Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường THPT Kim Thành 2015

1 509 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 09:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KIM THÀNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN: LỊCH SỬ Năm học: 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Câu (2 điểm) Trình bày hoạt động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 – 1929) Thông qua hoạt động em cho biết vai trò Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đời Đảng Cộng Sản Việt Nam? Câu (3 điểm) Tại ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm chiến lược với thực dân Pháp? Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Câu (2 điểm) Thắng lợi ta buộc đế quốc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa thắng lợi Câu (3 điểm) Nêu xu hòa hoãn Đông – Tây Chiến tranh lạnh chấm dứt Tại Mĩ Liên Xô lại chấm dứt Chiến tranh lạnh? Quan hệ nước Đông Nam Á thời gian có đổi phù hợp với xu trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường THPT Kim Thành 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường THPT Kim Thành 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường THPT Kim Thành 2015

Từ khóa liên quan