0

Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội – HACC1 Báo cáo của BKS

4 161 0
  • Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội – HACC1 Báo cáo của BKS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:08

LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay và đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế giới WTO thì sự cạnh tranh ngày càng trở nên găy gắt và khốc liệt hơn, điều đó làm cho cac doanh nghiệp luôn phải đương đầu với những khó khăn và thách thức. Muốn tồn tại và phát triển, không còn cách nào khác ngoài việc tự đổi mới và hoàn thiện mình để theo kịp với xu hướng phát triển chung và cạnh tranh được trên thị trường. Trong lĩnh vực xây dựng cũng vậy, để có thể nhận thầu được các công trình các nhà thầu phải không ngừng nâng cao năng lực, uy tín và thương hiệu của mình để chiến thắng các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, công tác đấu thầu là điều đầu tiên được bàn đến vì đây là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng khi tiến hành tham dự một gói thầu nào đó. Chính vì vậy, các doanh nghiệp xây dựng trong đó có Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã và đang không ngừng đổi mới và hoàn thiện hơn nưa công tác đấu thầu.Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội, nghiên cứu và nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu thầu đối với sự phát triển của Công ty, em đã chọn đề tài “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp.Nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm hai chương :Chương 1 : Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.Chương 2 : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.Chuyên đề đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng đấu thầu và một số giải pháp nâng cao công tác đấu thầu tại Công ty. Tuy nhiên, do kinh Trần Duy Đạt Kinh tế Đầu tư 47Anghiệm và hiểu biết còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhân được sự đóng góp, đánh giá của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình.Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn, đặc PHẦN I:TỔNG QUAN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 102 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI I. Giới thiệu về Xí nghiệpCông ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội tiền thân là Công ty Kiến trúc khu nam Hà Nội được thành lập ngày 5/8/1958 trực thuộc Bộ kiến trúc.Ngày 18/3/1977: Công ty chính thức đổi tên thành Công ty xây dựng số 1 trực thuốc Bộ xây dựng. Nhiệm vụ chính của Công ty trong giai đoạn này là xây dụng các công trình phúc lợi như Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Thuỷ Điện, .Để phục vụ công tác xây dựng ngày càng phát triển của thủ đô, ngày 31/3/1983 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội được thành lập và từ đó cho đến nay Công ty cổ phần Xây dựng số 1 chịu sự quản lý của cơ quan cấp trên là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.Công ty Xây dựng số 1 lúc này bao gồm nhiều Xí nghiệp trực thuộc có quy mô khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xây dựng, theo đề nghị của Công ty, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lần lượt ra các quyết định tách các Xí nghiệp trực thuộc Công ty thành công ty trực thuộc Tổng công ty và trao quyền tự chủ cho một số Xí nghiệp trực thuộc Công ty.Xí nghiệp xây dựng số 102 trước khi được thành lập chỉ một công trình tham tán của Công ty.Tháng 8/1994 do yêu cầu sản xuất kinh doanh và do yêu cầu mở rộng quyền tự chủ của Xí nghiệp, Công ty Xây dựng số 1 quyết định chuyển công 1trình tham tán của công ty thành Xí nghiệp Xây dựng số 102. Khi đó, Xí nghiệp vẫn là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.Theo quyết định số 843/TCT - TCLĐ ngày 18/06/1998 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty ban hành quy chế phân cấp đối với các đơn vị trực thuộc. Cụ thể là phân cấp về tổ chức, về công tác kế toán. Lúc này, Xí nghiệp mới trở thành đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng trực thuộc Công ty Xây dựng số 1.Năm 2005, căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của công ty, Công ty Xây dựng số 1 lựa chọn hình thức cổ phần hoá theo mục 2 điều 3 Nghị định 187/2004/NĐ - CP ngày 16/11/2004 về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần. Do đó, Bộ xây dựng đã ra quyết định số 1820/QĐ - BXD ngày 23/09/2005 về việc chuyển Công ty Xây dựng số 1 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây dựng số 1; và đổi thành Công ty cổ phần Xây dựng số 1 - Hà Nội theo quyết định số 1820/QĐ - BXD ngày 08/11/2005 của Bộ Xây dựng. Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định số 82/CT - TCLĐ về việc thành lập lại Xí nghiệp Xây dựng số 102 trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.Kể từ đó, Xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, muốn tồn tại và phát triển bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải luôn củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Nhất là trong lĩnh vực xây lắp, một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng và cũng rất phức tạp đòi hỏi phải luôn được quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị…) và tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng…), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.Đầu tư phát triển đòi hỏi rất lớn nhiều loại nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển là tiền vốn. Theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm cả tiền vốn, đất đai, lao động, máy móc thiết bị, tài nguyên. Kết quả của đầu tư phát triển là sự tăng thêm về tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị,…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học kỹ thuật…) và tài sản vô hình (những phát minh sáng chế, bản quyền,…). Các kết quả đạt được của đầu tư góp phần làm tăng thêm năng lực sản xuất kinh doanh của xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhằm tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực.Vì thế, qua quá trình thực tập, tìm hiểu nghiên cứuem đã chọn đề tài của chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Đầu tư phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội”.Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 2 chương:Chương 1: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009Chương 2: Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 20091. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 1 HN Tên giao dịch: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 1 Tên viết tắt:HACC1.,JSC Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Quang Trung - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng –Thành phố Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng số 1 HN Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc QuangLỜI MỞ ĐẦULĩnh vực xây lắp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng và cũng rất phức tạp đòi hỏi phải được cung cấp nhiều thông tin. Trong số những nguồn thông tin đó, thông tin kế toán có vai trò không nhỏ. Tuy nhiên, những thông tin cung cấp qua các báo cáo kế toán, nhất là các báo cáo tài chính muốn đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản trị doanh nghiệp và của các đối tượng quan tâm thì cần phải được tiến hành phân tích. Chính vì vậy, các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đều cần tổ chức công tác phân tích để có thể đánh giá đúng đắn thực trạng tình hình tài chính của doang nghiệp và đưa ra các quyết định hợp lý.Do đó, kế toán ngoài việc theo dõi, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin thì còn có một hoạt động quan trọng nữa là phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Đây là cơ sở để xây dựng các chính sách và ra quyết định, là nội dung được rất nhiều đối tượng quan tâm không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp. Vì thế, qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội, được các cô chú anh chị Phòng Tài chính kế toán tạo điều kiện giúp đỡ cũng như được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang, em đã chọn đề tài của chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội”.Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà NộiChương 2: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà NộiChương 3: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà NộiSinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp Kế toán tổng hợp 47D1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc QuangCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà NộiCông ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) có bề dày lịch sử và truyền thống. Công ty được thành lập trên cơ sở tiền thân là Công ty Kiến trúc Hà Nội. Ngày 5/8/1958, Bộ Kiến trúc (tức Bộ Xây dựng ngày nay) ra Quyết định 117 chính thức thành lập thêm một doanh nghiệp nhà nước với mục đích góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế đất nước. Doanh nghiệp mới được thành lập lấy tên là Công ty Kiến trúc Hà Nội, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.Tuy nhiên trong quá trình hoạt động và theo dòng lịch sử đất nước, Công ty đã có nhiều lần đổi tên gắn với các giai đoạn khác nhau.Giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1960, Công ty lấy tên là Công ty Kiến trúc Hà Nội. Nhưng từ năm 1960 đến năm 1977, Công ty đổi tên là Công ty Kiến trúc Khu Nam. Đến sau Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà LỜI CAM ĐOAN Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) – Thực trạng và giải pháp” Em xin cam đoan chuyên đề này là công trình nghiên cứu của riêng em dưới sự hướng dẫn của Th.S Nguyễn Thị Thu Hà trong thời gian em thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội Nếu có bất cứ sự sao chép nào từ các luận văn khác em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, 21 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Lê SV: Nguyễn Thị Lê Lớp: Đầu tư 50E Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Nguyễn Thị Lê Lớp: Đầu tư 50E Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ: SV: Nguyễn Thị Lê Lớp: Đầu tư 50E Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HACC1: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội ĐTPT: Đầu tư phát triển DN: Doanh nghiệp WTO: Tổ chức thương mại thế giới HĐQT: Hội đồng quản trị QTKD: Quản trị kinh doanh SX: Sản xuất CNV: Công nhân viên NĐ-CP: Nghị định – Chính phủ SV: Nguyễn Thị Lê Lớp: Đầu tư 50E Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng đã và đang đóng vai trò nền tảng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nó tạo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn hội nhập phát triển mạnh mẽ hiện nay, sự cạnh tranh là một tất yếu, hợp tác kinh doanh liên kết chính là sự khẳng định tình hữu nghị hợp tác, tinh thần mở cửa hội nhập của đất nước. Nhận thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển của các Doanh nghiệp xây dựng, tăng sức cạnh tranh và hoạt động có hiệu quả cao. Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đang trong quá trình phát triển cũng là nằm trong xu thế đó. Trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế khu vực và WTO hiện nay, muốn tồn tại và phát triển thì mỗi công ty ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào cũng đều phải khẳng định uy tín của mình. Trong lĩnh vực xây dựng thì Đầu tư phát triển được coi là phương thức tốt nhất để có thể phát triển và nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh một cách lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau, nhằm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Do đó Đầu tư phát triển là hoạt động không thể thiếu của bất kỳ một doanh nghiệp nào, là chìa khóa, là tiền đề cho mọi bước đi của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các quyết định đầu tư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ từ các anh, chị, cô chú trong Công ty cũng như sự hướng dẫn tận tình của Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, em đã nghiên cứu và thu thập được khá nhiều thông tin về Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như Đầu tư phát triển của Công ty. Tuy nhiên hoạt động đầu tư phát triển này còn tồn tại một số hạn chế chưa được nghiên cứu và đánh giá một cách khách quan. Qua đó em đã lựa chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: “Đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1)- Thực trạng và giải pháp”. SV: Nguyễn Thị Lê Lớp: Đầu tư 50E 5 Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà Đề tài này gồm có 2 chương: Chương 1: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của Công ty xây dựng công trình Chương 2: Giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội Do thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các Bác, các cô, các chú và anh chị các phòng ban trong Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội cũng như các thầy cô Khoa Đầu tư đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng phân tích trên cho thấy: - Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội – HACC1 Báo cáo của BKS

Bảng ph.

ân tích trên cho thấy: Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan