0

Quyết định số 803 QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh 26 Vi phẫu

6 184 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:08

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề tài : Tỡm hiu quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ban hnh Quy nh v phõn loi n, trớch lp v s dng d phũng x lý ri ro tớn dng trong hot ng ngõn hng ca t chc tớn dng. I. Tớnh cp thit: Trc khi quyt nh 493 ra i thỡ 2 quyt nh 297 v 488 v trớch lp d phũng ri ro ó c ỏp dng. Nhng vi s phỏt trin khụng ngng ca nn kinh t v s a dng ca cỏc dch v ti chớnh, ngõn hng, thỡ hai quyt nh c vớ nh hai "chic ỏo" ó tr nờn quỏ cht v li mt. Vỡ th, ko phi 2 quyt nh ny cú nhiu hn ch nờn mi phi thay bng s ra i ca quyt nh 493 c m do iu kin phỏt trin ca t nc ó lm cho 2 quyt nh ny ko cũn phự hp na m thụi. Qua nghiờn cu thy rng vic ra i ca quyt nh 493 phi da trờn nhng tiờu chớ ca vic sa i Quyt nh 297/1999/Q-NHNN5 v t l m bo an ton v Quyt nh 488/2000/Q-NHNN5 v trớch lp d phũng ri ro nh sau:- Cn cú s sa i ton din sõu rng i vi quy ch v cỏc t l bo m an ton v trớch lp d phũng ri ro trong hot ng ngõn hng ca cỏc TCTD;- m bo mt s thụng thoỏng hn cho hot ng ca ngõn hng nhng li an ton hn v nõng cao c tm qun lý ca NHNN.- Nhng sa i c bn phi nõng cao tớnh nh tớnh trong cỏc quy ch nhng vn xỏc nh nhng nh lng c th. Vic ny to ra hai li th. + Th nht, cỏc ngõn hng thng mi ch ng hn trong vic xỏc lp cỏc t l an ton; + Th hai thanh tra NHNN úng vai trũ quan trng hn trong vic giỏm sỏt vic trớch lp d phũng ri ro, ng thi to nờn mi quan h hu c gia thanh tra v TCTD. Quyt nh 493 ra i c ỏp dng trong kh nng cú th, phự hp vi tỡnh hỡnh qun lý v hot ng ca cỏc Ngõn hng Vit Nam, nhm mc ớch nõng cao tớnh an ton trong hot ng ngõn hng trong thi k mi, thi k ca hi nhp kinh t quc t v s a dng hoỏ cỏc dch v ti chớnh ngõn hng. Vi s h tr ca Ngõn hng Th gii, NHNN Vit Nam ó tin hnh thit k nhng mu mi, phự hp hn cho cỏc t chc tớn dng (TCTD). Trc õy trong quyt nh 488 chỳng ta mi ch quy nh mt mc sn chung mang tớnh nh lng cho tt c cỏc TCTD thỡ trong quyt nh 493 ny cũn cho phộp cỏc t chc tớn dng cú kh nng v iu kin c thc hin phõn loi n v trớch lp d phũng ri ro theo phng phỏp nh tớnh. õy l mt s thay i v cht, chuyn vic phõn loi n t nh tớnh sang nh lng v tin gn hn theo chun mc quc t. Do ú, quyt nh 493 ny ó a ra mc sn phự hp hn vi quy mụ ca mi TCTD. T mc sn ti thiu ú m cỏc ngõn hng s tu thuc vo 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thực trạng của mình mà điều chỉnh. TCTD có quy mô lớn, phức tạp thì việc thiết kế cũng phức tạp. Ngược lại, những TCTD nhỏ thì việc làm này đã đơn giản hơn, không phải anh lớn hay bé đều áp dụng chung 1 mức chung dẫn đến tăng chi phí không cần thiết. Nếu là TCTD càng lớn thì việc phân loại nợ và trích lập dự phòng càng đa dạng và khó khăn hơn, ngược lại với các TCTD nhỏ việc làm này sẽ giản đơn hơn, sẽ làm giảm chi phí quản lý. Nhưng về mặt quản lý Nhà nước, những ngân hàng chất lượng thấp hơn thì thanh tra ngân hàng sẽ đánh giá xem mức sàn đó đã được chưa, nếu chưa được thì phải nâng lên. Đó là thay đổi cơ bản giữa việc đưa ra cùng một mức sàn với việc chỉ đưa ra hướng để tự các ngân hàng áp dụng theo điều kiện của mình. II. Nội dung chính: Ngày 22/4/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 - CHUYÊN KHOA VI PHẪU (Ban hành kèm theo Quyết định số 803 /QĐ-BYT ngày tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ) STT Mã tương đương Mã TT50 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 Loại PT-TT Mã TT37 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 26.0001.0380 26.0002.0381 26.0003.0379 26.0004.0387 26.0005.0979 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 Phẫu thuật vi phẫu u não sọ Phẫu thuật vi phẫu u não thất Phẫu thuật vi phẫu u não đường Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não Phẫu thuật vi phẫu nối ghép thần kinh PD PD PD PD PD 37.8D05.0380 37.8D05.0381 37.8D05.0379 37.8D05.0387 37.8D08.0979 26.0006.0388 26.6 PD 26.0010.1078 26.10 26.0011.1078 26.11 26.0012.1078 26.12 10 26.0013.0578 26.13 11 26.0013.1078 26.13 Phẫu thuật vi phẫu nối ghép mạch nội sọ Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt ngực Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt lưng Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt thon Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt Delta Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt Delta PD Phẫu thuật vi phẫu u não sọ Phẫu thuật vi phẫu u não thất Phẫu thuật vi phẫu u não đường Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII 37.8D05.0388 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu hộp sọ 37.8D09.1078 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt vi phẫu thuật PD 37.8D09.1078 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt vi phẫu thuật PD 37.8D09.1078 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt vi phẫu thuật PD 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch PD 37.8D09.1078 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt vi phẫu thuật STT Mã tương đương Mã TT50 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 Loại PT-TT 12 26.0016.0388 26.16 Phẫu thuật vi phẫu nối lại da đầu PD 13 26.0018.0578 PD 14 26.0028.0578 15 26.0031.0578 16 26.0032.0578 17 26.0033.0578 18 26.0039.0552 19 26.0040.0552 20 26.0041.0552 21 26.0042.0552 22 26.0043.0552 26.18 Phẫu thuật vi phẫu tái tạo lại phận đầu, mặt (da đầu, mũi, tai, môi…) 26.28 Tạo hình vú vi phẫu thuật sử dụng vạt tự 26.31 Tái tạo phận sinh dục vi phẫu thuật sử dụng vạt tự 26.32 Phủ khuyết rộng thể ghép vi phẫu mạc nối, kết hợp với ghép da kinh điển 26.33 Chuyển vạt da có nối ghép mạch vi phẫu 26.39 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại cánh tay/cẳng tay bị cắt rời 26.40 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại chi bị cắt rời 26.41 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.42 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.43 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời PD PD PD PD Mã TT37 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37 37.8D05.0388 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu hộp sọ 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch PD 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi STT Mã tương đương 23 26.0044.0552 24 26.0045.0552 25 26.0048.0552 26 26.0049.0552 27 26.0050.0552 28 26.0051.0552 29 26.0052.0552 30 26.0053.0552 31 26.0055.0578 32 26.0056.0552 Mã TT50 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 26.44 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.45 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại bàn ngón tay bị cắt rời 26.48 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.49 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.50 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.51 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.52 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại ngón tay bị cắt rời 26.53 phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh nối lại 10 ngón tay bị cắt rời 26.55 Phẫu thuật chuyển vạt da phục hồi cảm giác có nối ghép mạch máu, thần kinh vi phẫu 26.56 Tái tạo ngón tay ngón chân có sử dụng vi phẫu Loại PT-TT Mã TT37 Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37 PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi PD 37.8D05.0578 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch PD 37.8D05.0552 Phẫu thuật ghép chi §Ò tµi: Tìm hiểu quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. I. Tính cấp thiết: Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai "chiếc áo" đã trở nên quá chật và lỗi mốt. Vì thế, ko phải 2 quyết định này có nhiều hạn chế nên mới phải thay bằng sự ra đời của quyết định 493 được mà do điều kiện phát triền của đất nước đã làm cho 2 quyết định này ko còn phù hợp nữa mà thôi. Qua nghiên cứu thấy rằng việc ra đời của quyết định 493 phải dựa trên những tiêu chí của việc sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 về tỷ lệ đảm bảo an toàn và Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 về trích lập dự phòng rủi ro như sau: - Cần có sự sửa đổi toàn diện sâu rộng đối với quy chế về các tỷ lệ bảo đảm an toàn và trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng của các TCTD; - Đảm bảo một sự thông thoáng hơn cho hoạt động của ngân hàng nhưng lại an toàn hơn và nâng cao được tầm quản lý của NHNN. - Những sửa đổi cơ bản phải nâng cao tính định tính trong các quy chế nhưng vẫn xác định những định lượng cụ thể. Việc này tạo ra hai lợi thế. + Thứ nhất, các ngân hàng thương mại chủ động hơn trong việc xác lập các tỷ lệ an toàn; 1 + Thứ hai thanh tra NHNN đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giám sát việc trích lập dự phòng rủi ro, đồng thời tạo nên mối quan hệ hữu cơ giữa thanh tra và TCTD. Quyết định 493 ra đời được áp dụng trong khả năng có thể, phù hợp với tình hình quản lý và hoạt động của các Ngân hàng Việt Nam, nhằm mục đích nâng cao tính an toàn trong hoạt động ngân hàng trong thời kỳ mới, thời kỳ của hội nhập kinh tế quốc tế và sự đa dạng hoá các dịch vụ tài chính ngân hàng.” Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, NHNN Việt Nam đã tiến hành thiết kế những mẫu mới, phù hợp hơn cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Trước đây trong quyết định 488 chúng ta mới chỉ quy định một mức sàn chung mang tính “định lượng” cho tất cả các TCTD thì trong quyết định 493 này còn cho phép các tổ chức tín dụng có đủ khả năng và điều kiện được thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo phương pháp “định tính”. Đây là một sự thay đổi về chất, chuyển việc phân loại nợ từ định tính sang định lượng và tiến gần hơn theo chuẩn mực quốc tế. Do đó, quyết định 493 này đã đưa ra mức sàn phù hợp hơn với quy mô của mỗi TCTD. Từ mức sàn tối thiểu đó mà các ngân hàng sẽ tuỳ thuộc vào thực Bí quyết Thương mại điện tử: bắt đầu hoạt động mua bán trên mạng và chi phí thực hiện Có thể đạt được lợi ích của mua bán trên mạng mà không cần chương trình quản lý và hoạch định nguồn của doanh nghiệp (ERP) và cũng không cần xây dựng một catalog trên mạng. Các thông tin có thể thu thập được và các giao dịch sẽ được thực hiện mà không cần phải đầu tư nhiều vào công nghệ. Những yêu cầu cơ bản về sử dụng mạng Internet và thương mại điện tử để mua bán. Tối thiểu, bạn sẽ cần một máy tính nối với một modem và một đường điện thoại để liên kết với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Một nguyên tắc quan trọng là nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn phải có tối đa là 10 người sử dụng trên một đường vào và tối đa là 30 đường vào cho đường truyền Internet 64 Kbit. Yêu cầu tiếp theo là kiểm tra dung lượng nối ra nước ngoài vào các đường Internet quốc tế. Thông tin này có thể nhận được từ các nước khi truy cập vào trang web của hiệp hội viễn thông quốc tế (www.ITU.int). Chi phí sử dụng ISP trên thế giới rất khác nhau. Ở một số nước, chi phí này rất nhỏ, khoảng 70 đôla một năm; ở một số nước khác chi phí này lên tới trên 3000 đôla một năm, và còn bao gồm cả phí vào mạng. Nếu không phụ thuộc vào thời gian và trong điều kiện cước điện thoại quốc tế ở nước bạn rất cao, thì việc bạn có một trang web ở một ISP tại nước láng giềng và bạn chuyển nhận dữ liệu vào buổi đêm thông qua đường điện thoại quốc tế có thể sẽ rẻ hơn. Ở những nước mà cước điện thoại cao, các doanh nghiệp sử dụng mạng thường chia xẻ chi phí truy cập ban ngày thông qua việc đặt các máy tính tại các hiệp hội thương mại, phòng thương mại, các tổ chức xúc tiến thương mại hay các trường đại học. Một khi bạn đã truy cập được vào mạng Internet, hãy tìm hiểu các website khác nhau hiện có phục vụ cho việc mua bán của các doanh nghiệp. Bạn có thể thấy rằng loại hàng hoá mà bạn tìm kiếm có thể thấy ở các site tổng hợp hoặc các site về bán đấu giá riêng theo ngành (chẳng hạn như www.i2i.com và www.goindustry.com), hoặc từ các site bán hàng xác định theo ngành hàng (www.chemdex.com) Nếu bạn cần bất kỳ phần mềm nào để sử dụng cho những site này thì thường những phần mềm đó được tải miễn phí. Nếu bạn mua hàng hoá từ các site trên mạng Internet, bạn hãy chú ý kiểm tra các yêu cầu, đánh giá lời chào hàng một cách cẩn thận vì bạn sẽ mua hàng từ xa. Hãy điều tra xem liệu bạn có tuân thủ được với các điều kiện tín dụng của người mua và các quy định khác không. Việc kiểm tra hàng, các dịch vụ về ngân hàng, thậm chí các dịch vụ vận tải có thể được xác định thông qua các website tương tự. Những quan tâm phi tài chính Xem xem hệ thống nội bộ của bạn có thể quản lý thế nào đối với việc mua bán qua mạng Internet và việc thanh toán qua mạng. Nếu nhà cung cấp cho bạn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ở những nước khác, bạn có thể tìm hiểu khả năng sử dụng hình thức chuyển tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng trung gian như là một biện BỘ Y TẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 984/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN (ĐỢT 2) BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hệ thống sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật định mức nhân lực ca phẫu thuật, thủ thuật; Căn Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng toàn quốc; Xét kết thẩm định Hội đồng chuyên môn (ban hành Quyết định số 603/QĐ-BYT ngày 25 tháng năm 2016) thẩm định tương đương danh mục giá dịch vụ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC với Thông tư số 43/2013/TT-BYT Thông tư số 50/2014/TT-BYT; kết thẩm định Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh xếp tương đương kỹ thuật chi phí thực làm sở để toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Danh mục đợt (tại Phụ lục kèm theo) bao gồm dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh xếp tương đương danh mục ban hành kèm theo Thông tư sau đây: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hệ thống sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt Thông tư 43) Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật định mức nhân lực ca phẫu thuật, thủ thuật (gọi tắt Thông tư 50) Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng toàn quốc (gọi tắt Thông tư 37) Điều Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm hướng dẫn sở khám chữa bệnh triển khai, thực xây dựng hệ thống quản lý danh mục bảng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh Điều Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành Điều Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền; Vụ trưởng Vụ: Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Bảo hiểm Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế Bộ, ngành, Người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực Quyết định này./ Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/cáo); - Các Thứ trưởng BYT; - BHXH Việt Nam; - Ban Bảo vệ CSSK CBTW; - Các Vụ, Cục, VP Bộ, Thanh tra BYT; - Các BV trực thuộc BYT; - Y tế Bộ, ngành; - Sở Y tế, BHXH tỉnh/TP trực thuộc TW; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Trang TTĐT Cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 984/QĐ-BYT ngày 23 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ) STT (1) Mã tương đương (2) Mã Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43 Loại TT50 50 PT-TT (3) (4) (5) Mã TT37 (6) Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch 37 (7) 01- HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 01.0002.1778 1.2 Ghi điện tim cấp cứu giường T3 37.3F00.1778 Điện tâm đồ 01.0007.0099 1.7 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng T1 37.8B00.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nòng 01.0008.0100 1.8 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng T1 ... 26. 0 011 .10 78 26 .11 26. 0 012 .10 78 26 .12 10 26. 0 013 .0578 26 .13 11 26. 0 013 .10 78 26 .13 Phẫu thuật vi phẫu nối ghép mạch nội sọ Phẫu thuật vi phẫu tạo hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt ngực Phẫu thuật. .. 26. 00 01. 0380 26. 0002.03 81 26. 0003.0379 26. 0004.0387 26. 0005.0979 26 .1 26. 2 26. 3 26. 4 26. 5 Phẫu thuật vi phẫu u não sọ Phẫu thuật vi phẫu u não thất Phẫu thuật vi phẫu u não đường Phẫu thuật vi. .. DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 - CHUYÊN KHOA VI PHẪU (Ban hành kèm theo Quyết định số 803
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 803 QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh 26 Vi phẫu, Quyết định số 803 QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh 26 Vi phẫu,

Hình ảnh liên quan

7 26.0010.1078 26.10 Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt  ngực - Quyết định số 803 QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh 26 Vi phẫu

7.

26.0010.1078 26.10 Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt ngực Xem tại trang 3 của tài liệu.
14 26.0028.0578 26.28 Tạo hình vú bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do - Quyết định số 803 QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1 - Cục quản lý khám chữa bệnh 26 Vi phẫu

14.

26.0028.0578 26.28 Tạo hình vú bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan