0

Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

20 159 0
  • Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 19:29

Bài : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG -BS NGUYỄN SANH TÙNG BM GIẢI PHẪU Trường Đại học Y khoa Huế ĐẠI CƯƠNG     Nguồn gốc : ngoại bì phôi Hệ TK = TK trung ương TK ngoại biên TKTW = Não + Tuỷ gai TKNB = 12 đôi dây TK sọ + 31 đôi dây TK gai sống 1 Tủy gai Nằm ống sống,  Từ C1 đến L1-2  chỗ phình: cổ th.lưng  Phân đốt, chia phần : - Cổ : đôi TK cổ - Ngực : 12 đôi TK ngực - Thắt lưng : đôi TK th.lưng - Nón tủy : đôi + đôi cụt  Dây tận  Tủy gai (tt) Sừng trước Hình thể ngoài: - Các khe, rãnh - thừng: trước, bên, sau Thừng bên  Hình thể - Chất xám - Chất trắng - Ống trung tâm  TK gai sống Ống trung tâm Sừng sau Khe Thừng trước Rãnh bên trước Tủy gai (tt)  Rãnh Thiết đồ Khoang màng cứng Khe Màng cứng Ống trung tâm Tủy gai (tt) Liên quan: - Phần cổ : + - Ngực T1-5: + - Ngực T6-10: + - T11 : # TL 2, 3, - T12 : # Cùng - L1: # cụt  T1 T6 T10 TL2-4 Não   Túi não trước (Prosencephalon) → + Đoan não (Telencephalon) + Gian não (Diencephalon) Túi não (Mesencephalon) → Trung não Mesencephalon)  Túi não sau hay Trám não (Rhombencephalon) : + Tiền não (Metencephalon) → cầu tiểu não + Tuỷ não (Myelencephalon) → hành não Não Gian não Não Tủy gai Đoan não Trung não Cầu não Chùm TK đuôi ngựa Hành não Tiểu não 2.1 Hành não   Hành + cầu + trung não = Thân não Hành + cầu + tiểu não = Trám não Trung não Mái trung não Cuống tiểu não TK VI TK IX Hành não Trám hành Bắt chéo tháp 2.2 Cầu não TK II (dải thị) TK IV TK IV TK V Rãnh Hố trám 2.3 Tiểu não Hạnh nhân tiểu não Màn tủy Màn tủy Thuỳ nhộng 2.4 Trung não Thể gối Lồi não Lồi não Thể gối Cuống đại não Cánh tay lồi não 2.5 Gian não Thể chai Đồi thị Vòm não Rãnh hạ đồi Vùng hạ đồi Cống não Thể vú 2.6 Đoan não Rãnh trung tâm Rãnh đỉnh chẩm Rãnh bên Khuyết trước chẩm THUỲ ĐỈNH THUỲ TRÁN THUỲ ĐẢO THUỲ THÁI DƯƠNG THUỲ CHẨM 2.6 Đoan não : Mặt Rãnh trước tr tâm Rãnh trung tâm Rãnh sau tr tâm Rãnh đỉnh chẩm Rãnh bên Thuỳ đảo Khuyết trước chẩm 2.6 Đoan não : Mặt Tiểu thuỳ cạnh trung tâm Trẻ viền Rãnh đai Hồi trước chêm R đỉnh chẩm Thể chai Hồi chêm Vách suốt Vòm não Rãnh cựa 2.6 Đoan não : Mặt Dải khứu ĐM Rãnh bên 2.6 Đoan não : Hình thể Nhân đuôi Vòm não (thân) Hải mã Thể chai Trụ vòm não Cột vòm não 2.6 Đoan não : Hình thể Chất trắng Nhân đuôi Thuỳ đảo Gối bao Nhân bèo Đồi thị Nhân đuôi Nhân trước tường Vỏ đại não Nhân bèo 2.6 Đoan não: Não thất bên Phần trung tâm Khe não dọc Sừng trán Não thất III Sừng thái dương Sừng chẩm Cống não Não thất IV ...ĐẠI CƯƠNG     Nguồn gốc : ngoại bì phôi Hệ TK = TK trung ương TK ngoại biên TKTW = Não + Tuỷ gai TKNB = 12 đôi dây TK sọ + 31 đôi dây TK gai sống 1 Tủy gai Nằm ống sống, 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG,

Hình ảnh liên quan

 2 chỗ phình: cổ và th.lưng .2 chỗ phình: cổ và th.lưng. - Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

2.

chỗ phình: cổ và th.lưng .2 chỗ phình: cổ và th.lưng Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Hình thể ngoài: Hình thể ngoài: - Các khe, rãnh. - Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Hình th.

ể ngoài: Hình thể ngoài: - Các khe, rãnh Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.6. Đoan não: Hình thể trong Hình thể trong - Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

2.6..

Đoan não: Hình thể trong Hình thể trong Xem tại trang 18 của tài liệu.
2.6. Đoan não: Hình thể trong Hình thể trong - Bài 2 : THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

2.6..

Đoan não: Hình thể trong Hình thể trong Xem tại trang 19 của tài liệu.