0

Giay xac nhan bo sung nganh nghe kinh doanh

3 101 0
  • Giay xac nhan bo sung nganh nghe kinh doanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:31

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xãCơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, văn bản khác (trong trường hợp ngành nghề có điều kiện và yêu cầu vốn pháp định) Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo về đăng ký kinh doanh Thông tư 05/2005/TT-BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫu HTXTB - 1 TÊN HỢP TÁC XÃ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh) Cấp ngày: / / Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: Ngành, nghề kinh doanh: 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Website: 2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: 3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện: Nam/Nữ Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Kèm theo thông báo: , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. - Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư. * Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). - Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản gốc). - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu có xác nhận vốn pháp định). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). * Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh. * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp * Lệ phí: 20.000 đồng. * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Doanh nghiệp năm 2005. - Nghị định số Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. - Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư. * Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc). - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty. - Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (bản gốc). - Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (đối với ngành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu phải có). - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). * Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh. * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. * Lệ phí: 20.000 đồng. * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Doanh nghiệp năm 2005. - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. - Quyết định số 10/2007/QĐ- TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. - Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư. * Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (bản gốc). - Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty. - Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (bản gốc). - Bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (đối với ngành nghề mà luật chuyên ngành yêu cầu). - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). * Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh. * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. * Lệ phí: 20.000 đồng. * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí Đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng Quyết định số 83/2000/QĐ- BTC Quyết định số 95/2001/QĐ- BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh. Tên bước Mô tả bước 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn. 5. Quyết định thủ tục hành chính Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký. 6. Trả kết quả Đến ngày hẹn Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo (theo mẫu). Thành phần hồ sơ 2. - Quyết định công ty trách nhiệm hữu hạn. 3. - Điều lệ sửa đổi. 4. - Chứng chỉ hành nghề hoặc xác nhận vốn pháp định (nếu có). 5. - Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với công ty đã đăng ký kinh doanh trước ngày 01/11/2008. 6. - Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Thông tư 01/2009/TT- BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sau đây phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: - Xăng, dầu các loại - Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp) - Các thuốc dùng cho người - Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao - Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật - Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép) - Nguyên liệu thuốc lá - Dịch vụ y tế. dịch vụ y, dược cổ truyền - Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc - Hành nghề thú y - Hành nghề xông hơi khử trùng - Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ng Nội dung Văn bản qui định - Dịch vụ kết nối Internet (IXP) - Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông) - Cung cấp dịch vụ bưu chính - Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài - Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực - Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật - Dịch vụ hợp tác làm phim - Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế - Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải - Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán: + Môi giới chứng khoán. tự kinh doanh chứng khoán. quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. bảo lãnh phát hành chứng khoán. tư vấn tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

hình trên mọi chất liệu) - Giay xac nhan bo sung nganh nghe kinh doanh

hình tr.

ên mọi chất liệu) Xem tại trang 2 của tài liệu.