0

DGW CBTT Nghi quyet HDQT ke hoach kinh doanh 2017

4 80 0
  • DGW CBTT Nghi quyet HDQT ke hoach kinh doanh 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:32

Bí quyết viết bản kế hoạch kinh doanh Nguồn: doanhnhan360.com Tính đến ngày 15/, Ban tổ chức cuộc thi “Mekong Capital - thách thức 20 triệu Đôla Mỹ” đã nhận được 48 bản kế hoạch kinh doanh tham gia dự thi. Trong số đó có nhiều dự án tham dự đã không diễn tả hết được ý tưởng và cách triển khai thực hiện. Làm thế nào để viết được một bản kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư? Dưới đây là những kinh nghiệm mà Ban tổ chức cuộc thi muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Không nên xem nhẹ phần tóm tắt dự án Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm tắt dự án không dài quá hai trang chứa đựng những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của tất cả các phần còn lại của dự án. Trong phần tóm tắt, bạn nên đưa vào những con số tài chính mà theo bạn sẽ gây ấn tượng nhất đối với các nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh mà dự án mang lại. Ngoài ra, phần này nên có thêm ba mục nhỏ gồm: (i) Mục tiêu - Objectives: nêu ra những mục tiêu tài chính và phi tài chính mà dự án nhắm đến (doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, hiệu quả sản xuất…). (ii) Nhiệm vụ - Mission: những hình ảnh mà công ty muốn tạo ra đối với khách hàng, những giá trị mà dịch vụ/sản phẩm của công ty sẽ mang lại cho khách hàng, những cam kết mà công ty sẽ thực hiện . (iii) Yếu tố thành công - Keys to success: những khác biệt mà công ty sẽ đem lại so với các đối thủ cạnh tranh, những yếu tố nhằm đảm bảo mục tiêu đưa ra sẽ đạt được. Phần tóm tắt dự án nên được viết cuối cùng sau khi các phần khác của bản kế hoạch kinh doanh đã được hoàn thiện. Bởi vì lúc này người viết biết rõ dự án của mình có những điểm trọng yếu gì và sẽ dễ tóm tắt những gì mình đã viết ra hơn là tóm tắt những gì chưa được viết rõ ràng. Đừng quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình Trong các bản kế hoạch tham gia dự thi, một trong những thiếu sót thường gặp nhất là người viết quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Chẳng hạn, nếu người viết có kinh nghiệm về tiếp thị kinh doanh thì mảng phân tích thị trường và nhu cầu sản phẩm của họ rất chi tiết, trong khi đó ở các phần dự đoán tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án lại không được viết rõ ràng và mạch lạc, các quy trình kỹ thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ. Ngược lại, nếu người viết có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về sản phẩm mình dự định cung cấp thì họ lại quá chuyên tâm về chi tiết kỹ thuật của sản phẩm mà không đánh giá được nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh và phân khúc họ muốn nhắm vào. Dù ý tưởng của bạn rất hay, nhưng khi viết bản kế hoạch kinh doanh, bạn đừng quên một nhân tố rất quan trọng: con người triển khai dự án - khả năng của đội ngũ quản lý điều hành. Đây chính là một trong những yếu tố thuyết phục nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án của bạn. Chính vì thế mà trong bản kế hoạch kinh doanh, bạn nên có phần giới thiệu về khả năng và kinh nghiệm của người viết hoặc những người tham gia dự án, thay vì chỉ có một số thông tin về sơ đồ tổ chức của dự án và mức lương dự tính cho các vị trí tương ứng. Để thuyết phục các nhà đầu tư, một bản kế Bí quyết viết bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo 2008-06-16 08:46:19 Ban tổ chức cuộc thi “Mekong Capital - thách thức 20 triệu Đôla Mỹ” đã nhận được 48 bản kế hoạch kinh doanh tham gia dự thi. Trong số đó có nhiều dự án tham dự đã không diễn tả hết được ý tưởng và cách triển khai thực hiện. Làm thế nào để viết được một bản kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư? Dưới đây là những kinh nghiệm mà Ban tổ chức cuộc thi muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Không nên xem nhẹ phần tóm tắt dự án Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm tắt dự án không dài quá hai trang chứa đựng những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của tất cả các phần còn lại của dự án. Trong phần tóm tắt, bạn nên đưa vào những con số tài chính mà theo bạn sẽ gây ấn tượng nhất đối với các nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh mà dự án mang lại. Ngoài ra, phần này nên có thêm ba mục nhỏ gồm: (i) Mục tiêu - Objectives: nêu ra những mục tiêu tài chính và phi tài chính mà dự án nhắm đến (doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, hiệu quả sản xuất…). (ii) Nhiệm vụ - Mission: những hình ảnh mà công ty muốn tạo ra đối với khách hàng, những giá trị mà dịch vụ/sản phẩm của công ty sẽ mang lại cho khách hàng, những cam kết mà công ty sẽ thực hiện . (iii) Yếu tố thành công - Keys to success: những khác biệt mà công ty sẽ đem lại so với các đối thủ cạnh tranh, những yếu tố nhằm đảm bảo mục tiêu đưa ra sẽ đạt được. Phần tóm tắt dự án nên được viết cuối cùng sau khi các phần khác của bản kế hoạch kinh doanh đã được hoàn thiện. Bởi vì lúc này người viết biết rõ dự án của mình có những điểm trọng yếu gì và sẽ dễ tóm tắt những gì mình đã viết ra hơn là tóm tắt những gì chưa được viết rõ ràng. Đừng quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình Trong các bản kế hoạch tham gia dự thi, một trong những thiếu sót thường gặp nhất là người viết quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Chẳng hạn, nếu người viết có kinh nghiệm về tiếp thị kinh doanh thì mảng phân tích thị trường và nhu cầu sản phẩm của họ rất chi tiết, trong khi đó ở các phần dự đoán tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án lại không được viết rõ ràng và mạch lạc, các quy trình kỹ thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ. Ngược lại, nếu người viết có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về sản phẩm mình dự định cung cấp thì họ lại quá chuyên tâm về chi tiết kỹ thuật của sản phẩm mà không đánh giá được nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh và phân khúc họ muốn nhắm vào. Dù ý tưởng của bạn rất hay, nhưng khi viết bản kế hoạch kinh doanh, bạn đừng quên một nhân tố rất quan trọng: con người triển khai dự án - khả năng của đội ngũ quản lý điều hành. Đây chính là một trong những yếu tố thuyết phục nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án của bạn. Chính vì thế mà trong bản kế hoạch kinh Bí quyết để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 1. Chiến thuật tránh làm giảm giá thành Nhiều doanh nghiệp nhỏ tự cảm thấy có áp lực buộc phải giảm giá thành. Điều đó có thể xảy ra khi đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn can thiệp vào thị trường của bạn hay khi khó khăn của nền kinh tế tác động vào ngành. Tuy nhiên rất ít doanh nghiệp nhỏ có đủ khả năng tham gia vào cuộc chiến giá cả này. Có rất nhiều lần giảm giá có tác dụng; ví dụ khi chi phí hoạt động kinh doanh của bạn giảm xuống và bạn muốn kéo dài việc tiết kiệm đó. Nhưng giá sản phẩm của bạn được tính trên cơ sở trang trải toàn bộ chi phí và có một phần lợi nhuận cần thiết, giảm giá có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận thu được. Câu trả lời là gì? Xem xét sử dụng những chiến lược này để thu hút và duy trì khách hàng mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tập trung vào dịch vụ khách hàng Bằng cách này các giá trị gia tăng bạn giành cho khách hàng, bạn có thể điều chỉnh giá cao hơn mà vẫn giữ không cho đối thủ cạnh tranh nhảy vào. Bạn có thể đưa ra dich vụ khách hàng nổi trội bằng các dịch vụ trả lại hàng dễ dàng, thời gian bảo hành dài hơn, giao hàng miễn phí, đặt hàng nhanh cho khách hàng thông thường, và các kỹ thuật chăm sóc khách hàng khác. Biện pháp này mang tính sách lược hơn là tham gia vào cuộc chiến giá cả với các đối thủ cạnh tranh vì nó sẽ khuyến khích quan hệ lâu dài với khách hàng. Cạnh tranh về giá buộc công ty phải cung cấp sản phẩm cho các khách hàng không trung thành, họ có thể có hay không quay lại với công ty trong tương lai. Kết hợp sản phẩm và dịch vụ với nhau Bạn có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn cho khách hàng bằng cách gộp các sản phẩm có liên quan lại với