0

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

13 159 0
 • Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:39

LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nền kinh tế đang có những thay đổi từng ngày,cỏc doanh nghiệp cũng đnag không ngừng đổi mới và phát triển trên tất cả các mặt, các lĩnh vực đang dần thoát khỏi cơ chế quản lý bao cấp để hoà mình vào nền kinh tế thị trường sôi động, mở cửa ra hội nhập thế giới hoà chung với xu thế đú thỡ cỏc doanh nghiệp sản xuất cũng không ngừng thay đổi và phát triển đáng kể nên công tác hạch toán kế toán ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiên nay. Với chức năng kiểm tra và thông tin đã trở thành công cụ không thể thiếu được trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 cũng là một doanh nghiệp sản xuất ngoài mục tiêu lợi nhuận thì công ty còn hướng tới mục tiêu là chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nên việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào và hạ giá thành sản phẩm để đứng vững trờn thị trường cũng được công ty đặc biệt quan tâm. Do đó việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán trong đơn vị ngày càng được chú trọng. Thông qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 đó giỳp cho em có thể tiếp cận thực tế hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán. Từ đó có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế giải quyết những bất cập của cơ sở thực tập trên cơ sở đó nâng cao năng lực thực hành của mình. Nội dung báo cáo tổng hợp gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Phần 2: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2. Phần 3: Nhận xét công tác kế toán tại công ty cổ phần Dựơc phẩm Trung ương 2. Tuy đã có rất nhiều cố gắng trong bài báo cáo tổng hợp của mình nhưng do còn hạn chế về lượng kiến thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy, cô cũng như cỏc cụ chỳ, anh chị trong phòng kế toán công ty. Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Trung đã tận tình hướng dẫn đọc, sửa giúp em hoàn thiện báo cáo tổng hợp nay. Cảm ơn cỏc cụ chỳ, anh chị trong phòng kế toán của công ty cổ phần Dựơc phẩm Trung ương 2. Phần 1: Khỏi quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 I-/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 1. Quỏ trình hình thành và phát triển Tờn cụng ty:Cụng ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Địa chỉ giao dịch: Số 9 - Trần Thánh Tụng-Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội Tên giao dịch quốc tế: DOPHARMA Giấy phép đăng ký kinh doanh số:0103006888 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 hiện nay tiền thân là một xưởng dược quân đội. Năm 1960 chuyển thành Xí nghiệp Dược phẩm 2. Năm 1992 đựoc chuyển thành xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y Tế. Thực hiện theo quyết định của hội đồng Bộ trưởng: 338/QĐ-HĐBT của nhà nước. Ngày 03/3/2005 với tổng số vốn điều lệ 25 tỷ đồng chuyển thành công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 là một công ty cổ phần dưới hình thức cổ phần chi phối với 51% vốn nhà nước. Do những đóng góp to lớn của đơn vị trong những năm đầu xây dựng đất nước. Năm 1985 Xí nghiệp được nhà nước phong tặng dang hiệu “đụn vị anh hựng”. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty: Là một doanh nghiệp nhà nước nên công ty luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu theo pháp lệnh của nhà nước và bộ y tế giao và đã chuyển sang hình thức tự do kinh doanh, tự chủ về tài chính. Hiện nay công ty còn mở rộng thờm cỏc lĩnh vực kinh doanh như xuất nhập khẩu dược phẩm, tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực. Trước đây xí nghiệp là một xưởng sản xuất nhỏ có nhiệm vụ sản xuất thuốc phục vụ quân đội và cùng với sự thay đổi của đất nước thì xí nghiệp cũng không ngừng thay đổi và phát triển, xí nghiệp cũng đã gặp không ít những khó khăn. Hiện nay xí nghiệp đó cú những bước phát triển vượt bậc từ một xí nghiệp với maý Lời mở đầu Trong cơ chế thị trờng với sự cạnh tranh gay gắt về mọi mặt, đòi hỏi các chủ thể kinh tế ngoài nguồn vốn tự có phải biết huy động vốn để đáp ứng các yêu cầu của quá trình sản xuất - kinh doanh, đồng thời quan trọng hơn nữa là việc phân phối, quản lý và sử dụng nguồn vốn kinh doanh một cách hợp lý,đạt đợc hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách Pháp luật hiện hành. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là hoạt động xuyên xuốt tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu huy động vốn cho tớ khâu cuối cùng là phân phối lãi thu đợctừ các hoạt động đó. Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đồng thời là kết quả tài chính của doanh nghiệp. Do vậy mà hoạt động tài chính có vai trò to lớn đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là một chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ngày nay, trong điều kiện các quan hệ kinh tế dợc mở rộng, tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp không những đợc quan tâm bởi các nhà quản lý doanh nghiệp mà các đối tợng khác có quan tâm tới nh các cổ đông, các nhà đầu t, các đối tác, các cơ quan quản lý Nhà nớc cũng rất quan tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc thờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các đối tợng sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp nắm bắt đợc thực trạng tài chính doanh nghiệp, xác điịnh đợc các nguyên nhân vàmức độ ảnh hởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính cũng nh các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yéu dựa trên các Báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh,Bảng báo các lu chuyển tiền tệ và các bảng phụ chú khác.Thông qua việc phân tích các Báo cáo tài chính cho phép đấnh giá đợc thực trạng tài chính, kết quả cũng nh trình độ sử dụng, quản lý vốn của doanh nghiệp và triẻn vọng Kinh tế Tài chính trong thời gian