0

Để chọn được nghề nghiệp thích hợp

2 1,013 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:34

Để chọn được một nghề nghiệp thích hợp với mong muốn, sở thích và khả năng của bản thân, điều quan trọng là bạn phải cân nhắc những vấn đề sau một cách kỹ lưỡng và toàn diện. 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Để chọn được nghề nghiệp thích hợp,

Hình ảnh liên quan

Hãy làm một bảng liệt kê những khả năng và những kỹ năng mà bạn thành thạo nhất. Nghĩ về những nét tiêu biểu trong cá tính của bạn, như sự trung thực, lòng nhiệt tình; những kỹ năng chung nhất của bạn có thể hữu ích trong nhiều - Để chọn được nghề nghiệp thích hợp

y.

làm một bảng liệt kê những khả năng và những kỹ năng mà bạn thành thạo nhất. Nghĩ về những nét tiêu biểu trong cá tính của bạn, như sự trung thực, lòng nhiệt tình; những kỹ năng chung nhất của bạn có thể hữu ích trong nhiều Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan