Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

38 2.9K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 08:47

Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpPHỤ LỤCLỜI CẢM ƠN Error: Reference source not found LỜI NÓI ĐẦU . Error: Reference source not found CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . Error: Reference source not found I./ Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp: . Error: Reference source not found 1./ Đối tượng sản phẩm : . Error: Reference source not found 2 ./ Đối tượng là khách hàng , nhà cung cấp sản phẩm điện thoại: Error: Reference source not found3./ Đối tượng là nhân viên công ty , và tài khoản truy cập : Error: Reference source not foundII./ Tổng quan về đề tài : Error: Reference source not found 1./ do chọn đề tài : Error: Reference source not found 2./ Mục đích của đề tài : Error: Reference source not found 3./ Nhiệm vụ của đề tài : . Error: Reference source not found 4./ Các bước phát triển của quá trình xây dựng hệ thống : . Error: Reference source not found4.1 ./ Phân tích . Error: Reference source not found 4.2 ./ Thiết kế . Error: Reference source not found 4.3./ Thực hiện . Error: Reference source not found CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Error: Reference source not found I./ Tổng quát hệ thống ( Mô hình tổng thể) : Error: Reference source not found II./ Biểu đồ phân cấp chức năng : . Error: Reference source not found III./ Biểu đồ mức khung cảnh : Error: Reference source not found IV ./ Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh : Error: Reference source not found GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 1 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpIV ./ Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh : Error: Reference source not found V./ Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : . Error: Reference source not found CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU . Error: Reference source not found1./ Mô hình thực thể kết hợp : Error: Reference source not found s 2./ Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ : . Error: Reference source not found 2./ Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ : . Error: Reference source not found 3./ Bảng diễn tả các thuộc tính của bảng : Error: Reference source not found 3.1 ./ TÀI KHOẢN : Error: Reference source not found 3.2/ QUẢN NGƯỜI DÙNG : . Error: Reference source not found 3.3 / TRÌNH ĐỘ : . Error: Reference source not found 3.4 / PHIẾU XUẤT : . Error: Reference source not found 3.5 ./ PHIẾU NHẬP : Error: Reference source not found 3.6/ : NHÂN VIÊN : . Error: Reference source not found 3.7 / NHÀ CUNG CẤP : . Error: Reference source not found 3.8/ LOẠI HÀNG : . Error: Reference source not found 3.9 / KHÁCH HÀNG : Error: Reference source not found 3.10 / HÓA ĐƠN XUẤT : . Error: Reference source not found 3.11/ HÓA ĐƠN NHẬP : Error: Reference source not found 3.12 / HÀNG HÓA : . Error: Reference source not found 3. 13 ./ HÀNG ĐÃ BÁN : . Error: Reference source not found 3.14/ CHỨC VỤ . Error: Reference source not found 4./ Mô hình kết nối dữ liệu : Error: Reference source not found GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 2 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpCHƯƠNG IV : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Error: Reference source not found1./ Giới thiệu qua và hướng dẫn cách sử dụng chương trình : . Error: Reference source not found1.1 / Form mở đầu ( welcome) Error: Reference source not found 1.2 / Đăng nhập : . Error: Reference source not found 1.3 / Màn hình giao diện chính : Error: Reference source not found 1.4 / Nhập hàng hóa : Error: Reference source not found 1.5 . Hóa đơn nhập hàng / xuất hàng . Tạo phiếu nhập / Xuất: . Error: Reference source not found1.6 / Thông tin khách hàng : Error: Reference source not found 1.7 / Quản người dùng : . Error: Reference source not found 1.8/ Nhân viên : . Error: Reference source not found 2./ Giao diện chương trình đang hoạt động : . Error: Reference source not found CHƯƠNG VI : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . Error: Reference source not foundI ./ KẾT LUẬN : . Error: Reference source not found II./ HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH : Error: Reference source not found III ./ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI : Error: Reference source not found GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 3 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpPHỤ LỤC HÌNH ẢNHHình 1 : Relationship Error: Reference source not found Hình 2 : Màn hình welcome hiện lên khi chạy chương trình . Error: Reference source not foundHình 3 :Hình ảnh đăng nhập trước khi vào chương trình chính . Error: Reference source not foundHình 4 : Giao diện chính của chương trình Error: Reference source not found Hình 7 : Đoạn lệnh cho nút Lưu và nút Xóa . Error: Reference source not found Hình 5 : Nhập thông tin hàng hóa vào cơ sở dữ liệu Error: Reference source not foundHình 6 : Đoạn lệnh chọn ảnh, xem ảnh và tải treeview trong form Error: Reference source not foundHình 8 : Hóa đơn xuất hàng . Error: Reference source not found Hình 9 : Hóa đơn nhập hàng Error: Reference source not found Hình 10 : Phiếu xuất . Error: Reference source not found Hình 11 : Phiếu nhập Error: Reference source not found Hình 12 : Đoạn code tính chi phí . Error: Reference source not found Hình 13 : Khách hàng . Error: Reference source not found Hình 14 : Quản người dùng . Error: Reference source not found Hình 15 : Thông tin nhân viên . Error: Reference source not found Hình 16 : Tìm kiếm hàng hóa Error: Reference source not found Hình 17 : Giao diện chương trình sử dụng . Error: Reference source not found GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 4 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpLỜI CẢM ƠN Để đề tài thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt đẹp , trước hết em xin gửi đến toàn thể các thầy cô trong khoa Tin học – Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm lời chúc sức khỏe , lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất Với sự quan tâm , dạy dỗ và chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô , sự giúp đỡ của các bạn , đến nay em đã có thể hoàn thành – đề tài thực tập tốt nghiệp , đề tài : Quản bán hàng Để có được kết quả này , em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo – Phạm Anh Tuấn , người đã tận tình , quan tâm giúp đỡ , vạch hướng cho em hoàn thành một cách tốt nhất đề tài thực tập trong thời gian qua Mặt dù em đã cố gắng để hoàn thành tốt đề tài thực tập bằng tất cả các kiến thức và nỗ lực của bản thân , nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu xót . Em rất mong nhận được sự chỉ bảo , đóng góp ý kiến của thầy cô . Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ! Đà Nẵng , ngày 25 tháng 5 năm 2011 Sinh viên Đào Thị Mai AnhGVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 5 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpLỜI NÓI ĐẦU Với sự phát triển của xã hội ngày nay công nghệ thông tin đã trở nên quan trọng với tất cả các ngành trong đó khoa học máy tính cũng phát triển mạnh mẽ và xâm nhập vào mọi lĩnh vực khoa học , kinh tế, xã hội, giáo dục , quản ,…. . Từ việc xây dựng chương trình khoa học kỹ thuật lớn đến các công việc quản đơn giản Nước ta hiện nay , tin học đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản và từng bước khẳng định sứa mạnh của mình. Các bài toán quản , vô cùng đa dạng và phong phú tùy từng ngành nghề. Cung với xu thế đó việc tin học hóa công tác Quản bán hàng trong các công ty là một vấn đề hết sức cần thiết và luôn luôn nhận được sự quan tâm của các công ty Với lượng kiến thức mà em đã học hỏi được và vận dụng thuyết đó vào công việc thực tiễn là em đã xây dựng chương trình “ Quản bán hàng “ . Tuy lĩnh vực này k còn mới mẻ gì nhưng đối với từng nơi , từng lúc nó vẫn mang tinh hiện thực tế công việc cần thiết. Qua một thời gian phân tích , tìm hiểu , nghiên cứu , bám sát thực tế công việc kết hợp với thuyết được học ,với nhu cầu thực tế đó em đã xây dựng nên chương trình “ “Quản Bán Hàng” trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 . Với sự cố gắng , nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của Thầy Phạm Anh Tuấn em đã hoàn thành đề tài thực tập này .Do kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên trong quá trình làm em còn nhiều thiết sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn . Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Tin học – Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm và đặt biệt là Thầy Phạm Anh Tuấn đã giúp đỡ em rất nhiều trong đợt thực tập này Em xin chân thành cảm ơn ! Đà nẵng , ngày 25 tháng 5 năm 2011 Sinh Viên GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 6 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Đào Thị Mai AnhGVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 7 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệpCHƯƠNG I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I./ Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp: Khi khảo sát quát trình hoạt động của một tổ chức doanh nghiệp, em nắm đc các thông tin về tình hình hiện tại của doanh nghiệp trong quản hàng hóa và bán hàng như sau :1./ Đối tượng sản phẩm : Bao gồm các loại điện thoại của hang SAMSUNG , linh kiện máy tính , thiết bị văn phòng , và một số sản phầm khách Những sản phẩm như vậy được nhập vào kho với những thông tin chi tiết về nó và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu . Khi cần thiết ta sẽ truy vấn đến sản phẩm linh kiện mà ta cần một cách nhanh chóng . Hiện tại doanh nghiệp chưa có chương trình nào đáp ứng được yêu cấu đó mà chỉ đơn giản với việc ghi nhập thông tin bằng giấy tờ như thế sẽ mất thời gian và công sữ để quản tất cả các sản phẩm trong kho và hệ th mà hiệu quả thì chưa cao. Không chỉ đơn giản dừng lại ở mỗi sản phẩm như vậy mà trong mỗi sản phẩm lại có chi tiết kỹ thuật và thông số khách nhau nên vấn đề đặt ra là cẩn phải có chương trình quản phục vụ cho những nhu cầu đó2./ Đối tượng là khách hàng , nhà cung cấp sản phẩm điện thoại: Trong việc kinh doanh thì đây là yếu tố không thể thiếu. Nhà cung cấp là nơi cung cấp sản phẩm linh kiện cho doanh nghiệp ,chúng ta sẽ có nhiều nhà cung cấp và mỗi nhà cung cấp sẽ cung cấp một loại mặt hàng hoặc nhiều tùy loại hình kinh doanh của từng nhà cung cấp đó. Khách hàng là nhân tố quyết định đến sẹ phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp , như vậy thì vấn đề quản thông tin , địa chỉ khách hàng , thông tin nhân viên hay những thông tin nào đó là yếu tố không kém phần quan trọng trong hệ thống quản hàng hóa và bán hàng3./ Đối tượng là nhân viên công ty , và tài khoản truy cập :GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 8 SVTH : Đào Thị Mai Anh title='hệ thống quản chất lượng trong doanh nghiệp'>Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Là một doanh nghiệp , số lượng nhân viên không nhiều nhên việc quản nhân viên là một việc tương đối đơn giản nhưng khi số lượng nhân viên ngày càng tăng thì vấn đề đặt ra là phải quản chặt chẽ thông tin của từng nhân viên một cách chuyên nghiệp và linh hoạt nhất II./ Tổng quan về đề tài :1./ do chọn đề tài : Trong một doanh nghiệp, quy trình quản hàng hóa và bán hàng là không thể thiếu và không kém phần quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa, trong thời buổi hiện nay, việc thực hiện các chứng từ hay hợp đồng bằng giấy tờ thông thường là quá thủ công và mất thời gian trong khi chúng ta càng ngày càng tiến đến việc tin học hóa trong công việc để giảm bớt thời gian và gánh nặng về giấy tờ. do em chọn đề tài quản hàng hóa và bán hàng này để dễ dàng hơn trong việc quản hàng hóa và bán hàng cũng như những vấn đề liên quan như nhân viên , phiếu xuất , phiếu nhập hàng2./ Mục đích của đề tài : Khi xây dựng hệ thống, để xác định được công việc mà chương trình mình phải thực hiện thì ta cần xác định rõ mục đích của đề tài là gì? Và mục đích của đề tài mà em thực hiện là quản các sản phẩm, linh kiện hàng hóa được nhập vào kho, đã bán ra,…; các thông tin về nhà cung cấp, về khách hàng, về nhân viên trong doanh nghiệp,…3./ Nhiệm vụ của đề tài : Chương trình quản cần đạt được các mục tiêu mà ta đề ra như quản hàng hóa một cách đầy đủ nhưng nhanh chóng thuận tiện cho người sử dụng. Thực hiện tốt các chức năng cần thiết của một chương trình quản như tìm kiếm, nhập kho xuất kho, chứng từ thu chi, các hóa đơn nhập /xuất, …4./ Các bước phát triển của quá trình xây dựng hệ thống :4.1 ./ Phân tích GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 9 SVTH : Đào Thị Mai Anh HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp - Xác định vấn đề cần làm - Nghiên cứu , tìm hiểu kỹ về tình trạng của doanh nghiệp4.2 ./ Thiết kế - Tạo cơ sở dữ liệu- Thiết kế tổng thể - Thiết kế chi tiết 4.3./ Thực hiện - Cài đặt hệ thống vào máy - Khai thác và thích ứngGVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 10 SVTH : Đào Thị Mai Anh HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG HÀNG HÓA XUẤT HÀNG NHẬP HÀNG PHIẾU XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT HÓA ĐƠN NHẬP PHIẾU NHẬP NHÂN VIÊN , QUẢN NHÀ CUNG CẤP , KHÁCH HÀNG TAO TK [...]... chức năng của hệ thống quản khám chữa bệnh như sau : GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 11 SVTH : Đào Thị Mai Anh HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG NHÂN VIÊN HÀNG HÓA TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG KHÁCH HÀNG HÀNG HÓA XUẤT HÀNG NHẬP HÀNG PHIẾU XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT HÓA ĐƠN NHẬP PHIẾU NHẬP NHÂN VIÊN , QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP , KHÁCH HÀNG TAO TK Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp PHỤ... bước phát triển của quá trình xây dựng hệ thống : 4.1 ./ Phân tích GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 9 SVTH : Đào Thị Mai Anh HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp III./ Biểu đồ mức khung cảnh : GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 12 SVTH : Đào Thị Mai Anh QUẢN BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG HÀNG HÓA NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ XUẤT HÀNG NHẬP HÀNG PHIẾU XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT HÓA ĐƠN... Khách hàng 1.7 / Quản người dùng : Chương trình ngồi các chức năng quản các thơng tin sản phẩm , mặt hàng hay khách hàng thì 1 phẩn khơng thể thiếu đó là phần quản thông tin người sử dụng hệ thống , quyền truy cập vào hệ thống . Để thực hiện điều đó em sử dụng form sau : GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 32 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Hình 14 : Quản lý. .. GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 6 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Hình 17 : Giao diện chương trình sử dụng GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 36 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Khi nhập một hay nhiều loại hàng hóa, linh kiện vào kho thì trước tiên ta phải nhập thơng tin về từng hàng hóa linh kiện đó(hoặc từng lơ sản phẩm linh kiện nhập... Tuấn 16 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Một khi hàng hóa trong kho quá nhiều, khi khách hàng đặt hàng mà ta khơng biết trong kho hiện đang có hay còn với số lượng bao nhiêu trong kho để hực hiện mua bán với khách hàng, ta cần sử dụng đén chức năng tìm kiếm. Với giao diện đơn giản, chỉ cần nhập tên hàng hóa mà ta cần tìm, nếu trong kho đang tồn tại sản phẩm đó.. .Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Hình 15 : Thơng tin nhân viên 1.9 / Tìm kiếm : GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 34 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp 3.10/ HÓA ĐƠN NHẬP : Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Ghi chú Sophieu Text 20 , > Số phiếu Ngaynhaphang Date/time Ngày nhập hàng Manhacungcap Text 25 , > Mã nhà... IV ./ Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh : Error: Reference source not found GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 1 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Đào Thị Mai Anh GVHD : Thầy Phạm Anh Tuấn 7 SVTH : Đào Thị Mai Anh Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Taikhoan Text 255 Tài khoản Matkhau Text 255 Mật khẩu Hoten Text 255 Họ tên Giới tính Yex/no Giới tính Machucvu... VIÊN, QUẢN LÝ XUẤT HÀNG NHẬP HÀNG PHIẾU XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT HÓA ĐƠN NHẬP PHIẾU NHẬP TT TAI KHOAN NHA CUNG CAP NHÂN VIÊN , QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP , KHÁCH HÀNG TAO TK QUYEN TRUY CAP HE THONG HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp IV ./ Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh : Error: Reference source not found V./ Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : Error: Reference... doanh nghiệp Là một doanh nghiệp , số lượng nhân viên không nhiều nhên việc quản nhân viên là một việc tương đối đơn giản nhưng khi số lượng nhân viên ngày càng tăng thì vấn đề đặt ra là phải quản chặt chẽ thông tin của từng nhân viên một cách chuyên nghiệp và linh hoạt nhất II./ Tổng quan về đề tài : 1./ do chọn đề tài : Trong một doanh nghiệp, quy trình quản hàng hóa và bán hàng. .. NHÂN VIÊN , QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP , KHÁCH HÀNG TAO TK Hệ thống quản bán hàng trong doanh nghiệp Hình 6 : Đoạn lệnh chọn ảnh, xem ảnh và tải treeview trong form Nút Lưu được dùng để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu khi nhấp vào nút Thêm và nhập đầy đủ thông tin vào các textbox trên .Nút Xóa dùng để xóa các mặt hàng đã hết trong cơ kho hoặc các mặt hàng mà công ty ngừng bán . Sau đây là . Mai AnhHỆ THỐNG QUẢN LÝNHẬP HÀNG XUẤT HÀNG KHÁCH HÀNGHÓA ĐƠN XUÁTHÓA ĐƠN NHẬP Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp Xử lý thông tinNgười quản lýNhân. VIÊN , QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP , KHÁCH HÀNG TAO TK QUYEN TRUY CAP HE THONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệpIV

Hình ảnh liên quan

Hình 7: Đoạn lệnh cho nút Lưu và nút Xóa 1.5 .  Hóa đơn nhập hàng / xuất hàng .  Tạo phiếu nhập / Xuất: - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 7.

Đoạn lệnh cho nút Lưu và nút Xóa 1.5 . Hóa đơn nhập hàng / xuất hàng . Tạo phiếu nhập / Xuất: Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 6: Đoạn lệnh chọn ảnh, xem ảnh và tải treeview trong form - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 6.

Đoạn lệnh chọn ảnh, xem ảnh và tải treeview trong form Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 8: Hóa đơn xuất hàng - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 8.

Hóa đơn xuất hàng Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 12 : Đoạn code tính chi phí - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 12.

Đoạn code tính chi phí Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 13 : Khách hàng 1.7 / Quản lý người dùng  : - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 13.

Khách hàng 1.7 / Quản lý người dùng : Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 14 : Quản lý người dùng 1.8/ Nhân viên :  - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 14.

Quản lý người dùng 1.8/ Nhân viên : Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 15 : Thông tin nhân viên 1.9 / Tìm kiếm : - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 15.

Thông tin nhân viên 1.9 / Tìm kiếm : Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 16 : Tìm kiếm hàng hóa 2./ Giao diện chương trình đang hoạt động : - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 16.

Tìm kiếm hàng hóa 2./ Giao diện chương trình đang hoạt động : Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 17 : Giao diện chương trình sử dụng - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

Hình 17.

Giao diện chương trình sử dụng Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hệ thống quản lý hàng hóa và bán hàng với hình thức nhập dữ lieu đơn giản dễ thao tác và đầy đủ thông tin cần thiết giúp người quản lý hàng hóa nhẹ nhàng hơn và chính xác hơn - Hệ thống quản lý bán hàng trong doanh nghiệp

th.

ống quản lý hàng hóa và bán hàng với hình thức nhập dữ lieu đơn giản dễ thao tác và đầy đủ thông tin cần thiết giúp người quản lý hàng hóa nhẹ nhàng hơn và chính xác hơn Xem tại trang 37 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan