Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

6 856 7
Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn là hai thì cơ bản nhưng rất quan trọng để hình thành nên những câu nói đơn giản cũng như hữu ích trong quá trình đọc hiểu. Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn giúp bạn phân biệt 2 thì này.

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Tiếng Anh 11: So sánh Thì khứ đơn khứ tiếp diễn Trước hết mời bạn ôn tập lại khứ đơn khứ tiếp diễn qua sơ đồ sau: Thì khứ đơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thì khứ tiếp diễn Form (Dạng thức) Simple Past (Qúa khứ đơn) Past Progressive (Quá khứ tiếp diễn) To be: Công thức chung S+Was/Were + Adj/ Noun S+Was/Were+V-ing Ex: Ex: – She was a charming actress – I was playing sports when my mom came home – They were renowned scientists – She was reading at this time last night Verbs: S+V khứ Ex: – I started studying English when I was years old VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – They invented the light bulb on their own Use (Cách dùng) THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN Diễn đạt hành động xảy chấm dứt hoàn toàn Diễn đạt hành động xảy thời khứ điểm khứ Ex: Ex: Dickens wrote Oliver Twist What were you doing at 8:30 last night? Diễn đạt hành động xảy liên tiếp khứ Diễn đạt hai hành động xảy song song Ex: khứ She came home, switched on the computer and checked Ex: her e-mails While my dad was reading a magazine, my mum was Được sử dụng số công thức sau: cooking dinner – I used to ridebicycle to school (thói quen Được sử dụng số cấu trúc sau khứ) – I saw Henrywhile he was walkingin the park – I was eating dinner when she came – I was listening to the newswhen she phoned (một -If I were you,I wouldn’t get engaged to him (Câu điều hành động xảy hành động khác chen kiện loại II) ngang) Mời bạn phận tích ví dụ sau để phân biệt này: A Nếu diễn tả hành động xảy song song thời điểm xác định khứ, ta dùng khứ tiếp diễn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Nếu hành động xảy hành động khác xen vào khứ ta dùng khứ tiếp diễn cho hành động diễn khứ đơn cho hành động xen vào: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dấu hiệu nhận biết Simple Past first Past Progressive when VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí then If-Satz Typ II (If I talked, …) while as long as Trước làm tập so sánh này, mời bạn xem lại sơ đồ so sánh nhé:

Ngày đăng: 14/08/2016, 22:05

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mời các bạn cùng phận tích các ví dụ sau để phân biệt 2 thì này:

  • 3. Dấu hiệu nhận biết

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan