0

Tuyệt đỉnh luyện đề THPT quốc gia Toán Học

350 533 0
  • Tuyệt đỉnh luyện đề THPT quốc gia Toán Học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 09:13

Sách giúp học sinh luyện đề để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia với các đề có lời giải chi tiết giúp học sinh hiểu rõ vấn đề và tổng hợp lại được kiến thức. Môn toán là môn mà dù thi bất cứ khối gì cũng cần phải biết nên cuốn sách này rất thích hợp để ôn thi. Học tốt toán sẽ giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, thuận lợi cho quá trình học đại học sau này.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyệt đỉnh luyện đề THPT quốc gia Toán Học, Tuyệt đỉnh luyện đề THPT quốc gia Toán Học, Tuyệt đỉnh luyện đề THPT quốc gia Toán Học