nhau và bán chúng với giá cao hơn giá ghi trên mỗi sản phẩm trong đó nhưng rẻ hơn tổng số tiền khách phải trả khi mua rời từng sản phẩm. Ví dụ, một quầy sách có thể bán kèm chiếc bút thanh nhã với quyển tạp chí hay quyển từ điển với tập bản đồ và từ điển đồng nghĩa. Biện pháp này có thể giúp bạn chống giảm giá với từng sản phẩm đơn lẻ trong khi tăng tổng bán hàng. Giảm khối lượng hàng hoá đi kèm với giá Nếu bạn thấy thị trường có yêu cầu giá thấp hơn, xem xét liệu có cách nào bán sản phẩm với số lượng ít hơn không. Ví dụ, nếu bạn là nhà thiết kế mạng, liệu bạn có thể áp dụng những yếu tố hiệu quả vào quá trình phát triển dự án cho phép bạn bán dịch vụ với giá thấp hơn không? Nếu bạn bán các sản phẩm mỹ phẩm, bạn có thể đóng gói sản phẩm vào hộp 6.5 ounce thay vì 8 ounce? Biện pháp này có thể giúp khách hàng biết rằng bạn đã giảm giá sản phẩm trong khi vẫn quản lý được chi phí. Đưa thêm dịch vụ Thay vì giảm giá,hãy giữ giá và đưa thêm dịch vụ cho cùng khối lượng sản phẩm. Ví dụ, người chủ cửa hàng sách có thể có dịch vụ gói quà miễn phí cho mỗi đơn đặt hàng, hay huấn luyện viên có thể đưa ra lời khuyên về dinh dưỡng miễn phí trong vòng 1 giờ nếu tham gia 10 buổi học. Gồm 6 phần chính: • Kế hoạch kinh doanh • Marketing & Bán hàng • Quản trị nguồn nhân lực • Kí năng tăng hiệu quả cá nhân • Tài chính & Kế toán • Sẩn xuất và vận hành Bí quyết lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Sau đây là một số bí quyết về việc lập kế hoạch kinh doanh của một người rất yêu thích kinh doanh đã sưu tầm được muốn chia sẻ với mọi người. Mấu chốt của việc hoạch định kế hoạch: lập kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến trình thực hiện. Một, không lập kế hoạch?! Sự thật, bạn có thể thấy: nhiều nhà đầu tư không quan tâm đến kế hoạch kinh doanh, và nhiều doanh nghiệp thành công không cần bất kỳ bản kế hoạch hoàn chỉnh nào. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, “không lập kế hoạch” nghĩa là “không đi theo lối mòn của giấy tờ, tài liệu” mà lập kế hoạch là những hành động thực sự. Thời gian bạn dùng để nghe những chuyên gia “tán hưu tán vượn” về những kế hoạch mông lung, thì nhiều doanh nghiệp khác đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch thực tế sát hợp với sự phát triển của doanh nghiệp họ. Vậy nên, lập kế hoạch thực sự là: lập kế hoạch quản lý doanh nghiệp tốt hơn, dẫn dắt công ty vượt qua trở ngại để hoàn thành những mục tiêu dài hạn. Mấu chốt của việc hoạch định kế hoạch: lập kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến trình thực hiện. Hai, “Kế hoạch kinh doanh” không chỉ là “kế hoạch”, mà còn phải gắn liền với “kinh doanh” Và hai yếu tố cơ bản trong kinh doanh là: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu buộc phải trình bày với một người thứ ba về kế hoạch kinh doanh (để xin vốn làm ăn chẳng hạn), thì mới cần bản kế hoạch dài và chi tiết. Nếu không, ta chỉ cần một bản kế hoạch đơn giản, ngắn gọn, tập trung vào tiến trình, hướng đi của doanh nghiệp để quản lý công ty hiệu quả, thành công. Thay đổi một cách linh hoạt. Những kẻ có chủ trương chống lại việc lập kế hoạch kinh doanh tranh cãi rằng: lập kế hoạch làm giảm khả năng ứng biến linh hoạt của doanh nghiệp. Thực tế, một kế hoạch tốt giúp tăng khả năng thực hiện những thay đổi khi cần. Bởi vì bản kế hoạch cho bạn một cái nhìn tổng thể những mối liên kết rõ ràng trong hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, khi bán hàng không đạt kế hoạch, bạn có thể theo dõi lại dây chuyền hoạt động, để đưa ra điều chỉnh về chi phí cho hợp lý. Điều này đồng nghĩa với việc: kế hoạch kinh doanh giúp công ty thay đổi nhanh chóng, kịp thời. Ba, thời kì mới của việc giải trình Ngày nay, chúng ta làm việc trực tuyến thông qua kết nối internet trên máy vi tính. Chúng ta đi du lịch khắp thế giới để tìm cơ hội làm ăn. Chúng ta làm việc từ xa. Đó là xu thế thời đại. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với trách nhiệm giải trình? Làm thế nào tính toán, đo lường, theo dõi hoạt động kinh doanh? Thực tế thời đại này, bạn không thể ép buộc nhân viên phải trình diện trước mặt mình 8 tiếng/ngày. Mà, chỉ cần nắm rõ mọi việc được hoàn thành đúng kỳ hạn. Bạn phải chấp nhận sự thật là mọi việc sẽ được thực hiện từ xa, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Kết lại, mấu chốt của việc hoạch định kế hoạch: lập kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến trình thực hiện. Đồng thời, thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm, mà không cần phải gò nhân viên vào khuôn khổ xưa cũ. Đó là bí quyết việc lập kế hoạch kinh doanh của một người yêu thích kinh doanh! Các bạn có tán đồng ý kiến không? Xin mời các bạn tham gia ý kiến của mình! (IDIBRAND - Tài liệu hay trên mạng theo saga.vn) Bí quyết lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Sau đây là một số bí quyết về việc lập kế hoạch kinh doanh của một người rất yêu thích kinh doanh đã sưu tầm được muốn chia sẻ với mọi người. Một, không lập kế hoạch?! Sự thật, bạn có thể thấy: nhiều nhà đầu tư không quan tâm đến kế hoạch kinh doanh, và nhiều doanh nghiệp thành công không cần bất kỳ bản kế hoạch hoàn chỉnh nào. Mấu chốt của việc hoạch định kế hoạch: lập kế hoạch, giám sát, theo d õi tiến trình thực hiện. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, “không lập kế hoạch” nghĩa là “không đi theo lối mòn của giấy tờ, tài liệu” mà lập kế hoạch là những hành động thực sự. Thời gian bạn dùng để nghe những chuyên gia “tán hưu tán vượn” về những kế hoạch mông lung, thì nhiều doanh nghiệp khác đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch thực tế sát hợp với sự phát triển của doanh nghiệp họ. Vậy nên, lập kế hoạch thực sự là: lập kế hoạch quản lý doanh nghiệp tốt hơn, dẫn dắt công ty vượt qua trở ngại để hoàn thành những mục tiêu dài hạn. Hai, “Kế hoạch kinh doanh” không chỉ là “kế hoạch”, mà còn phải gắn liền với “kinh doanh” Và hai yếu tố cơ bản trong kinh doanh là: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu buộc phải trình bày với một người thứ ba về kế hoạch kinh doanh (để xin vốn làm ăn chẳng hạn), thì mới cần bản kế hoạch dài và chi tiết. Nếu không, ta chỉ cần một bản kế hoạch đơn giản, ngắn gọn, tập trung vào tiến trình, hướng đi của doanh nghiệp để quản lý công ty hiệu quả, thành công. Thay đổi một cách linh hoạt. Những kẻ có chủ trương chống lại việc lập kế hoạch kinh doanh tranh cãi rằng: lập kế hoạch làm giảm khả năng ứng biến linh hoạt của doanh nghiệp. Thực tế, một kế hoạch tốt giúp tăng khả năng thực hiện những thay đổi khi cần. Bởi vì bản kế hoạch cho bạn một cái nhìn tổng thể những mối liên kết rõ ràng trong hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, khi bán hàng không đạt kế hoạch, bạn có thể theo dõi lại dây chuyền hoạt động, để đưa ra điều chỉnh về chi phí cho hợp lý. Điều này đồng nghĩa với việc: kế hoạch kinh doanh giúp công ty thay đổi nhanh chóng, kịp thời. Ba, thời kì mới của việc giải trình Ngày nay, chúng ta làm việc trực tuyến thông qua kết nối internet trên máy vi tính. Chúng ta đi du lịch khắp thế giới để tìm cơ hội làm ăn. Chúng ta làm việc từ xa. Đó là xu thế thời đại. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với trách nhiệm giải trình? Làm thế nào tính toán, đo lường, theo dõi hoạt động kinh doanh? Thực tế thời đại này, bạn không thể ép buộc nhân viên phải trình diện trước mặt mình 8 tiếng/ngày. Mà, chỉ cần nắm rõ mọi việc được hoàn thành đúng kỳ hạn. Bạn phải chấp nhận sự thật là mọi việc sẽ được thực hiện từ xa, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Kết lại, mấu chốt của việc hoạch định kế hoạch: lập kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến trình thực hiện. Đồng thời, thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm, mà không cần phải gò nhân viên vào khuôn khổ xưa cũ. Đó là bí quyết việc lập kế hoạch kinh doanh của một người yêu thích kinh doanh! Các bạn có tán đồng ý kiến không? Xin mời các bạn tham gia ý kiến của mình!
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của  Công  ty - DGW CBTT Nghi quyet HDQT ke hoach kinh doanh 2017

1.

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Xem tại trang 3 của tài liệu.