Đề thi HSG Lịch sử 12 Bảng A

1 847 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 12 Năm học 2006 - 2007 Môn thi: Lịch sử (bảng A) Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) A. Sử Việt Nam: (13 điểm). Câu 1: ( 6 điểm) Điểm khác nhau ở t tởng cứu nớc của Nguyễn ái Quốc đối với t tởng cứu nớc của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh ? Những điều kiện nào để Nguyễn ái Quốc khắc phục hạn chế trong t tởng cứu nớc của các nhà cách mạng tiền bối đó? Câu 2: (7 điểm) Những tiền đề dẫn đến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam sau chiến tranh Thế giới thứ nhất? Sự vơn lên và triển vọng của các khuynh hớng cách mạng lúc đó? B. Sử thế giới: ( 7 điểm). Câu 1: (4 điểm) Từ tháng 2 1945 đến tháng 2 19947, phe Đồng minh đã giải quyết những vấn đềđể thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh? Câu 2: (3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu của tổ chức ASEAN? Nêu dẫn chứng mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực Chính trị Ngoại giao giữa Việt Nam và tổ chức ASEAN. Hãy vẽ và giải thích ý nghĩa của biểu tợng tổ chức đó. ----------- Hết ------------ Họ và tên thí sinh .SBD: Đề chính thức . Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 12 Năm học 2006 - 2007 Môn thi: Lịch sử (bảng A) Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) A. Sử. vấn đề gì để thi t lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh? Câu 2: (3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu c a tổ chức ASEAN? Nêu dẫn chứng mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Lịch sử 12 Bảng A, Đề thi HSG Lịch sử 12 Bảng A, Đề thi HSG Lịch sử 12 Bảng A