0

Mã di truyền

3 122 0
  • Mã di truyền

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 DI TRUYỀN di truyền coi mật mang thông tin di truyền từ mạch gốc phân ADN đến trình tự axit amin chuỗi polipetit di truyền hóa thông tin chuỗi polipetit di truyền có đặc điểm Chúng ta tìm hiểu viết I DI TRUYỀN di truyền trình tự xếp nucleotit gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự xếp axit amin prôtêin di truyền gồm gốc ADN mARN Ví dụ: gốc 3’-TAX-5’ → là: 5’-AUG…-3’ → đối UAX – Met di truyền ba :  Nếu nucleotit hóa axit amin nucleotit hóa loại axit amin  Nếu nucleotit hóa axit amin nucleotit hóa 42 = 16 ba hóa 16 loại axit amin  Nếu nucleotit hóa axit amin nucleotit hóa 43 = 64 ba hóa cho 20 loại axit amin Bằng thức nghiệm nhà khoa học xác định xác ba nucleotit đứng liền hóa cho axit amin có 64 ba BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU, KINH NGHIỆM & KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ KYS? Hãy để lại thông tin link đây, Kys hỗ trợ bạn miễn phí bit.ly/nhantailieukys Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 1: Bảng di truyền II ĐẶC ĐIỂM CỦA DI TRUYỀN Nhìn vào bảng di truyền ta suy đặc điểm di truyền: Hình 2: Đặc điểm di truyền Trong 64 ba có:  61 ba hóa cho 20 axit amin  ba không hóa cho axit amin gọi ba kết thúc Trong trình dịch riboxom tiếp xúc với ba kết thúc phần riboxom tách trình dịch kết thúc Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 3: Chức ba di truyền III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong tự nhiên có loại di truyền có chứa nucleotit loại A A 10 B 18 C D 37 Câu 2: Với loại nuclêôtit A, X, U tạo tối đa ba hoá axitamin? A 26 B 27 C D.8 Câu 3: Một chuỗi pôlinuclêôtit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp hai loại nuclêôtit với tỉ lệ 80% nuclêôtit loại A 20% nuclêôtit loại U Giả sử kết hợp nuclêôtit ngẫu nhiên tỉ lệ ba AAU là: A 125 B 16 125 C 64 125 D 125 Câu 4: Với loại nuclêôtit A, G, U tạo tối đa ba hoá axitamin? A 26 B 27 C 24 D.8 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN : 1A - 2A - 3B - 4C Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... Bảng mã di truyền II ĐẶC ĐIỂM CỦA MÃ DI TRUYỀN Nhìn vào bảng mã di truyền ta suy đặc điểm mã di truyền: Hình 2: Đặc điểm mã di truyền Trong 64 ba có:  61 ba mã hóa cho 20 axit amin  ba không mã. .. trình dịch mã riboxom tiếp xúc với ba kết thúc phần riboxom tách trình dịch mã kết thúc Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hình 3: Chức ba mã di truyền III... TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong tự nhiên có loại mã di truyền mà có chứa nucleotit loại A A 10 B 18 C D 37 Câu 2: Với loại nuclêôtit A, X, U tạo tối đa ba mã hoá axitamin? A 26 B 27 C D.8 Câu 3: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Mã di truyền , Mã di truyền ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Bảng mã di truyền. - Mã di truyền

Hình 1.

Bảng mã di truyền Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nhìn vào bảng mã di truyền ta có thể suy ra các đặc điểm của mã di truyền: - Mã di truyền

h.

ìn vào bảng mã di truyền ta có thể suy ra các đặc điểm của mã di truyền: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3: Chức năng của các bộ ba trong mã di truyền - Mã di truyền

Hình 3.

Chức năng của các bộ ba trong mã di truyền Xem tại trang 3 của tài liệu.