0

QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

40 603 3
  • QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:54

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN HỆ THỐNG MẠNG ĐỀ TÀI QUẢN HỆ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN MỀM OSMONITOR GVHD : Lê Tự Thanh SVTH : Lê Văn Sơn Lục Long Quân Lớp : CCMM08A Đà Nẵng, tháng năm 2017 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR MỤC LỤC Đà Nẵng, tháng năm 2017 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN HỆ THỐNG MẠNG Giới thiệu quản hệ thống mạng: .5 Hai phương thức giám sát Poll & Alert .6 1.2.1 Phương thức Poll: 1.2.2Phương thức Alert: .7 Giới thiệu giao thức SNMP: 1.1.1 SNMP – giao thức quản mạng đơn giản 1.1.2.Ưu điểm thiết kế SNMP 10 1.1.3.Các phiên SNMP 10 Các khái niệm tảng SNMP: 11 1.1.4.Các thành phần SNMP .11 1.1.5.Object ID 12 1.1.6.Object Access .14 1.4.4 Management Information Base 14 Các phương thức SNMP: 16 1.1.7.GetRequest 16 1.1.8.GetNextRequest 17 1.1.9.SetRequest 17 1.1.10.GetResponse: 17 1.1.11.Trap: 17 Các chế bảo mật SNMP: .19 1.1.12.Community String 19 1.1.13.View 20 1.1.14.SNMP – ACL (Access Control List) 21 Cấu trúc tin SNMP: 21 Cơ sở thông tin quản MIB: 22 1.1.15.Cấu trúc MIB (Version 1) 22 1.1.16.Name: .22 1.1.16.1.Syntax: 24 1.1.16.2.Encoding .25 SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR 1.1.16.3.Cấu trúc kiểu OBJECT-TYPE .25 1.1.16.4.MIB-2 (RFC1213) 25 1.1.18.Host-Resources-Mib (RFC2790) 28 CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM QUẢN OSMONITOR 30 2.1 Giới thiêu phân mềm os-monistor 30 2.2 chức chính Osmonistor 30 2.3 OsMonitor phân mềm giám sát mạng LAN giúp bạn tiến hành quản lý, giám sát nhân viên nào? 35 KÊT LUÂN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 38 SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR DANH MỤC HÌNH ẢNH 1.Hình minh họa chế Poll Hình minh họa chế Alert .7 3.Network management station 11 4.Giám sát lưu lượng router 12 5.Hình minh họa trình lấy sysName 14 6.Minh họa MIB tree 15 Hình minh họa phương thức SNMPv1 .19 21 8.Cấu trúc tin SNMP 21 SMIv1 (RFC1155) 24 26 10.Vị trí MIB-2 mib .26 Hình 2.Vị trí Host-mib mib 29 1.Màn hình giám sát máy khác .30 Hình 3.Màm hình giám sát tốc độ máy tính giám sát 31 Hình Màn hình giám sát 32 Hình Màn hình thiết lập cài đặt 33 Hình 6.Gíam sát user 34 Hình 7.Thiết lập quyền cho máy khác 35 SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR LỜI MỞ ĐẦU Thế giới ngày có nhiều tiến mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) từ tiềm thông tin trở thành tài nguyên thực sự, trở thành sản phẩm hàng hoá xã hội tạo thay đổi to lớn lực lượng sản xuất, sở hạ tầng, cấu trúc kinh tế, tính chất lao động cách thức quản lĩnh vực xã hội Trong năm gần đây, CNTT nước ta có phát triển lĩnh vực sống lĩnh vực quản xã hội khác Với trình độ phát triển vậy việc ứng dụng CNTT vào công việc ngày xem điều bắt buộc Tuy nhiên với việc phát triển mạng lưới máy tính nhanh vậy gây khó khăn định việc quản hệ thống mạng Công việc quản hệ thống mạng có yêu cầu đặt để tận dụng tối đa tài nguyên có hệ thống tăng độ tin cậy hệ thống Do đó, vấn đề quản trị mạng thiếu Trong quản trị mạng theo giao thức SNMP phương pháp sử dụng rộng rãi OsMonitor cho phép tìm kiếm thiết bị mạng bạn, giám sát thiết bị, thực “hành động” dựa thay đổi trạng thái thiết bị, bạn xác định lỗi mạng trước chúng trở thành thảm họa Vì lí đó, nhóm chúng em tiến hành “QUẢN HỆ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN MỀM OSMONITOR ” SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN HỆ THỐNG MẠNG Giới thiệu quản hệ thống mạng: Cùng với ứng dụng doanh nghiệp lưu trữ quan trọng cần thiết cho hoạt động dịch vụ phụ thuộc vào tính có sẵn độ tin cậy liên tục mạng công ty Bởi vì việc sử dụng ngày gia tăng liên kết không dây, internet để mở rộng mạng doanh nghiệp tăng thêm tính phức tạp cho việc quản mạng Trong nhiều công ty thích giữ lại kiểm soát tài nguyên mạng mình Nhưng công ty khác phụ thuộc vào nhà cung cấp máy tính hãng truyề thông để tìm kiếm sử vấn đề mạng cảu họ hoặc phụ thuộc vào hãng truyền thông để tìm xử vấn đề mạng họ hoặc phụ thuộc vào nhóm thứ ba Cho dù trách nhiệm nằm đâu nữa,tập hợp công cụ sử dụng để giám sát tình trạng mạng bắt đầu hành động sữa chữa NMS – Network Management System (các hệ thống quản mạng) Ngoài việc cải thiện tính có sẵn mạng độ tin cậy dịch vụ, mục đích NMS tập trung hóa việc kiểm soát thành phần mạng, giảm thời gian nhân viên tác vụ quản ngăn chi phí bảo trì vận hành NMS thực giảm chi phí tính phức tạp mạng ngày việc cung cấp công cụ tích hợp vốn cho nhân viên công nghệ thông tin cô lập chuẩn đoán mạng cách nhanh chóng Khả phân tích giải cố mạng từ vị trí trung tâm điều quan trọng việc quản tài nguyên nhân cách phù hợp Sau yêu cầu tối thiểu NMS nào: • Quản lỗi: chức gồm phát hiện, cô lập sữa chữa kiện vốn có trách nhiệm hoạt động mạng bất thường Người quản lỗi cung cấp phương tiện để nhận cảnh báo, định nguyên nhân lỗi mạng, cô lập lỗi thực thi hành động sữa chữa • Quản cấu hình: chức bao gồm thiết lập, bảo trì cập nhập thành phần mạng Việc quản cấu hình bao gồm việc thông báo cho người dùng mạng thay đổi cấu hình sắp tới hoàn tất • Quản kế toán: chức bao gồm khả theo dõi việc sử dụng mạng để phát khiếm khuyết, việc lạm dụng đẵ quyền mạng hoặc hoạt động mạng khác thường Tất hữu dụng với việc hoạch định thay đổi hoặc phát triển mạng SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITORQuản hiệu suất: tính bào gồm khả nhận biết vấn đề hiệu suất hành sắp tới vốn gây vấn đề cho người dùng mạng Những hoạt động bao gồm thu thập phân tích số lượng thống kê để sát định hiệu suất mạng đường mốc giám sát hệ thống thực việc bảo trì nhằm đảm bảo hiệu suất mang chấp nhận • Quản bảo mật: chức bao gồm việc kiểm soát giám sát truy cập đến mạng thông thông tin quản mạng cso liên quan Điều thường bao gồm việc kiểm soát password chế ủy quyền người dùng, thu thập phân tích nhật ký bảo mật hoặc nhật ký truy cập để phát hoạt động đáng nghi ngờ theo dõi nguồn gốc Về mặt tưởng chức chức khác nên có sẵn từ giao diện quản mạng vốn xử toàn mạng thực thể Tuy nhiên, thực tế, NMS khác tính phức tạp, buộc tổ chức phải phụ thuộc vào công cụ khác từ hãng khác để có tất chức mà họ cần nhằm quản mạng họ cách phù hợp Hai phương thức giám sát Poll & Alert 1.2.1 Phương thức Poll: Nguyên tắc hoạt động: Trung tâm giám sát (manager) thường xuyên hỏi thông tin thiết bị cần giám sát (device) Nếu Manager không hỏi thì Device không trả lời, Manager hỏi thì Device phải trả lời Bằng cách hỏi thường xuyên, Manager cập nhật thông tin từ Device Hình minh họa chế Poll SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR 1.2.2 Phương thức Alert: Nguyên tắc hoạt động: Mỗi Device xảy kiện (event) thì Device tự động gửi thông báo cho Manager, gọi Alert Manager không hỏi thông tin định kỳ từ Device .Hình minh họa chế Alert Device gửi thông báo mang tính kiện không gửi thông tin thường xuyên thay đổi, không gửi Alert chẳng có kiện gì xảy Chẳng hạn port down/up thì Device gửi cảnh báo, tổng số byte truyền qua port không Device gửi vì thông tin thường xuyên thay đổi Muốn lấy thông tin thường xuyên thay đổi thì Manager phải chủ động hỏi Device, tức phải thực phương thức Poll 1.2.3 So sánh hai phương thức Poll & Alert Hai phương thức Poll Alert hoàn toàn khác chế Một ứng dụng giám sát sử dụng Poll hoặc Alert, hoặc hai, tùy vào yêu cầu cụ thể thực tế Bảng sau so sánh điểm khác biệt phương thức : POLL ALERT Có thể chủ động lấy thông Tất event xảy gửi tin cần thiết từ đối tượng mình Manager phải có chế lọc quan tâm, không cần lấy event cần thiết, hoặc Device phải thiết thông tin không cần thiết từ lập chế gửi event nguồn không quan tâm cần thiết lập Có thể lập bảng trạng thái tất Nếu event gì xảy thì thông tin Device sau poll qua Manager trạng thái SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR lượt thông tin VD: Device Device VD: Device có port down có port down Manager Manager khởi động sau đó, thì khởi động sau đó, thì Manager Manager biết port khởi động sau đó, thì Manager biết down port down sau poll qua lượt tất port Trong trường hợp đường truyền Khi đường truyền gián đoạn Device Manager Device xảy gián đoạn có thay đổi thì gửi Alert cho Device có thay đổi, thì Manager Manager, Alert sẽ cập nhật Tuy nhiên đến Manager, Alert đường truyền thông suốt trở lại thì đến Manager Sau Manager cập nhật thông tin mặc dù đường truyền có thông suốt trở luôn poll định lại thì Manager vẫ biết kỳ gì xảy Chỉ cần cài đặt Manager để trỏ đến tất Phải cài đặt Device để trỏ đến Device Có thể dễ dàng thay Manager Khi thay đổi Manager thì phải đổi Manager khác cài đặt lại tất Device để trỏ Manager Nếu tần suất poll thấp, thời gian chờ Ngay có kiện xảy thì Device chu kì poll dài làm Manager gửi Alert đến Manager, chậm cập nhật thay đổi Manager Device Nghĩa thông tin Device thay đổi chưa đến lượt poll thì Manager chưa đến lượt poll thì Manager giữ thông tin cũ Có thể bỏ sót kiện: Device Manager thông báo có có thay đổi, sau thay đổi trở lại kiện xảy Device, Manager ban đầu trước đến poll không bỏ sót kiện thì Manager không phát SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Giới thiệu giao thức SNMP: 1.1.1 SNMP – giao thức quản mạng đơn giản SNMP “giao thức quản mạng đơn giản”, dịch từ cụm từ “Simple Network Management Protocol” Giao thức tập hợp thủ tục mà bên tham gia cần tuân theo để giao tiếp với Trong lĩnh vực thông tin, giao thức quy định cấu trúc, định dạng (format) dòng liệu trao đổi với quy định trình tự, thủ tục để trao đổi dòng liệu Nếu bên tham gia gửi liệu không định dạng hoặc không theo trình tự thì bên khác không hiểu hoặc từ chối trao đổi thông tin SNMP giao thức, có quy định riêng mà thành phần mạng phải tuân theo Một thiết bị hiểu hoạt động tuân theo giao thức SNMP gọi “có hỗ trợ SNMP” (SNMP supported) hoặc “tương thích SNMP” (SNMP compartible) SNMP dùng để quản lý, nghĩa theo dõi, lấy thông tin, thông báo, tác động để hệ thống hoạt động ý muốn VD số khả phần mềm SNMP: o Theo dõi tốc độ đường truyền router, biết tổng số byte truyền/nhận o Lấy thông tin máy chủ có ổ cứng, ổ cứng trống o Tự động nhận cảnh báo switch có port bị down o Điều khiển tắt (shutdown) port switch SNMP dùng để quản mạng, nghĩa thiết kế để chạy TCP/IP quản thiết bị có nối mạng TCP/IP Các thiết bị mạng không thiết phải máy tính mà switch, router, firewall, adsl gateway, số phần mềm cho phép quản trị SNMP Giả sử bạn có máy giặt nối mạng IP hỗ trợ SNMP thì bạn quản từ xa SNMP SNMP giao thức đơn giản, thiết kế đơn giản cấu trúc tin thủ tục hoạt động, đơn giản bảo mật (ngoại trừ SNMP version 3) Sử dụng phần mềm SNMP, người quản trị mạng quản lý, giám sát tập trung từ xa toàn mạng mình SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR 1.1.16.2 Encoding Cơ chế Encoding nói, chuẩn BER ASN.1 1.1.16.3 Cấu trúc kiểu OBJECT-TYPE RFC1155 quy định cấu trúc record “định nghĩa đối tượng quản lý” (a managed object definition), kiểu liệu gọi OBJECT-TYPE, tài liệu mib khác viết định nghĩa cho managed object thì phải theo quy định SMI Một “Managed Object Definition” có kiểu OBJECT-TYPE bao gồm trường : - SYNTAX: kiểu object, primitive types hoặc defined types - ACCESS: mức truy nhập object, mang giá trị read-only, read-write, write-only, not- accessible - STATUS: mang giá trị mandatory (bắt buộc phải hỗ trợ), optional (có thể hỗ trợ hoặc không), obsolete (đã bị thay thế) Một agent hỗ trợ chuẩn mib thì bắt buộc phải hỗ trợ tất object có status=mandatory, status=optional thì hỗ trợ hoặc không - DESCRIPTION: dòng giải thích cho ý nghĩa object 1.1.16.4 MIB-2 (RFC1213) RFC1155 mô tả cách trình bày mib file không định nghĩa object RFC1213 chuẩn định nghĩa nhánh mib nằm iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2 (tất nhiên phải theo cấu trúc mà RFC1155 quy định) Chúng ta khảo sát phần RFC1213 để hiểu ý nghĩa số object trước dùng công cụ để đọc chúng RFC1156 đặc tả mib chuẩn cho thiết bị TCP/IP, coi InternetStandard Mib (mib version 1) RFC1213 đặc tả mib chuẩn version 2, thường gọi mib-2 Chú ý phân biệt mib-1 mib-2 chuẩn đặc tả định nghĩa object, SMIv1 SMIv2 đặc tả cấu trúc mib file Mib-1 mib-2 sử dụng cấu trúc SMIv1 Mib-2 mib hỗ trợ rộng rãi Nếu thiết bị tuyên bố có hỗ trợ SNMP thì hãng sản xuất phải hỗ trợ RFC nào, thường RFC1213 Nhiều bạn biết thiết bị mình “có hỗ trợ SNMP” không rõ hỗ trợ RFC nào, dùng phần mềm giám sát SNMP hỗ trợ SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 25 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR RFC1213 để giám sát thiết bị không thu kết phần mềm thì hỗ trợ RFC1213 thiết bị thì không 10 Vị trí MIB-2 mib Các kiểu liệu định nghĩa mib-2 gồm : - Display String: kế thừa từ kiểu OCTET STRING bao gồm ký tự in (printable characters) dài không 255 ký tự - Physical Address: giống kiểu OCTET STRING, dùng để biểu diễn địa vật thiết bị Cấu trúc mib dạng cây, để xác định object identifier object bạn phải từ gốc đến object Ví dụ: bandwidth interface thứ thiết bị thì có OID là.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5(.iso.org.dod.internet.mgmt.mib interfaces.ifTable.ifEntry.ifSpeed.3) Chú ý: mib-2 quy định index interface phải liên tục chạy từ đến ifNumber, thực tế nhiều thiết bị không đặt index liên tục mà đặt theo cách riêng để dễ quản Do C2950 interface thứ có index 3, thiết bị khác interface thứ có index khác 3, chí số lớn Chẳng hạn switch có nhiều card, card có 12 port port1card1 có index 101, port12-card1 có index 112, port1-card2 có index 201 1.1.17.SMIv2 SMIv2 (Structure of Management Information version 2) trình bày RFC2578, bao gồm nhiều thay đổi cấu trúc mib file Phần trình bày thay đổi chủ yếu Các kiểu liệu hoặc thay đổi so với SMIv1 - INTEGER32: số nguyên nằm khoảng -231 and 231-1 (-2147483648 to SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 26 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR 2147483647 decimal) - OCTET STRING: kiểu chuỗi ký tự, độ dài tối đa 65535 - OBJECT IDENTIFIER: định danh object, không 128 phần tử (sub- identifier), phần tử số nguyên không 232-1 - COUNTER32: kiểu số nguyên không âm tăng dần, tối đa 232-1, vượt giá trị tối đa thì quay lại từ Counter32 không bắt buộc giá trị bắt đầu phải - GAUGE32: kiểu số nguyên không âm tăng hoặc giảm, giới hạn khoảng ~ 232-1, vượt giới hạn - COUNTER64: kiểm số nguyên không âm tăng dần, tối đa 264-1 (18446744073709551615) - UNSIGNED32: kiểu số nguyên từ ~ 232-1 Kiểu liệu OBJECT-TYPE Trong SMIv1 kiểu OBJECT-TYPE bao gồm : SYNTAX, ACCESS, STATUS, DESCRIPTION Trong SMIv2 kiểu OBJECT-TYPE bao gồm trường: SYNTAX, UNITS, MAX-ACCESS, STATUS, DESCRIPTION, REFERENCE, INDEX, AUGMENTS, DEFVAL - SYNTAX: kiểu liệu object, kiểu theo chuẩn ASN.1 hoặc kiểu định nghĩa riêng SMIv2 - UNITS: dòng text mô tả unit gắn liền với object, trường không bắt buộc phải có - MAX_ACCESS: có quyền truy xuất object có ưu tiên từ thấp đến cao "not- accessible", "accessible- for-notify", "read-only", "read-write", "read-create"; MAX_ACCESS quy định quyền cao tác động đến object, quyền cao bao gồm quyền thấp VD object có MAX_ACCESS “read-write” thì đọc/ghi tạo - STATUS: trạng thái object, mang giá trị “current” (định nghĩa object có hiệu lực sử dụng), “obsolete” (định nghĩa cũ bỏ đi), “depricated” (định nghĩa cũ chuẩn định nghĩa lại) - DESCRIPTION: dòng text mô tả thông tin ý nghĩa object - REFERENCE: dòng text mô tả đến tài liệu khác có liên quan đến object này, reference không bắt buộc phải có SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 27 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR - INDEX: trường index object VD ifDescr có INDEX = ifIndex - AUGMENTS: tương tự INDEX dùng thay INDEX, trường INDEX hoặc AUGMENTS tồn tại, tổn lúc - DEFVA : giá trị mặc định (default value) object tạo Kiểu liệu NOTIFICATION-TYPE Kiểu NOTIFICATION-TYPE dùng để mô tả thông tin quản mạng truyền không theo yêu cầu (ví dụ tin TrapPDU hoặc InformRequestPDU SNMPv2, chúng tự động gửi có kiện xảy mà không cần phải có request từ thiết bị khác) Các notification phải định nghĩa mib, cấu trúc chúng bao gồm mệnh đề sau: - OBJECT: danh sách có thứ tự object có liên quan đến notification, vd tin notification cho interface thiết bị thì OBJECT phải chứa ifIndex interface - STATUS: mang giá trị “current”, “obsolete” hoặc “depricated” - DESCRIPTION: dòng text mô tả ý nghĩa notification - REFERENCE: mô tả tài liệu có liên quan đến định nghĩa notification, REFERENCE không bắt buộc phải có 1.1.18.Host-Resources-Mib (RFC2790) RFC2790 mib dùng cho host, cung cấp định nghĩa nhiều object thông tin hệ thống, lưu trữ, device, software, performance Dịch vụ SNMP agent Windows Linux hỗ trợ RFC2790 Vị trí Host-mib mib sau: host OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 25 } Tức iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.host hay 1.3.6.1.2.1.25 SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 28 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Vị trí Host-mib mib Các kiểu liệu định nghĩa host-mib gồm : - Kbytes: kiểu INTEGER32, thể kích thước thiết bị lưu trữ, đơn vị tính 1024 Bytes - ProductID: xác định nhà sản xuất, model, phiên phần cứng hay phần mềm - AutonomousType: kiểu giá trị định danh mở rộng độc lập, ví dụ mib định nghĩa tài liệu khác - DateAndTime: kiểu ngày giờ, định dạng sau :“year-monday,hour:min:sec.centiSec,±HourFromUCT:MinFromUTC” Ví dụ “15/01/2010 1:30:15 PM,GMT+7” biểu diễn “2010-0115,13:30:15.0,+7:0” SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 29 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM QUẢN OSMONITOR 2.1 Giới thiệu phần mềm os-monistor - Osmonistor phần mềm giám sát mạng LAN ( phần mềm giám sát mạng nội bộ, mạng văn phòng) thích hợp cho quản lí giám sát máy tính nhân viên công ty - Osmonistor sử dụng máy chủ tập trung quản lí giám sát máy trạm (máy nhân viên) công ty, toàn thiết đặt số liệu giám sát lưu lại máy chủ, tiến hành xem thời hoặc truy cập thời điểm tương lai Máy trạm cần cài đặt lần, sau phần mềm chạy ẩn máy trạm, nhân viên kết thúc tiến trình Giao diện quản lí: Màn hình giám sát máy khác 2.2 chức chính Osmonistor -Giám sát, lưu, phát lại toàn hình ảnh hình máy trạm (máy nhân viên), hỗ trợ giám sát hình, thông qua camera giám sát SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 30 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Màm hình giám sát tốc độ máy tính giám sát - Giám sát ghi lại địa mạng (URL), cấm truy cập số trang web hoặc cho phép truy cập trang web có liên quan đến công việc - Giám sát từ xa thao tác máy nhân viên giống thao tác máy tính mình -Giám sát, quản máy nhân viên thông qua danh sách trắng, cho phép mở chạy phần mềm có liên quan đến công việc SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 31 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Màn hình giám sát -Giám sát thời gian sử dụng phần mềm ngày máy nhân viên (đây số liệu quan trọng đánh giá hiệu suất làm việc nhân viên, xác đến phút) - Giám sát cưỡng chế lưu tập tin có giá trị đến máy chủ (như tập tin Word\Excel vv) SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 32 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Màn hình thiết lập cài đặt - Giám sát download dung lượng lớn chiếm dụng băng thông mạng nội bộ, lưu lượng vượt giới hạn cho phép tự động ngắt mạng Có thể thống kê tháng nhân viên download nhiều - Giám sát nhật ký chát QQ, MSN, Yahoo, Google Talk vv SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 33 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Gíam sát user - Giám sát email gửi (hỗ trợ giám sát email cài mật mã dạng SSL, chức có OsMonitor phần mềm giám sát mạng nội bộ) -Giám sát, ngăn chặn xem phim trực tuyến, cấm dùng USB, cấm chơi game trực tuyến SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 34 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR Hình Thiết lập quyền cho máy khác - Giám sát ghi lại thay đổi phần cứng máy nhân viên, có thay đổi phần cứng ghi lại cách kịp thời, xác -Giám sát nhật ký cắm\dút USB, ổ CD-DVD, giám sát tất tập tin xóa copy 2.3 OsMonitor phần mềm giám sát mạng LAN giúp bạn tiến hành quản lý, giám sát nhân viên nào? - Sau cài OsMonitor phần mềm quản mạng LAN, bạn có thể: +Thông qua máy tính mình, bạn từ xa nhìn thấy hình máy tính nhân viên, thao tác máy tính nhân viên giống thao tác máy tính mình + Bạn biết thời gian làm việc, nhân viên làm việc chát nói chuyện, lướt mạng, lên trang web liên quan đến công việc vv Ví dụ bạn chụp hình máy tính nhân viên từ xa, xem nội dung chát YAHOO/ QQ/ MSN/ SKYPE nhân viên, nội dung email, vào trang web nào, chạy phần mềm game, phần mềm cổ phiếu nào, bên cạnh cấm nhân viên lên trang web định SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 35 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR +Quan trọng bạn hạn chế nhân viên thông qua USB chép tài liệu quan trọng hoặc tài liệu mật gửi email Nói cách khác, OsMonitor phần mềm quản mạng LAN tiến hành giám sát nhân viên giống bạn cài đặt cặp mắt theo dõi xung quanh nhân viên, làm việc thay bạn giám sát, theo dõi hành vi nhân viên Tất thao tác liệu, cổng thông tin, thiết bị mạng, internet ghi lại SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 36 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR KẾT LUẬN Ưu điểm: OsMonitor phần mềm quản mạng LAN, thông qua mạng nội bộ, mạng văn phòng tiến hành toàn phương diện quản máy tính nhân viên, sinh báo cáo số liệu giám sát lượng hóa, chi tiết hóa, có tính thực thi gây sốc Các báo cáo trở thành quan trọng để công ty, doanh nghiệp trả lương tháng, phát tiền thưởng kỳ cho nhân viên Nhược điểm: gây khó khăn cho việc tìm kiếm thông tin cần thiết nhân viên Gây áp lực ảnh hưởng quyền riêng tư nhân viên SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 37 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu Internet: [1]http://www.ddcntt.vn/forum/showthread.php?t=14 [2] http://www.os-monitor.com/vietnam/product.htm SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 38 Quản hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân 39 ... 29 Quản lý hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM QUẢN LÝ OSMONITOR 2.1 Giới thiệu phần mềm os-monistor - Osmonistor phần mềm giám sát mạng LAN ( phần mềm giám sát mạng nội bộ, mạng. .. lỗi mạng trước chúng trở thành thảm họa Vì lí đó, nhóm chúng em tiến hành “QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN MỀM OSMONITOR ” SVTH: Lê Văn Sơn_Lục Long Quân Quản lý hệ thống mạng phần mềm OSMONITOR. .. triển mạng lưới máy tính nhanh vậy gây khó khăn định việc quản lý hệ thống mạng Công việc quản lý hệ thống mạng có yêu cầu đặt để tận dụng tối đa tài nguyên có hệ thống tăng độ tin cậy hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR , QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR ,

Hình ảnh liên quan

1.Hình minh họa cơ chế Poll - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

1..

Hình minh họa cơ chế Poll Xem tại trang 7 của tài liệu.
2..Hình minh họa cơ chế Alert - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

2...

Hình minh họa cơ chế Alert Xem tại trang 8 của tài liệu.
5.Hình minh họa quá trình lấy sysName - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

5..

Hình minh họa quá trình lấy sysName Xem tại trang 15 của tài liệu.
7. Hình minh họa các phương thức của SNMPv1 - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

7..

Hình minh họa các phương thức của SNMPv1 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.Vị trí của Host-mib trong mib - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 2..

Vị trí của Host-mib trong mib Xem tại trang 30 của tài liệu.
1.Màn hình giám sát các máy khác - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

1..

Màn hình giám sát các máy khác Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3.Màm hình giám sát tốc độ các máy tính giám sát - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 3..

Màm hình giám sát tốc độ các máy tính giám sát Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 4.. Màn hình giám sát - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 4...

Màn hình giám sát Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 5. Màn hình thiết lập cài đặt - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 5..

Màn hình thiết lập cài đặt Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 6. Gíam sát các user - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 6..

Gíam sát các user Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 7.Thiết lập các quyền cho máy khác - QUẢN lý hệ THỐNG MẠNG BẰNG PHẦN mềm OSMONITOR

Hình 7..

Thiết lập các quyền cho máy khác Xem tại trang 36 của tài liệu.

Mục lục