0

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang

4 572 0
  • Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2016, 10:07

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2015 An Giang (có đáp án phía dưới) Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = - x2 có đồ thị là Parabol (P) a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số. b) Tìm tọa độ điểm thuộc (P) biết rằng tổng hoành độ và tung độ của điểm đó bằng -6. Bài 4: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B có AB < AC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi (d) là tiếp tuyến với đường tròn tại điểm A. Một đường thẳng song song với (d) cắt các cạnh AB, AC và đường thẳng BC lần lượt tại D, E và I. a. Chứng minh rằng số đo hai cung nhỏ BA và BC bằng nhau b. Chứng minh rằng góc ABC = góc AED c. Chứng minh tứ giác BCED nội tiếp d. Chứng minh rằng IB.C = ID.IE Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang Đề thi học kì lớp môn Toán năm 2015 An Giang (có đáp án phía dưới) Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = - x2 có đồ thị Parabol (P) a) Vẽ đồ thị (P) hàm số b) Tìm tọa độ điểm thuộc (P) biết tổng hoành độ tung độ điểm -6 Bài 4: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân B có AB < AC nội tiếp đường tròn (O) Gọi (d) tiếp tuyến với đường tròn điểm A Một đường thẳng song song với (d) cắt cạnh AB, AC đường thẳng BC D, E I a Chứng minh số đo hai cung nhỏ BA BC b Chứng minh góc ABC = góc AED c Chứng minh tứ giác BCED nội tiếp d Chứng minh IB.C = ID.IE Đáp án đề thi học kì lớp môn Toán 2015 An Giang ...Đáp án đề thi học kì lớp môn Toán 20 15 An Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang, Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang, Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2015 An Giang