0

Giáo trình đo lường điện

20 462 0
  • Giáo trình đo lường điện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2016, 19:11

giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện, download giáo trình đo lường điện, giáo trình đo lường điện điện tử, Giáo trình đo lường điện ĐO LƯỜNG ĐIỆN ĐO LƯỜNG ĐIỆN Bởi: Nguyễn Tuấn Hùng ĐO LƯỜNG ĐIỆN NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN Định nghĩa Đo lường Một trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo với đơn vị đại lượng đo Phân loại cách thực phép đo Đo trực tiếp Cách đo Mà kết nhận trực tiếp từ Một phép đo Đo gián tiếp Cách đo Mà kết suy từ phối hợp kết nhiều phép đo dùng nhiều cách đo trực tiếp Các loại sai số phép đo cấp xác Sai số tuyệt đố i Hiệu số giá trị đo X giá trị thực Xth : Sai số tương đố i Tỉ số sai số tuyệt đối giá trị đo tính phần trăM: 1/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Sai số dụng cụ đo đặc trưng sai số tương đối quy đổ i XđM trị số định Mức thang đo tương ứng Sai số phương phá p Sai số sinh không hoàn thiện phương pháp đo không xác biểu thức lí thuyết cho ta kết đại lượng đo Sai số thiết bị Sai số thiết bị đo sử dụng phép đo, liên quan đến cấu trúc, tình trạng dụng cụ đo Sai số chủ qua n Sai số gây người sử dụng Ví dụ Mắt kéM, cẩu thả, đọc lệch Sai số hệ thốn g Thành phần sai số phép đo không đổi thay đổi có quy luật đo nhiều lần Một đại lượng đo Cấp xác dụng cụ đo deltaXMax: sai số tuyệt đối lớn nhất; A khoảng thang đo dụng cụ đo K< 0.5 loại dụng cụ đo có cấp xác cao, thường làM dụng cụ Mẫu Các dụng cụ đo công nghiệp thường có cấp xác ¸2.5 Độ nhạy dụng cụ đo S=delta a/ deltaX Delta a : độ biến thiên thị đo Delta X: độ biến thiên đại lượng cần đo 2/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN CƠ CẤU BIẾN ĐỔI ĐIỆN CƠ Định nghĩa Dụng cụ đo tương tự ( analog) loại dụng cụ đo Mà số đại lượng liên tục tỉ lệ với đại lượng đo liên tục Trong dụng cụ đo tương tự người ta thường dùng thị điện cơ, tín hiệu vào dòng điện tín hiệu góc quay kiM thị Cơ cấu thực việc biến lượng điện từ thành lượng học làM quay phần động Một góc lệch a so với phần tĩnh a= fi(X) , X : Đại lượng điện Nguyên lý làM việc cấu biến đổi điện Khi cho dòng điện vào Một cầu biến đổi điện tác dụng từ trường quay lên phần động cấu Mà sinh Một Mô Men quay Mq Mq = dWđt/da ( Wđt lượng điện từ trường) Nếu ta đặt vào trục phần động Một lò xo cản phần động quay lò xo bị xoắn lại sinh Một MôMen cản Mc: Mc = K.a ( hệ số K phụ thuộc vào kích thước vật liệu chế tạo lò xo) Khi phần động cấu nằM vị trí cân bằng: Mq = Mc suy a = 1/K dWđt/da Đây phương trình đặc tính thang đo Cơ cấu biến đổi kiểu điện có loại: • • • • • Cơ cấu kiểu từ điện Cơ cấu kiểu điện từ Cơ cấu kiểu điện động Cơ cấu kiểu cảM ứng Cơ cấu kiểu tĩnh điện 3/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN CƠ CẤU ĐO KIỂU TỪ ĐIỆN Cấu tạo NaM châM vĩnh cửu (1) có độ từ cảM cao có hai Má cực từ • Lõi thép hình trụ (2) nhằM giảM khe hở không khí hai cực naM châM làM cho từ trường Mạnh phân bố • Cuộn dây động (3) dây đồng tiết diện nhỏ khung nhôM – khung nhôM để quấn dây • Lò xo (4) dùng để tạo MôMen phản kháng • Trục (5) • KiM thị (6) Nguyên lý làM việc Khi có dòng điện Một chiều cần đo chạy vào cuộn dây động, từ trường tác dụng với từ trường naM châM vĩnh cửu, tạo nên lực FI tác dụng lên hai cạnh cuộn dây động gây MôMen quay Mq: Mq =FI.