được thể hiện trên bản đồ sau. Những kí hiệu đó được giải thích ở đâu trên bản đồ? Cho ta biết được điều gì? - Gọi học sinh lên bảng xác định các đối tượng trên bản đồ địa lí tuỳ ý BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Quan sát vào bản đồ sau: Địa hình trên bản đồ người ta biểu hiện bằng những kí hiệu nào? -Thang màu: Màu sắc đậm hoặc nhạc để thể hiện độ cao, độ sâu. BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Quan sát vào hình sau: Các điểm được đánh dấu A , B, C, D có độ cao ở mỗi điểm là bao nhiêu m? 100m 200m 300m 350m X A X C X D X B Kết hợp với SGK hãy cho biết : Thế nào gọi là đường đồng mức? A= 100m B= 300m C= 200m D= 200m BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ - Đường đồng mức là những đường nối liền những địa điểm có cùng 1 trị số (Độ cao hoặc độ sâu) [...]... đường đồng mức như thế nào? Là đường viền chu vi của những lát cắt BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Dựa vào các đường đồng mức cho ta biết được những đặc điểm gì của địa hình? Địa hình dốc hoặc thoải Âm hoặc dương Ví dụ: 1 ngọn núi cao 450 m dốc về phía Đông Hãy vẽ các đường đồng mức và biểu diễn địa hình (cho học sinh lên bảng vẽ) 450 m... 400m 450 m BÀI HỌC KẾT THÚC VỀ NHÀ HỌC SINH HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP SGK CHUẨN BỊ: 4 NHÓM CHUẨN BỊ THƯỚC VẼ, BÚT CHÌ VÀ GIẤY A4 ĐỂ TIẾT SAU THỰC HÀNH Như thế nào gọi là địa hình dốc, thoải? Các đường đồng mức dồn về phía nào thì phía đó dốc Địa hình dương thoải Địa hình âm thoải về về phía Tây phía Đông + A B Quan sát vào bản đồ: Địa hình trên bản đồ, người ta biểu hiện bằng những kí hiệu nào? Lược đồ địa hình. .. dốc Địa hình dương thoải Địa hình âm thoải về về phía Tây phía Đông + A B Quan sát vào bản đồ: Địa hình trên bản đồ, người ta biểu hiện bằng những kí hiệu nào? Lược đồ địa hình Việt Nam Đh lk 1 lk2 Lược đồ công nghiệp khai thác nhiên liệu và công nghiệp điện Việt Nam CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO DỰ GIỜ LỚP 6A GV: HỒ THỊ TA TỶ KIỂM TRA BÀI CŨ Muốn xác định phương hướng đồ người ta phải dựa vào đâu? Điền hướng vào hình vẽ sau: Tây Bắc Bắc Tây Đông Bắc Đông Tây Nam Nam Đông Nam Quan sát hình bên, cho biết hướng từ điểm O đến điểm A, B, C, D OA: Bắc OB: Đông OC: Nam xG OD: Tây Hãy ghi toạ độ địa lí điểm G, H đồ bên G 150 độ Đ 70 độ B H 170 độ Đ 60 độ B xH Quan sát đồ Những kí hiệu nói lên điều gì? Mình TIẾT ,Bài Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: - Kí hiệu đồ dấu hiệu quy ước dùng để thể đối tượng địa lí đồ - Có loại kí hiệu thường dùng: điểm, đường, diện tích Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: - Kí hiệu đồ dấu hiệu quy ước dùng để thể đối tượng địa lí đồ - Có loại kí hiệu thường dùng: điểm, đường, diện tích - Có dạng kí hiệu: hình học, chữ , tượng hình - Kí hiệu đồ biểu nhiều màu sắc khác LƯỢC ĐỐ KINH TẾ VÙNG TÂY NGUYÊN Kí Kí hiệu đường Kíhiệu hiệudiện điểmtích Bảng giải Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: - Kí hiệu đồ dấu hiệu quy ước dùng để thể đối tượng địa lí đồ - Có loại kí hiệu thường dùng: điểm, đường, diện tích - Có dạng kí hiệu: hình học, chữ , tượng hình - Kí hiệu đồ biểu nhiều màu sắc khác - Bảng giải cho biết nội dung, ý nghĩa kí hiệu đồ Bản kí hiệu thang màu Quy ước: -200m : xanh 200- 500m : vàng hồng nhạt 500-1000m : Đỏ 2000m trở lên : Đỏ ®Ëm, Nâu Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ Cách biểu địa hình đồ - Thang màu: Màu sắc đậm nhạt thể độ cao, độ sâu Nếu ta cắt núi lát cắt song song, cách đường viền chu vi lát cắt đường gì? A X B X X C X D Là đường đồng mức X A BX X C X D Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ Cách biểu địa hình đồ -Thang màu: Màu sắc đậm nhạt thể độ cao, độ sâu - Đường đồng mức : + Đường đồng mức đường nối liền địa điểm có trị số (Độ cao độ sâu) - Các đường đồng mức gần địa hình dốc Địa hình 400m thoải - Các đường đồng mức 300m cách xa địa hình thoải 450m Địa hình dốc 200m 100m 100m 200m 300m 400m 450m Địa hình trũng thoải phía Đông Địa hình cao thoải phía Tây A + B Tây Đông Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: Cách biểu địa hình - Kí hiệu đồ dấu đồ hiệu quy ước dùng để thể -Thang màu: Màu sắc đậm đối tượng địa lí nhạt thể độ cao, đồ độ sâu - Có loại kí hiệu thường - Đường đồng mức : dùng: điểm, đường, diện tích + Đường đồng mức - Có dạng kí hiệu: hình học, đường nối liền chữ , tượng hình địa điểm có trị số (Độ cao độ sâu) - Kí hiệu đồ biểu nhiều màu sắc khác + Các đường đồng mức - Bảng giải cho biết nội dung, ý nghĩa kí hiệu đồ gần địa hình dốc, cách xa địa hình Sắp xếp ý cột A với cột B cho đúng: A B Kí hiệu đồ Đường đồng mức Đường đồng mức dày a Địa hình dốc b Địa hình thoải c Là đường nối điểm có độ cao với Đường đồng mức thưa d Được giải thích bảng giải Trả lời: 1- d ;2- c ;3 - a ;4- b Chọn ý Các dạng kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình thuộc loại kí hiệu: a Điểm b Đường c Diện tích d Cả loại Chọn ý Để thể ranh giới quốc gia, người ta dùng kí hiệu: a Tượng hình b Điểm c Đường d Diện tích HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học làm tập trang 19/SGK -Chuẩn bị tiết sau, Tiết : ÔN TẬP Xem lại toàn nội dung học từ đến Kí hiệu diện tích Kí hiệu điểm Kí hiệu đường Đất đỏ vàng Than nâu Đất lầy thụt Khí tự nhiên Đất phù sa Đá vôi Đất mặn, đất phèn Đất xám phù sa cổ Sét, cao lanh Nước khoáng Vườn quốc gia Hang động, du lịch Bãi tôm Bãi cá Bãi tắm Ranh giới vùng kinh tế Địa giới hành Bài: 5 Tiết:6 Tuần dạy:6 ND:17/9 / 2012 KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Mục tiêu . 1.1.Kiến thức : Hs hiểu kí hiệu bản đồ là gì, biết đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ. 1.2.Kĩ năng : Biết cách đọc các kí hiệu trên bản đồ, sau khi đối chiếu với bản chú giải, đặc biệt là kí hiệu về độ cao của địa hình. 1.3.Thái độ : Hs đọc được các kí hiệu trên bản đồ. 2.Trọng tâm: -Các kí hiệu trên bản đồ,cách biểu hiện địa hình trn bản đồ. 3.Chuẩn bị: GV : Bản đồ tự nhiên Châu Á , Bản đồ kinh tế Châu Âu HS : SGK 4. Tiến trình . 4.1.Ổn định tổ chức:kiểm diện học sinh: 6a1……………………………………. 6a2…………………………………… 6a3……………………………………. 4.2.Kiểm tra miệng: - Câu hỏi: Kinh độ là gì? Vĩ độ là gì? Em hãy xác định phương hướng trên hình sau?(8 đ) - Kinh độ và vĩ độ là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. CB - Câu hỏi: Tại sao muốn hiểu bản đồ phải đọc bảng chú giải?(2 đ) HS - Kí hiệu bản đồ rất đa dạng và có tính qui ước, bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của kí hiệu. 4.3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học GV Treo bản đồ tự nhiên lên bản cho hs quan sát các hệ thống kí hiệu ở bảng chú giải. GV ? Em hãy so sánh và nhận xét các kí hiệu với hình dạng thực tế của các đối tượng? HS - Các kí hiệu biểu hiện trên bản đo có hình dạng thu nhỏ so với thực tế, thể hiện đúng vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ. GV ? Tại sao muốn hiểu bản đồ phải đọc bảng chú giải? HS - Kí hiệu bản đồ rất đa dạng và có tính qui ước, bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của kí hiệu. Gv Cho Hs quan sát hình 14 sgk GV ? Hình 14 thể hiện các loại kí hiệu nào? HS - Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích. GV Chia nhóm cho hs thảo luận và trình bày N1 Những loại kí hiệu nào là kí hiệu điểm? HS - Kí hiệu điểm dùng để xác định vị trí của các đối tượng địa lí. N2 Những loại kí hiệu nào là kí hiệu đường? HS - Kí hiệu đường thể hiện các đối tượng địa lí phân bố theo chiều dài. N3 Những loại kí hiệu nào là kí hiệu diện tích? HS - Kí hiệu diện tích thể hiện các đối tượng địa lí phân bố theo diện tích. GV Cho Hs xem hình 15 Sgk GV ? Có mấy dạng kí hiệu? Kể tên? HS - Có 3 dạng kí hiệu + Kí hiệu hình học + Kí hiệu chữ + Kí hiệu tượng hình. GV Xác định các dạng kí hiệu trên bản đồ kinh tế. GV ? Bảng chú giải trên bản đồ giúp cho ta hiểu những gì? HS - Hiểu được nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ. GV