tới. Từ đó có cơ sở để đa ra các giải pháp nhằm phát huy khả năng của doanh nghiệp, hạn chế những mặt còn yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển hơn nữatrong chiến lợc sản xuất kinh doanh của mình. ý thức đợc tầm quan trọng nêu trên, trong quá trình thực tập tại công ty Xà phòng Hà nội, với đề tài Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc chọn làm nội dung em đã tiến hành phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty c phn dc phm trung ng I Pharbaco nội trên cơ sở các Báo cáo tài chính của công ty. Cơ cấu của bài viết gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về Tài chính Báo cáo tài chính và việc phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Nội dung của phần 1 là giới thiệu một cách cơ bản về tài chính doanh nghiệp, đồng thời nêu lên khái niệm, nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp cũng nh các chức năng của hoạt động tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Phần 2: Thực trạng công tác tài chính ở công ty c phn dc phm trung ng I Pharbaco. Bên cạnh việc giới thiệu khái quát về công ty c phn dc phm trung ng I Pharbaco, nội dung chính của phần này là đi sâu phân tích thực trạng 1 công tác tài chính của công ty trong kỳ sản xuất kinh doanh năm 2009, đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty những năm gần đây. Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình Tài chính của Công ty c phn dc phm trung ng I Pharbaco. Nội dung của phần này là một số giải pháp của bản thân em sau khi đã đi sâu tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm hoàn thiện tình hình tài chính, tạo điều kiện cho công ty trong định hớng phát triển thời gian tới. Tuy nhiên do nhận thức 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp “Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm phương pháp và công cụ để thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát, lại vừa xem xét chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, để phân tích năng lực, vị thế tài chính của công ty trong hiện tại và tương lai từ đó đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp.” [2, tr.66] Phân tích tình hình tài chính là vấn đề hết sức quan trọng trong việc đánh giá tình hình doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính cho phép đánh giá được khái quát và toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp, thấy rõ những điểm mạnh, những điểm yếu và những tiềm năng của doanh nghiệp. Để tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, các nhà phân tích thường kết hợp sử dụng nhiều công cụ phương pháp mang tính nghiệp vụ - kỹ thuật khác nhau như phân tích so sánh, phân tích tỷ lệ, phân tích Dupont, phân tích quy mô và cơ cấu, phân tích các nhân tố thành phần, phân tích xu hướng… Mỗi một phương pháp có những tác dụng khác nhau và được sử dụng trong từng nội dung phân tích khác nhau. Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp bao hàm nhiều nội dung khác nhau tùy thuộc vào mục đích phân tích. Tuy nhiên khi phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các nhà phân tích về cơ bản luôn chú trọng những nội dung chủ yếu, những nội dung mang tính khái quát, tổng hợp, phản ánh những nét chung nhất thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp như là: đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn – nguồn vốn, phân tích tình hình huy động vốn, mức độ độc lập tài chính và khả năng thanh toán, phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu sử dụng vốn. Đánh giá phân tích tình hình tài chính được dựa trên các dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp, các dữ liệu tài chính này chính là các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền Thang Long University Library 2 tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính để tính toán và xác định các chỉ tiêu tài chính phản ánh thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận đúng đắn tình hình hiện tại của tài chính doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định tài chính hữu hiệu. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra khi đánh giá tình hình tài chính là phải chính xác và toàn diện. Có đánh giá chính xác thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp trên tất cả các mặt mới giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả, phù hợp với tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và định hướng phát triển trong tương lai. Việc đánh giá chính xác và toàn diện còn giúp các nhà quản lý có các kế sách thích hợp để nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chính là việc sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích theo một hệ thống nhất định để thu thập, xử lý các số liệu trên báo cáo tài chính, các chỉ tiêu và mối quan hệ giữa các dữ liệu đó. Chúng ta thực hiện quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu tài chính hiện hành với quá khứ, thông qua đó người sử dụng thông BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI THỊ PHƢƠNG VÂN MÃ SINH VIÊN : A19908 NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Nguyễn Thị Lan Anh Sinh viên thực : Bùi Thị Phƣơng Vân Mã sinh viên : A19908 Ngành : Tài HÀ NỘI – 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành khóa luận này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô, anh chị bạn Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Anh hết lòng giúp đỡ hướng dẫn tận tình, truyền đạt cho em kinh nghiệm quý báu suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Đại học Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình học tập trường làm khóa luận Các thầy cô giảng dạy nhà trường truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích quý báu trình học tập gần bốn năm qua để em có tảng kiến thức để thực khóa luận có hành trang vững giúp em vững bước cho nghiệp tương lai sau tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco tận tình giup đỡ em suốt thời gian qua để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em có nhiều cố gắng hạn chế thời gian trình độ nên tránh khỏi thiếu sót khóa luận Em mong dẫn góp ý thầy cô giáo quý Công ty để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Phương Vân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Bùi Thị Phương Vân Thang Long University Library MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2 Vai trò mục tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp .2 1.3 Các phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp .4 1.3.1 Phương pháp phân tích tỷ lệ 1.3.2 Phương pháp so sánh .5 1.3.3 Phương pháp phân tích tài Du Pont 1.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.4.1 Phân tích báo cáo tài .7 1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 1.4.1.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 1.4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 1.4.2 Phân tích tiêu tài 12 1.4.2.1 Chỉ tiêu khả toán 12 1.4.2.2 Chỉ tiêu đòn bảy tài .14 1.4.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động 16 1.4.2.4 Chỉ tiêu khả sinh lời 18 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tài doanh nghiệp .20 1.5.1 Nhân tố chủ quan 20 1.5.2 Nhân tố khách quan .21 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO 23 2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung Ƣơng I – Pharbaco .23 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco .23 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 23 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 25 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco .26 2.2 Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung Ƣơng I – Pharbaco .28 2.2.1 Khái quát tình hình doanh thu, lợi nhuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco giai đoạn 2011-2013 28 2.2.2 Phân tích tình hình tài thông qua bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 30 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI THỊ PHƢƠNG VÂN MÃ SINH VIÊN : A19908 NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Nguyễn Thị Lan Anh Sinh viên thực : Bùi Thị Phƣơng Vân Mã sinh viên : A19908 Ngành : Tài HÀ NỘI – 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành khóa luận này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô, anh chị bạn Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Anh hết lòng giúp đỡ hướng dẫn tận tình, truyền đạt cho em kinh nghiệm quý báu suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Đại học Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình học tập trường làm khóa luận Các thầy cô giảng dạy nhà trường truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích quý báu trình học tập gần bốn năm qua để em có tảng kiến thức để thực khóa luận có hành trang vững giúp em vững bước cho nghiệp tương lai sau tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco tận tình giup đỡ em suốt thời gian qua để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em có nhiều cố gắng hạn chế thời gian trình độ nên tránh khỏi thiếu sót khóa luận Em mong dẫn góp ý thầy cô giáo quý Công ty để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Phương Vân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Bùi Thị Phương Vân Thang Long University Library MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2 Vai trò mục tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp .2 1.3 Các phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp .4 1.3.1 Phương pháp phân tích tỷ lệ 1.3.2 Phương pháp so sánh .5 1.3.3 Phương pháp phân tích tài Du Pont 1.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.4.1 Phân tích báo cáo tài .7 1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 1.4.1.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 1.4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 1.4.2 Phân tích tiêu tài 12 1.4.2.1 Chỉ tiêu khả toán 12 1.4.2.2 Chỉ tiêu đòn bảy tài .14 1.4.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động 16 1.4.2.4 Chỉ tiêu khả sinh lời 18 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tài doanh nghiệp .20 1.5.1 Nhân tố chủ quan 20 1.5.2 Nhân tố khách quan .21 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG I – PHARBACO 23 2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung Ƣơng I – Pharbaco .23 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco .23 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 23 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 25 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco .26 2.2 Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung Ƣơng I – Pharbaco .28 2.2.1 Khái quát tình hình doanh thu, lợi nhuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco giai đoạn 2011-2013 28 2.2.2 Phân tích tình hình tài thông qua bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco 30
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT Xem tại trang 1 của tài liệu.
~ Ban Kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra số sách kế toán của công ty: Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; VẺ quản lý khai thác tải sản, về doanh thu và chỉ phí đễ phân tích những yếu tổ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh  - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

an.

Kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra số sách kế toán của công ty: Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; VẺ quản lý khai thác tải sản, về doanh thu và chỉ phí đễ phân tích những yếu tổ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng, Hải Phòng. 15900 0234% - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

ng.

Hải Phòng. 15900 0234% Xem tại trang 7 của tài liệu.
"Bảng - Hải phòng - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

34.

;Bảng - Hải phòng Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan