0

Cấu tạo và chức năng của ARN

4 1,337 1
  • Cấu tạo và chức năng của ARN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 CẤU TẠO CHỨC NĂNG CỦA ARN ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm loại rinucleotit, có chuỗi poliribonucleotit Có loại ARN (mARN,t ARN, rARN) loại thực chức định trình truyền đạt thông tin từ ADN sang protein I ARN Cấu tạo hóa học ARN Tương tự phân tử AND ARN đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân ribonucleotit Mỗi đơn phân (ribonucleotit) gồm thành phần :  gốc bazơ nitơ (A, U, G, X) khác phân tử ADN T  gốc đường ribolozo  C5 H12 O5  , ADN có gốc đường đêoxiribôz  C5 H10 O   gốc axit photphoric  H PO  ARNcấu trúc gồm chuỗi poliribonucleotit Số ribonucleotit ARN nửa nucleotit phân tử ADN tổng hợp Các ribonucleotit liên kết với liên kết cộng hóa trị gốc  H PO  ribonucleotit với gốc đường ribolozo ribonucleotit tạo thành chuỗi poliribonucleotit Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Các loại ARN chức Có loại ARN mARN, tARN rARN thực chức khác Hình 1: Cấu trúc phân tử ARN mARN cấu tạo từ chuỗi polinuclêôtit dạng mạch thẳng, mARN có chức truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc ADN đến chuỗi polipepetit Để thực chức truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein ARN có  Trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận liên kết vào ARN  Mã mở đầu : tín hiệu khởi đầu phiên mã  Các codon mã hóa axit amin:  Mã kết thúc , mang thông tin kết thúc trình dịch mã tARN có cấu trúc với thuỳ, có thuỳ mang ba đối mã có trình tự bổ sung với ba mã hóa axit amin phân tử mARN , tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit rARN có cấu trúc mạch đơn nhiều vùng nuclêôtit liên kết bổ sung với tạo vùng xoắn kép cục rARN liên kết với protein tạo nên riboxom r ARN loại ARNcấu trúc có nhiếu liên kết hidro phân tử chiếm số lượng lớn tế bào Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang II CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN Gọi số nu loại ARN rA, rU, rX, rG - Theo NTBS: rA = Tmạch gốc →% rA = % Tmạch gốc rU = Amạch gốc → % rU = % Amạch gốc rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen rA + rU = Agen = Tgen rG + rX = Ggen = Tgen rN = rA + r U + r G + r X = N => N = rN x 2 Chiều dài phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = L 3, Số liên kết hoá trị (HT): + Giữa ribonucleotit với : rN - + Trong ribonucleotit : rN => Tổng số liên kết cộng hóa trị gen : rN – Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = M 300 Tính số ba mã hóa phân tử ARN : Trong phân tử ARN nucleotit liên kề mã hóa cho axit amin  Số ba phân tử mARN : rN : = N : ( ×3 )  Số ba mã hóa aa phân tử mARN : (rN : 3) – ( ba kết thúc không mã hóa axit amin)  Số aa có chuỗi polipeptit tổng hợp từ phân tử mARN :(r N : 3) – – ( kết thức trình dịch mã aa mở đầu bị cắt bỏ khỏi chuỗi vừa tổng hợp) Bài toán Trong trình dịch mã, để tổng hợp chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249 axitamin Xác định số nuclêôtit gen Xác định số nuclêôtit mARN gen phiên mã Xác định số chu kỳ xoắn gen Xác định chiều dài mARN Tính số liên kết peptit chuỗi pôlipeptit Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hướng dẫn giải Số nuclêôtit gen = (249+1) x = 1500 Số nuclêôtit mARN gen phiên mã = 1500: 2=750 Số chu kỳ xoắn gen =1500: 20 = 75 Chiều dài gen = (1500 : )×3.4 = 2550A0 Số liên kết peptit chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248 Ví dụ Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin Xác định ba mARN Xác định số nuclêôtit mARN gen phiên mã Xác định chiều dài gen Số liên kết peptit hình thành để tạo chuỗi pôlipeptit Hướng dẫn giải Xác định ba mARN = 248+2=250 Số nuclêôtit mARN gen phiên mã =250 x =750 Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0 Số liên kết peptit hình thành để tạo chuỗi pôlipeptit = 248 BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU, KINH NGHIỆM & KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ KYS? Hãy để lại thông tin link đây, Kys hỗ trợ bạn miễn phí bit.ly/nhantailieukys Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ...2 Các loại ARN chức Có loại ARN mARN, tARN rARN thực chức khác Hình 1: Cấu trúc phân tử ARN mARN cấu tạo từ chuỗi polinuclêôtit dạng mạch thẳng, mARN có chức truyền đạt thông tin... chuỗi polipetit rARN có cấu trúc mạch đơn nhiều vùng nuclêôtit liên kết bổ sung với tạo vùng xoắn kép cục rARN liên kết với protein tạo nên riboxom r ARN loại ARN có cấu trúc có nhiếu liên kết... tARN có cấu trúc với thuỳ, có thuỳ mang ba đối mã có trình tự bổ sung với ba mã hóa axit amin phân tử mARN , tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit rARN
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và chức năng của ARN , Cấu tạo và chức năng của ARN ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Cấu trúc của các phân tử ARN. - Cấu tạo và chức năng của ARN

Hình 1.

Cấu trúc của các phân tử ARN Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan