0

de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013

4 405 0
  • de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2016, 22:38

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm):Câu 1: (2,5 điểm) Phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?Câu 2: (2,5 điểm) Nêu hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn?Câu 3: (3,0 điểm) a) Nêu những biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật?b) Bản thân em phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học? MA TRẬN Các mức độ cần đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNK TNKQ TL TNKQ TL TL Q Điều kiện cần cho 0,5đ hạt nảy mầm Hạt trần - Cây 0,5đ Thông Lớp hai mầm lớp 1 mầm 2,5đ 0,5đ Sự phát triển giới Thực vật 0,5đ Bảo vệ đa dạng thực vật 3,0đ Vi khuẩn 2,5đ 1 1 Tổng số 1,5đ 2,5đ 0,5đ 2,5đ 3,0đ Chủ đề Tổng 0,5đ 0,5đ 3,0đ 0,5đ 3,0đ 2,5đ 10đ TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN HỌ VÀ TÊN: LỚP:6A………… ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC (Thời Gian: 45 Phút) LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO Đề ra: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (2 điểm) Câu 1: Cơ quan sinh sản hạt trần A Hoa B Quả C Hạt D Nón Câu 2: Nhóm thuộc mầm A Lúa, ngô B Lúa, ổi C Khoai, sắn D Bàng, chanh Câu 3: Hướng phát triển giới thực vật là: A Rêu → Hạt trần → Dương xỉ → Hạt kín B Rêu → Dương xỉ → Hạt trần → Hạt kín C Rêu → Dương xỉ → Hạt kín → Hạt trần D Rêu → Hạt trần → Dương xỉ →Hạt kín Câu 4: Đâu điều kiện bên cần cho hạt nảy mầm? A Nước B Không khí C Nhiệt độ D Chất lượng hạt giống PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm): Câu 1: (2,5 điểm) Phân biệt thuộc lớp mầm lớp mầm? Câu 2: (2,5 điểm) Nêu hình dạng, kích thước cấu tạo vi khuẩn? Câu 3: (3,0 điểm) a) Nêu biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật? b) Bản thân em phải làm để bảo vệ đa dạng sinh học? BÀI LÀM ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Mỗi câu trả lời 0,5đ Câu Đáp án D A B D PHẦN II: TỰ LUẬN Câu Câu Câu Nội dung - Cây thuộc lớp mầm: Phôi có mầm, rễ chùm, gân hình cung song song, thân cỏ thân cột - Cây thuộc lớp mầm: Phôi có mầm, rễ cọc, gân hình mạng, thân gỗ thân cỏ Nội dung - Hình dạng: Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác như: Hình cầu, hình que, hình xoắn, hình dấu phẩy,… - Kích thước: Vi khuẩn có kích thước nhỏ, có nhiều dạng khác - Cấu tạo: Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản, chưa có nhân hoàn chỉnh Nội dung a Các biện pháp: - Ngăn chặn phá rừng - Hạn chế khai thác bừa bãi loài thực vật quý - Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia khu bảo tồn - Cấm buôn bán xuất loài thực vật quý - Tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng - Tích cực trồng chăm sóc xanh trường, lớp, địa phương b Liên hệ thực tế: - Tự ý thức bảo vệ đa dạng thực vật, tuyên truyền cho người có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật , tích cực trồng bảo vệ xanh xung quanh nơi 2,5 điểm 1,25 đ 1,25 đ 2,5 điểm 1,0 đ 1,5 đ 1,5 đ 3,0đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 1,0 đ ... thực vật , tích cực trồng bảo vệ xanh xung quanh nơi 2, 5 điểm 1 ,25 đ 1 ,25 đ 2, 5 điểm 1,0 đ 1,5 đ 1,5 đ 3,0đ 0,5 đ 0,5 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 1,0 đ ... TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN SINH HỌC (Thời Gian: 45 Phút) LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO Đề ra: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (2 điểm) Câu 1: Cơ quan... khí C Nhiệt độ D Chất lượng hạt giống PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm): Câu 1: (2, 5 điểm) Phân biệt thuộc lớp mầm lớp mầm? Câu 2: (2, 5 điểm) Nêu hình dạng, kích thước cấu tạo vi khuẩn? Câu 3: (3,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013, de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013, de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013