*D = BLWI D = Kq I Mối quan hệ góc lệch a kiM thị dòng điện cần đo: a = S.I S độ nhạy cấu đo Đặc điểM ứng dụng Ưu điểM: - Có độ xác cao phần tử cấu có độ ổn định cao, từ trường cực từ Mạnh nên bị ảnh hưởng từ trường công suất tiêu thụ nhỏ - Thang đo chia độ - Độ nhạy lớn nên đo dòng Một chiều nhỏ Nhược điểM : - Chỉ đo dòng Một chiều góc lệch a tỉ lệ bậc với dòng điện - Tiết diện cuộn dây động nhỏ, nên khả tải kéM 4/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Cấu tạo phức tạp, hư hỏng khó sửa chữa Ứng dụng: Chế tạo để đo dòng điện điện áp Một chiều: vôn kế, ăM pe kế Đo dòng, áp trị số nhỏ như: điện kế, MiliăMpekế, Milivolkế Đo điện trở : ÔM Mét, MêgôMét Chế tạo đồng hồ vạn CƠ CẤU ĐO KIỂU ĐIỆN TỪ Cấu tạo Cơ cấu gồM loại chính: kiểu cuộn dây phẳng kiểu cuộn dây tròn Ta xét cấu kiểu cuộn dây phẳng hình 5.2.2 - Cuộn dây phẳng phần tĩnh (1) - Lõi thép (2) - Lá sắt từ MềM (3) phần động, nằM lòng cuộn dây phần tĩnh - Bộ phận cản dịu (4) 5/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.2.2 Nguyên lý làM việc Khi cho dòng điện cần đo I vào cuộn dây 1, sắt từ bị đẩy làM kiM quay Một góc a Trong cuộn dây tích lũy lượng từ trường: WM = LI2 /2 L: Điện cảM cuộn dây Mối quan hệ góc lệch kiM thị a với dòng điện cấn đo I: a = SI2 S: độ nhạy cấu đo c Đặc điểM ứng dụng Ưu điểM : - Đo dòng xoay chiều Một chiều - Khả tải lớn tiết diện dây quấn lớn, đo dòng áp lớn 6/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Cấu tạo đơn giản Nhược điểM : - Từ trường thân yếu, bị ảnh hưởng từ trường Do tổn hao phu cô từ trễ, nên độ xác không cao, độ nhạy thấp - Thang đo chia độ không Ứng dụng: Chế tạo aMpe kế vôn kế Một chiều xoay chiều CƠ CẤU ĐO KIỂU ĐIỆN ĐỘNG Cấu tạo - Phần tĩnh cuộn dây (1 ) gồM hai cuộn dây đặt cạnh để tạo khoảng không gian có từ trường tương đối đều, quấn dây tiết diện lớn - Phần động cuộn dây (2 ) có tiết diện nhỏ đặt lòng cuộn dây tĩnh Ngoài có lò xo phận cản dịu Nguyên lý làM việc Dòng điện cần đo đưa vào cuộn dây 1( I1) (I2) tạo nên từ trường đẩy nhau, gây nên MôMen quay Năng lượng từ trường tích lũy cuộn dây: WM = L1I12/2 +L2I22/2 + MI1.I2 L1,L2 : điện cảM hai cuộn dây; M: hỗ cảM hai cuộn dây Mối quan hệ góc lệch kiM thị a với dòng điện cần đo: a = S I1 I2 S độ nhạy cấu đo Nếu I1= I2 =I suy a =S I2 Đặc điểM ứng dụng Ưu điểM : 7/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Không có lõi thép nên tổn hao sắt từ, nên độ xác cao, chế tạo dụng cụ đo với cấp xác đến 0.05 - Đo dòng Một chiều xoay chiều Nhược điểM : - Cuộn dây (2) có tiết diện nhỏ, nên khả tải kéM - Cấu tạo phức tạp - Từ trường cấu đo bị ảnh hưởng từ trường Ứng dụng: Chế tạo vôn kế, aMpe kế Một chiều xoay chiều chế tạo dụng cụ đo công suất (oát kế) chủ yếu CƠ CẤU ĐO KIỂU CẢM ỨNG Cấu tạo ( hình vẽ 5.2.4) - Phần tĩnh gồM cuộn dây (2) cuộn dây (3) Cuộn điện áp (2) có số vòng nhiều, tiết diện nhỏ Cuộn dòng điện (3) có tiết diện lớn, quấn vòng - Phần động gồM đĩa nhôM (1) gắn với trục (4) 8/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.2.4 Nguyên lý làM việc Cho dòng điện I1 I2 vào hai cuộn dây (2) và(3) sinh từ thông fi1 fi2 lệch góc y MôMen làM cho đĩa nhôM quay: Mq = Cfi.fi1.fi2 siny Hai cuộn dây phần tĩnh đo dòng I điện áp U cho nên: fi1 ~U ; fi2 ~I ; góc lệch pha P U I ( U nhanh pha so với fi1 góc 90 , I pha với fi2 ) P = y+900 Mq = Cfi.fi1.fi2 sin xấp xỉ y KU.I.cosP = KP Như MôMen quay tỉ lệ với công suất P Mà tải tiêu thụ Để thể số vòng quay đĩa nhôM, người ta gắn vào trục cấu thị đếM khí Lượng điện tiêu thụ A khoảng thời gian dt: A = P dt= C.N (N : số vòng quay đĩa nhôM) Đặc điểM ứng dụng - Điều kiện để MôMen quay phải có hai từ trường - MôMen quay phụ thuộc tần số dòng điện 9/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Chỉ làM việc Mạch điện xoay chiều Ứng dụng: Chế tạo công tơ đo điện ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐO ĐIỆN ÁP ĐO DÒNG ĐIỆN Đo dòng điện cách Mắc aMpe kế nối tiếp với phụ tải có dòng điện cần đo chạy qua Điện trở aMpe kế nhỏ tốt Để Mở rộng thang đo Một chiều, người ta dùng điện trở sơn (shunt) Rs nối song song với cấu đo Ta có I = IS+IA K = I/IA = RA /RS + K: hệ số Mở rộng thang đo Thay đổi RS ta hệ số Mở rộng thang đo khác RA /RS = 9;99; 999 suy K = 10;100;1000; Dòng qua cấu 1/10; 1/100;1/1000; với dòng cần đo Đo dòng xoay chiều dùng aMpeMét điện từ hay điện động Với dòng xoay chiều ta dùng Máy biến dòng để Mở rộng thang đo AMpeMét điện từ Mở rộng thang đo cách chia cuộn dây tĩnh nhiều đoạn tuỳ thuộc việc Mắc nối tiếp hay song song ( hình 5.3.1.b ) Khi cần đo dòng xoay chiều dụng cụ đo từ điện người ta phải chỉnh lưu dòng xoay chiều thành Một chiều 10/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.3.1.b ĐO ĐIỆN ÁP Đo điện áp người ta dùng vôn kế Mắc song song với Mạch điện có điện áp cần đo Để kết đo xác điện trở vôn kế lớn tốt Để Mở rộng thang đo cách Mắc thêM điện trở phụ nối tiếp với vôn kế Gọi k= U/UV : hệ số Mở rộng thang đo k = U/UV = 1+Rp/Rv Thay đổi Rp đạt giá trị k khác Khi đo điện áp U lớn để Mở rộng thang đo người ta dùng Máy biến áp điện áp ĐO CÔNG SUẤT Dụng cụ đo công suất Oát kế (oát Mét), đơn vị công suất Oát (W) ĐO CÔNG SUẤT TRONG MẠCH ĐIỆN SIN MỘT PHA Oát Mét hay dụng cụ đo công suất thường chế tạo theo cấu kiểu điện động Nguyên lý hoạt động: - Cuộn tĩnh Mắc nối tiếp với phụ tải gọi cuộn dòng, có điện trở nhỏ nên thường quấn vòng dây cỡ lớn - Cuộn phần động dùng làM cuộn áp, nối song song với phụ tải cần đo Cuộn dây điện trở lớn nên người ta nối thêM Một điện trở phụ Rp 11/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN MôMen quay tức thời cuộn dây phần động: Mq=kg II IU Dòng điện qua cuộn dây tĩnh dòng điện phụ tải Ipt=II, dòng qua cuộn dây động 2: II =Ipt; IU =U/(R2+Rp) suy IU ~U suy Mq ~ Ppt = UI cosP Như Mq oát Mét tỉ lệ với công suất tác dụng phụ tải nên dùng để đo công suất Mạch xoay chiều Một chiều ĐO CÔNG SUẤT MẠCH ĐIỆN BA PHA Khi Mạch ba pha bốn dây đối xứng, cần dùng Một oát kế đo công suất pha nhân : P3p= 3.P1p Nếu Mạch pha dây không đối xứng phải dùng oátMét đo cộng kết lại P3p=PA+PB+PC Khi Mạch ba pha dây trung tính phụ tải bất kỳ, người ta dùng oát kế để đo công suất: P3p=P1+P2 Chứng Minh: Công suất tức thời Mạch ba pha: p3p= uAiA+uBiB+uCiC (1) Ta có: iA+iB+iC=0 suy iC= - ( iA+iB) (2) Từ (1) (2) ta có: p3p = iA (uA-uC)+iB (uB-uC) = iAuAC+iBuBC = p1+p2 Người ta chế tạo loại oát kế pha hai phần tử, cách Mắc sơ đồ đo tương tự cách dùng oát kế Một pha ĐO ĐIỆN TRỞ Đo gián tiếp 12/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Để đo điện trở ta dùng AMpe kế đo dòng điện I vônkế đo điện áp U Điện trở cần đo: Rx = U/I Ta có Rx +RA = U/I, điện trở aMpekế gây sai số phép đo Ta có: I = U/Rx + U/Rv suy Rx = 1/ (I/U –1/Rv) Điện trở vôn kế gây nên sai số phép đo, dùng để đo điện trở có giá trị nhỏ Đo ÔM kế (hình 5.5.2) Hình 5.5.2 ÔM kế dùng để đo điện trở có giá trị nhỏ Cấu tạo: - Nguồn pin E - Cơ cấu thị kiểu từ điện Rcc - Rbt - điện trở dùng để điều chỉnh vị trí không - Rx - điện trở cần đo Khi nối Rx cần đo vào Mạch, dòng điện qua cấu đo I: I = E/( Rbt + Rx) E Rbt không đổi I phụ thuộc Rx, đọc I ta suy điện trở Rx 13/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Trên thang đo khắc độ theo đơn vị điện trở tương ứng với dòng điện I Sau Một thời gian sử dụng E pin giảM, nên trước đo cần ngắn Mạch 1, để chỉnh kiM vị trí 0, sau Mới bắt đầu đo MêgôMét ( lôgôMét từ điện) Dùng để đo điện trở lớn điện trở cách điện Phần tĩnh Một naM châM vĩnh cửu có lõi thép Phần động gồM hai khung dây có điện trở R1, khung dây có điện trở R2 Nguồn cung cấp có điện áp từ 500 – 1000V Máy phát điện chiều quay tay tạo Điện trở phụ dùng để điều chỉnh Rp1 Mắc nối tiếp với điện trở R1 , Rp2 Mắc nối tiếp với điện trở R2, điện trở cần đo Rx Mắc nối tiếp với điện trở Rp1 Dòng điện qua khung dây: I1 =U/(R1+Rp1 +Rx); I2 =U/(R2+Rp2); Góc quay a MêgôMét tỷ lệ với tỷ số hai dòng: a =fi(I1/I2) =fi[(R2+Rp2)/ (R1+Rp1 +Rx)] Do R1, Rp1 R2, Rp2 không thay đổi, nên a = fi(Rx) Cầu đo điện trở Điện trở cần đo Rx Một nhánh cầu, điện trở R1, R2, R3 điều chỉnh Điều chỉnh điện trở R1, R2, R3 cho điện kế G không, cầu cân bằng: Rx/R2 = R3/R1 suy Rx =R2 R3/R1 KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG Khái niệM chung 14/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Các đại lượng không điện áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, Mực chất lỏng, vận tốc vật, tốc độ quay, đo Một cách xác phép đo lường điện Đồng thời tín hiệu điện truyền dẫn điều khiển thuận lợi Sơ đồ khối dụng cụ đo lường đại lượng không điện bao gồM: • Cơ cấu chuyển đổi đo lường • Để biến đổi đại lượng không điện thành đại lượng điện điện áp, dòng điện, điện trở, điện cảM, điện dung v.v • Các khâu trung gian khuếch đại, bù đại lượng điện • Các cấu đo lường đầu có thang chia theo đại lượng không điện Chuyển đổi đo lường Chức biến đại lượng cần đo khác thành đại lượng điện Có nhiều cách chuyển đổi: • • • • Chuyển đổi điện trở Chuyển đổi điện từ Chuyển đổi điện dung Chuyển đổi nhiệt điện Một vài chuyển đổi: Chuyển đổi điện trở - Biến trở Điện trở biến trở : Rx= R.L/LX LX khoảng di chuyển chạy Biến trở dùng để đo di chuyển thẳng có loại biến trở xoay - Chuyển đổi điện trở lực căng Cấu tạo gồM Miếng giấy Mỏng làM đế, dán sợi dây Mảnh hợp kiM platin Sau dán lên chi tiết cần đo biến dạng Sự biến thiên điện trở chuyển đồi : dR/R = K d/E 15/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN K : độ nhạy chuyển đổi d : Ứng suất tác dụng lên chuyển đổi cần đo E: Môđun đàn hồi Chuyển đổi điện từ Chuyển đổi di chuyển thẳng hay góc thành thay đổi điện cảM, hỗ cảM xuất sức điện động Chuyển đổi điện dung (như hình 5.6.1.c) Điện dung tụ điện C: C = e S/d e: số điện Môi S: diện tích cực d: khoảng cách hai cực Sự di chuyển khoảng cách hai điện cực, góc quay hay chiều dày điện Môi dẫn đến biến thiên tụ điện Hình 5.6.1.c Chuyển đổi nhiệt điện (như hình 5.6.1.d) 16/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.6.1.d ĐeM hàn hai kiM loại không đồng chất I II, nhiệt độ t1 t0 khác dẫn đến xuất sức điện động Mạch gọi sức nhiệt điện động Trị số sức nhiệt điện động phụ thuộc độ chênh lệch nhiệt độ hai đầu t1, t0 Cơ cấu dùng để đo nhiệt độ MỘT SỐ MẠCH ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN Đo ứng suất Ta dán chuyển đổi điện trở lực căng lên điểM cần đo Một nhánh Mạch cầu hình 5.6.2.a Sự biến thiên điện áp đường chéo khuếch đại đưa vào cấu đo 17/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.6.2.a Đo di chuyển ( hình 5.6.2.b) Hình 5.6.2.b Sự di chuyển vật thể dẫn đến thay đổi khoảng cách cực tụ C, dẫn đến thay đổi điện dung C, biến thiên điện áp tín hiệu đưa cấu đo Cơ cấu đo khắc vạch khoảng di chuyển tương ứng ĐO LƯỜNG SỐ Nguyên lý thị số Đại lượng đo x(t) sau qua biến đổi thành xung (BĐX) Số xung được đưa vào Mã hóa (MH) số sau đến giải Mã (GM) đưa số hình 5.7.1 18/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.7.1 Thiết bị số Có nhiều loại thiết bị số quang học khác dùng phổ biến số LED ghép loại tinh thể lỏng Điốt phát quang chất bán dẫn phát sáng đặt vào điện áp Một chiều, tinh thể lỏng tác dụng điện áp chuyển pha từ trạng thái suốt sang trạng thái Mờ ta nhìn thấy Mầu sắc đằng sau Tinh thể lỏng tiêu thụ công suất nhỏ (0,1Ma Một thanh) điốt phát quang 10MA Các thiết bị kỹ thuật sử dụng Mã số Để đọc thông tin đo thể bên ta biến đổi Mã số thành Mã số 10 Hình 5.7.2 Thiết bị làM nhiệM vụ giải Mã Người ta sử dụng vạch từ a đến g bố trí hình 5.7.2 Nếu tất vạch sáng ta nhận số 19/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Bộ giải Mã vạch chế tạo dạng vi Mạch kiểu SN 74247 có đầu hở cực góp Dùng để điều khiển thị LED có chung anốt +5V Để đảM bảo dòng anốt Mong Muốn cần thêM điện trở bên Các giải Mã nhị thập phân vạch chế tạo kết hợp với khối hiển thị dạng vi Mạch Trong vi Mạch bố trí nhớ đệM lưu trữ biến vào Bộ thị số gồM nhiều chữ số Hoạt động thị nối tiếp song song với việc sử dụng cách nối Ma trận chế độ dồn kênh rút gọn đáng kể số dây nối 20/20 [...]... tử, cách Mắc sơ đồ đo tương tự như cách dùng 2 oát kế Một pha ĐO ĐIỆN TRỞ Đo gián tiếp 12/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Để đo điện trở ta dùng AMpe kế đo dòng điện I và vônkế đo điện áp U Điện trở cần đo: Rx = U/I Ta có Rx +RA = U/I, điện trở aMpekế gây sai số phép đo Ta có: I = U/Rx + U/Rv suy ra Rx = 1/ (I/U –1/Rv) Điện trở vôn kế gây nên sai số phép đo, dùng để đo điện trở có giá trị nhỏ Đo bằng ÔM kế (hình... của dụng cụ đo lường các đại lượng không điện bao gồM: • Cơ cấu chuyển đổi đo lường • Để biến đổi các đại lượng không điện thành các đại lượng điện như điện áp, dòng điện, điện trở, điện cảM, điện dung v.v • Các khâu trung gian như khuếch đại, bù các đại lượng điện • Các cơ cấu đo lường ở đầu ra có thang chia theo các đại lượng không điện Chuyển đổi đo lường Chức năng biến các đại lượng cần đo khác nhau.. .ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.3.1.b ĐO ĐIỆN ÁP Đo điện áp người ta dùng vôn kế Mắc song song với Mạch điện có điện áp cần đo Để kết quả đo chính xác thì điện trở vôn kế càng lớn càng tốt Để Mở rộng thang đo bằng cách Mắc thêM điện trở phụ nối tiếp với vôn kế Gọi k= U/UV : hệ số Mở rộng thang đo k = U/UV = 1+Rp/Rv Thay đổi Rp có thể đạt được các giá trị k khác nhau Khi đo điện áp U lớn để Mở rộng thang đo. .. dùng để đo các điện trở có giá trị nhỏ Cấu tạo: - Nguồn pin E - Cơ cấu chỉ thị kiểu từ điện Rcc - Rbt - điện trở dùng để điều chỉnh vị trí không - Rx - điện trở cần đo Khi nối Rx cần đo vào Mạch, dòng điện đi qua cơ cấu đo I: I = E/( Rbt + Rx) E và Rbt không đổi thì I phụ thuộc Rx, đọc được I ta suy ra điện trở Rx 13/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Trên thang đo khắc độ theo đơn vị điện trở tương ứng với dòng điện I... R2, R3 cho điện kế G chỉ không, cầu đã cân bằng: Rx/R2 = R3/R1 suy ra Rx =R2 R3/R1 KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG Khái niệM chung 14/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Các đại lượng không điện như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, Mực chất lỏng, vận tốc của vật, tốc độ quay, có thể đo được Một cách chính xác bằng phép đo lường điện Đồng thời tín hiệu điện được... đo cần ngắn Mạch 1, 2 để chỉnh kiM về vị trí 0, sau đó Mới bắt đầu đo MêgôMét ( lôgôMét từ điện) Dùng để đo điện trở lớn như điện trở cách điện Phần tĩnh là Một naM châM vĩnh cửu có lõi thép Phần động gồM hai khung dây 1 có điện trở R1, khung dây 2 có điện trở R2 Nguồn cung cấp có điện áp từ 500 – 1000V do Máy phát điện 1 chiều quay tay tạo ra Điện trở phụ dùng để điều chỉnh Rp1 Mắc nối tiếp với điện. .. lên chi tiết cần đo biến dạng Sự biến thiên điện trở chuyển đồi : dR/R = K d/E 15/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN K : độ nhạy của chuyển đổi d : Ứng suất tác dụng lên chuyển đổi cần đo E: Môđun đàn hồi Chuyển đổi điện từ Chuyển đổi các di chuyển thẳng hay góc thành thay đổi điện cảM, hỗ cảM và xuất hiện sức điện động Chuyển đổi điện dung (như hình 5.6.1.c) Điện dung của tụ điện C: C = e S/d e: hằng số điện Môi S: diện... thuộc độ chênh lệch nhiệt độ hai đầu t1, t0 Cơ cấu dùng để đo nhiệt độ MỘT SỐ MẠCH ĐO LƯỜNG CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN Đo ứng suất Ta dán chuyển đổi điện trở lực căng lên điểM cần đo và là Một nhánh của Mạch cầu như hình 5.6.2.a Sự biến thiên của điện áp ra trên đường chéo được khuếch đại và đưa vào cơ cấu đo 17/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.6.2.a Đo sự di chuyển ( như hình 5.6.2.b) Hình 5.6.2.b Sự di chuyển... tiếp với điện trở R2, điện trở cần đo Rx Mắc nối tiếp với điện trở Rp1 Dòng điện qua 2 khung dây: I1 =U/(R1+Rp1 +Rx); I2 =U/(R2+Rp2); Góc quay a của MêgôMét tỷ lệ với tỷ số của hai dòng: a =fi(I1/I2) =fi[(R2+Rp2)/ (R1+Rp1 +Rx)] Do R1, Rp1 R2, Rp2 không thay đổi, nên a = fi(Rx) Cầu đo điện trở Điện trở cần đo là Rx là Một nhánh của cầu, các điện trở R1, R2, R3 có thể điều chỉnh được Điều chỉnh các điện. .. di chuyển của khoảng cách giữa hai điện cực, góc quay hay chiều dày điện Môi dẫn đến sự biến thiên của tụ điện Hình 5.6.1.c 4 Chuyển đổi nhiệt điện (như hình 5.6.1.d) 16/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.6.1.d ĐeM hàn hai thanh kiM loại không đồng chất I và II, nhiệt độ t1 và t0 khác nhau dẫn đến xuất hiện sức điện động trong Mạch gọi là sức nhiệt điện động Trị số sức nhiệt điện động phụ thuộc độ chênh lệch nhiệt ... ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Chỉ làM việc Mạch điện xoay chiều Ứng dụng: Chế tạo công tơ đo điện ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐO ĐIỆN ÁP ĐO DÒNG ĐIỆN Đo dòng điện cách Mắc aMpe kế nối tiếp với phụ tải có dòng điện cần đo. .. cách Mắc sơ đồ đo tương tự cách dùng oát kế Một pha ĐO ĐIỆN TRỞ Đo gián tiếp 12/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Để đo điện trở ta dùng AMpe kế đo dòng điện I vônkế đo điện áp U Điện trở cần đo: Rx = U/I Ta... 10/20 ĐO LƯỜNG ĐIỆN Hình 5.3.1.b ĐO ĐIỆN ÁP Đo điện áp người ta dùng vôn kế Mắc song song với Mạch điện có điện áp cần đo Để kết đo xác điện trở vôn kế lớn tốt Để Mở rộng thang đo cách Mắc thêM điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình đo lường điện, Giáo trình đo lường điện, Giáo trình đo lường điện