Cho hs quan sát cột thang màu của bản đồ tự nhiên. GV ? Độ cao của địa hình được biểu hiện bằng gì ? HS - Bằng thang màu. GV Cho hs xem hình 16 sgk . Em hãy đọc độ cao của một ngọn núi được cắt ngang và thể hiện trên I Các loại kí hiệu bản đồ -Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí đặc điểm…của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ. -Có 3 loại kí hiệu bản đồ: + Kí hiệu điểm + Kí hiệu đường + Kí hiệu diện tích - Bảng chú giải của bản đồ giúp ta hiểu nội dung và ý nghĩacủa các kí hiệu dùng trên bản đồ. II Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. - Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu, hoặc đường đồng mức. - Đường đồng mức là đường hình. Gv ? Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét? HS Cách nhau 100 mét. GV Các lát cắt được thể hiện bằng đường đồng mức. GV ? Đường đồng mức là gì? HS - Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng một độ cao GV ? Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức ở hai sườn núi phía đông và phía tây, em hãy cho biết sườn nào có độ dốc lớn hơn ? HS - Quan sát đồ Những kí hiệu này: đồ nói lên điều gì? Để làm ta? Quan sát đồ (tt) Những kí hiệu nói lên điều gì? Bài CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ • Quan sát lược đồ sau: ý hình vẽ, chữ viết màu sắc lược đồ Kí hiệu đồ kí hiệu quy ước, dùng để thể Thế hiệnnào cácgọi đốilà kí hiệu đồ? tượng địa lí đồ Muốn đọc sử dụng đồ, cần đọc bảng giải để hiểu ý nghĩa kí hiệu 1 CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ (tt) Quan sát hình 14 (SGK 18) giải cho biết có loại kí hiệu? CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ (tt) • Có nhiều loại kí hiệu, ta thường dùng loại kí hiệu: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích • Ví dụ: : hai kí hiệu điểm - : kí hiệu đường : kí hiệu diện tích 1 CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ (tt) -Kí hiệu điểm: thể xác đối tượng dạng hình học tượng hình -Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ đồ -Kí hiệu diện tích: tương đối với tỉ lệ đồ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ (tt) • Hệ thống kí hiệu gọi ngôn ngữ đồ • Đặc điểm: HệHệ thống thống kí hiệu kí hiệu để có làmđặc gì?điểm gì? – Hệ thống kí hiệu phong phú, đa dạng Có tính quy ước – Phản ánh vị trí, số lượng, cấu trúc phân bố đối tượng không gian 2 CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ - Thang màu: Màu sắc đậm nhạc để thể độ cao, độ sâu - Đường đồng mức đường nối liền địa điểm có trị số (Độ cao độ sâu) Nếu ta cắt núi lát cắt song song đường đồng mức nào? Là đường viền chu vi lát cắt 2 CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ (tt) Dựa vào đường đồng mức cho ta biết đặc điểm địa hình? Địa hình dốc thoải Âm dương Như gọi địa hình dốc, thoải? Các đường đồng mức dồn phía phía dốc Địa hình dương Địa hình âm thoải thoải phía Tây phía Đông + A B 450m 400m Sườn thoải Sườn dốc 300m 200m 100m 100m 200m 300m 400m 450m Ghi nhí! - Kí hiệu đồ dùng để biểu vị trí, đặc điểm, … đối tượng đại lí đưa lên đồ Có ba loại kí hiệu thường dùng là: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích - Bảng giải đồ giúp hiểu nội dung ý nghĩa kí hiệu dùng đồ - Độ cao đại hình đồ biểu thang màu đường đồng mức [...]... 450 m Ghi nhí! - Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm, … của các đối tượng đại lí được đưa lên bản đồ Có ba loại kí hiệu thường dùng là: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích - Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu được nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ - Độ cao của đại hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc bằng đường đồng mức ... CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ (tt) Dựa vào các đường đồng mức cho ta biết được những đặc điểm gì của địa hình? Địa hình dốc hoặc thoải Âm hoặc dương Như thế nào gọi là địa hình dốc, thoải? Các đường đồng mức dồn về phía nào thì phía đó dốc Địa hình dương Địa hình âm thoải thoải về phía Tây về phía Đông + A B 450 m 400m Sườn thoải Sườn dốc 300m 200m 100m 100m 200m 300m 400m 450 m Ghi nhí! - Kí hiệu GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn:Vật Lý 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 5: Khèi l­îng - ®o khèi l­îng Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: C1: Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp? 397g là khối lượng của sữa trong hộp. C2: Trên túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì? 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. b) Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chổ trống các câu sau: C3: là khối lượng bột giặt chứa trong túi.500g C4: là khối lượng của sửa chứa trong hộp. 397g C5: Mọi vật đều có .khối lượng C6: Khối lượng của một vật chỉ chất chứa trong vật. lượng Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: 2. Đơn Vị Khối Lượng . a) Trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kí hiệu) kg Hình 5.1 là quả cân 1kg mẫu đặt tại Viện Đo lường quốc tế tại Pháp. b) Các đơn vị đo khốI lượng khác thường gặp: Vậy: đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kg) b) Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chổ trống các câu sau: Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: gam (kí hiệu g): 1 1g = ----- kg 1000 miligam (kí hiệu mg): 1 1mg = ------ g 1000 héctôgam (còn gọi là lạng): 1 lạng = 100g tạ:1 tạ = 100kgtấn (kí hiệu t): 1t = 1000kg II. Đo Khối Lượng. Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng cân Rôbécvan để đo khối lượng 2. Đơn Vị Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . C7: Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rôbécvan trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1) , đĩa cân (2) , kim cân (3) , và hộp quả cân (4) . C8: Hãy cho biết GHĐ và độ chia nhỏ nhất của cân Rôbécvan trong lớp GHĐ: 215g ĐCNN: 1mg II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . 2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân 1 vật. Chọn từ thích hợp trrong khung để điền vào chổ trống câu sau: C9: Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nămg thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc _____. Đặt __________ lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số ____ có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm ___, kim cân nằm __________ bảng chia độ. Tổng khối lượng các _________trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của __________. điều chỉnh số 0 vật đem cân quả cân thăng bằng đúng giữa quả cân vật đem cân 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ C10: Hãy thực hiện phép cân mật vât bằng cân Rôbécvan. 3. Các loại cân khác: C11: Hãy nhìn hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 và chỉ ra cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế. Cân tạ: Hình 5.4 Cân đòn: Hình 5.5 Cân đồng hồ: Hình 5.6 Cân y tế: Hình 5.3 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ 2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân 1 vật. III. Vận dụng. C12: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc gia đinh em) thường dùng để cân và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh hiểu: - Kí hiệu bản đồ là gì, biết đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ. b. Kỹ năng: Biết cách đọc một số kí hiện bản đồ c. Thái độ: Bồi dưỡng ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ, một số bản đồ có kí hiệu. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sách giáo khoa. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan. - Hoạt động nhóm. Phân tích. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa là? - Kinh độ, vĩ độ của một điểm là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. - Kinh độ, vĩ độ một điểm được gọi chung là toạ độ địa của điểm đó. + Chọn ý đúng: Từ HN – TPHCM ta phải đi thep hướng nào? @. Nam. b. Bắc. 4. 3. Bài mới: 33’. HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1 ** Phương pháp trực quan. Hoạt động nhóm. - Giáo viên cho học sinh quan sát một 1. Các loại kí hiệu bản đồ: số bản đồ có kí hiệu khác nhau. + Tại sao muốn hiểu kí hiệu trên bản đồ ta cần đọc bảng chú giải? TL: - Các kí hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính qui ước. - Bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của kí hiệu. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm: Quan sát H 14 & H 15 hãy cho biết có những loại và dạng kí hiệu nào? TL: # Giáo viên: - Có 3 loại kí hiệu như điểm, đường, diẹân tích. - Có 3 dạng kí hiệu như - Có 3 lo ại kí hiệu như điểm, đường, diẹân tích. - Có 3 dạng kí hiệu như hình học, chữ, hình học, chữ, tượng hình. + Quan sát H 14 & H 15 cho biết mối quan hệ giữa kí hiệu dạng và các loại kí hiệu? TL: Nó dùng phản ánh vị trí, sự phân bố đối tượng điạ lí trong không gian. Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Phương pháp phân tích - Quan sát H 16 Núi được cắt ngang. + Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu m? TL: 100m. + Quan sát sườn phía đông và sườn phía tây sườn nào có độ dốc lớn hơn? TL: Sườn núi phía tây có độ dốc lớn hơn, hay đường đồng mức càng gần thì độ dốc càng lớn. tượng hình. - Kí hiệu bản đồ phản ánh vị trí, sự phân bố đối tượng điạ lí trong không gian. 2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ: + Trong bản đồ địa lí tự nhiên thế giới, châu lục, độ cao địa hình thể hiện như thế nào? TL: Bằng thang màu. - Giáo viên giới thiệu độ cao: + 0 – 200 m màu xanh lá cây. + 200 – 500 m màu vàng hay hồng nhạt. + 500 – 1000 m màu đỏ. + > 2000 m màu nâu. - Độ cao địa hình được biểu hiện bằng đường đồng mức hay thang màu. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ + Hãy kể tên các loại kí hiệu bản đồ? - Có 3 loại kí hiệu như điểm, đường, diẹân tích. - Có 3 dạng kí hiệu như hình học, chữ, tượng hình. + Chọn ý đúng: Những đường đồng mức càng gần nhau thì: @. Độ cao càng lớn. b. Độ cao càng bé. - Hướng dẫn làm tập bản đồ 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Thực hành. - Chuẩn ... hình - Kí hiệu đồ biểu nhiều màu sắc khác - Bảng giải cho biết nội dung, ý nghĩa kí hiệu đồ Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ Cách biểu địa hình đồ. . . Các loại kí hiệu đồ: Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: - Kí hiệu đồ dấu hiệu quy ước dùng để thể đối tượng địa lí đồ - Có loại kí hiệu thường... Địa hình trũng thoải phía Đông Địa hình cao thoải phía Tây A + B Tây Đông Tiết 6- Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Các loại kí hiệu đồ: Cách biểu địa hình - Kí hiệu đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ, Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ,

Hình ảnh liên quan

Điền các hướng chính vào hình vẽ sau: Bắc - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

i.

ền các hướng chính vào hình vẽ sau: Bắc Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Quan sát hình bên, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các  điểm A, B, C, D. - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

1..

Quan sát hình bên, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Có 3 dạng kí hiệu: hình học, chữ , tượng hình. - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

3.

dạng kí hiệu: hình học, chữ , tượng hình Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng chú giảiKí hiệu điểm - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bảng ch.

ú giảiKí hiệu điểm Xem tại trang 9 của tài liệu.
Địa hình trũng thoải về phía Đông - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

a.

hình trũng thoải về phía Đông Xem tại trang 18 của tài liệu.
a. Địa hình càng dốc b. Địa hình càng thoải - Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

a..

Địa hình càng dốc b. Địa hình càng thoải Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan