Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 2017

7 409 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2017, 16:36

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂK ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 20162017 Đề thức MÔN: VẬT - KHỐI: 10 Đề gồm: 30 câu - Thời gian làm bài: 45 phút Câu Một chuyển động thẳng dọc theo trục Ox có đồ thị hình vẽ Hãy chọn phát biểu SAI: A Phương trình chuyển động x = 10.(t -1) ( cm) B Chuyển động hướng theo chiều dương C Vận tốc trung bình chuyển động v = +10cm/s D Quãng đường vật 20 cm Câu Một đồng hồ treo tường có kim giây dài 10cm Xem chuyển động kim giây chuyển động tròn Tính tốc độ dài đầu mũi kim giây trục quay A  150 m/s B  m/s C 2 m/s D  300 m/s Câu Một ô tô từ A đến B đường thẳng AB dài s = 84km Cứ sau 15 phút chuyển động thẳng lại dừng nghỉ phút Biết 15 phút xe với tốc độ v0 = 16km/h khoảng thời gian tốc độ 2v0, 3v0 Tốc độ trung bình xe chặng đường là: A 56,38km/h B 43,83km/h C 60km/h D 16km/h Câu Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần theo chiều dương trục tọa độ với vận tốc đầu có độ lớn 5m/s gia tốc có độ lớn 2m/s2 Phương trình vận tốc theo thời gian chuyển động là: A v = + 2t B v = -5 - 2t C v = - 2t D v = -5 + 2t Câu Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,1 m/s2 Khoảng thời gian để xe đạt vận tốc 10m/s là: A t = 100s B t = 360s C t = 300s D t = 200s Câu Một vật chuyển động thẳng chậm dần đoạn đường ABCD, với AB = BC = CD dừng lại D Biết thời gian vật hết đoạn đường BC giây Tìm thời gian vật hết chặng đường ABCD A 1s B 3,5s C 2,7s D 4,18s Câu Phép đo độ dài quãng đường s cho giá trị trung bình s = 1,36832m với sai số phép đo s  0, 00312m Kết đo với s lấy chữ số có nghĩa viết : A s = (1,3683  0,0031)m B s = (1,36  0,003)m C s = (1,368  0,003)m D s = (1,36832  0,00312)m Câu Một ôtô chuyển động với vận tốc 54km/h người lái xe hãm phanh Ôtô chuyển động thẳng chậm dần sau giây dừng lại Quãng đường s mà ôtô chạy thêm kể từ lúc hãm phanh là: A s = 252m B s = 45m C s = 82,6m D s = 135m Câu Chọn câu ĐÚNG nói tính tương đối chuyển động : A Chỉ vận tốc có tính tương đối quỹ đạo không B Vận tốc kéo theo vận tốc vật hệ quy chiếu chuyển động C Độ lớn vận tốc tương đối lớn độ lớn vận tốc tuyệt đối D Độ lớn vận tốc tương đối lớn độ lớn vận tốc tuyệt đối Câu 10 Hai xe ô tô xuất phát lúc Xe thứ thẳng với tốc độ 50km/h ; xe thứ hai nhanh dần không vận tốc đầu có gia tốc 25km/h2 Sau kể từ xuất phát tốc độ hai xe ? A 1h B 1s C 2s D 2h Câu 11 Điều sau KHÔNG ĐÚNG nói rơi tự gia tốc rơi tự ? A Rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần B Gia tốc rơi tự phụ thuộc vào vị trí địa lí C Gia tốc rơi tự có phương thẳng đứng, hướng xuống D Vật rơi tự chịu tác dụng trọng lực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12 Nếu lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 tốc độ trung bình vật chuyển động rơi tự từ độ cao 20m xuống tới đất là: A vtb = 10m/s B vtb = 8m/s Câu 13 Chọn câu ĐÚNG Thời C vtb = 15m/s D vtb = 1m/s gian xảy tượng: A Có thể âm dương B Đo đồng hồ C Phụ thuộc vào việc chọn chiều dương trục tọa độ D Phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian Câu 14 Các công thức liên hệ vận tốc dài với vận tốc góc, gia tốc hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn là: A C v  .r ; a ht  v2 r v  .r; a ht  v r B D v  r ; aht  v2 r v  .r; a ht  v r Câu 15 Eakar cách Buôn Ma Thuột (BMT) 52km xem đường Eakar – BMT đường thẳng Lúc 7h sáng, xe taxi xuất phát từ Eakar BMT chuyển động thẳng với tốc độ 64km/h Cùng lúc xe máy từ BMT xuất phát Eakar chuyển động thẳng với tốc độ 40km/h Hỏi hai xe gặp lúc ? A 0,5 B 10 phút C 2,17 D 30 phút Câu 16 Phương trình sau biểu diễn phụ thuộc tọa độ vào thời gian chuyển động thẳng nhanh dần theo chiều âm trục tọa độ? A X = 10 – 5t + 2t2 C X = 4t - t2 B X = -2t – 0,5t2 D X = + 2t + t2 Câu 17 Biết bán kính Trái Đất 6400km chu tự quay Trái Đất quanh trục ngày Hãy tính gia tốc hướng tâm điểm nằm đường xích đạo tâm Trái Đất A 34 m/s2 B 0,034 m/s2 C 3,4 m/s2 D 0,34 m/s2 Câu 18 Chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời chuyển động Trái Đất quanh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trục Bắc – Nam xem chuyển động tròn Hỏi thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời vòng tự quay quanh trục vòng ? A 24 vòng B 12 vòng C 30 vòng D 365 vòng Câu 19 Tốc độ trung bình máu chảy động mạch 20cm/s Quãng đường mà hồng cầu vòng tuần hoàn máu ngày đêm gần với số sau ? A 720m B 432km C 17km D 9,6km Câu 20 Hai ô tô chuyển động thẳng đường Nếu chiều sau nửa khoảng cách chúng giảm 5km ; ngược chiều sau nửa khoảng cách chúng giảm 55km Tốc độ hai xe là: A 50km/h 40km/h B 60km/h 40km/h C 60km/h 50km/h D 55km/h 50km/h Câu 21 Trong thí nghiệm chuyển động thẳng vật người ta ghi vị trí vật sau khoảng thời gian 0,02s băng giấy thể bảng sau: Vị trí(mm) Thời điểm(s) A B C D E G H 22 48 78 112 150 192 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Chuyển động vật chuyển động: A Thẳng nhanh dần B Thẳng C Thẳng chậm dần D Thẳng nhanh dần sau chậm dần Câu 22 Chuyển động coi chuyển động rơi tự do? A Một rụng rơi từ xuống đất B Một lông chim rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không C Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống mặt đất D Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không Câu 23 Một đường đua hình tròn có chu vi 900m Hai xe đạp ngược chiều hướng đến gặp đường đua với tốc độ không đổi 20km/h 25km/h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính khoảng thời gian ngắn kể từ hai xe gặp điểm đường đua chúng lại gặp A 72s B 72phút C 648s D 648phút Câu 24 Từ địa điểm có hai xe xuất phát chiều đường thẳng Xe thứ thẳng với vận tốc 36km/h ; xe thứ hai xuất phát muộn nửa thẳng nhanh dần không vận tốc đầu với gia tốc 108km/h2 Sau kể từ xe thứ hai xuất phát đuổi kịp xe thứ ? A 3h B 1,5h C 2h D 1h Câu 25 Một vật thả rơi tự Nếu giây rơi quãng đường S1 giây rơi quãng đường S2 tỉ số A B C S2 S1 là: D Câu 26 Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s2 Vận tốc vật chạm đất A v = 9,8 m/s B v = 9,6m/s C v = 9,8 km/h D v = 9,6 km/h Câu 27 Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn đường xe ô tô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 3km Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng quỹ đạo, bến xe làm vật mốc, chiều chuyển động ô tô làm chiều dương; thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian Phương trình chuyển động xe ô tô đoạn đường thẳng là: A x = +80t (km ; h) B x = 80 -3t (km ; h) C x = 80t (km ; h) D x =3 – 80t (km ; h) Câu 28 Một vật thả rơi tự từ độ cao 80m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 Thời gian vật rơi là: A 2s B s C 4s D 2,5s Câu 29 Điều sau ĐÚNG nói chuyển động tròn ? A Chuyển động tròn gia tốc tốc độ góc tốc độ dài không đổi B Chuyển động tròn có gia tốc véc tơ vận tốc đổi hướng C Chuyển động tròn có gia tốc véc tơ vận tốc đổi độ lớn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Chu thời gian vật nửa chu vi đường tròn quỹ đạo Câu 30 Chọn câu SAI nói chuyển động thẳng đều: A Có quỹ đạo đường thẳng B Chất điểm đổi chiều chuyển động C Tốc độ trung bình quãng đường D Chất điểm theo chiều xác định VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC MÔN VẬT LỚP 10 10 11 12 13 14 15 D D B C A D C B C D B A B A D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B D C C A A A D C A A C B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 2017 , Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 2017 , Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan