0

Kể về sự tích hồ gươm

2 391 0
  • Kể về sự tích hồ gươm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 13:36

Kể tích Hồ Gươm October 24, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể tích Hồ Gươm. Có lẽ, nhiều bạn thắc mắc, người ta lại gọi Hồ Gươm ? Bây giải thích cho bạn nhé. Vào đầu kỉ thứ XV, nước ta bị giặc Minh xâm lược, chúng coi dân ta cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược khiến dân ta vô căm hận. Không cam chịu cảnh làm nô lệ, Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa chống lại giặc Minh. Do non trẻ nên nhiều lần nghĩa quân bị thất bại. Đức Long Quân thấy vậy, định cho Lê Lợi mượn gươm thần diệt giặc. Hồi đó, có chàng đánh cá tên Lê Thận, đêm kéo lưới thấy nặng tay, mẩm lần nhiều cá, ngờ đâu, lưới kéo lên cá mà có lưỡi gươm. Lê Thận mang nhà cất giữ. sau, chàng tham gia vào đội nghĩa binh Lê Lợi. Lê Thận dũng cảm xông pha trận mạc, không sợ hiểm nguy. Một lần, Lê Lợi đến nhà Lê Thận chơi. Căn nhà tối om góc nhà có vật phát sáng. Ông lại gần cầm lên xem. Thì lưỡi gươm mà Lê Thận đánh lưới được, có hai chữ "Thuận Thiên". Lê Lợi báu vật. Tên hồ Gươm có ý nghĩa ca ngợi chiến thắng vẻ vang khởi nghĩa Lam Sơn Một lần, bị thua, Lê Lợi chạy vào rừng. Từ xa, ông nhìn thấy vật phát sáng cây. Khi quân lính lấy xuống, hoá chuôi gươm. Chợt nhớ đến lưỡi gươm nhà Lê Thận, Lê Lợi đem chuôi gươm về. Hôm sau, quân tướng gặp nhau. Lê Lợi kể lại chuyện bắt chuôi gươm cho người nghe. Lê Thận đem dâng lưỡi gươm cho Lê Lợi. Thật kì lạ, chuôi gươm lưỡi gươm vừa khít với nhau. Nghĩ ý trời, Lê Lợi sử dụng gươm chiến. Từ có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy. Cục diện hoàn toàn thay đổi, quân ta mạnh chẻ tre, quân giặc tan tác tơi tả ong vỡ tổ. Cứ thế, địch thua ngày nặng, cuối phải rút quân nước. Lê Lợi lên làm vua. Đất nước trở lại thái bình. Một hôm, ngồi thuyền rồng dạo chơi hồ Tả Vọng, Lê Lợi thấy rùa vàng lên, đòi lại gươm thần trả cho Đức Long Quân. Lê Lợi rút kiếm ra, dâng trả. Rùa ngậm kiếm lặn thẳng xuống nước. Từ hồ Tả Vọng có tên gọi hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm. Tên gọi Hồ Gươm bắt nguồn đấy. Bây bạn hiểu rồi, không ? Truyền thuyết không giải thích tên gọi Hồ Gươm mà ca ngợi chiến thắng vẻ vang khởi nghĩa Lam Sơn đấy. Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-ve-su-tich-ho-guom/#ixzz3mXaNReOh . Kể về sự tích Hồ Gươm October 24, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể về sự tích Hồ Gươm. Có lẽ, nhiều bạn sẽ thắc mắc, sao người ta lại gọi là Hồ Gươm ? Bây. chuôi gươm. Chợt nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi đem chuôi gươm về. Hôm sau, quân tướng gặp nhau. Lê Lợi kể lại chuyện bắt được chuôi gươm cho mọi người nghe. Lê Thận bèn đem dâng lưỡi gươm. kiếm ra, dâng trả. Rùa ngậm kiếm và lặn thẳng xuống nước. Từ đó hồ Tả Vọng còn có tên gọi là hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm. Tên gọi Hồ Gươm bắt nguồn như thế đấy. Bây giờ thì các bạn đã hiểu rồi, đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể về sự tích hồ gươm , Kể về sự tích hồ gươm , Kể về sự tích hồ gươm

Từ khóa liên quan