Cẩm nang, tư duy

5 722 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 17:10

Tôi đã tổng kết những mô hình tư duy đó và sử dụng rất nhiều và có hiệu quả rõ ràng trong các chương trình giảng dạy, tư vấn và làm việc của mình. Những lần hướng dẫn Đối tác áp dụng nó tro 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

h. Hình anh -  Cẩm nang, tư duy

h..

Hình anh Xem tại trang 4 của tài liệu.
VI TRÒ —+ WŒ WỤ HHH2 2H HỆ HGẢH (ÀHH MHIƯMä WRNHJENH ` -  Cẩm nang, tư duy

2.

2H HỆ HGẢH (ÀHH MHIƯMä WRNHJENH ` Xem tại trang 4 của tài liệu.

Tài liệu liên quan