0

Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC

15 387 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 21:44

TOEIC FROM A TO Z – EC.L IN ASSOCIATION WITH TOEIC HOANG XUAN 1 VOCABULARY FOR PART 1 TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN 1 Dạng câu hỏi có một người trong hình holding in a hand opening the bottle’s cap pouring something into a cup looking at the monitor examining something reaching for the item carrying the chair climbing the ladder speaking into the microphone conducting a phone conversation working at the computer cleaning the street standing beneath the tree nắm chặt trong tay mở nắp chai đổ thứ gì vào tách nhìn màn hình xem xét vật gì với tới đồ vật khiêng ghế leo lên thang nói bằng micro nói chuyện điện thoại làm việc bằng máy tính quét đường đứng dưới cây Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình shaking hands chatting with each other facing each other sharing the office space attending a meeting interviewing a person addressing the audience handing some paper to each other giving directions standing in line sitting across from each other looking at the same object taking the food order passing each other examining the patient bắt tay tán gẫu đối mặt nhau cùng chung một chỗ trong văn phòng tham dự một cuộc mít tinh phỏng vấn một người nói chuyện với khán giả đưa giấy cho người khác chỉ đường đứng trong hàng ngồi hai bên đối diện nhau cùng nhìn vào một vật ghi giấy gọi thức ăn đi ngang qua nhau kiểm tra sức khỏe bệnh nhân TOEIC HOÀNG XUÂN Address: No 84 M6, Alley 91, Nguyen Chi Thanh Rd., Dong Da Dist., Ha Noi Hotline: 0979.958.351 Website: www.toeichoangxuan.com Facebook: www.facebook.com/ToeicHoangXuan TOEIC FROM A TO Z – EC.L IN ASSOCIATION WITH TOEIC HOANG XUAN 2 Dạng câu hỏi có hình ảnh đồ vật be placed on the table be being sliced have been arranged in a case be being loaded into the truck have been opened be being weighed be being repaired be in the shade have been pulled up on a beach be being towed be stacked up on the ground be covered with the carpet được đặt trên bàn đang bị xắt lát đã được sắp xếp trong một vali đang được chất vào một chiếc xe tải đã được mở đang được cân đang được sửa chữa ở trong bóng râm đã được kéo ra bãi biển được được kéo đi được chất đống trên mặt đất được thảm bao phủ Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên overlooking the river be floating on the water look forward the mountain walking into the forest be planted in rows watering plants mowing the lawn grazing in the field being harvested there is a flower bed weeding in the garden raking leaves there is a skyscraper nhìn/hướng ra sông nổi trên mặt nước nhìn/hướng về phía ngọn núi đi bộ vào rừng được trồng theo hàng tưới cây cắt cỏ gặm cỏ trên đồng đang được thu hoạch có một luống hoa nhổ cỏ trong vườn cào lá có một tòa nhà chọc trời Hình ảnh liên quan đến công ty copier unoccupied desk do the paperwork file cabinet drawing table hand the paper view some documents read through pages address face the screen directly reach into the cabinet check information turn the newspaper type on the keyboard conduct a conversation make a phone call máy photocopy bàn trống làm công việc văn phòng tủ hồ sơ bàn có ngăn kéo trao giấy tờ xem tài liệu đọc qua các trang giấy diễn thuyết, nói với ai đối diện màn hình với tay vào tủ hồ sơ kiểm tra thông tin trao tờ báo đánh máy (trên bàn phím) nói chuyện gọi điện thoại TOEIC FROM A TO Z – EC.L IN ASSOCIATION WITH TOEIC HOANG XUAN 3 workstation distribute the papers enter the office hang up the phone phone someone look into the drawer read from the screen office supplies talk in a discussion attend the conference deliver the speech fix the fax machine share the office space organize the paper bàn để máy tính phân phát báo vào văn phòng để điện thoại xuống (sau khi nghe) gọi điện thoại cho ai nhìn vào ngăn kéo đọc từ màn hình vi tính văn phòng phẩm phát biểu trong một cuộc thảo luận tham dự hội nghị đọc diễn văn sửa máy fax làm trong cùng văn phòng sắp xếp giấy tờ Hình ảnh liên quan VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng hay gặp kỳ thi TOEIC No Từ vựng abide by ability abundant accept access accommodate accomplishment accounting accumulate 10 11 12 accurately accustom to achievement 13 14 15 16 acquire action address adhere to 17 18 19 20 21 adjacent adjustment admire admit advanced 22 23 24 25 26 affordable agenda agent aggressively agreement 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 allocate allow alternative announcement annually anxious appeal apply appointment appreciation apprehensive apprentice approach Định nghĩa nhanh tuân theo /əˈbɪl.ɪ.ti/, khả /əˈbʌn.dənt/, thừa mứa /əkˈsept/, chấp nhận /ˈæk.ses/, truy cập /əˈkɒm.ə.deɪt/, cung cấp /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/, hoàn thành /əˈkaʊn.tɪŋ/, tính toán, kế toán /əˈkjuː.mjʊ.leɪt/, tích lũy xác quen với /əˈtʃiːv.mənt/, đạt /əˈkwaɪər/, đạt /ˈæk.ʃən/, hành động /əˈdres/, hướng đến /ədˈhɪər tuː/, tuân theo /əˈdʒeɪ.sənt/, kế bên /əˈdʒʌst.mənt/, điều chỉnh /ədˈmaɪər/, ngưỡng mộ /ədˈmɪt/, cho phép /ədˈvɑːnst/, cao có khả /əˈdʒen.də/, lịch trình thảo luận /ˈeɪ.dʒənt/, đại diện công ty xông xáo,tháo vát /əˈɡriː.mənt/, thỏa thuận phân vùng cho phép lựa chọn khác tuyên bố công khai năm lo lắng thu hút áp dụng /əˈpɔɪnt.mənt/, hẹn nâng giá trị lo lắng tương lai sinh viên(ẩm thực) tiếp cận 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí arrangement xếp arrive đến as needed cần ascertain để chắn xem aspect khía cạnh assemble tập hợp lại assess đánh giá asset tài sản assignment công việc phân công assist giúp đỡ association liên kết hiệp hội assume nắm giữ (vị trí mới) assurance đảm bảo attainment đạt attend tham dự attitude thái độ,quan điểm attract thu hút audience khán giả audit kiểm toán authorize /ˈɔː.θər.aɪz/, cho quyền automatically tự động available có sẵn avoid tránh aware nhận thức aware of nhận thức background kiến thức balance cân bargain mặc basic basis bear chịu đựng beforehand trước behavior hành vi benefit lợi ích beverage thức uống giải khát blanket chăn board lên (tàu, xe, máy bay) borrow mượn brand thương hiệu bring in thuê người bring together tụ tập bring up giới thiệu broaden mở rộng budget ngân sách 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí build up tăng dần theo thời gian burden trách nhiệm busy bận rộn calculation tính toán call in gọi đến cancellation hủy bỏ candidate ứng viên capacity sức chứa, khả carrier hãng vận tải casually không trang trọng catalog danh mục catch up bắt kịp category thể loại cautiously thận trọng chain chuỗi characteristic đặc trưng charge tính giá check in đăng ký khách sạn checkout kiểm tra choose chọn lựa circumstance tình hình claim đòi lại client khách hàng code /kəʊd/, mật mã,luật lệ coincide xảy đồng thời collaboration hợp tác collection sưu tập combine kết hợp come up with đạt tới, bắt kịp comfort an ủi commensurate xứng với commit cam kết commonly thông thường compare so sánh compatible tương thích compensate đền bù competition cạnh tranh compile sưu tập, biên soạn complete hoàn thành complication phức tạp comprehensive bao gồm compromise kết hợp concentrate tập trung concern lo ngại conclude kết luận 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí condition điều kiện conducive góp phần, dẫn đến conduct hướng dẫn confidence tự tin confident tiếp tục confirm xác nhận conform tuân theo confusion rắc rối consequence hậu conservative thận trọng consider cân nhắc constantly liên tục constitute hình thành consult thảo luận với consume tiêu dùng contact liên hệ continue tiếp tục contribute góp phần, dẫn đến control kiểm soát convenient thuận lợi convince thuyết phục coordinate kết hợp courier người đưa thư cover bao bọc creative sáng tạo criticism trích crucial chủ yếu culinary ẩm thực currently customer khách hàng daringly dũng cảm deadline giới hạn deal with giả debt nợ decade năm,thập kỉ decision định dedication cống hiến deduct khấu trừ defect lỗi delay trì hoãn delete xóa delicately tế nhị delivery phân phối deluxe xa xỉ demand cầu (nhu cầu) 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí demonstrate chứng minh depart khởi hành description mô tả designate định cho desire mong muốn destination điểm đến detail chi tiết detect phát determine xác định develop mở rộng diagnose chuẩn đoán (bệnh) dialogue đoạn hội thoại dimension kích thước directory danh bạ disappoint thất vọng discount giảm giá discrepancy khác disk ...L1 Contracts 1. Abide by v. to comply with, to conform 2. Agreement n. a mutual arrangement, a contract 3. Agree v. agreeable adj. 4. Assurance n. q guarantee, confidence 5. Cancel v. to annul, to call off 6. Determine v. to find out, to influence 7. Engage v. to hire, to involve+ 8. Establish v. to institute permanently, to bring about 9. Obligate v. to bind legally or morally 10. Obligation n. obligatory adj. 11. Party n. a person or group participating in an action or plan, the persons or sides concerned in a legal matter 12. Provision n. a measure taken beforehand, a stipulation 13. Provider n. provision n. 14. Resolve v. to deal with successfully, to declare 15. Specify v. to mention explicitly 16. Specification v. specific adj. L2 Marketing 17. Attract v. to draw by appeal 18. Attraction n. attractive adj. 19. Compare v. to examine similarities and differences 20. Comparison n. comparable adj. 21. Compete v. to strive against a rival 22. Consume v. to absorb, to use up 23. Consumer n. consumable adj. 24. Convince v. to bring to believe by argument, to persuade 25. Current adj. Happening or existing at the present time, adv. To be on top of things 26. Fad n. a practice followed enthusiastically for a short time, a craze 27. Inspire v. to spur on, to stimulate imagination or emotion. 28. Market v. the course of buying and selling a product, n. the demand for a product 29. Marketing n. marketable adj. 30. Persuade v. to move by argument or logic 31. Productive adj. Constructive, high yield 32. Satisfy v. to make happy L3 Warranties 33. Characteristic adj. Revealing of individual traits 34. Consequence n. that which follows necessarily 35. Consider v. to think about carefully 36. Consideration n. considerable 37. Cover v. to provide protection against 38. Expire v. to come to an end 39. Frequently adv. Occurring commonly, widespread 40. Imply v. to indicate by inference 41. Promise v. n. to pledge to do, bring about, or provide 42. Protect v. to guard 43. Protection n. protective adj. 44. Reputation n. the overall quality of character 45. Reputable adj. Reputed adj. 46. Require v. to deem necessary or essential 47. Requirement n. requisite adj. 48. Vary v. to be different from another, to change L4 Business planning 49. Address v. to direct to the attention of 50. Avoid v. to stay clear of, to keep from happening 51. Demonstrate v. to show clearly and deliberately, to present by example 52. Demonstration n. demonstrative adj. 53. Develop v. to expand, progress, or improve 54. Development n. developer n. 55. Evaluate v. to determine the value or impact of 56. Evaluation n. evaluator n. 57. Gather v. to accumulate, to conclude 58. Offer v. to propose, to present in order to meet a need or satisfy a requirement 59. Primary adj. Most important, first in a list, series, or sequence 60. Risk n. the chance of loss or damage 61. Strategy n. a plan of action 62. Strategize n. strategic adj. 63. Strong adj. Powerful, economically or financially sound 64. Substitute v. to take the place of another L5 Conferences 65. Accommodate v. to fit, to provide with something needed 66. Accommodation n. accommodating adj. 67. Arrangement n , the plan or organization 68. Association n, an organization of persons or groups having a common interest 69. Attend v, to go to, to pay attention to 70. Attendee n., attendance n. 71. Get in touch v, to make contact with 72. Hold v, to accommodate; to conduct 73. Location n, a position or site 74. Overcrowded a, too crowded 75. Register v, to record 76. Register n. registration n. 77. Select v, to choose from a group 78. Selection n. selective adj. 79. Session n, a meeting 80. Take part in v, to join or participate L6 computers 81. Access v, to obtain, to gain entry 82. Access n. accessible adj. 83. Allocate v, to designate for a specific purpose 84. Compatible a, able to function together 85. Delete v, to remove; to erase 86. Display n, what is visible on a monitor; v, to show 87. Duplicate v, to produce 1 the 2 of 3 to 4 and 5 a 6 in 7 is 8 it 9 you 10 that 11 he 12 was 13 for 14 on 15 are 16 with 17 as 18 I 19 his 20 they 21 be 22 at 23 one 24 have 25 this 26 from 27 or 28 had 29 by 30 hot 31 word 32 but 33 what 34 some 35 we 36 can 37 out 38 other 39 were 40 all 41 there 42 when 43 up 44 use 45 your 46 how 47 said 48 an 49 each 50 she 51 which 52 do 53 their 54 time 55 if 56 will 57 way 58 about 59 many 60 then 61 them 62 write 63 would 64 like 65 so 66 these 67 her 68 long 69 make 70 thing 71 see 72 him 73 two 74 has 75 look 76 more 77 day 78 could 79 go 80 come 81 did 82 number 83 sound 84 no 85 most 86 people 87 my 88 over 89 know 90 water 91 than 92 call 93 first 94 who 95 may 96 down 97 side 98 been 99 now 100 find 101 any 102 new 103 work 104 part 105 take 106 get 107 place 108 made 109 live 110 where 111 after 112 back 113 little 114 only 115 round 116 man 117 year 118 came 119 show 120 every 121 good 122 me 123 give 124 our 125 under 126 name 127 very 128 through 129 just 130 form 131 sentenc 132 great 133 think 134 say 135 help 136 low 137 line 138 differ 139 turn 140 cause 141 much 142 mean 143 before 144 move 145 right 146 boy 147 old 148 too 149 same 150 tell 151 does 152 set 153 three 154 want 155 air 156 well 157 also 158 play 159 small 160 end 161 put 162 home 163 read 164 hand 165 port 166 large 167 spell 168 add 169 even 170 land 171 here 172 must 173 big 174 high 175 such 176 follow 177 act 178 why 179 ask 180 men 181 change 182 went 183 light 184 kind 185 off 186 need 187 house 188 picture 189 try 190 us 191 again 192 animal 193 point 194 mother 195 world 196 near 197 build 198 self 199 earth 200 father 201 head 202 stand 203 own 204 page 205 should 206 country 207 found 208 answer 209 school 210 grow 211 study 212 still 213 learn 214 plant 215 cover 216 food 217 sun 218 four 219 betwee 220 state 221 keep 222 eye 223 never 224 last 225 let 226 thought 227 city 228 tree 229 cross 230 farm 231 hard 232 start 233 might 234 story 235 saw 236 far 237 sea 238 draw 239 left 240 late 241 run 242 don't 243 while 244 press 245 close 246 night 247 real 248 life 249 few 250 north 251 open 252 seem 253 togethe 254 next 255 white 256 children 257 begin 258 got 259 walk 260 exampl 261 ease 262 paper 263 group 264 always 265 music 266 those 267 both 268 mark 269 often 270 letter 271 until 272 mile 273 river 274 car 275 feet 276 care 277 second 278 book 279 carry 280 took 281 science 282 eat 283 room 284 friend 285 began 286 idea 287 fish 288 mountai 289 stop 290 once 291 base 292 hear 293 horse 294 cut 295 sure 296 watch 297 color 298 face 299 wood 300 main 301 enough 302 plain 303 girl 304 usual 305 young 306 ready 307 above 308 ever 309 red 310 list 311 though 312 feel 313 talk 314 bird 315 soon 316 body 317 dog 318 family 319 direct 320 pose 321 leave 322 song 323 measur 324 door 325 product 326 black 327 short 328 numeral 329 class 330 wind 331 questio 332 happen 333 complet 334 ship 335 area 336 half 337 rock 338 order 339 fire 340 south 341 proble 342 piece 343 told 344 knew 345 pass 346 since 347 top 348 whole 349 king 350 space 351 heard 352 best 353 hour 354 better 355 true 356 during 357 hundre 358 five 359 remem 360 step 361 early 362 hold 363 west 364 ground 365 interest 366 reach 367 fast 368 verb 369 sing 370 listen 371 six 372 table 373 travel 374 less 375 morning 376 ten 377 simple 378 several 379 vowel 380 toward 381 war 382 lay 383 against 384 pattern 385 slow 386 center 387 love 388 person 389 money 390 serve 391 appear 392 road 393 map 394 rain 395 rule 396 govern 397 pull 398 cold 399 notice 400 voice 401 unit 10 lỗi về từ vựng hay gặp nhất khi học và sử dụng từ tiếng Anh 1. Practice/Practise : Trong tiếng Anh/Mỹ, practice có thể đóng cả hai vai trò là danh từ và động từ. Tuy vậy, trong tiếng Anh/Anh chuẩn mực thìpractice là danh từ (sự thực hành/sự rèn luyện) còn practise là động từ (thực hành/rèn luyện). A doctor has a practice (N), but his daughter practises (V) the piano. 2. Bought/Brought : Lỗi này thường xảy ra do viết sai chính tả. Bought là quá khứ của buy (mua sắm) trong khi brought là quá khứ của bring (mang, vác ). I bought a bottle of wine which had been brought over from France. 3. Your/You're : Your được dùng để chỉ một vật gì đó/người nào đó thuộc về người đang nói trong khi "You're" là cụm chủ ngữ + động từ (to be). Do vậy, nếu nói "Your jeans look nice" là đúng nhưng nếu nói "You're jeans look nice" là sai. 4. Its/It's : Lỗi này giống y hệt lỗi ở trên nhưng áp dụng cho it thay vì you. Nói "It's a hot day" là đúng nhưng nói "Its a hot day" là sai. 5. Two/To/Too : Ba từ này có cách đọc gần như giống hệt nhau. Do vậy khi chép chính tả/ghi lại lời giảng trên lớp bạn có thể sẽ bị nhầm lẫn giữa ba từ này. "Two" được dùng để chỉ số 2, "to" được dùng để chỉ hướng còn "too" có hai nghĩa : "also" cũng có hoặc chỉ số lượng quá nhiều/ít. 6. Desert/Dessert : Hai từ trên được phát âm theo quy tắc như sau : nếu có 1 chữ s thì sẽ phát âm là 'z' còn hai chữ s sẽ phát âm là s. Có khá nhiều các từ khác cũng phát âm theo quy tắc này, ví dụ như prisey hay prissy. Desert được dùng để chỉ sa mạc (danh từ), sự vắng vẻ/cô quạnh (tính từ) hay là rời bỏ (động từ) trong khi dessertđược sử dụng để chi phần tráng miệng của bữa ăn. 7. Dryer/Drier : Thực tế hai từ này hiện tại đã được sử dụng với ý nghĩa như nhau : máy làm khô (ví dụ hair dryer là máy sấy tóc, clothes dryer là máy làm khô quần áo). Tuy vậy, nếu chặt chẽ mà nói thì trong tiếng Anh-Anh drier chỉ được dùng như tính từ để chỉ việc một vật gì đó trở nên khô hơn. A hair dryer makes hair drier. 8. Chose/Choose : Choose được phát âm là /t∫u:z/ với âm 'u' và chữ 'z' ở cuối trong khi Chose / ouz/ được đọc như nose. Chose là động từ thời quá ʃ khứ của Choose. If you had to choose to visit Timbuktu, chances are you chose to fly there. 9. Lose/Loose : Trường hợp này khác với trường hợp trên ở chỗ hai từ này không liên quan tới nhau. Lose là động từ chỉ việc mất đi một cái gì đó trong khi loose là tính từ chỉ sự lỏng lẻo. My trousers are too loose. I hope I don't lose my games if I wear it. 10. Literally : Đây là một trong những từ hay bị lạm dụng và dẫn tới việc câu văn/nói trở nên rất buồn cười khi bị dùng sai từ. Literally có nghĩa là "it really happened" và chỉ được sử dụng để nói về những thứ được hiển nhiên công nhận. Ví dụ: He literally exploded after swallowing the grenade. Điều này là hiển nhiên vì nếu anh ta nuốt một quả lựu đạn, quả lựu đạn nổ thì anh ta cũng nổ theo. Thế nhưng, nói là she annoyed him and he literally exploded thì lại là lạm dụng bởi vì đây không phải là một sự thật hiển nhiên (fact) trừ phi cô này là siêu nhân lựu đạn. 600 essential words for the toeic flash card song ngữ- thẻ flash card từ vựng toeic http://123doc.org/document/3451622-600-essential-words-for-the-toeic-flash-card-song-ngu-the-flash-card-tu-vung-toeic.htm VOCABULARY FOR PART TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN Dạng câu hỏi có người hình holding in a hand opening the bottle’s cap pouring something into a cup looking at the monitor examining something reaching for the item carrying the chair climbing the ladder speaking into the microphone conducting a phone conversation working at the computer cleaning the street standing beneath the tree nắm chặt tay mở nắp chai đổ thứ vào tách nhìn hình xem xét vật với tới đồ vật khiêng ghế leo lên thang nói micro nói chuyện điện thoại làm việc máy tính quét đường đứng Dạng câu hỏi có nhiều người hình TỔNG hợp TEST TOEIC 990 (tham khảo) đáp án CHI TIẾT http://123doc.org/document/3453620-tong-hop-bai-test-toeic-990-tham-khao-dap-an-chi-tiet-toeic-iig-vietnam.htm 600 essential words for the toeic flash card song ngữ- thẻ flash card từ vựng toeic http://123doc.org/document/3451622-600-essential-words-for-the-toeic-flash-card-song-ngu-the-flash-card-tu-vung-toeic.htm shaking hands chatting with each other facing each other sharing the office space attending a meeting interviewing a person addressing the audience handing some paper to each other giving directions standing in line sitting across from each other looking at the same object taking the food order passing each other examining the patient bắt tay tán gẫu đối mặt chung chỗ văn phòng tham dự mít tinh vấn người nói chuyện với khán giả đưa giấy cho người khác đường đứng hàng ngồi hai bên đối diện nhìn vào vật ghi giấy gọi thức ăn ngang qua kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Dạng câu hỏi có hình ảnh đồ vật be placed on the table be being sliced have been arranged in a case be being loaded into the truck have been opened be being weighed be being repaired be in the shade have been pulled up on a beach be being towed be stacked up on the ground be covered with the carpet đặt bàn bị xắt lát xếp vali chất vào xe tải mở cân sửa chữa bóng râm kéo bãi biển được kéo chất đống mặt đất thảm bao phủ Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên TỔNG hợp TEST TOEIC 990 (tham khảo) đáp án CHI TIẾT http://123doc.org/document/3453620-tong-hop-bai-test-toeic-990-tham-khao-dap-an-chi-tiet-toeic-iig-vietnam.htm 600 essential words for the toeic flash card song ngữ- thẻ flash card từ vựng toeic http://123doc.org/document/3451622-600-essential-words-for-the-toeic-flash-card-song-ngu-the-flash-card-tu-vung-toeic.htm overlooking the river be floating on the water look forward the mountain walking into the forest be planted in rows watering plants mowing the lawn grazing in the field being harvested there is a flower bed weeding in the garden raking leaves there is a skyscraper nhìn/hướng sông mặt nước nhìn/hướng phía núi vào rừng trồng theo hàng tưới cắt cỏ gặm cỏ đồng thu hoạch có luống hoa nhổ cỏ vườn cào có tòa nhà chọc trời Hình ảnh liên quan đến công ty copier unoccupied desk the paperwork file cabinet drawing table hand the paper view some documents read through pages address face the screen directly reach into the cabinet check information turn the newspaper type on the keyboard conduct a conversation make a phone call máy photocopy bàn trống làm công việc văn phòng tủ hồ sơ bàn có ngăn kéo trao giấy tờ xem tài liệu đọc qua trang giấy diễn thuyết, nói với đối diện hình với tay vào tủ hồ sơ kiểm tra thông tin trao tờ báo đánh máy (trên bàn phím) nói chuyện gọi điện thoại TỔNG hợp TEST TOEIC 990 (tham khảo) đáp án CHI TIẾT http://123doc.org/document/3453620-tong-hop-bai-test-toeic-990-tham-khao-dap-an-chi-tiet-toeic-iig-vietnam.htm 600 essential words for the toeic flash card song ngữ- thẻ flash card từ vựng toeic http://123doc.org/document/3451622-600-essential-words-for-the-toeic-flash-card- [...]... ghi nhận, ghi vào sổ, vào sổ định kỳ /ˈreɡ.jʊ.leɪt/, quản lý 469 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí rehearse /rɪˈhɜːs/, luyện tập 470 reinforce 471 472 473 reject relatively relaxation 474 release 475 476 477 478 479 480 481 482 483 relinquish rely remainder remember remind remote repel replace report /rɪˈliːs/, phát hành /rɪˈlɪŋ.kwɪʃ/, đầu hàng ,từ bỏ dựa vào /rɪˈmeɪn.dər/, phần... repel replace report /rɪˈliːs/, phát hành /rɪˈlɪŋ.kwɪʃ/, đầu hàng ,từ bỏ dựa vào /rɪˈmeɪn.dər/, phần còn lại /rɪˈmem.bər/, nhớ lại /rɪˈmaɪnd/, nhắc nhở /rɪˈməʊt/, xa xôi /rɪˈpel/, ngăn ngừa /rɪˈpleɪs/, thay thế /rɪˈpɔːt/, báo cáo, bản báo cáo 484 485 486 487 representation reputation require research /ˌrep.rɪ.zenˈteɪ.ʃən/, đại diện /ˌrep.jʊˈteɪ.ʃən/, danh tiếng /rɪˈkwaɪər/, yêu cầu /rɪˈsɜːtʃ/, nghiên... smooth 529 530 531 software solve source 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 specialize specific spectrum spouse stage statement stationery stay on top of stock store 542 543 544 545 strategy strictly strong subject to 546 547 548 549 550 subjective submit subscribe substantially substitution /sɪˈkjʊər/, chiếm chổ /sɪˈlekt/, chọn /sel aʊt/, bán hết /sens/, giác quan /ˈsep.ər.ət.li/, phân chia /ˈsɪə.ri.əs/,... lược /ˈstrɪkt.li/, chặt chẽ /strɒŋ/, bền vững /ˈsʌb.dʒekt tuː/, chịu sự quản lý của /səbˈdʒek.tɪv/, chủ quan /səbˈmɪt/, đệ trình /səbˈskraɪb/, đăng ký nhận báo /səbˈstæn.ʃəl.i/, lớn /ˌsʌb.stɪˈtjuː.ʃən/, thay thế 557 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí subtract /səbˈtrækt/, trừ success /səkˈses/, thành công successive /səkˈses.ɪv/, kế tiếp sufficiently hiệu quả suggestion /səˈdʒes.tʃən/,
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC, Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC,

Từ khóa liên quan