0

Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

25 348 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:45

VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN I. Mục tiêu Sau khi học bài học sinh phải: - Trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch. Nêu rõ các tác nhân gây hại tim mạch và biện pháp rèn luyện tim mạch. - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tư duy logíc và tư duy tổng hợp. - Giáo dục học sinh hình thành ý thức vệ sinh hệ tim mạch. II. Chuẩn bị - GV: Tranh vẽ hình 18.1,2. Bảng 18. - HS: Kẻ bảng 18 vào vở bài tập. III. Phương pháp Quan sát tìm tòi, hỏi đáp tìm tòi. IV. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới a. Mở bài: Sự vận chuyển máu qua hệ mạch diễn qua như thế nào? Có phải vận tốc máu trong 3 loại mạch giống nhau không? Làm thế nào để có 1 trái tim khỏe mạnh? b. Phát triển bài: + HĐ1: Tìm hiểu sự vận chuyển máu qua hệ mạch. HS đọc 3 hàng đầu của thông tin 1. H. Tìm những chữ in nghiêng? H. Tìm mối liên hệ giữa 3 ý trên (sức đẩy (tim) = HA + vận tốc máu). H. Huyết áp là gì? Khi nào huyết áp đạt tối đa? Khi nào huyết áp đạt tối thiểu? H. Khi đo huyết áp bác sĩ ghi 120/80 có ý nghĩa gì? HS đọc tiếp đoạn “ sức đẩy… tĩnh mạch”. Quan sát hình 18.1  thảo luận. H 1 : Trên sơ đồ màu hồng và màu xanh có ý nghĩa gì? (hồng: HAĐM; xanh: HATM). H 2 : Hãy chỉ ra chiều giảm huyết áp trong hệ mạch? Giải thích? (ĐMTMMM). H 3 : Vận tốc máu trong hệ mạch biến đổi như thế nào? (Vận tốc giảm từ ĐM  MM  tăng dần ở tĩnh mạch). H 4 : Vận tốc máu phụ thuộc vào yếu tố nào? (tiết diện mạch máu). GV gọi các nhóm trả lời. HS đọc “Ở động mạch … chảy ngược” + quan sát hình 18.2. H. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên I. Sự vận chuyên máu qua hệ mạch - Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. - Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo 1 chiều trong hệ mạch được tạo ra nhờ tục theo 1 chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu? H. Huyết áp trong mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyến được qua tĩnh mạch về tim nhờ tác động chủ yếu nào? + HĐ2: Tìm hiểu vệ sinh hệ tim mạch. HS đọc thông tin. H. Nêu các tác nhân có hại cho tim mạch? H. Nêu các biện pháp phòng tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch? HS quan sát bảng 18. H. Qua bảng 18 cho biết điều gì? H. Các vận động viên thể thao lâu năm thường có chỉ số nhịp tim/ phút ít hơn người bình thường có ý nghĩa gì? H. Nêu các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch? hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim (các ngăn- van tim) và hệ mạch. II. Vệ sinh hệ tim mạch 1. Cần bảo vệ hệ tim mạch tránh các tác nhân có hại a. Tác nhân có hại - Khuyết tật: xơ cứng động mạch, hở TIẾT 19 - BÀI 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch Nhờ yếu tố máu vận chuyển qua hệ mạch? Sức đẩy tim tạo (tâm thất co) • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch  - Khi tim co bóp tạo sức đẩy đẩy máu vào hệ mạch Lực tác dụng máu lên thành mạch Tốc độ máu chảy hệ mạch giây (mmHg) (mm/s) HUYẾT ÁP Huyết áp gì? VẬN TỐC MÁU Vận tốc máu gì? • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch - Khi tim co bóp tạo sức đẩy đẩy máu vào hệ mạch Lực tác dụng máu lên thành mạch Tốc độ máu chảy hệ mạch giây (mmHg) (mm/s) HUYẾT ÁP VẬN TỐC MÁU Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: tâm thất dãn, tâm thất co, huyết áp tối thiểu, huyết áp tối đa • • Tim bơm máu vào động mạch đợt: • - Khi .máu chuyển dần tới mao mạch đến tĩnh mạch, huyết áp động mạch giảm tối thiểu • - Khi  van nhĩ thất đóng, mở van thất – động mạch, tạo động lực tống máu vào động mạch với áp lực lớn khoảng 120mmHg tạo nên (huyết áp tâm thu) 70 -80mmHg tạo nên (huyết áp tâm trương) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: • • Tim bơm máu vào động mạch đợt: • - Khi .máu chuyển dần tới mao mạch đến tĩnh mạch, huyết áp động mạch giảm tối thiểu 70 -80mmHg tạo nên (huyết áp tâm trương) - Khi tâm thất co  van nhĩ thất đóng, van thất – động mạch mở, tạo động lực tống máu vào động mạch với áp lực lớn khoảng 120mmHg tạo nên huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu) tâm thất dãn,, huyết áp tối thiểu, Điền từ thích hợp vào chỗ trống: • • Tim bơm máu vào động mạch đợt: • - Khi tâm thất dãn máu chuyển dần tới mao mạch đến tĩnh mạch, huyết áp động mạch giảm tối thiểu • - Khi tâm thất co  đóng van nhĩ thất, mở van thất – động mạch, tạo động lực tống máu vào động mạch với áp lực lớn khoảng 120mmHg tạo nên huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu) 70 -80mmHg tạo nên huyết áp tối thiểu (huyết áp tâm trương) Ở người trưởng thành, số huyết áp tối đa tối thiểu bao nhiêu? Quan sát hình 18.1: - Nhận xét thay đổi huyết áp động mạch, mao mạch tĩnh mạch? - Sự chênh lệch huyết áp đoạn mạch đâu? - Huyết áp: giảm theo chiều: ĐM - MM - TM - Sự chênh lệch huyết áp đoạn mạch do: + Ma sát giưã phân tử máu với - + Ma sát máu với thành mạch Em có nhận xét thay đổi vận tốc động mạch, mao mạch tĩnh mạch? Vận tốc máu : giảm theo chiều: ĐM - TM - MM Quan sát hình 18.1, 18.2 thảo luận cặp (3phút) hoàn thành nội dung sau: Thảo luận cặp (3 phút) Tại máu chảy động mạch chủ nhanh, mao mạch chậm? Điều có ý nghĩa ? Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK cho biết: Huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tĩnh mạch tim nhờ tác động yếu tố ? Tại máu chảy động mạch chủ nhanh, chậm mao mạch? Điều có ý nghĩa ? Ở động mạch vận chuyển máu hỗ trợ điều hòa co dãn thành mạch Máu động mạch chủ có huyết áp lớn vận tốc cao (0,5 m/s) giúp máu đẩy nhanh xa hệ mạch, giúp cung cấp dinh dưỡng oxi nhanh chóng cho tế bào Tới mao mạch, huyết áp vận tốc máu giảm (0,001 m/s) giúp máu trao đổi chất với tế bào Càng xa tim máu chảy động mạch có huyết áp vận tốc máu giảm Vậy máu chảy động mạch nhận hỗ trợ yếu tố nào? • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch - Khi tim co bóp tạo sức đẩy đẩy máu vào hệ mạch Tạo lực tác dụng lên thành mạch Tốc độ máu chảy hệ mạch giây (mmHg) (mm/s) HUYẾT ÁP VẬN TỐC MÁU  - Ở động mạch vận chuyển máu hỗ trợ co dãn thành mạch 3 Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK cho biết: Huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tĩnh mạch tim nhờ tác động yếu tố ? Tĩnh mạch: Nhờ hỗ trợ yếu tố sau: + Sự co bóp bắp quanh thành mạch hoạt động van chiều + Sức hút lồng ngực hít vào + Sức hút tâm nhĩ giãn Ở mao mạch vận chuyển máu diễn nào? - Ở mao mạch máu vận chuyển chậm (0,001m/s) • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch  - Ở động mạch vận chuyển máu hỗ trợ co dãn thành mạch  - Ở tĩnh mạch máu vận chuyển tim nhờ hỗ trợ yếu tố sau: + Sự co bóp bắp quanh thành mạch hoạt động van chiều + Sức hút lồng ngực hít vào + Sức hút tâm nhĩ giãn + Hoạt động van chiều - Ở mao mạch máu vận chuyển chậm (0,001m/s) II Vệ sinh tim mạch THẢO LUẬN NHÓM PHÚT Đọc thông tin mục II, SGK, tr59, hoàn thành SƠ ĐỒ TƯ DUY bị khuyết vào bảng phụ II Vệ sinh tim mạch 10 bệnh tim mạch thường gặp Tăng huyết áp Suy tim Viêm màng tim Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng Bệnh thiếu máu tim mãn tính Đau thắt ngực không ổn định Nhồi máu tim cấp Hẹp van hai Hở van hai 10 Hẹp van động mạch chủ Các tác nhân có hại cho hệ tim mạch Vi rút cúm Stress,tức giận Vk thương hàn Mỡ động vật Rượu Hở van tim Hêrôin Thuốc Bảng18 Khả làm việc tim Có nhận xét số nhịp tim lượng máu bơm vận động viên so với người bình thường lúc nghỉ Người bình Các số Trạng thái Lúc nghỉ ngơi Nhịp tim Lúc hoạt động (lần\phút) gắng sức thường 75 Vận động ngơi lúc hoạt động gắng sức? viên 40-60 Nhận xét: Ở vận động viên luyện tập lâu năm thường có số nhịp tim/phút 150 180-240 nhỏ người bình thường Tim họ đập chậm hơn, mà cung cấp đủ nhu cầu ô xi cho thể lần đập Lượng máu Lúc nghỉ ngơi bơm ngăn Lúc hoat động tim (ml\lần) gắng sức 60 75-115 tim bơm nhiều máu hơn, hay nói cách khác hiệu suất làm việc tim cao 90 Cần phải làm để rèn luyện hệ tim mạch? 180-210 Một số hình ... Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1:Em hãy trình bày cấu tạo của tim ? Câu hỏi 1:Em hãy trình bày cấu tạo của tim ? Câu hỏi 2: trình bày chu kì co giãn của tim ? Câu hỏi 2: trình bày chu kì co giãn của tim ? Đáp án Đáp án Câu 1:Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên Câu 1:Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết ,tạo thánh các ngăn tim (tâm nhĩ phải ,tâm kết ,tạo thánh các ngăn tim (tâm nhĩ phải ,tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất trái) và các nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất trái) và các van tim (van nhĩ - thất , van động mạch). van tim (van nhĩ - thất , van động mạch). Câu 2: Tim co giãn theo chu kì. Chu kì của tim Câu 2: Tim co giãn theo chu kì. Chu kì của tim gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung. Sự phối hợp hoạt động của các thành chung. Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất, từ tâm thất vào động mạch thất, từ tâm thất vào động mạch Bµi 18: Bµi 18: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn SINH HÖ TuÇn Hoµn I. Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch I. Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch II. VÖ SINH TIM M¹ch II. VÖ SINH TIM M¹ch Hoạt động 1 Tìm hiểu sự vận chuyển máu qua hệ mạch Hoạt động 1 Tìm hiểu sự vận chuyển máu qua hệ mạch Hãy quan sát hình 18-1,2 và đọan phim về máu chảy trong hệ mạch, trả Hãy quan sát hình 18-1,2 và đọan phim về máu chảy trong hệ mạch, trả lời câu hỏi lời câu hỏi 1. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ 1. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu? mạch được tạo ra từ đâu? 2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua 2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về timlà nhờ tác động chủ yếu nào? tĩnh mạch về timlà nhờ tác động chủ yếu nào? Đáp án Đáp án Câu 1: Lực chủ yếu giúp mấu lưu thông liên tục một chiều Câu 1: Lực chủ yếu giúp mấu lưu thông liên tục một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ công co bóp của tim (tâm thất trong hệ mạch được tạo ra từ công co bóp của tim (tâm thất trái). Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng của lực trọng trường, sức trái). Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng của lực trọng trường, sức hút của tâm nhĩ, sức hút của lồng ngực, sự co bóp của thành hút của tâm nhĩ, sức hút của lồng ngực, sự co bóp của thành mạch mạch Câu2 : Máu tĩnh được vận chuyên về tim là nhờ sự co bóp của Câu2 : Máu tĩnh được vận chuyên về tim là nhờ sự co bóp của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồnh ngực ,sức hút của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồnh ngực ,sức hút của tâm nhĩ, sự đóng mở của các van tâm nhĩ, sự đóng mở của các van Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp vệ sinh tim mạch Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp vệ sinh tim mạch Những tác nhân nào có hại cho tim? Kể tên và cho ví dụ minh họa Những tác nhân nào có hại cho tim? Kể tên và cho ví dụ minh họa Những tác nhân có hại cho tim : Những tác nhân có Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1:Em hãy trình bày cấu tạo của tim ? Câu hỏi 1:Em hãy trình bày cấu tạo của tim ? Câu hỏi 2: trình bày chu kì co giãn của tim ? Câu hỏi 2: trình bày chu kì co giãn của tim ? Đáp án Đáp án Câu 1:Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô Câu 1:Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết ,tạo thánh các ngăn tim (tâm nhĩ liên kết ,tạo thánh các ngăn tim (tâm nhĩ phải ,tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất phải ,tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất trái) và các van tim (van nhĩ - thất , van động trái) và các van tim (van nhĩ - thất , van động mạch). mạch). Câu 2: Tim co giãn theo chu kì. Chu kì của tim Câu 2: Tim co giãn theo chu kì. Chu kì của tim gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung. Sự phối hợp hoạt động của các thành chung. Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất, từ tâm thất vào động mạch thất, từ tâm thất vào động mạch Bµi 18: Bµi 18: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn SINH HÖ TuÇn Hoµn I. Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch I. Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch II. VÖ SINH TIM M¹ch II. VÖ SINH TIM M¹ch Hoạt động 1 Tìm hiểu sự vận chuyển máu qua hệ mạch Hoạt động 1 Tìm hiểu sự vận chuyển máu qua hệ mạch Hãy quan sát hình 18-1,2 và đọan phim về máu chảy trong hệ mạch, trả Hãy quan sát hình 18-1,2 và đọan phim về máu chảy trong hệ mạch, trả lời câu hỏi lời câu hỏi 1. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ 1. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu? mạch được tạo ra từ đâu? 2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua 2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về timlà nhờ tác động chủ yếu nào? tĩnh mạch về timlà nhờ tác động chủ yếu nào? Đáp án Đáp án Câu 1: Lực chủ yếu giúp mấu lưu thông liên tục một chiều Câu 1: Lực chủ yếu giúp mấu lưu thông liên tục một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ công co bóp của tim (tâm thất trong hệ mạch được tạo ra từ công co bóp của tim (tâm thất trái). Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng của lực trọng trường, sức trái). Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng của lực trọng trường, sức hút của tâm nhĩ, sức hút của lồng ngực, sự co bóp của thành hút của tâm nhĩ, sức hút của lồng ngực, sự co bóp của thành mạch mạch Câu2 : Máu tĩnh được vận chuyên về tim là nhờ sự co bóp của Câu2 : Máu tĩnh được vận chuyên về tim là nhờ sự co bóp của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồnh ngực ,sức hút của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồnh ngực ,sức hút của tâm nhĩ, sự đóng mở của các van tâm nhĩ, sự đóng mở của các van Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp vệ sinh tim mạch Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp vệ sinh tim mạch Những tác nhân nào có hại cho tim? Kể tên và cho ví dụ minh họa Những tác nhân nào có hại cho tim? Kể tên và cho ví dụ minh họa Những tác nhân có hại cho tim : Những tác nhân có Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Tuần: 09 - Tiết: 18 . Ngày soạn: ./10/2010 Ngày dạy: . /10/2010 Bài : 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Trình bày đợc cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch. - Chỉ ra đợc các tác nhân gây hại cũng nh các biện pháp phòng tránh và rèn luyện hệ tim mạch. 2. Kỹ năng. Thu thập thông tin từ tranh hình. Vận dụng kiến thức vào thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức phòng tránh các tác nhân gây hại và ý thức rèn luyện tim mạch. ii. Các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài - Kĩ năng ra quyết định: để có hệ tim nạch khoẻ mạnh cần tránh các tác nhân có hại, đồng thời cần rèn luyệnthể dục thể thao thờng xuyên, vừa sức. - Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực. - Kĩ năng tìm kiếm và sử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ để tìm hiểu sự hoạt động phối hợp các thành phần cấu tạo của tim và hệ mạch là động lực vận chuyển máu qua hệ mạch. iii. phơng pháp dạy- học - Trực quan. - Dạy học nhóm. - Vấn đáp tìm tòi. Iv. phơng tiện dạy- học - Tranh phóng to các hình vẽ SGK. v. tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ?1. Kiểm tra bài tập 3 tr. 57 ?2. Tim có cấu tạo phù hợp với chức năng nh thế nào? Giáo án sinh 8 Ngời soạn và giảng dạy : GV : nguyễn văn lực 3.Bài mới. Hoạt động 1 Sự vận chuyển máu qua hệ mạch Mục tiêu: HS hiểu và trình bày đợc cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch. Hoạt động dạy Hoạt động học Nộii dung - GV nêu câu hỏi: + Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch đợc tạo ra từ đâu? + Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ và máu vẫn vận chuyển đợc qua tĩnh mạch về tim là nhờ tác động chủ yếu nào? - GV có thể chia nhỏ câu hỏi: ?1. Huyết áp là gì? Tại sao huyết áp là biểu thị sức khoẻ? ?2. Vận tốc máu ở động mạch, tĩnh mạch khác nhau là do đâu? - HS nghiên cứu hình17.1SGK tr.54 kết hợp với mô hình xác định cấu tạo của tim. - HS trả lời nhận xét. - GV chữa bài: cho lớp thảo luận GV đánh giá kết quả bổ sung hoàn thiện kiến thức. Đại diện nhóm trình bày đa ra nhận xét và bổ sung. Máu vận chuyển qua hệ mạch là nhờ: sức đẩy của tim, áp lực trong mạch và vận tốc máu. - Huyết áp: áp lực của máu lên thành mạch (do tâm thất co và dãn, có huyết áp tối đa và huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu) - ở động mạch: Vận tốc máu lớn nhờ sự co dãn của thành mạch. - ở tĩnh mạch: máu vận chuyển nhờ: + Co bóp của các cơ quanh thành mạch. + Sức hút của lồng ngực khi hít vào. + Sức hút của tâm nhĩ khi dãn ra. + Van 1 chiều Giáo án sinh 8 Ngời soạn NGÔI TRƯỜNG DẤU YÊU! Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch .Vệ sinh hệ tuần hoàn  Chú thích về các thành phần cấu tạo của tim trên hình vẽ? 1: ……….; 4: ……… 5: ……….; 7: ……… 10: ……….; 12: …… 14: ……… ; 16: ………  ĐÁP ÁN : 1: Động mạch chủ; 4:Tónh mạch phổi; 5: Tâm nhó trái; 7: Tâm thất trái; 10: Tâm thất phải; 12: Tâm nhó phải; 14: Tónh mạch chủ; 16: Động mạch phổi I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu? Sức đẩy do tim tạo ra (khi TT co), tạo ra một sức đẩy và sự co dãn của thành ĐM (còn gọi là huyết áp) Vậy huyết áp là dì? - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: + VËn tèc m¸u + Hut ¸p: ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: Có nhận xét dì về huyết áp ở động mạch, mao mạch và tĩnh mạch? Huyết áp ở động mạch lớn nhất và giảm dần đến tĩnh mạch Sự chênh lệch về huyết áp có ý nghĩa dì? Giúp cho máu vận chuyển được trong hệ mạch M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: + Hut ¸p + VËn tèc m¸u : ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: + Hut ¸p + VËn tèc m¸u : ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. Mét ng­êi hut ¸p cã ghi 120/80 mmHg em hiĨu nh­ thÕ nµo ? ChØ tiªu hut ¸p nãi lªn ®iỊu g× ? Trong hƯ m¹ch vËn tèc m¸u thay ®ỉi nh­ thÕ nµo ? : §M > TM > Mao m¹ch. - Sù hç trỵ cđa hƯ m¹ch: + ë ®éng m¹ch: Nhê sù co d·n cđa ®éng m¹ch. I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: + Hut ¸p + VËn tèc m¸u : ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. : §M > TM > Mao m¹ch. - Sù hç trỵ cđa hƯ m¹ch: + ë ®éng m¹ch: Nhê sù co d·n cđa MĐ Hut ¸p trong TM rÊt nhá mµ m¸u vÉn vËn chun ®­ ỵc qua TM vỊ tim lµ nhê c¸c t¸c ®éng chđ u nµo ? + ë tÜnh m¹ch: Nhê sù co bãp cđa c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ khi d·n ra vµ van 1 chiỊu. I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: + Hut ¸p + VËn tèc m¸u : ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. : §M > TM > Mao m¹ch. - Sù hç trỵ cđa hƯ m¹ch: + ë ®éng m¹ch: Nhê sù co d·n cđa MĐ + ë tÜnh m¹ch: Nhê sù co bãp cđa c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ khi d·n ra vµ van 1 chiỊu. II. Vệ sinh tim mạch: I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy của tim khi tâm thất co: + Hut ¸p + VËn tèc m¸u : ¸p lùc cđa m¸u lªn thµnh m¹ch. : §M > TM > Mao m¹ch. - Sù hç trỵ cđa hƯ m¹ch: + ë ®éng m¹ch: Nhê sù co d·n cđa MĐ + ë tÜnh m¹ch: Nhê sù co bãp cđa c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ khi d·n ra vµ van 1 chiỊu. II. Vệ sinh tim mạch: KĨ tªn c¸c bƯnh vỊ tim m¹ch mµ em biÕt ? Cã nh÷ng t¸c nh©n nµo g©y h¹i cho hƯ tim m¹ch ? - Khut tËt tim, m¹ch m¸u bÞ x¬ cøng, phỉi x¬. - Sèc m¹nh, mÊt m¸u nhiỊu, sèt cao. - ChÊt kÝch thÝch m¹nh, thøc ¨n nhiỊu mì. - Lun tËp TDTT qu¸ søc. - Mét sè vi khn, vi rót g©y bƯnh.  Nhồi máu cơ tim, mỡ cao trong máu, huyết áp cao, huyết áp thấp… 2. BiƯn ph¸p b¶o vƯ vµ rÌn lun hƯ tim m¹ch: 1. Cần bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân có hại: Với các tác nhân trên ... - BÀI 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch Nhờ yếu tố máu vận chuyển qua hệ mạch? Sức đẩy tim tạo (tâm thất co) • I - Sự vận chuyển máu qua hệ. .. mạch vận chuyển máu diễn nào? - Ở mao mạch máu vận chuyển chậm (0,001m/s) • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch  - Ở động mạch vận chuyển máu hỗ trợ co dãn thành mạch  - Ở tĩnh mạch máu vận chuyển. .. sức đẩy đẩy máu vào hệ mạch Lực tác dụng máu lên thành mạch Tốc độ máu chảy hệ mạch giây (mmHg) (mm/s) HUYẾT ÁP Huyết áp gì? VẬN TỐC MÁU Vận tốc máu gì? • I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn, Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 18.1: - Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

uan.

sát hình 18.1: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Quan sát các hình 18.1, 18.2 và thảo luận cặp (3phút) hoàn thành nội dung sau: - Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

uan.

sát các hình 18.1, 18.2 và thảo luận cặp (3phút) hoàn thành nội dung sau: Xem tại trang 11 của tài liệu.
3. Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK và cho biết: - Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

3..

Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK và cho biết: Xem tại trang 15 của tài liệu.
3. Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK và cho biết: - Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

3..

Quan sát hình 18.2, kết hợp thông tin SGK và cho biết: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng18. Khả năng làm việc của tim - Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bảng 18..

Khả năng làm việc của tim Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan