bài ca ngắn di trên bãi cát

16 6.5K 52
bài ca ngắn di trên bãi cát

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chào mừng thầy cô giáo dự hội thi giảng trường THPT dân lập diêm điền năm học 2008-2009 Người thực hiện: Nguyễn Thị Anh Nết Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung Tác giả a) Cuộc đời ?- 1809?- 1855 tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, Mẫn Hiên Tóm tắt nét đời Cao Bá Quát? - Quê: Phú Thị- Gia Lâm - Bắc Ninh(Nay thuộc Long Biên - Hà Nội) - Thời đại: Nửa đầu kỉ XIX - Gia đình: Nhà Nho - Cuộc đời: + Nỉi tiÕng häc giái tõ nhá + Lµ ng­êi có tài cao, tiếng thơ hay chữ đẹp tôn vinh bậc thánh Thần Siêu, Thánh Quát + Là người có tư tưởng tự khao khát đổi đời nhiều thăng trầm + Tham gia khởi nghĩa Mĩ Lương hi sinh trận chiến đấu với quan quân nhà Nguyễn Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung Tác giả a) Cuộc đời b) Sự nghiệp sáng tác - Số lượng + 1400 thơ (chủ yếu chữ Hán), 20 văn xuôi + Ngoài ông tác giả nhiều phú Nôm, hát nói - Nội dung + Phê phán chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ + Phản ánh nhu cầu đổi xà hội Việt Nam nửa đầu kỉ XIX Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung Tác giả Tác phẩm a) Hoàn cảnh sáng tác - Sáng tác thi hội Huế b) Thể thơ -Hành ca c) Bố cục: - Ba phần câu đầu: Hình ảnh bÃi cát người cát câu tiếp: Tâm trạng suy tư người đường Còn lại: Sự bế tắc người đường II Đọc hiểu văn Văn bản: ca ngắn bÃi cát Phiên âm: Trường sa phục trường sa, Nhất hồi khước Nhật nhập hành vị dĩ Khách tử lệ giao lạc Quân bất học tiên gia mĩ thuỵ ông, Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng! Cổ lai danh lợi nhân Bôn tẩu lộ đồ trung Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu, Tỉnh giả thường thiểu tuý giả đồng Trường sa, trường sa nại cừ hà? Thản lộ mang mang lé ®a ThÝnh ng· nhÊt x­íng cïng đồ ca, Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp, Nam sơn chi nam ba vạn cấp Quân hồ vi hồ sa thượng lập? Dịch nghĩa: Dịch thơ: BÃi cát dài, lại bÃi cát dài, BÃi cát lại bÃi cát dài, §i mét b­íc nh­ lïi mét b­íc §i mét b­íc lùi bước Mặt trời lặn mà Mặt trời đà lặn chưa dừng Khách(trên đường) nước mắt là chà rơi Lữ khách đường nước mắt rơi Anh không học ông tiên có phép ngủ kĩ Không học tiên ông phép ngủ Cứ trÌo non léi n­íc m·i, bao giê cho hÕt ta oán! Trèo non, lội suối, giận khôn vơi! Xưa hạng người danh lợi, Xưa phường danh lợi, Vẫn tất tả đường sá Tất tả đường đời (Hễ) quán rượu đầu gió có rượu ngon Đầu gió men thơm quán rượu, (Thì) người tỉnh thường mà người say vô số! Người say vô số, tỉnh bao người? BÃi cát dài, bÃi cát dài, biết tính đây? BÃi cát dài, bÃi cát dài ơi! Bước đường phẳng mờ mịt, bước đường ghê sợ nhiều Tính đây?đường mờ mịt, HÃy nghe ta hát khúc đường HÃy nghe ta hát khúc đường cùng, Phía bắc núi bắc núi muôn trùng Phía bắc núi bắc, núi muôn trùng, Phía nam núi nam sóng muôn đợt Phía nam núi nam, sóng dạt Anh đứng làm chi bÃi cát? Anh đứng làm chi bÃi cát? Đường ghê sợ nhiều, đâu ít? Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát - Hình ảnh bÃi cát: miêu tả Hình ảnh bÃi cát - Người cát: ? câu thơ mởbÃi cát dài phẩm? Nó gợi +Điệp ngữ: đầu tác điều gì?một đường mờ mịt nh­ bÊt tËn + Thêi gian: MỈt trêi lỈn, ch­a dừng bư Gợi ớc bÃi cát dài Không gian mênh mông, hoang vắng, Tuyệt vọng rợn người + Nước mắt rơi là chÃ: +Đường đi: bước, lùi bước Cô đơn +Đối lập: bÃi cát dài >< người cát Qua câu thơ đầu tác giả đà tái trước mắt người đọc hình ảnh thực giúp liên tưởng đến ý nghĩa biểu trưng khác Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát Tâm trạng suy nghĩ người đường * Câu 5, 6: Quân bất học tiên gia mĩ thuỵ ông, Phiên âm: Dịch nghĩa: Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng! Anh không học ông tiên có phép ngđ kÜ Cø trÌo non léi n­íc m·i, bao giê cho hết ta oán! Dịch thơ: ? Không học tiên ông phép ngủ, Trèo non, lội suối, giận khôn vơi! So sánh phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ từ chưa dịch? Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát Tâm trạng suy nghĩ người đường * Câu 5, 6: - Nghệ thuật + Sử dụng điển tích + Đại từ: Quân (anh) -Tác dụng: khách quan hoá đối tượng trữ tình Tác giả tự phân thân trách mình, tự giận khả người xưa phải hành hạ thân xác mình, chán nản, mệt mỏi công danh, danh lợi Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Tâm trạng suy nghĩ người đường * Câu 7, 8: Nói cám dỗ bả công danh, mồi danh lợi ®èi víi ng­êi ®êi + X· héi phong kiÕn: Danh lợi: Danh vọng + quyền lợi Công danh: Sự nghiệp + danh tiếng (tiếng thơm) Danh lợi: + Chỉ việc làm quan, thường học hành thi cử để đạt tíi mét vÞ trÝ chèn quan tr­êng + Thêi đại Cao Bá Quát: Công danh bị biến tướng trở thành miếng mồi ngon, làm mê muội người, phải dành giật lấy Cuộc đua chen diễn liệt Tâm trạng tác giả: + Là lý tưởng, mục tiêu phấn đấu Chán ghét, khinh bỉ phư suốt đời nhà Nho thuở trước ờng danh lợi ý nghĩa tích cực Đối lập Cao Bá Quát- Phường danh lợi, ông muốn đứng cao bọn người không muốn theo đường chưa biết theo hướng Cô đơn, bế tắc Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Tâm trạng suy nghĩ người đường * Câu 9, 10: Tâm trạng chán ghét danh lợi phường danh lợi Danh lợi thứ rượu ngon dễ cám dỗ người, người say nhiều, người tỉnh - Câu hỏi: Trách móc giận giữ, lay tỉnh, hỏi tư tưởng Cao Bá Quát Niềm ưu tư, tầm cao - Tâm trạng tác giả: Nhận thức, tư tưởng : muốn đổi Hành động: chưa biết làm để thay đổi (do thực tế xà hội) Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn 3.Sự bế tắc người đường - Câu hỏi: Tính đây? : Thế Đi tiếp? Dừng lại? Đi tiếp nào? Tâm trạng: băn khoăn, day dứt, bế tắc tác giả - Khúc đường Hình ảnh thiên nhiên Phía bắc núi non trùng điệp Phía nam sóng muôn trùng Nỗi tuyệt vọng, bất lực nuối tiếc Thiên nhiên đẹp, hùng vĩ, hiểm trở, khó khăn Đi tiếp đường công danh ẩn, giữ - Câu hỏi cuối bài: Sự thúc giục tự bên nhân vật trữ tình chán ghét không muốn, Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn III Tổng kết Giá trị nội dung + Bài thơ bộc lộ chán ghét tác giả đường đanh lợi tầm thường đư ơng thời + Khát khao muốn thay đổi sống Cao Bá Quát Giá trị nghệ thuật + Nhịp điệu: Ngắn dài tự diễn tả thành công tâm trạng suy nghĩ nhân vật trữ tình + Cách xưng hô: Thay đổi, tạo giọng điệu khác IV Luyện tập IV.Luyện tập Câu 1: Hình ảnh :Lữ khách đường nước mắt rơi thể điều gì? A:Nỗi buồn tủi, cô đơn trước cát trắng mênh mông B: Sự bế tắc chưa tìm thấy lối người trí thức đương thời C: Sự mệt mỏi người lữ khách sau hành trình cát D: Nỗi nhớ quê nhà người lữ khách tha hương Câu 2: Những câu hỏi tu từ thơ thể điều g×? A: Sù bèi rèi cđa ng­êi trÝ thøc tr­íc cát trắng mênh mông B: Sự bế tắc, bất lực người trí thức trước tương lai mịt mùng C: Nổi sợ hÃi, đau khổ người trí thức trước bước đường chông gai D: Nỗi day dứt, băn khoăn người trí thức chạy theo danh lợi Câu 3: Hình ảnh người khó nhọc cát tượng trưng cho điều gì? A: Con người nhỏ bé, yếm thÕ tr­íc kh«ng gian r«ng lín B: Ng­êi trÝ thøc vất vả khó nhọc theo đuổi công danh C: Người trí thức nhọc nhằn cát D: Người trí thức chán ghét danh lợi buộc phải ? Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát Tâm trạng suy tư người đường Sự bế tắc người đường III Tổng kết IV Luyện tập V.Dặn dò Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát Bút tích Cao B¸ Qu¸t SÜ tư thêi Cao B¸ Qu¸t Mé Cao B¸ Qu¸t ... chi bÃi cát? Anh đứng làm chi bÃi cát? Đường ghê sợ nhiều, đâu ít? Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát - Hình ảnh bÃi cát: ... +Đối lập: bÃi cát dài >< người cát Qua câu thơ đầu tác giả đà tái trước mắt người đọc hình ảnh thực giúp liên tưởng đến ý nghĩa biểu trưng khác Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát... phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ từ chưa dịch? Bài ca ngắn bÃi cát ( Sa hành đoản ca ) cao bá quát I Tìm hiểu chung II Đọc hiểu văn Cảnh bÃi cát người cát Tâm trạng suy nghĩ người ®i ®­êng * C©u

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan